Vluchtelingen
Gepubliceerd op: 03-05-2022
Geprint op: 17-05-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/vluchtelingen/
Ga naar de hoofdinhoud

De opvang van vluchtelingen raakt ons allemaal. We zien de verschrikkelijke beelden van de oorlog in Oekraïne en willen zo goed mogelijk onderdak bieden aan Oekraïners die dit geweld ontvluchten.

Door de oorlog in Oekraïne zijn in 2 maanden tijd zo'n 5,2 miljoen mensen hun land ontvlucht. Op verzoek van het Rijk vangen we in Rotterdam sinds begin maart zo’n 2400 van hen op. Het is sinds de Tweede Wereldoorlog nooit meer voorgekomen dat Nederland in zo'n korte tijd zoveel vluchtelingen moet opvangen. Dat maakt dat iedereen hier de noodzaak van inziet en zijn best doet deze mensen niet alleen onderdak, maar ook zorg, school en activiteiten te geven.  

De opvang van Oekraïense vluchtelingen is nu het meest zichtbaar. Maar er zijn ook veel andere vluchtelingen die niet in hun land kunnen of willen blijven omdat het voor hen niet veilig is. Zij vragen in Nederland asiel aan. We noemen hen dan asielzoekers. Zodra asielzoekers een verblijfsvergunning krijgen, worden zij statushouders en hebben zij recht op een woning in een gemeente. Door het woningtekort in Nederland blijven zij langer in de asielzoekerscentra (azc’s). Die raken daardoor overvol.  

Het Rijk vraagt gemeenten daarom (tijdelijk) extra opvang, zorg en onderwijs te bieden aan zowel Oekraïense vluchtelingen als statushouders en asielzoekers. Rotterdam en de Rotterdammers dragen hun steentje bij door op verschillende gemeentelijke locaties en bij mensen thuis tijdelijk onderdak te bieden aan 2400 vluchtelingen uit Oekraïne. De gemeente moet volgens de taakstelling (verdeling over alle gemeenten) van het Rijk dit jaar 900 statushouders duurzaam huisvesten. Daarnaast vangt de gemeente Rotterdam 250 asielzoekers op om ruimte te maken in de azc’s. 

Brieven aan bewoners - opvanglocaties Oekraïense vluchtelingen

3 mei 2022

Beste bewoner(s),

De opvang van vluchtelingen raakt ons allemaal. We zien de verschrikkelijke beelden van de oorlog in Oekraïne en willen zo goed mogelijk onderdak bieden aan Oekraïners die dit geweld ontvluchten. Tegelijkertijd zijn er ook andere vluchtelingen die niet in hun land kunnen of willen blijven omdat het voor hen niet veilig is. Zij vragen in Nederland asiel aan. Zodra asielzoekers een verblijfsvergunning krijgen worden zij statushouders en hebben zij recht op een woning in een gemeente. Door het woningtekort in Nederland blijven zij langer in de asielzoekerscentra. Die raken daardoor overvol.

Het Rijk vraagt gemeenten daarom (tijdelijk) extra opvang te bieden aan zowel Oekraïense vluchtelingen als statushouders en asielzoekers. Rotterdam biedt hen tijdelijk onderdak op verschillende locaties. 

Opvanglocatie Schiehaven

Eén van die tijdelijke opvanglocaties is het schip 'de Statendam' in de Schiehaven. Momenteel worden daar Oekraïense vluchtelingen opgevangen. Vanaf 9 mei wordt het schip in de Schiehaven gebruikt voor de opvang van maximaal 175 statushouders die door het Rijk aan Rotterdam zijn gekoppeld. Deze nieuwe Rotterdammers verblijven in principe tijdelijk op dit schip totdat zij een woning in Rotterdam hebben. Door het woningtekort in Rotterdam is dat niet makkelijk. Wel is het prettig dat zij vanaf het schip met hun inburgering in Rotterdam kunnen beginnen.

Meer informatie?

Meer informatie vindt u op www.rotterdam.nl/oekraine. Hier staat een aantal veelgestelde vragen.

Meldingen?

Voor meldingen over de veiligheid en openbare orde is de politie bereikbaar via 0900 - 8844.

Rotterdam heeft een lange geschiedenis van nieuwkomers in de stad. We hebben hiervoor altijd met elkaar een oplossing gevonden. Ook dit keer kunnen we er samen voor zorgen dat vluchtelingen zich veilig en welkom voelen in Rotterdam.

Met vriendelijke groet,
Monique van Hoof

Rayondirecteur
Gemeente Rotterdam

3 mei 2022

Beste bewoner(s),

De opvang van vluchtelingen raakt ons allemaal. We zien de verschrikkelijke beelden van de oorlog in Oekraïne en willen zo goed mogelijk onderdak bieden aan Oekraïners die dit geweld ontvluchten. Tegelijkertijd zijn er ook andere vluchtelingen die niet in hun land kunnen of willen blijven omdat het voor hen niet veilig is. Zij vragen in Nederland asiel aan. Zodra asielzoekers een verblijfsvergunning krijgen worden zij statushouders en hebben zij recht op een woning in een gemeente. Door het woningtekort in Nederland blijven zij langer in de asielzoekerscentra. Die raken daardoor overvol.

Het Rijk vraagt gemeenten daarom (tijdelijk) extra opvang te bieden aan zowel Oekraïense vluchtelingen als statushouders en asielzoekers. Rotterdam biedt hen tijdelijk onderdak op verschillende locaties. 

Opvanglocatie Terwenakker

Eén van die tijdelijke opvanglocaties is het schip 'Arkona' aan de Terwenakker. Vanaf 4 mei wordt het schip gebruikt voor de opvang van ongeveer 90 asielzoekers. Sinds maart verbleven op de Arkona Oekraïense vluchtelingen. Zij zijn deze week verhuisd naar het schip 'de Volendam' in de Merwehaven.

Meer informatie?

Meer informatie vindt u op www.rotterdam.nl/oekraine. Hier staat een aantal veelgestelde vragen.

Meldingen?

Voor meldingen over de veiligheid en openbare orde is de politie bereikbaar via 0900 - 8844.

Rotterdam heeft een lange geschiedenis van nieuwkomers in de stad. We hebben hiervoor altijd met elkaar een oplossing gevonden. Ook dit keer kunnen we er samen voor zorgen dat vluchtelingen zich veilig en welkom voelen in Rotterdam.

Met vriendelijke groet,
Monique van Hoof

Rayondirecteur
Gemeente Rotterdam

3 mei 2022

Beste bewoners,

Door de oorlog in Oekraine heeft Nederland te maken met een grote toestroom van vluchtelingen die onderdak zoeken in Nederland. Het college heeft daarom besloten om vluchtelingen in Rotterdam op te vangen op verschillende locaties in de stad.

Een van deze locaties is bij u in de buurt:
Waelestein, Schulpplein 50

De locatie is een voormalig verzorgingshuis en moet nog geschikt gemaakt worden voor de nieuwe bewoners. De voorbereidingen hiervoor zullen op korte termijn beginnen.

Duur opvang

De opvang op deze locatie is tijdelijk en afhankelijk van de ontwikkelingen. Vanwege de druk om geschikte locaties te vinden en de snelle komst van vluchtelingen, moest de gemeente snel handelen. Wij hopen dat u begrip heeft voor deze situatie. De gemeente doet er alles aan om hen een goede en veilige opvang te geven.

Meer informatie?

Voor vragen over, of initiatieven voor vluchtelingen kunt u terecht bij: www.rotterdam.nl/oekraine. Heeft u andere vragen of opmerkingen dan kunt u bellen met telefoonnummer 14 010.

Met vriendelijke groet,
Andre Hammink

Rayondirecteur
Gemeente Rotterdam

28 april 2022

Beste bewoner,

Door de oorlog in Oekraïne heeft Nederland te maken met een grote toestroom van vluchtelingen die onderdak zoeken in Nederland. Het college heeft daarom besloten om vluchtelingen in Rotterdam op te vangen op verschillende locaties in de stad.

Opvanglocaties

Een van deze locaties is bij u in de wijk:
De Aarhof, aan de Aar 193 in Zevenkamp.

Wooncompas stelt dit voormalig verzorgingshuis hiervoor beschikbaar. De voorbereidingen voor het bewoonbaar maken van het pand zijn inmiddels begonnen. De huidige huurders van het woongebouw blijven er wonen.

Duur opvang

De opvang op deze locatie is tijdelijk en afhankelijk van de ontwikkelingen. Vanwege de druk om geschikte locaties te vinden en de snelle komst van vluchtelingen, moest de gemeente snel handelen. Wij hopen dat u begrip heeft voor deze situatie. De gemeente doet er alles aan om hen een goede en veilige opvang te geven.

Vragen of opmerkingen

Voor vragen over, of initiatieven voor de vluchtelingen uit Oekraïne kunt u terecht bij: hulpoekraine@rotterdam.nl. Heeft u andere vragen of opmerkingen dan kunt u bellen met telefoonnummer 14 010. Of kijk op de website www.rotterdam.nl/oekraine. Op deze pagina staan ook veelgestelde vragen. Deze worden regelmatig bijgewerkt.

We vertrouwen erop dat we met elkaar zorgen voor een goede en veilige tijdelijke opvang van de vluchtelingen in De Aarhof.

Met vriendelijke groet,

Andre Hammink
Rayondirecteur gemeente Rotterdam

9 april 2022

Beste bewoner(s) en ondernemers,

Net als vele Rotterdammers is het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam diep geraakt door de inval van het Russische leger in Oekraïne. Veel Oekraïense vluchtelingen zoeken onderdak in Europa, zo ook in Nederland. Het college heeft daarom besloten om op korte termijn zo’n 1000 Oekraïense vluchtelingen in Rotterdam op te vangen.

Doorstroom noodlocatie

De vluchtelingen uit Oekraïne worden op verschillende plekken in Rotterdam opgevangen.

De eerste noodopvang en coördinatie werd gedaan in de sporthal Wielewaal, maar dit was een tijdelijke oplossing. Deze locatie biedt weinig privacy voor de vluchtelingen en daarom is de gemeente op zoek gegaan naar een andere locatie.

De nieuwe noodopvanglocatie is:

 • een leegstaand kantoor pand aan de Max Euwelaan 1 in Brainpark I.

De mensen komen vanaf 11 april naar deze noodopvanglocatie. Hier kunnen vluchtelingen uit Oekraine zich melden, registreren en een dag op adem komen.  Hierna worden de mensen doorverwezen naar andere locaties.

Duur opvang

De opvang op deze locatie is tijdelijk en afhankelijk van de ontwikkelingen.

Vanwege de druk om geschikte locaties te vinden en de snelle komst van vluchtelingen, moest de gemeente snel handelen. Wij hopen dat u begrip heeft voor deze situatie.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op www.rotterdam.nl/oekraine. Op deze pagina staan ook veelgestelde vragen, deze worden regelmatig bijgewerkt.

Vragen of opmerkingen

Voor vragen over, of initiatieven voor de vluchtelingen uit Oekraïne kunt u terecht bij: hulpoekraine@rotterdam.nl.

Heeft u andere vragen of opmerkingen dan kunt u bellen met telefoonnummer 14 010.

Voor meldingen over de veiligheid en openbare orde is de politie bereikbaar via 0900 - 8844.

Ik vertrouw erop dat we met elkaar zorgen voor een goede en veilige tijdelijke opvang.

Andre Hammink
Rayondirecteur
Gemeente Rotterdam

8 april

Beste omwonende,

Net als vele Rotterdammers is het college van de gemeente Rotterdam diep geraakt door de inval van het Russische leger in Oekraïne. Veel Oekraïense vluchtelingen zoeken onderdak in Europa.  Ook in Nederland. In Rotterdam worden 2.400 vluchtelingen tijdelijk opgevangen. Onder deze vluchtelingen zijn veel kinderen, die in hun thuisland naar school gingen. Het Rijk heeft besloten dat kinderen die vanuit Oekraïne naar Nederland zijn gekomen recht hebben op onderwijs.

Start tijdelijke onderwijslocatie

Met deze brief informeer ik u over de opening van een tijdelijke onderwijslocatie voor Oekraïense kinderen in uw wijk genaamd 'De Oekraïense School'. Het betreft het voormalig gebouw van het Zuider Gymnasium aan de Grift 30. De locatie richt zich op Oekraïense kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 16 jaar en wordt georganiseerd in samenwerking met alle Primair en Voortgezet Onderwijs besturen van Rotterdam.

Gefaseerde instroom

De instroom van leerlingen gaat gefaseerd. Er wordt gestart met 100 leerlingen voor het basisonderwijs en 100 voor het voortgezet onderwijs. In de komende periode wordt dat verder uitgebreid. Kinderen gaan zo veel mogelijk met het openbaar vervoer naar school en later met de fiets. De eerste onderwijsdag is op donderdag 14 april. De lessen starten om 9.00 uur.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op www.rotterdam.nl/oekraine. Op deze pagina staan ook veelgestelde vragen, deze worden regelmatig bijgewerkt. Voor vragen over, of initiatieven voor de vluchtelingen uit Oekraïne kunt u terecht bij: hulpoekraine@rotterdam.nl. Heeft u andere vragen of opmerkingen dan kunt u bellen met telefoonnummer 14 010.

Ik vertrouw erop u hiermee voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

André Hammink
Rayondirecteur
Gemeente Rotterdam

8 april 2022

Beste bewoners,

Op 8 maart heeft u een brief van de gemeente ontvangen over de noodopvang voor vluchtelingen uit Oekraine. Door de oorlog in Oekraine heeft Nederland te maken met een grote toestroom van vluchtelingen. Ook de gemeente Rotterdam zorgt voor noodopvang op verschillende locaties voor deze vluchtelingen.

Door de druk om geschikte locaties te vinden voor noodopvang is sporthal de Wielewaal toen aangewezen als eerste doorstroomlocatie voor de opvang van vluchtelingen. Op 8 maart kwamen hier de eerste vluchtelingen aan. Deze gebeurtenis en het gebruik van de sporthal als noodlocatie kwam voor veel bewoners onverwachts. Ik dank u voor uw medewerking en begrip want hierdoor hebben wij de vluchtelingen op kunnen vangen in deze sporthal.

De doorstroomlocatie sporthal Wielewaal sluit per 10 april en vanaf 11 april kan de sporthal weer gebruikt worden voor sportactiviteiten.

Er komt een nieuwe droomstroomlocatie voor vluchtelingen aan de Max Euwelaan. Hier kunnen vluchtelingen uit Oekraine zich melden, registreren en een dag op adem komen. Hierna worden de mensen doorverwezen naar andere locaties.

Vragen of opmerkingen

Voor vragen over, of initiatieven voor de vluchtelingen uit Oekraïne kunt u terecht bij: hulpoekraine@rotterdam.nl. Heeft u andere vragen of opmerkingen dan kunt u bellen met telefoonnummer 14 010.

Met vriendelijke groet,
Andre Hammink
Rayondirecteur
Gemeente Rotterdam

4 april 2022

Beste bewoner(s),

Nederland heeft te maken met een grote toestroom van vluchtelingen uit oorlogsgebieden.

Momenteel zijn er veel vluchtelingen uit Oekraine die een veilig onderdak zoeken in Rotterdam.  De gemeente realiseert daarom op korte termijn een aantal opvanglocaties voor vluchtelingen.

Opvangplekken

De vluchtelingen worden op verschillende plekken in Rotterdam opgevangen.

Een van deze locaties is bij u in de omgeving:

 * een schip in de Delfshavense Schie ten hoogte van de Abraham van Stolkweg.

De vluchtelingen komen vanaf 6 april naar deze locatie. Op het schip kunnen 170 mensen worden opgevangen. Deze locatie zal voor langere tijd worden gebruikt als opvanglocatie. Vanwege de druk om geschikte locaties te vinden en de snelle komst van de vluchtelingen, moest de gemeente snel handelen.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op www.rotterdam.nl/oekraine. Op deze pagina staan ook veel gestelde vragen, deze worden regelmatig bijgewerkt.

Vragen of opmerkingen

Voor vragen over, of initiatieven voor de vluchtelingen uit Oekraïne kunt u terecht bij: hulpoekraine@rotterdam.nl.

Heeft u andere vragen of opmerkingen dan kunt u bellen met telefoonnummer 14 010.

Ik hoop dat u begrip heeft voor deze situatie en vertrouw erop dat we met elkaar zorgen voor een goede en veilige opvang van vluchtelingen.

Met vriendelijke groet,
Andre Hammink
Rayondirecteur
Gemeente Rotterdam

1 april 2022

Beste bewoners en ondernemers,

Door de oorlog in Oekraine heeft Nederland te maken met een grote toestroom van vluchtelingen. Daarom heeft het Rijk de gemeenten gevraagd om op korte termijn voor noodopvang te zorgen.

Holland America Line heeft Rotterdam het schip De Volendam aangeboden voor de noodopvang van Oekraïense vluchtelingen. Op verzoek van het Rijk heeft de stad dit aanbod aanvaard.

Het schip komt bij u in de omgeving te liggen, aan de Merwehaven.

De eerste vluchtelingen komen in de loop van volgende week naar het schip. In de weken erna volgen er meer. De gemeente Rotterdam regelt in samenwerking met maatschappelijke organisaties, waaronder het Leger des Heils, de medische en sociale zorg en onderwijs voor de kinderen. De locatie wordt voor langere tijd gebruikt als opvanglocatie. Vanwege de druk om geschikte locaties te vinden en de snelle komst van de vluchtelingen, moest de gemeente snel handelen.

Meer informatie

U kunt voor meer informatie kijken op Rotterdam.nl/oekraine. Op deze pagina staan ook veelgestelde vragen, deze worden regelmatig bijgewerkt.

Vragen of opmerkingen

Voor vragen over, of initiatieven voor de vluchtelingen uit Oekraïne kunt u terecht bij: hulpoekraine@rotterdam.nl. Heeft u andere vragen of opmerkingen dan kunt u bellen met telefoonnummer 14 010.

Ik hoop dat u begrip heeft voor deze situatie en vertrouw erop dat we met elkaar zorgen voor een goede en veilige opvang van vluchtelingen.

Met vriendelijke groet

Andre Hammink
Rayondirecteur
Gemeente Rotterdam

24 maart 2022

Beste bewoner(s),

Net als vele Rotterdammers is het voltallige college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam diep geraakt door de inval van het Russische leger in Oekraïne. Veel Oekraïense vluchtelingen zoeken onderdak in Europa, zo ook in Nederland. Het college heeft daarom besloten om op korte termijn zo’n 1000 Oekraïense vluchtelingen in Rotterdam op te vangen.

Opvangplekken

De vluchtelingen uit Oekraïne worden op verschillende plekken in Rotterdam opgevangen.

Een van deze locaties is bij u in de omgeving:

 • schip Castor bij de Rijnhaven/Landverhuizerplein.

De mensen verblijven sinds vorige week op het schip. Vanwege de druk om geschikte locaties te vinden en de snelle komst van vluchtelingen, moest de gemeente snel handelen. Daarom ontvangt u nu deze brief. Wij hopen dat u begrip heeft voor deze situatie.

Duur opvang

De opvang op deze locatie is tijdelijk.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op www.rotterdam.nl/oekraine. Op deze pagina staan ook veel gestelde vragen, deze worden regelmatig bijgewerkt.

Voor vragen over, of initiatieven voor de vluchtelingen uit Oekraïne kunt u terecht bij: hulpoekraine@rotterdam.nl.

Heeft u andere vragen of opmerkingen dan kunt u bellen met telefoonnummer 14 010.

Ik vertrouw erop dat we met elkaar zorgen voor een goede en veilige tijdelijke opvang.

Met vriendelijke groet,
Andre Hammink
Rayondirecteur
Gemeente Rotterdam

24 maart 2022

Beste bewoner(s),

Net als vele Rotterdammers is het voltallige college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam diep geraakt door de inval van het Russische leger in Oekraïne. Veel Oekraïense vluchtelingen zoeken onderdak in Europa, zo ook in Nederland. Het college heeft daarom besloten om op korte termijn zo’n 1000 Oekraïense vluchtelingen in Rotterdam op te vangen.

Opvangplekken

De vluchtelingen uit Oekraïne worden op verschillende plekken in Rotterdam opgevangen. Een van deze locaties is bij u in de omgeving:

 • Een kantoorpand op het bedrijventerrein aan de Smirnoffweg 3.
  Deze locatie is in het beheergebied van het Havenbedrijf Rotterdam. Zij hebben toestemming gegeven om dit pand als opvanglocatie te gebruiken.

De vluchtelingen komen vanaf maandag 28 maart naar deze locatie. Voorlopig worden er 80 mensen opgevangen en dat wordt later uitgebreid. Deze locatie zal voor langere tijd worden gebruikt als opvanglocatie. Vanwege de druk om geschikte locaties te vinden en de snelle komst van vluchtelingen, moest de gemeente snel handelen. Daarom worden er nu werkzaamheden uitgevoerd in het pand en op het terrein om het bewoonbaar te maken. Ook wordt, nadat de inrichting van het pand voor bewoning gerealiseerd is, voorzien in een speelgelegenheid voor de kinderen.

Stichting Ontmoeting verzorgt de begeleiding van de vluchtelingen die hier verblijven. Deze stichting is een bekende partner van de gemeente Rotterdam. Zij zijn ervaren in het opvangen en begeleiden van mensen.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op Rotterdam.nl/oekraine. Op deze pagina staan ook veel gestelde vragen, deze worden regelmatig bijgewerkt.

Hulp aanbieden, vragen of opmerkingen

We krijgen heel veel hulp aangeboden. We vragen iedereen om de aangeboden hulp te melden via het mailadres hulpoekraine@rotterdam.nl. Voor andere vragen over, of initiatieven voor de vluchtelingen uit Oekraïne kunt u ook naar dit mailadres een mail sturen.

Heeft u andere vragen of opmerkingen dan kunt u de website Rotterdam.nl/oekraine bezoeken of bellen met telefoonnummer 14 010.

Ik hoop dat u begrip heeft voor deze situatie en vertrouw erop dat we met elkaar zorgen voor een goede en veilige opvang van vluchtelingen.

Met vriendelijke groet,

Andre Hammink
Rayondirecteur
Gemeente Rotterdam

23 maart 2022

Beste bewoner(s),

Net als vele Rotterdammers is het voltallige college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam diep geraakt door de inval van het Russische leger in Oekraïne. Veel Oekraïense vluchtelingen zoeken onderdak in Europa, zo ook in Nederland. Het college heeft daarom besloten om op korte termijn zo’n 1000 Oekraïense vluchtelingen in Rotterdam op te vangen.

Opvangplekken

De vluchtelingen uit Oekraïne worden op verschillende plekken in Rotterdam opgevangen.

Een van deze locaties is bij u in de omgeving:

 • Gorgiashof nummer 4 tot en met 10 en 111
 • Hippiashof nummer 3 tot en met 9.

Deze gebouwen zijn van woningcorporatie Havensteder en bestaan uit kamers met gezamenlijke voorzieningen. Niet geschikt voor ‘gewone’ verhuring via Woonnet Rijnmond, maar ze bieden wel een goede, tijdelijke noodopvang.  De locaties moeten nog geschikt gemaakt worden voor de nieuwe bewoners. We weten nog niet precies wanneer ze klaar zijn.

Duur opvang

De opvang op deze locatie is tijdelijk en afhankelijk van de ontwikkelingen. Vanwege de druk om geschikte locaties te vinden en de snelle komst van vluchtelingen, moest de gemeente snel handelen. Wij hopen dat u begrip heeft voor deze situatie. De gemeente doet er alles aan om hen een goede en veilige opvang te geven.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op www.rotterdam.nl/oekraine. Op deze pagina staan ook veel gestelde vragen, deze worden regelmatig bijgewerkt.

U kunt ook terecht bij wijkmanager Han van Dam (gemeente), wijknetwerker Hans Bours, woonconsulent Sakina Allouchi  en Marutsan Cijntje (Havensteder). Zij staan donderdag 24 maart van 17.00 tot 18.00 uur voor u klaar in de tuin bij de entree van de flat aan het Gorgiashof nummer 1.

Voor vragen over, of initiatieven voor de vluchtelingen uit Oekraïne kunt u terecht bij: hulpoekraine@rotterdam.nl.

Heeft u andere vragen of opmerkingen dan kunt u bellen met telefoonnummer 14 010.

We vertrouwen erop dat we met elkaar zorgen voor een goede en veilige tijdelijke opvang van de vluchtelingen aan het Gorgiashof/Hippiashof.

Met vriendelijke groet,
Andre Hammink, Rayondirecteur Gemeente Rotterdam
Dan Martens, manager Wonen Zuid Havensteder

17 maart 2022

Beste bewoner,

Net als vele Rotterdammers is het voltallige college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam diep geraakt door de inval van het Russische leger in Oekraïne. Veel Oekraïense vluchtelingen zoeken onderdak in Europa, zo ook in Nederland.

Het college heeft daarom besloten om op korte termijn zo’n 1000 Oekraïense vluchtelingen in Rotterdam op te vangen.

Ontmoetingsplek

De vluchtelingen uit Oekraïne worden op verschillende plekken in Rotterdam opgevangen. Wij willen deze mensen de mogelijkheid bieden hun ervaringen met elkaar te delen. Hiervoor richten wij samen met de Stichting Oekraïense Gemeenschap een Oekraïens Huis op aan de Pleinweg 196a.

Het is een ontmoetingsplek in een huiselijke sfeer, waar vluchtelingen hun hart kunnen luchten, hun ervaringen kunnen delen en waar hun kinderen met elkaar kunnen spelen. Het Oekraïens Huis is vanaf vrijdag 18 maart dagelijks geopend van 10.00 tot 18.00 uur.

Vraagwijzer

Bij de ontmoetingsplek richt de gemeente Rotterdam een Vraagwijzer in, waar Oekraïense vluchtelingen terecht kunnen voor hun vragen over financiën, zorg, scholing, en meer. De Vraagwijzer is van maandag tot en met vrijdag open van 10.00 tot 17.00 uur.

Hulp van de buurt

Bij het Oekraïens Huis zijn op dit moment geen vrijwilligers of spullen nodig. (Buurt)bewoners die vrijwilligerswerk willen doen, kunnen zich melden bij VluchtelingenWerk.

Wilt u spullen doneren, dan kan dat bij Stichting Oekraïense Gemeenschap aan de Doklaan 21. Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 19.00 uur, op zaterdag en zondag van 12. 00 tot 18.00 uur.

Tijdelijk

De ontmoetingsplek op deze locatie is tijdelijk en afhankelijk van de ontwikkelingen. Vanwege de situatie hebben wij heel snel deze ontmoetingsplek moeten realiseren. Daarom konden we u helaas niet eerder informeren. We hopen op uw begrip.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op www.rotterdam.nl/oekraine.Heeft u andere vragen of opmerkingen dan kunt u bellen met telefoonnummer 14 010.

This letter can be found at www.rotterdam.nl/oekraine. The letter can be translated using the translation function. You will find the translation button in the top right corner of each page.

Met vriendelijke groet,
Andre Hammink
Rayondirecteur
Gemeente Rotterdam

15 maart 2022

Beste bewoner,

Net als vele Rotterdammers is het voltallige college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam diep geraakt door de inval van het Russische leger in Oekraïne. Veel Oekraïense vluchtelingen zoeken onderdak in Europa, zo ook in Nederland.

Het college heeft daarom besloten om op korte termijn zo’n 1000 Oekraïense vluchtelingen in Rotterdam op te vangen.

Opvangplekken

De vluchtelingen uit Oekraïne worden op verschillende plekken in Rotterdam opgevangen.

Een van deze locaties is bij u in de wijk:

 • De Lelie zorggroep aan de Charloisse Lagedijk.

De mensen komen vanaf 16-03-2022 naar deze locatie. Het gaat om een groep van ongeveer 50 mensen met een beperking.

Duur opvang

De opvang op deze locatie is tijdelijk en afhankelijk van de ontwikkelingen. Vanwege de druk om geschikte locaties te vinden en de snelle komst van vluchtelingen, moest de gemeente snel handelen. Wij hopen dat u begrip heeft voor deze situatie. De gemeente doet er alles aan om hen een goede en veilige opvang te geven.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op www.rotterdam.nl/oekraine. Op deze pagina staan ook veel gestelde vragen, deze worden regelmatig bijgewerkt.

Voor vragen over, of initiatieven voor de vluchtelingen uit Oekraïne kunt u terecht bij hulpoekraine@rotterdam.nl.

Heeft u andere vragen of opmerkingen dan kunt u bellen met telefoonnummer 14 010.

Ik vertrouw erop dat we met elkaar zorgen voor een goede en veilige tijdelijke opvang van de vluchtelingen aan de Charloisse Lagedijk.

Met vriendelijke groet,

Andre Hammink
Rayondirecteur
Gemeente Rotterdam

12 maart 2022

Beste bewoner,

Net als vele Rotterdammers is het voltallige college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam diep geraakt door de inval van het Russische leger in Oekraïne. Veel Oekraïense vluchtelingen zoeken onderdak in Europa, zo ook in Nederland.

Het college heeft daarom besloten om op korte termijn zo’n 1.000 Oekraïense vluchtelingen in Rotterdam op te vangen.

Opvangplekken

De vluchtelingen uit Oekraïne worden op verschillende plekken in Rotterdam opgevangen.

Twee van deze locaties zijn bij u in de wijk:

 1. Een schip aan de Coolhaven bij de Rochussenstraat (ongeveer 100 vluchtelingen).
 2. Een schip aan de Schiehaven. Dit schip is sinds december in gebruik als opvanglocatie voor asielzoekers. Deze asielzoekers verhuizen naar een andere locatie. Na deze verhuizing vangt de gemeente Rotterdam zo’n 180 Oekraïense vluchtelingen op.

De mensen komen vanaf 14 en 16 maart naar deze locaties. Zij worden begeleid door medewerkers van de gemeente Rotterdam.  Vanwege de druk om geschikte locaties te vinden en de snelle komst van vluchtelingen, moest de gemeente snel handelen. Wij hopen dat u begrip heeft voor deze situatie.

Duur opvang

De opvang op deze locaties is tijdelijk.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op www.rotterdam.nl/oekraine. Op deze pagina staan ook veel gestelde vragen, deze worden regelmatig bijgewerkt.

Heeft u andere vragen of opmerkingen dan kunt u bellen met telefoonnummer 14 010.

Ik vertrouw erop dat we met elkaar zorgen voor een goede en veilige tijdelijke opvang.

Met vriendelijke groet,
Monique van Hoof
Rayondirecteur
Gemeente Rotterdam

10 maart 2022

Beste bewoner,

Net als vele Rotterdammers is het voltallige college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam diep geraakt door de inval van het Russische leger in Oekraïne. Veel Oekraïense vluchtelingen zoeken onderdak in Europa, zo ook in Nederland.

Het college heeft daarom besloten om op korte termijn zo’n 1.000 Oekraïense vluchtelingen in Rotterdam op te vangen.

Opvangplekken

De vluchtelingen uit Oekraïne worden op verschillende plekken in Rotterdam opgevangen. Een van deze locaties is bij u in de wijk:

 • een schip aan de Terwenakker.

De mensen komen vanaf 11 maart 2022 naar deze locatie. Het gaat om een groep van ongeveer 100 mensen. Zij worden begeleid door medewerkers van de gemeente Rotterdam.

Duur opvang

De opvang op deze locatie is tijdelijk en afhankelijk van de ontwikkelingen. Vanwege de druk om geschikte locaties te vinden en de snelle komst van vluchtelingen, moest de gemeente snel handelen. Wij hopen dat u begrip heeft voor deze situatie.  De gemeente doet er alles aan om hen een goede en veilige opvang te geven.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op www.rotterdam.nl/oekraine. Op deze pagina staan ook veel gestelde vragen, deze worden regelmatig bijgewerkt. Voor vragen over, of initiatieven voor de vluchtelingen uit Oekraïne kunt u terecht bij: hulpoekraine@rotterdam.nl.

Heeft u andere vragen of opmerkingen dan kunt u bellen met telefoonnummer 14 010.

Ik vertrouw erop dat we met elkaar zorgen voor een goede en veilige tijdelijke opvang.

Met vriendelijke groet,
Monique van  Hoof
Rayondirecteur
Gemeente Rotterdam

8 maart 2022

Beste bewoner,

Net als vele Rotterdammers is het voltallige college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam diep geraakt door de inval van het Russische leger in Oekraïne. Veel Oekraïense vluchtelingen zoeken onderdak in Europa, zo ook in Nederland.

Het college heeft daarom besloten om op korte termijn zo’n 1.000 Oekraïense vluchtelingen in Rotterdam op te vangen.

Opvangplekken

De vluchtelingen uit Oekraïne worden op verschillende plekken in Rotterdam opgevangen. Een van deze locaties is bij u in de wijk:

 • Sporthal Wielewaal, Brammertstraat 1.

De mensen komen vanaf 8 maart 2022 naar deze locatie. Het gaat om een groep van ongeveer 350 mensen. Zij worden begeleid door medewerkers van de gemeente Rotterdam.

Duur opvang

De opvang op deze locatie is tijdelijk en afhankelijk van de ontwikkelingen. Vanwege de druk om geschikte locaties te vinden en de snelle komst van vluchtelingen, moest de gemeente snel handelen. Vandaar dat u deze brief waarschijnlijk ontvangt terwijl er al Oekraïense vluchtelingen de sporthal verblijven. Wij hopen dat u begrip heeft voor deze situatie.  De gemeente doet er alles aan om hen een goede en veilige opvang te geven.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op www.rotterdam.nl/oekraine. Op deze pagina staan ook veel gestelde vragen, deze worden regelmatig bijgewerkt.

Voor vragen over, of initiatieven voor de vluchtelingen uit Oekraïne kunt u terecht bij: hulpoekraine@rotterdam.nl.

Heeft u andere vragen of opmerkingen dan kunt u bellen met telefoonnummer 14 010.

Ik vertrouw erop dat we met elkaar zorgen voor een goede en veilige tijdelijke opvang in Sporthal de Wielewaal.

Met vriendelijke groet,
Andre Hammink
Rayondirecteur
Gemeente Rotterdam

Woningtekort

We huisvesten vluchtelingen in tijdelijke opvanglocaties zoals verbouwde kantoorpanden en schepen. Door ze in tijdelijke locaties onder te brengen, heeft de gemeente tijd om meer duurzame opvang te regelen.

In een tijd van woningtekort, is duurzame opvang een ingewikkeld vraagstuk. We kijken naar extra bestaande en nieuwe locaties.

De gemeente Rotterdam probeert de verschillende vluchtelingengroepen te behandelen zoals we alle Rotterdammers behandelen, ook al hebben de verschillende vluchtelingen volgens de wet een verschillende status. Vluchtelingen uit Oekraïne en asielzoekers komen voorlopig niet in aanmerking voor een sociale huurwoning. Statushouders doen dat wel, volgens afspraken met het Rijk.

Sociale voorzieningen

Bij opvang horen voorzieningen als zorg, onderwijs en activiteiten. Voorzieningen die er ook zijn voor alle Rotterdammers. Met onze partners in de stad proberen we extra voorzieningen te regelen om iedereen zo goed mogelijk te ondersteunen. Maar gezien de personeelstekorten in met name de zorg en het onderwijs is dat niet altijd makkelijk.

In de krappe arbeidsmarkt kunnen we bepaalde arbeidskrachten goed gebruiken. Vluchtelingen uit Oekraïne mogen net als EU-inwoners werken in Nederland. Datzelfde geldt voor statushouders, die dezelfde rechten en plichten hebben als Nederlanders.

Rotterdam heeft een lange geschiedenis van nieuwkomers in de stad. Met meer dan 170 nationaliteiten in de stad, hebben hiervoor altijd met elkaar een oplossing gevonden. Ook dit keer kunnen we er samen voor zorgen dat vluchtelingen zich veilig en welkom voelen in Rotterdam.