Visie openbare ruimte 2019-2029
Gepubliceerd op: 14-10-2019
Geprint op: 15-08-2020
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/visie-openbare-ruimte/
Spring naar het artikel

Mooie singels, weelderige parken en opgeknapte winkelstraten. Rotterdam staat op de kaart als aantrekkelijke stad. En dat is niet vreemd na jarenlang investeren in een mooie openbare ruimte.

De komende tien jaar neemt het aantal inwoners, bezoekers en werknemers enorm toe en met het veranderende klimaat moeten die allemaal hun voeten droog zien te houden. Hoe gaat Rotterdam deze en andere uitdagingen aan, en welke stad willen we straks zijn? De Visie Openbare Ruimte 2019-2029 geeft richting.

Visitekaartje

Een mooie openbare ruimte is het visitekaartje van de stad. De buitenruimte in Rotterdam is volop in gebruik en dat is een teken dat de stad op de goede weg is. Er is meer groen en er zijn meer fijne verblijfsplekken dan voorheen. Opgeknapte straten zijn ontmoetingsplaatsen en ook waterpleinen en groene daken geven buurten een stevige boost.

De druk op de buitenruimte is blijvend hoog. In de komende twintig jaar groeit het aantal inwoners in Rotterdam naar 700.000. De behoefte aan woningen en aan ruimte voor groen, spelen, mobiliteit neemt toe. Door het verzakken van de Rotterdamse bodem zijn er meer hoogteverschillen tussen trottoir en gebouwen, komen er problemen met het rioleringssysteem en is er wateroverlast in de parken. Dit is nog maar een kleine greep uit de opgaven waar de stad voor staat de komende jaren.

Op koers 

Hoe kan onze stad gezond groeien? De Visie Openbare Ruimte 2019-2029 zet een koers uit. Met doelen, speerpunten en legio maatregelen. Denk aan hierbij aan verbindingen tussen groengebieden, groene parkeerplaatsen en meer groene werkplekken voor een duurzame stad. En een openbare ruimte waarin iedereen van 0 tot 100 een plek heeft. Met wegen die makkelijker over te steken zijn, veilige routes van en naar school en een goede spreiding van evenementen in parken. De Rotterdammers krijgen meer mogelijkheden om te fietsparkeren en experimenten uit de stad worden gestimuleerd. Zoals Parking Day, waarbij parkeerplaatsen tijdelijk veranderen in een miniparkje. Ruim baan voor fietser en voetganger dus!

Langs de gebieden

De visie brengt samenhang aan in wat er allemaal moet gebeuren en waar Rotterdam de komende tien jaar in investeert. Het projectteam van de gemeente maakt de komende periode rondes langs wijkraden en gebiedscommissies om te peilen hoe zij de visie voor hun gebied willen invullen. Als zij hun zegje hebben gedaan, gaat het stuk naar de gemeenteraad.

Grote gebouwen, gedurfde architectuur: de Rotterdamse skyline is uniek. Je zou bijna vergeten dat een groot deel van de stad bestaat uit openbare ruimte: parken, singels, lanen, straten… ‘Ongeveer 40 procent van de buitenruimte is van de gemeente, de rest is particulier eigendom’, zegt Annemieke Fontein, landschapsarchitect bij Stadsontwikkeling. ‘Dat betekent dat gemeente en particulieren samen staan voor een grote opgave, zoals de opvang van water, méér groen in de stad en het aanleggen van nieuwe verbindingen.’ De Visie openbare ruimte is hiervoor het uitgangspunt.

‘Rotterdam heeft te maken met grote veranderingen: economie, klimaat en vervoer. Er komen veel woningen bij en Rotterdammers willen langer thuis wonen. Al die veranderingen hebben gevolgen voor de inrichting van de buitenruimte,’ licht Annemieke toe. Ze is nauw betrokken bij de Visie openbare ruimte. ‘Die visie brengt samenhang aan in de dingen die moeten gebeuren en geeft aan waar Rotterdam de komende tien jaar in investeert.’ De tijd is rijp, geeft haar collega Niña Visser, assetmanager bij Stadsbeheer, aan: ‘Een groot deel van de buitenruime is aan vervanging toe. En als de straat toch open moet om de riolering te vervangen, is dat een prachtkans om de straat anders in te richten’.

Experimenten

Dat Rotterdam verandert, hoort bij de stad. Wat mogen de Rotterdammers verwachten? Annemieke: ‘Stadsparken langs en zelfs op eilanden ín de rivier, straten en pleinen met meer bomen en ander groen. We gaan anders om met parkeren, het aantal speelmogelijkheden wordt groter en fietsers en voetgangers krijgen meer aandacht.’ Dat geldt voor stadswijken, maar net zo goed voor bijvoorbeeld Rozenburg, Hoek van Holland en andere buitengebieden’.

Belangrijk is dat bewoners ervaren wat andere keuzes in de praktijk betekenen. Martin Guit, mobiliteitsstrateeg bij Stadsontwikkeling, is betrokken bij allerlei experimenten in de stad. Martin: ‘Tijdens Parking Day toverden bewoners voor één dag parkeerplaatsen om tot miniparkjes. Bij Happy Streets is geëxperimenteerd met een ander gebruik van de straat. Binnenkort begint de Mobility Challenge: bewoners van het Hoogkwartier laten twee maanden hun auto staan. Ze krijgen vervoerbewijzen voor deelauto’s, fietsen, bakfietsen en het openbaar vervoer, en tegelijk maken we hun directe omgeving groener. De straat knapt ervan op en verandert in een ontmoetingsplaats.’

Alle clusters

Langer thuis wonen, veilige routes van en naar school, gelegenheid om aan urban sports te doen… Dergelijke veranderingen raken alle clusters. ‘Daarom hebben we bij de totstandkoming van de visie collega’s uit de hele organisatie betrokken’, zegt Annemieke: ‘Ik vind dan ook dat élke collega bij élk cluster de Visie openbare ruimte moet doorbladeren. Het is de moeite waard!’

Status

De Visie openbare ruimte is door het college besproken. Nu kunnen gebiedscommissies hun zegje erover doen. Zij betrekken daar allerlei partners bij, vooral bewoners uit de stad die gewend zijn op hoofdlijnen te denken en mee te praten. Op grond van deze ‘consultatieronde’ kan de Visie openbare ruimte nog aanpassingen krijgen. Het college stuurt de visie vervolgens naar de gemeenteraad. Die stelt de Visie openbare ruimte definitief vast, naar verwachting in december 2019.

\