Spring naar het artikel

De komende jaren gaan we flink aanpakken in de Rotterdamse ondergrond. Waar en wanneer dat gebeurt, wordt continue in kaart gebracht. Dat doen we door van boven af steeds verder in te zoomen.

Zo worden er kaarten op stedelijk, gebieds-, wijk- en uiteindelijk het straatniveau gemaakt waardoor duidelijk wordt wat er aangepakt gaat worden. Op de kaarten in de PDF's hieronder ziet u per gebied een overzicht van de locaties waar we aan de slag gaan.

Wat betekent dit voor u?

Ons uitgangspunt is dat wij eventuele overlast voor u zoveel mogelijk beperken. Dit doen we onder ander door in fases en zoveel mogelijk tegelijkertijd met onze partners te werken en rekening houdend met het ritme van de inwoners van de stad. Ons doel is ervoor te blijven zorgen dat u in een schone en prettige omgeving kunt blijven wonen en dat proberen we te bereiken door continue de verbinding te zoeken. Met u en met anderen die in Rotterdam wonen en werken.

Werkzaamheden combineren

We proberen de werkzaamheden zoveel mogelijk te combineren, zodat de grond bij voorkeur maar één keer open hoeft en u er zo min mogelijk last van heeft. Gedurende de werkzaamheden zorgen we ervoor dat u over gas, elektriciteit en drinkwater blijft beschikken. Er kunnen wel geplande leveringsonderbrekingen zijn. U wordt hierover op tijd geïnformeerd zodat u voorzorgsmaatregelen kunt nemen zoals wat (drink)water klaar zetten in een pan of fles.

Communicatie

Als het in uw buurt, wijk of straat nodig is om gas- en of waterleidingen te vervangen of repareren of onderhoud aan het riool nodig is, wilt u dat natuurlijk weten. In onze projecten staat zorgvuldige communicatie met bewoners, bedrijven en andere partijen in de stad centraal. Deze wordt opgepakt door de adviseurs die gespecialiseerd zijn in omgevingscommunicatie, zodat u tijdig geinformeerd wordt over de werkzaamheden.