Verhuurdersvergunning
Gepubliceerd op: 07-01-2021
Geprint op: 24-06-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/verhuurdersvergunning/
Ga naar de hoofdinhoud

De gemeente Rotterdam voert vanaf 1 januari 2021 een vergunning in voor verhuurders van woningen. Dit doet de gemeente om een eind te maken aan misstanden op de particuliere verhuurmarkt.

Deze aanpak start met een pilot in de wijk Carnisse, waar veel problemen op de verhuurmarkt zijn. De bedoeling is om deze vergunning daarna stadsbreed in te zetten.

Woningmarkt

Op verschillende plekken in Rotterdam gaat het niet goed op de woningverhuurmarkt. Er is sprake van misstanden zoals overbewoning, intimidatie en woon- en adresfraude. En van discriminatie, woonoverlast en uitbuiting van huurders. Particuliere verhuurders en verhuurmakelaars vragen extreem hoge huurprijzen en onderhouden de woning niet goed. Er kan ook sprake zijn van illegaal gebruik van een woning, bijvoorbeeld door hennepteelt of illegale prostitutie. Mensen wonen vaak maar kort in deze woningen. De sociale binding en veiligheid in een wijk gaat hierdoor achteruit.

Misstanden voorkomen

De gemeente Rotterdam wil misstanden op de verhuurmarkt voorkomen door een verhuurdersvergunning in te voeren. Verhuurders van woningen waar eerder al misstanden zijn vastgesteld krijgen een waarschuwing. En de kans om de misstanden alsnog op te lossen. Lost de verhuurder de misstanden niet op, dan wijst de gemeente de woning aan. En moet de verhuurder een verhuurdersvergunning aanvragen. Zonder deze vergunning mag de verhuurder de woning niet verhuren. Krijgt de verhuurder een vergunning, dan controleert de gemeente op naleving van de voorwaarden. Als de verhuurder zich niet aan de voorwaarden houdt, kan de gemeente lasten onder dwangsom opleggen. En de vergunning uiteindelijk intrekken. Met nieuwe eigenaren die hun pand willen verhuren, neemt de gemeente contact op om hen te informeren over de regels van goed verhuurderschap. De gemeente wil zo het gedrag van verhuurders veranderen en stimuleren dat zij zich als goed verhuurder opstellen.

De gemeente kan een woning bijvoorbeeld aanwijzen als het verhuren van de woning schadelijk is voor de leefbaarheid, volksgezondheid, openbare orde en veiligheid of voor het welzijn van huurders of gebruikers. Of als er strafbare feiten in de woning zijn gepleegd. Heeft de gemeente een woning van u aangewezen? Dan mag u deze woning alleen verhuren als u een verhuurdersvergunning heeft. De gemeente verwacht dat u zich aan de wet en aan de Rotterdamse regels voor goede verhuur houdt. U krijgt de vergunning alleen als u zich aan bepaalde voorwaarden houdt.

Maak dan duidelijke afspraken over wie de intake en screening van huurders verzorgt. Zet in een contract hoe de intake en screening gebeuren. U blijft altijd als eigenaar verantwoordelijk voor wat een verhuurbemiddelaar, verhuurmakelaar of beheerder doet. Wat u precies moet regelen als u een verhuurbemiddelaar of verhuurmakelaar inschakelt, leest u in de brochure van de politie en de brancheorganisaties.

Dan gaat de gemeente handhaven. Eerst legt de gemeente dwangsommen vanaf 10.000 euro op. Helpt dat niet? Dan kunt u uw verhuurdersvergunning kwijtraken.

De gemeente voert de vergunning in om een eind te maken aan misstanden op de particuliere verhuurmarkt. Er gaat ook een waarschuwende werking van de vergunning uit. Verhuurders weten dat bij ongewenst gedrag deze geweigerd of ingetrokken kan worden.

De gemeente voert de vergunning in als:

 • door of bij woningverhuur de leefbaarheid, de volksgezondheid, de openbare orde, de veiligheid of het welzijn van huurders of gebruikers ernstig onder druk staat
 • huurders of gebruikers onevenredig worden benadeeld
 • er in of vanuit een gebouw of een of meerdere woningen in een gebouw strafbare feiten plaatsvinden.

De verhuurdersvergunning bekent dat een verhuurder de woning alleen mag blijven verhuren als deze een vergunning krijgt. De gemeente zal handhaven bij woningen met een vergunning. Door de vergunning kunnen meerdere zaken tegelijk aangepakt worden, bijvoorbeeld achterstallig onderhoud, woonoverlast en een te hoge huur.

Als de vergunning verleend wordt, mag de verhuurder de woning blijven verhuren. Hij moet zich dan wel aan de voorwaarden houden. Inspecteurs controleren dit. Doet de verhuurder dit niet, dan kan de gemeente lasten onder dwangsom opleggen. Uiteindelijk kan de gemeente de vergunning intrekken.

Wordt de vergunning geweigerd, dan mag de verhuurder de woning niet meer verhuren. Er zijn dan twee mogelijkheden:

 • Situatie 1: De verhuurder stopt met verhuren. Heeft een huurder een tijdelijk contract, dan is er geen probleem. Aan het eind hiervan verlaat hij de woning. Bij een doorlopend contract is dit anders. Een geweigerde vergunning is geen juridische reden voor de verhuurder om de huurovereenkomst op te zeggen. De gemeente probeert de verhuurder de woning te laten verkopen. De nieuwe eigenaar neemt het huurcontract dan over en moet wel een verhuurdersvergunning aanvragen omdat de woning is aangewezen.
 • Situatie 2: De verhuurder blijft de woning zonder vergunning verhuren. De gemeente legt dan lasten onder dwangsom op. Betaalt de verhuurder die niet, dan legt de gemeente beslag op de woning. Deze gaat dan naar de veiling. De koper moet wel een verhuurdersvergunning aanvragen als hij de woning wil gaan verhuren, omdat de woning is aangewezen.

De gevolgen voor de huurder zijn afhankelijk van een aantal zaken zoals het huurcontract

en wat de verhuurder doet.

Situatie 1: De verhuurder stopt met het verhuren van de woning.

 • De huurder heeft een tijdelijk contract. De huurder verlaat de woning aan het eind van het contract. De eigenaar mag de woning niet aan een nieuwe huurder verhuren.
 • De huurder moet van verhuurder woning uit, maar wil dit niet want hij heeft een doorlopend contract. Die gemeente probeert dit te voorkomen door te bemiddelen. De gemeente vertelt de huurder wat zijn rechten zijn, die kan ook rechtsbijstand aanvragen.
 • De huurder heeft een doorlopend contract, maar vindt goed dat het contract stopt. De huurder zoekt zelf een nieuwe woning en verhuist. De eigenaar mag de woning niet aan een nieuwe huurder verhuren.
 • De verhuurder verkoopt de woning. Als de huurder een doorlopend contract heeft, loopt dit door. De huurder kan blijven wonen. De koper moet wel een verhuurdersvergunning aanvragen omdat de woning is aangewezen.

Situatie 2: De verhuurder blijft de woning zonder vergunning verhuren. Ook betaalt hij de dwangsom die de gemeente oplegt niet. De gemeente legt dan beslag op de woning en verkoopt die op de veiling.

 • De huurder moet van de verhuurder de woning uit, maar wil dit niet want hij heeft een doorlopend contract. De gemeente probeert uitzetting te voorkomen door te bemiddelen. De gemeente vertelt de huurder wat zijn rechten zijn, de huurder kan ook rechtsbijstand aanvragen.
 • De huurder heeft een doorlopend contract, maar vindt het goed dat het contract stopt. De huurder zoekt zelf een nieuwe woning en verhuist. De eigenaar mag de woning niet aan een nieuwe huurder verhuren.
 • De verhuurder verkoopt de woning. Als de huurder een doorlopend contract heeft, loopt dit door. De huurder kan in de woning blijven wonen. De koper moet wel een verhuurdersvergunning aanvragen, omdat de woning is aangewezen.

Een verhuurdersvergunning wordt maximaal voor vijf jaar afgegeven. Als de verhuurder volgens de regels verhuurt dan hoeft hij na vijf jaar niet opnieuw een vergunning aan te vragen.

Nee, dit kan niet. De gemeente doet in eerste instantie onderzoek naar eigenaren die mogelijk in aanmerking komen voor de verhuurdersvergunning. Naar aanleiding hiervan kan bijvoorbeeld een woning aangewezen worden. Pas wanneer een woning is aangewezen, is de verhuurder verplicht een vergunning aan te vragen.