Verkeersveiligheid
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 24-01-2019
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/verkeersveiligheid/
Spring naar het artikel
Foto: gemeente Rotterdam

Verkeersveiligheid is een zaak van en voor de hele stad. Dus ook het verbeteren ervan. Daarom investeren we daar de komende jaren flink in.

De gemeente doet er - in samenwerking met de politie en het Openbaar Ministerie en bewoners - van alles aan om het veiliger te maken op de weg. Door goede wegen aan te leggen, maar bijvoorbeeld ook door educatie. We beschermen kwetsbare weggebruikers, denk aan scholieren, senioren en fietsers. We pakken mensen die zich asociaal gedragen in het verkeer harder aan. We streven naar 25% minder verkeersdoden en 10% minder gewonden. We pakken tot eind 2018 bijna veertig gevaarlijke wegen en kruispunten aan en willen dat in dat jaar meer Rotterdammers tevreden zijn over de verkeersveiligheid in de stad. Meer hierover staat in het Meerjaren 2015-2018 'Rotterdam Verkeersveilig'.

Veilig in beweging

De gemeente investeert tussen 2015 en 2018 bijna 7 miljoen euro in een veiliger verkeer. Maar we doen ook een beroep op u als weggebruiker. Het is belangrijk dat wij allemaal rekening houden met elkaar en ons als een dame of heer in het verkeer gedragen. Zo zorgen we er gezamenlijk voor dat we ons allemaal veilig kunnen bewegen in Rotterdam.

Resultaten 10-puntenplan tegen asociaal verkeersgedrag 2015-2018

In samenwerking met de politie en het Openbaar Ministerie (OM) voert de gemeente Rotterdam tot eind 2018 tien acties uit om asociaal verkeersgedrag in Rotterdam aan te pakken. Een overzicht van de resultaten.

Verkeerssituaties in uw buurt

Maakt u zich zorgen over een onveilige situatie in uw wijk of buurt? We vinden het belangrijk om dit soort signalen van u te ontvangen. Meld daarom uw klacht online of telefonisch via 14 010.

Gebiedscommissie

In samenwerking met de gebiedscommissies gaan gemeente en politie jaarlijks in elk gebied drie verkeerssituaties aanpakken die bewoners als onveilig ervaren. U kunt dus verkeerssituaties die u in uw buurt als onveilig ervaart, melden bij uw gebiedscommissie.