Spring naar het artikel

Op deze pagina staat het proces-verbaal van het gemeentelijk stembureau bij de centrale stemopneming, inclusief 440 bijlagen. Het hoofddocument staat direct onder deze tekst, daarna volgt de lijst met bijlagen.

Hieronder volgen als bijlagen de processen-verbaal per stembureau. GR staat voor gemeenteraad en de cijfers staan voor het nummer van het stembureau. De processen-verbaal van de gemeenteraadsverkiezingen liggen ter inzage bij de Librijesteeg 2. U kunt zich melden aan de verkiezingsbalie. De balie is geopend op 26 maart van 08.30 tot 16.30 uur en op 27 maart van 08.30 tot 14.00 uur.