Spring naar het artikel

De gemeente is druk bezig met werkzaamheden aan de Vleugel, Kaar en Haaf. Het gaat om onder andere rioleringswerkzaamheden en vervangen van huisaansluitingen. Huiseigenaren zijn hierover al eerder geïnformeerd.

Vanaf 15 januari 2018 gaat de gemeente verder met het vervangen van de riolering. Er wordt gestart op de parkeerplaats aan de Vleugel en de kruising Vleugel/ Schakelweg. Eind februari verwachten we de Schakelweg richting de Kaar open te breken.

De gemeente vervangt het riool en legt, waar mogelijk, een apart schoonwaterriool aan voor regenwater en overtollig grondwater. Na het vervangen van de riolering wordt de definitieve bestrating aangebracht. De werkzaamheden vinden plaats in de rijweg en duren naar verwachting tot medio april 2018. Evides Waterbedrijf verving de drinkwaterleiding in de straat en Stedin de verouderde gasleidingen en elektriciteitskabels. Bijna alle woningen hebben ook een nieuwe huisaansluiting van Stedin gekregen. De nutsbedrijven hebben hier geen aanvullende werkzaamheden meer.

Riskeer geen boete!

Voorkom een boete en parkeer alleen in de daarvoor bestemde vakken, dus ook niet op de rijplaten. Soms lijkt het niet logisch dat bepaalde parkeervakken zijn afgesloten, maar dit is nodig voor de hulpdiensten. Zo heeft een brandweerwagen meer ruimte om door een bocht te rijden. De tijdelijke noodweg vanaf de Volkstuinlaan is alleen bedoeld voor hulpdiensten. U mag hier dus niet met uw auto rijden. Het is logisch dat er tijdens de werkzaamheden minder parkeerplekken zijn. Maar u kunt verderop parkeren, bijvoorbeeld bij de Prikkorf of bij de parkeerplaats bij de volkstuinen.

 

Geef elkaar alstublieft de ruimte en parkeer in de daarvoor bestemde vakken. Wij hopen op uw begrip tijdens de werkzaamheden.

Gemeente Rotterdam, Stedin en Evides Waterbedrijf werken samen in de ondergrond. Door de werkzaamheden gezamenlijk uit te voeren, proberen we de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met U kunt contact opnemen met Brenda Schulte, telefoon 06 51 99 18 58.