Spring naar het artikel

De gemeente is druk bezig met werkzaamheden aan de Vleugel, Kaar en Haaf. Het gaat om onder andere rioleringswerkzaamheden en vervangen van huisaansluitingen. Huiseigenaren zijn hierover al eerder geïnformeerd.

Vanaf 7 mei breekt de gemeente Rotterdam de kruising Schakelweg / Haaf open voor werk aan de riolering. De kruising ligt open tot en met 18 mei.

Riskeer geen boete!

Voorkom een boete en parkeer alleen in de daarvoor bestemde vakken, dus ook niet op de rijplaten. Soms lijkt het niet logisch dat bepaalde parkeervakken zijn afgesloten, maar dit is nodig voor de hulpdiensten. Zo heeft een brandweerwagen meer ruimte om door een bocht te rijden. De tijdelijke noodweg vanaf de Volkstuinlaan is alleen bedoeld voor hulpdiensten. U mag hier dus niet met uw auto rijden. Het is logisch dat er tijdens de werkzaamheden minder parkeerplekken zijn. Maar u kunt verderop parkeren, bijvoorbeeld bij de Prikkorf of bij de parkeerplaats bij de volkstuinen.

Geef elkaar alstublieft de ruimte en parkeer in de daarvoor bestemde vakken. Wij hopen op uw begrip tijdens de werkzaamheden.

Gemeente Rotterdam, Stedin en Evides Waterbedrijf werken samen in de ondergrond. Door de werkzaamheden gezamenlijk uit te voeren, proberen we de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met U kunt contact opnemen met Brenda Schulte, telefoon 06 51 99 18 58.