Toekomst Warmtebedrijf Rotterdam
Gepubliceerd op: 06-10-2021
Geprint op: 30-09-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/warmtebedrijf/
Ga naar de hoofdinhoud

De Rotterdamse gemeenteraad heeft positief besloten op het voorstel van het college om over te gaan tot de verkoop Warmtebedrijf Rotterdam (WbR) aan Vattenfall.

Ook de Provincie Zuid-Holland heeft een positief besluit genomen. Op dit moment wordt gewerkt aan het uitwerken van het besluit om de verkoop te realiseren. Wanneer de verkoop van WbR is gerealiseerd, is de gemeente Rotterdam geen aandeelhouder meer in WbR.

Achtergrond

WbR is opgericht om gebouwen op een duurzame manier te verwarmen door het gebruik van restwarmte van de industrie uit het havengebied (stadsverwarming). Afgelopen oktober heeft de gemeenteraad besloten dat de gemeente Rotterdam stopt met de financiering aan WbR voor de uitbreiding van de warmteleiding naar Leiden, ook wel bekend als de WLQ+. Lees meer daarover op Duurzaam010.nl. Doordat de financiering stopte werd de financiële situatie van WbR onzeker. WbR verkoopt namelijk minder warmte dan zij inkoopt. Op verzoek van WbR is door de rechtbank na het besluit van de gemeenteraad een deskundige aangewezen. Deze deskundige is in gesprek is gegaan met de schuldeisers om te onderzoeken of het mogelijk was gezamenlijk afspraken te maken die het WbR in een betere financiële situatie zou brengen.

In februari 2022 werd duidelijk dat verschillende partijen geïnteresseerd waren in een overname van WbR en dat dit een goede oplossing kon bieden voor de financiële situatie van het bedrijf. Onder begeleiding van dezelfde deskundige zijn er gesprekken gevoerd met verschillende geïnteresseerden. Vattenfall is uit deze gesprekken als beste partij naar voren gekomen. Een voorwaarde voor de gemeente Rotterdam voor verkoop van WbR is dat stadswarmte een betaalbaar en betrouwbaar alternatief moet blijven voor aardgas.

Na besluit gemeenteraad

Nu de gemeenteraad heeft besloten tot de verkoop van WbR aan Vattenfall, moet ook medeaandeelhouder Provincie Zuid-Holland moet akkoord gaan met de voorgenomen verkoop. Provinciale Staten hebben positief besloten over de verkoop van hun aandelen WbR. Er is gestart met het uitwerken om de verkoop te realiseren.

Het huidige warmteleidingnetwerk van de industrie naar de stad Rotterdam, ook wel De Nieuwe Warmte Weg (DNWW) genoemd (zie infographic), blijft en zorgt dat de levering van restwarmte naar de huizen en gebouwen wordt voortgezet. In plaats van WbR zorgt Vattenfall na het besluit voor de warmtelevering via DNWW.

Energietransitie en aardgasvrije wijken

De verkoop van WbR heeft geen invloed op de doelstellingen voor de Rotterdamse energietransitie. Deze veranderen niet. In 2050 wil Rotterdam CO2-neutraal en aardgasvrij zijn. Daarom zet de gemeente Rotterdam in op een veelheid aan acties om het gebruik van fossiele brandstoffen in de stad terug te dringen. De projecten om wijken aardgasvrij te maken gaan ook door. Door de verkoop van WbR aan Vattenfall komt er een einde aan de onzekere situatie die nu vertraging veroorzaakt in de wijken waar er al wordt gewerkt aan de overgang naar aardgasvrij. Bewoners en bedrijven worden geïnformeerd als de planning in hun wijk verandert. Meer informatie over aardgasvrije wijken Rotterdam, leest u op Duurzaam010.nl.

Meer informatie

Heeft u nog vragen of wilt u nadere informatie, bel dan met 14 010 voor meer informatie (tot 20.00 uur bereikbaar).