Verkenning 12 nieuwe aardgasvrije wijken
Gepubliceerd op: 20-01-2020
Geprint op: 28-09-2020
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/verkenning-aardgasvrij/
Ga naar de hoofdinhoud

Rotterdam verkent in 2020 in 12 buurten de mogelijkheden voor andere energiebronnen dan aardgas. In deze buurten hopen we voor 2030 te kunnen starten. In vijf wijken zijn we al begonnen met een gebiedsaanpak aardgasvrij.

Dat doet de gemeente in nauw overleg met bewoners en andere partijen in de wijk. Er wordt onder meer gekeken naar werkzaamheden die er toch al komen, de staat van het gasnet, welke soort woningen en panden er zijn, de mogelijkheden voor pandeigenaren om te investeren en we onderzoeken of de wijk gemakkelijk op een alternatieve warmtebron aangesloten kan worden. Pas in 2021 valt definitief het besluit welke buurten voor 2030 aan de beurt zijn en welke daarna. Dat maken we bekend met de Transitievisie Warmte.

De wijken die verkend worden zijn:

 1. Zuidwijk
 2. West
 3. Ommoord
 4. Noord
 5. Zuid Midden
 6. Kop van Feijenoord
 7. Beverwaard
 8. Hoogvliet
 9. Kralingen
 10. Lombardijen
 11. Noordereiland
 12. Hoek van Holland

Veelgestelde vragen

Van het aardgas af gaan, is best een grote verandering. Hieronder vindt u een zo goed mogelijk antwoord op de meest gestelde vragen.

Alle gebouwen in Nederland moeten in 2050 aardgasvrij zijn. En alle gemeenten in Nederland moeten in 2021 een Transitievisie Warmte hebben opgesteld. Hierin moeten gemeenten aangeven op welke manier en wanneer een bepaald gebied (bijvoorbeeld een wijk of buurt) van het aardgas af gaat. Dit betekent dat bijna elke gemeente hier al mee bezig is, de een al verder dan de ander en iedereen op de manier die het beste past bij de gemeente. Wel hebben we in Rotterdam een voorsprong, doordat al meerdere woningen en kantoren op het bestaande warmtenet zitten of zijn gegaan.

2050 lijkt nog ver weg, maar niet alle gebouwen kunnen tegelijkertijd aardgasvrij worden. Om deze doelen te halen, moet de komende jaren in heel Nederland al een flink aantal wijken van het aardgas af. Ook de gemeente Rotterdam begint hiermee. De gemeente heeft eerder al besloten om met vijf wijken in Rotterdam te starten. Er is echter meer nodig om op tijd klaar te zijn. Daarom gaan we in 12 nieuwe gebieden verkennen of hier ook gestart kan worden met van het aardgas af gaan.  

Op dit moment wordt er gewerkt aan de Transitievisie Warmte. Dit is een stappenplan waarin aangegeven staat hoe en wanneer welke wijk of buurt van het aardgas af gaat. Om hiervan een goede inschatting te maken, gaan we in 2020 verkenningen doen in wijken die de meeste kansen bieden de komende jaren. In de stad zijn er altijd werkzaamheden aan gebouwen en ondergrondse kabels en leidingen. Voor het aanleggen van een warmtenet moet de straat opengebroken worden. We willen overlast voor bewoners beperken door zoveel mogelijk werkzaamheden te combineren. Als de straat maar één keer open hoeft, scheelt dat ook in de kosten. We kunnen niet overal tegelijk aan de slag. Daarom gaan we niet nu al alle wijken in Rotterdam verkennen op de mogelijkheden van aardgasvrij. Dit kan zijn omdat binnenkort de straat al opengaat en het nog niet mogelijk is om gelijktijdig een warmtenet aan te leggen. Of het is nog onzeker welk duurzaam alternatief de beste oplossing is.

De gemeente heeft samen met de woningcorporaties en netbeheerder deze 12 wijken gekozen. Bij de keuze is onder andere gekeken naar draagvlak (hoe staan mensen er tegenover), draagkracht (wat kan men betalen) en kansen om het met andere aanpakken te combineren. Daarnaast is gekeken naar wat voor woningen er zijn, onderhoudsplanningen van de woningcorporaties en beschikbaarheid van warmtebronnen zoals warmtenet. Belangrijk zijn ook de lopende en mogelijke toekomstige uitvoeringsprojecten in de ondergrond. Zo kunnen we de kosten verlagen, de stad bereikbaar houden en voorkomen dat we geld ‘weggooien’.

Elk gebied heeft andere kenmerken en daardoor weer andere kansen en uitdagingen. Zo kunnen we leren wat waar werkt en op basis daarvan tot een aanpak voor heel Rotterdam komen.

Voor alle wijken in de verkenning geldt dat een collectieve (in de buurt gedeelde) warmteoplossing het goedkoopste alternatief is voor aardgas. Dat vraagt om een gezamenlijke aanpak van alle betrokken partijen en bewoners.

Op de Wanneer-kaart verkenning aardgasvrij staan de verkenningsgebieden in groen aangegeven. Het zijn (delen van) buurten of wijken. De grenzen van deze gebieden, welke straat wel of niet, zijn niet hard. Dat wordt tijdens de verkenning meer duidelijk. Het kan dus zijn dat de gebieden iets groter of kleiner worden of gedeeltelijk afvallen. Dat besluit wordt met de Transitiewarmte in 2021 genomen.

 1. Zuidwijk
 2. West (bundel)
  Bospolder-Tussendijken uitbreiden naar Spangen, Nieuwe Westen, Delftshaven & Schiemond
 3. Ommoord
 4. Noord (bundel)
  Blijdorp, Provenierswijk, Liskwartier, Agniesebuurt en Oude Noorden
 5. Zuid Midden (bundel)
  Afrikaanderbuurt, Tarwewijk, Bloemhof, Katendrecht en Kop Oud-Charlois
 6. Kop van Feijenoord
  Feijenoord
 7. Beverwaard
 8. Hoogvliet
  Centrum, Boomgaardshoek en Zalmplaat
 9. Kralingen
  Kralingen-West
 10. Lombardijen
  Zenobuurt en Homerusbuurt
 11. Noordereiland
 12. Hoek van Holland
  Presidentenbuurt & Mercatorweg

In 2021 wordt de Transitievisie Warmte vastgesteld, met daarin een planning voor de stad in welke wijken vóór 2030 een aanpak aardgasvrij start en welke wijken daarna. Dan is het duidelijk wanneer in uw wijk wordt gestart met het aanleggen van het warmtenet en wanneer u kunt overstappen op stadsverwarming. In uitvoeringsplannen per wijk wordt vervolgens een gefaseerde planning voor uw wijk vastgesteld.

Zijn er in uw buurt nog geen plannen voor aardgasvrij wonen? U kunt zich wel al voorbereiden. Denk bijvoorbeeld aan isoleren van uw woning en de overstap naar koken op inductie.

Als u meer informatie wil over het verduurzamen van uw huis, dan bent u van harte welkom bij de duurzaamheidswinkel (Keizerswaard 80, 3078 AM Rotterdam). U krijgt hier kosteloos advies en praktische tips over het verduurzamen van uw woning. De duurzaamheidswinkel is van dinsdag tot en met zaterdag geopend van 12.00 tot 16.30 uur. U kunt ook altijd de duurzaamheidswebsite van de gemeente Rotterdam raadplegen.

Het kan zijn dat uw woning niet is aangesloten op het warmtenet in uw wijk. Of dat u wel bent aangesloten op het warmtenet voor verwarming, maar nog kookt op gas. Wilt u graag de overstap maken? Neem dan contact op met Eneco, Vattenfall of Stedin (kookgas).

Een cv-ketel gaat gemiddeld 15 jaar mee. Het kan dus zomaar zijn dat uw cv-ketel binnenkort aan vervanging toe is. Nu we voor 2050 gaan stoppen met aardgas, is het niet altijd logisch een nieuwe ketel aan te schaffen. Het is daarom verstandig om te inventariseren of er in de buurt al mogelijkheden zijn om aardgasvrij te worden. U kunt er ook voor kiezen om zelf aan de slag te gaan met wonen zonder aardgas. Kijk of uw huis geschikt is voor elektrische oplossingen zoals een warmtepomp. Houd hierbij rekening met forse kosten.

Lukt het niet zelf aan de slag te gaan, dan moet de cv-ketel toch vervangen worden. Kies voor een moderne ketel die zuinig en milieuvriendelijk is. Een cv-ketel kopen is een behoorlijke investering. Veel energie- en installatiebedrijven bieden steeds vaker huur- of leaseketels aan. Least u een ketel, dan koopt u deze over een bepaalde periode af. Huurt u een ketel, dan betaalt u een vast bedrag per maand. Huren heeft het voordeel dat het per maand opzegbaar is (na de afkoopregeling) en dat er bij onderhoud geen extra kosten zijn. Kijk op de website van de Consumentenbond voor meer informatie over de voor- en nadelen.

Naast aansluiten op het warmtenet, is het ook mogelijk om uw huis te verwarmen met elektrische apparaten. In bijna alle gevallen betekent dat een warmtepomp. Die verwarmt uw huis als een soort ‘omgekeerde koelkast’. Vloerverwarming en of wandverwarming, of speciale lage temperatuurradiatoren zijn dan vaak nodig en het huis moet goed geïsoleerd worden.

Meewerken aan een duurzame vervanger van aardgas is op dit moment nog geheel vrijwillig. Dit betekent dat de gemeente op dit moment uw aardgasaansluiting nog niet verplicht kan afsluiten. Dit gaat de komende jaren veranderen. Over een aantal jaren kan de gemeenteraad een besluit nemen om een wijk van het gas af te sluiten als er sprake is van een goed alternatief. Nu meewerken kan daarom aantrekkelijk zijn. Op dit moment kunt u invloed hebben op de keuze en het tempo waarin het hele proces bij u in de buurt verloopt. Uiteindelijk moeten alle woningen in Rotterdam in 2050 aardgasvrij zijn.

Meer informatie

Meer informatie over Rotterdam aardgasvrij in 2050 leest u op de overzichtspagina Aardgasvrij.

Duurzaamheidswinkel, Keizerswaard 80, 3078 AM Rotterdam. Open op dinsdag en donderdag van 12.30 tot 16.30 uur

Informatiepunt Duurzaam: telefoon 010 - 489 60 00, e-mail duurzaam@rotterdam.nl. Als u huurder bent, kunt u terecht bij uw woningcorporatie.

\