Spring naar het artikel

Eind april, begin mei is een periode die in het teken van vieren en herdenken staat. Na twee feestelijke vieringen eind april - Lintjesregen en Koningsdag - herdenken wij op 4 mei alle oorlogsslachtoffers.

De dag erna, op 5 mei, vieren we onze vrijheid. Bij deze vieringen en herdenking wordt in heel Nederland stilgestaan.

Lintjesregen 26 april

In de Burgerzaal van het stadhuis vindt jaarlijks de traditionele Lintjesregen plaats. Lintjesregen is een waardevolle traditie die elk jaar plaatsvindt op de (werk)dag voorafgaande aan de viering van Koningsdag. Op deze dag ontvangen voorgedragen inwoners van de gemeente Rotterdam, die iets bijzonders hebben gedaan voor de (Rotterdamse) samenleving, bijvoorbeeld vrijwilligerswerk of een bijzondere prestatie in sport of wetenschap, erkenning voor hun activiteiten in de vorm van een Koninklijke onderscheiding.

Koninklijke onderscheiding aanvragen

Wilt u iemand voordragen voor een Koninklijke onderscheiding? Bekijk de pagina Koninklijke onderscheiding aanvragen voor meer informatie. Ook kent de gemeente onderscheidingen voor mensen die iets heel bijzonders doen of hebben gedaan voor Rotterdam.

Koningsdag 27 april

Ter viering van Koningsdag is er op 27 april van 11.30 uur tot 12.30 uur een ontvangst op het stadhuis te Rotterdam. Ook zijn er verschillende activiteiten in de stad.

Dodenherdenking 4 mei

Op dodenherdenking herdenken wij burgers en militairen die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog en daarna in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. Hiervoor wordt jaarlijks een programma samengesteld en wordt er landelijk 2 minuten stilte in acht genomen.

Bevrijdingsdag 5 mei

Op Bevrijdingsdag vieren we in heel Nederland dat we in vrijheid leven. We vieren onze bevrijding in 1945 na de Tweede Wereldoorlog en de bevrijding van het toenmalige Nederlands-Indië. Naast een dag om te feesten, is het ook een dag om na te denken over het belang van vrijheid en te realiseren dat deze kwetsbaar is. We staan daarom ook stil bij de mensen die dagelijks nog steeds lijden onder gewapende conflicten en/of schending van mensenrechten.

Herdenking bombardement 14 mei

Op 14 mei herdenkt Rotterdam jaarlijks het Duitse bombardement dat het centrum van de stad verwoestte. Bij het monument ‘De Verwoeste Stad’ op Plein 1940 vindt op 14 mei de herdenking van het bombardement plaats. Voor de herdenking wordt ieder jaar een speciaal programma samengesteld.

Afschaffing slavernij 30 juni en 1 juli

Tot slot herdenken wij op 30 juni de afschaffing van de slavernij. Burgemeester Aboutaleb legt namens het Gemeentebestuur een krans bij het slavernijmonument aan de Lloydkade ter nagedachtenis van de slachtoffers van de trans-Atlantische slavenhandel en de slavernij in de Nederlandse koloniën. Rond 20.00 uur worden hiervoor twee minuten stilte in acht genomen. De herdenking wordt georganiseerd door Stichting Gedeeld Verleden Gezamenlijke Toekomst. Op 1 juli wordt de afschaffing van de slavernij gevierd met het Keti Koti Festival aan de West-Kruiskade.

Vlagprotocol

Wilt u weten wanneer u de Nederlandse vlag mag uithangen? Bekijk dan het officiële Nederlandse Nederlandse vlagprotocol.