Verkeersveiligheid
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 17-01-2020
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/verkeersveiligheid/
Spring naar het artikel

Verkeersveiligheid is een zaak van en voor de hele stad. Dus ook het verbeteren ervan. Daarom investeren we daar de komende jaren flink in.

De gemeente doet er - in samenwerking met de politie en het Openbaar Ministerie en bewoners - van alles aan om het veiliger te maken op de weg. Door goede wegen aan te leggen, maar bijvoorbeeld ook door educatie. We beschermen kwetsbare weggebruikers, denk aan scholieren, senioren en fietsers. We pakken mensen die zich asociaal gedragen in het verkeer harder aan. We streven naar minder verkeersdoden en minder gewonden. Tot eind 2018 hebben we een groot aantal gevaarlijke wegen en kruispunten aangepakt. Deze aanpak zetten we de komende jaren voort en we willen dat meer Rotterdammers tevreden zijn over de verkeersveiligheid in de stad.

Experiment verkeersveiligheid

‘Veilig oversteken? Maak contact met de fietser.’ Wie begin augustus te voet het Weena overstak, zag deze boodschap op straat staan. De gemeente Rotterdam voerde hier een gedragsexperiment uit om de verkeersveiligheid te vergroten. Wie weleens op het Stationsplein loopt, weet dat het zebrapad op het Weena lastig is om over te steken. Zeker door de grote hoeveelheid fietsers. Daarnaast is het door de brede oversteek voor voetgangers voor fietsers soms onoverzichtelijk wie wanneer gaat oversteken. Uit observaties blijkt dat beide partijen vaak zijn afgeleid, terwijl contact tussen de verkeersdeelnemers juist belangrijk is voor een veilige oversteek.

Wethouder Bokhove (Mobiliteit): 'Dit experiment is opvallend, want voetgangers hebben op die plek al voorrang. Alleen, voorrang neem je niet, voorrang krijg je. De verkeersveiligheid neemt toe als je contact maakt met andere deelnemers in het verkeer en daar willen we iedereen met deze proef op wijzen.' Het gedragsexperiment is onderdeel van de nieuwe verkeersveiligheidsaanpak die in het najaar gepresenteerd wordt. De voetganger speelt hierin een belangrijke rol. Bijna iedereen loopt, maar over het gedrag van de voetganger is weinig bekend. Wel ontvangt de gemeente regelmatig bericht over onveilige situaties voor voetgangers in het verkeer. Om inzicht te krijgen in het gedrag en de verkeersveiligheid worden verschillende experimenten uitgevoerd. Zo hoopt de stad inzicht te krijgen in het gedrag van de voetganger en in te spelen op onveilige verkeerssituaties. Om er zo voor te zorgen dat iedere Rotterdammer zich veilig voelt en zich vrij en gezond kan bewegen.

Veilig in beweging

De gemeente investeerde tussen 2015 en 2018 bijna 7 miljoen euro in verkeersveiligheid. Ook komende jaren investeert de gemeente intensief in een veiliger verkeer. Maar we doen ook een beroep op u als weggebruiker. Het is belangrijk dat wij allemaal rekening houden met elkaar en ons als een dame of heer in het verkeer gedragen. Zo zorgen we er gezamenlijk voor dat we ons allemaal veilig kunnen bewegen in Rotterdam.

De waarde van lopen en fietsen voor de stad

Rotterdam zet in op fietsen en lopen, oftewel actieve mobiliteit. Actieve mobiliteit draagt bij aan verschillende opgaven in de stad rondom bereikbaarheid & mobiliteitstransitie, gezondheid & welzijn, kansen voor iedereen, economie, ruimte & leefomgeving. Decisio heeft de waarde van fietsen en lopen in de stad berekend. Voor 2018 en 2024, het toekomstscenario. Uit het onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat als Rotterdammers 1 kilometer per uur sneller kunnen doorfietsen, dat jaarlijks zo’n 2,5 miljoen uur reistijdwinst oplevert, ofwel zo’n 26 miljoen euro. Bekijk het visuele plaatje hiervan of lees de samenvatting van het onderzoek.

Resultaten 10-puntenplan tegen asociaal verkeersgedrag 2015-2018

In samenwerking met de politie en het Openbaar Ministerie (OM) voerde de gemeente Rotterdam tot eind 2018 tien acties uit om asociaal verkeersgedrag in Rotterdam aan te pakken. Een overzicht van de resultaten:

Verkeersveiligheidsprikker 2019

Dit voorjaar hebben we via een online Verkeersveiligheidsprikker bewoners gevraagd hun top 3 meest verkeersonveilige locaties aan te geven. Bijna 2.200 bewoners hebben samen 3.745 prikkers op de digitale kaart geplaatst. De gemeente is blij met deze hoge respons.

Het overzicht van de top 3 verkeersonveilige locaties zoals die door bewoners van Rotterdam en de gebiedscommissies wordt ervaren ziet er als volgt uit:

Gebied Locatie Aantal meldingen
Centrum 1 Stationsplein - Weena 64
2 Vasteland - Erasmusbrug 21
3 Kruisplein - West-Kruiskade 17
Rozenburg 1 Volgerweg - Laan van Nieuw Blankenburg 45
2 Tienmorgenweg - Laan van Nieuw Blankenburg 29
3 Droespolderweg - Volgerweg 23
Prins Alexander 1 Koningslaan - Duikerstraat 23
2 Gravenweg - Kralingse Kerklaan 22
3 Terbregseweg - PostNL 14
Pernis 1 Ring - Burgemeester Van Esstraat 12
2 Burgemeester van Esstraat - Cornelis van Dijckstraat 7
Overschie 1 Abtsweg - Ziedewijstraat 7
2 Burgemeester Baumannlaan - Baanweg 6
3 Parallelstraat - De Lugt 5
Noord 1 Bergweg (van Noord naar Zuid) 70
2 Rodenrijselaan/Zwart Jansstraat (van Noord naar Zuid, de hele as) 47
3 Gordelweg - Insulindestraat Essostation 27
Kralingen-Crooswijk 1 Crooswijksestraat - Linker Rottekade 57
2 Goudsesingel - Boezemweg - Oostplein 14
3 Willem Ruyslaan - Oude Dijk 13
IJsselmonde 1 Groeninx van Zoelenlaan 24
2 Roelantweg - Koninginneweg 8
3 Simone de Beauvoirstraat - Sartrestraat 5
Hoogvliet 1 Groene Kruisweg - Cloese - Dorpsstraat 12
2 Groene Kruisweg - Laning 10
3 Max Havelaarweg - Digna Johannaweg 8
Hoek van Holland 1 Dirk van den Burgweg - Leen van Ooijenlaan 16
2 Dirk van den Burgweg - Schelpweg 9
3 Dirk van den Burgweg - Harwichweg 7
Hillegersberg-Schiebroek 1 Straatweg - Kootsekade 42
2 Bergse Linker Rottekade - Terbregseweg 25
3 Molenlaan - Burgemeester van Kempensingel 15
Feijenoord 1 Vuurplaat - Bakemakade 30
2 Lange Hilleweg 20
3 Colosseumweg - 2e Rosestraat - Laan op Zuid 16
Delfshaven 1 Nieuwe Binnenweg ('s-Gravendijkwal - Lage Erfbrug) 86
2 Heemraadssingel 21
3 Mathenesserweg - Mathenesserdijk - Mathenesserbrug 26
Charlois 1 Van Blommesteynweg - Verboomstraat 6
2 Groene Kruisweg oversteek tussen Wichardstraat en Groene Kruisweg 6

De oorzaak van verkeersonveilige situaties is niet altijd de inrichting van de weg. Bij 38 procent van de meldingen geeft de Rotterdammer aan dat gedrag de oorzaak is. De meest genoemde redenen: te hard rijden, asociaal en agressief rijgedrag en onoverzichtelijkheid door drukte. In 35 procent van de gevallen wordt aangegeven dat de inrichting van de locatie de oorzaak is. Bij de overige 27 procent van de meldingen worden zowel inrichting als gedrag als oorzaak van de verkeersonveilige situatie ervaren.

Nu de top 3 per gebied bekend is, wordt samen met de gebieden gekeken welke onveilige verkeerslocaties in aanmerking komen voor verbeteringen. Hierbij zoeken we naar slimme combinaties met bestaande uitvoerings- en onderhoudsprogramma’s. En vergelijken we de resultaten met de objectieve verkeersonveilige locaties, de zogenaamde ‘blackspots’. De kleinere aanpassingen toetsen we op de door bewoners aangekaarte oorzaken. Waar aanpassingen aan de weg niet mogelijk zijn kijken we naar effectieve gedragsmaatregelen of -campagnes.

Veilig Vooruit

In het nieuwe Verkeersveiligheidsplan zetten we een flink aantal maatregelen in om ervoor te zorgen dat u zich als verkeersdeelnemer, en in het bijzonder als voetganger of als fietser, veilig voelt in het verkeer. Daarom kijken we in dit nieuwe plan ook nadrukkelijk naar hoe u de beleving van de verkeersveiligheid ervaart.

Meer informatie

Maakt u zich zorgen over een onveilige situatie in uw wijk of buurt? We vinden het belangrijk om dit soort signalen van u te ontvangen. Dat kunt u online melden of telefonisch via 14 010.

\