Wabo
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 30-10-2020
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/wabo/
Ga naar de hoofdinhoud

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht beschrijft de procedure voor een omgevingsvergunning. Iedereen die vergunningsplichtig (ver)bouwt of sloopt heeft een omgevingsvergunning nodig.

Als u wilt (ver)bouwen (in strijd met het bestemmingsplan) dan moet  u mogelijk een omgevingsvergunning aanvragen. Dit staat beschreven in de Wabo.

Sloopwerkzaamheden

Als u wilt slopen, dan moet u een melding doen van deze werkzaamheden.

Documenten bij omgevingsvergunning

Bij een aanvraag omgevingsvergunning moet u documenten toevoegen om uw aanvraag te kunnen toetsen aan geldende bouwvoorschriften.

Om er voor te zorgen dat u de juiste en volledige documenten aanlevert, heeft gemeente Rotterdam vereenvoudigde indieningslijsten samengesteld. Deze zijn voor veel voorkomende bouwwerkzaamheden. Hierin staat onder andere beschreven waaraan de tekeningen (bijv. plattegronden), het bestandsformaat van de foto's en de documentenlijst moeten voldoen. Speciaal voor dakkapellen is ook een voorbeeldtekening beschikbaar. Voor meer ingewikkelde bouwwerkzaamheden geldt de oorspronkelijke indieningslijst van de Ministeriële regeling omgevingsrecht.

Uw aanvraag wordt door de gemeente in behandeling genomen nadat alle gevraagde gegevens correct zijn ingediend. U kunt de gemeentelijke regels die gelden voor uw aanvraag, eenvoudig inzien via de zelftoets.  Informatie uit de zelftoets heeft u nodig om te bepalen of u een omgevingsvergunning nodig heeft.

Meer informatie

Heeft u vragen over de indieningslijsten, stuur dan een e-mail naar:
bwt-vergunningen@rotterdam.nl. U kunt ook contact opnemen met de bouwinspecteur.