Vergiliusstraat
Gepubliceerd op: 06-02-2019
Geprint op: 25-11-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/vergiliusstraat/
Ga naar de hoofdinhoud

De riolering in uw straat is aan vervanging toe. In de loop van het jaar 2022 zal de gemeente Rotterdam onderhoud uitvoeren aan het riool. De straten en stoepen worden dan opgebroken voor het aanbrengen van een DIT-riool.

DIT staat voor 'Drainage Infiltratie Transport'. Dit is een leiding om grondwateroverlast te voorkomen. Na deze ondergrondse werkzaamheden worden de straten en stoepen opgehoogd.

Ook wordt de buitenruimte na het ophogen opnieuw ingericht volgens vastgesteld ontwerp.

Een plattegrond met daarop de aanpassingen.

Afgelopen februari hebben wij u geïnformeerd met een nieuwsbrief over het voorlopig ontwerp Vergiliusstraat. In de brief hebben wij ook om uw mening gevraagd. Naar aanleiding van de ontvangen reacties, wensen en ideeën hebben wij het voorlopig ontwerp aangepast.
In deze nieuwsbrief gaan wij daar verder op in.

De verwachting is dat de gemeente Rotterdam in het 4e kwartaal van 2021 start met de uitvoering van het onderhoud aan het riool in de Vergiliusstraat en omgeving. Deze werkzaamheden onder de grond bieden kansen voor het verbeteren van de buurt boven de grond. De gemeente Rotterdam heeft ook dit keer geprobeerd om uw wensen en ideeën zoveel mogelijk te verwerken in het definitief ontwerp.

De aanpassingen

 • In het voorlopig ontwerp hadden we ruimte gemaakt voor het parkeren in het Solonpad. Dit hebben we in het definitieve ontwerp aangepast. Het huidige voetgangersgebied wordt geen rijstraat meer met parkeervakken, maar blijft een voetpad.
 • Er komt extra vergroening in het Solonpad.
 • De uitritconstructies bij alle zijstraten zijn uit het ontwerp.
 • In de Vergiliusstraat en Homerusstraat komen extra snelheidsbeperkende maatregelen.

Wat blijft hetzelfde?

 • In uw straat komt een 30 km-zone.
 • In de Vergiliusstraat en omgeving komen aan twee kanten parkeervakken.
 • Er komt éénrichtingsverkeer in de straten. Het éénrichtingverkeer in de Vergiliusstraat geldt niet voor fietsers.
 • Op een aantal plekken in de buurt komen fietsrekken waartegen u uw fiets kunt parkeren. Op het grasveld tussen het Solonpad en de Vergiliusstraat leggen we een jeu de boules baan aan.
 • Naast het aanleggen van een hondenspeelveld, komen er voor de kinderen op de speelplekken grote combinatietoestellen, 3-zits schommels en andere avontuurlijke speelelementen.
 • Om de looproutes te verbeteren gaan we de voetpaden tussen de grasvelden verbreden. Van 1,35 meter naar 1,80 meter.
 • Een aantal bomen in de Vergiliusstraat en omgeving wordt gekapt omdat ze aan het einde van hun levensduur zijn. Hiervoor in de plaats worden meer nieuwe bomen aangeplant.
 • Als laatst richten we met het ontwerp oversteekplateaus in. Het aanbrengen van oversteekplateaus maakt het voor uw kinderen makkelijker en veiliger om over te steken. Daarnaast zorgen ze ook ervoor dat de auto’s niet te hard rijden. Ter verduidelijking, het gaat hier om een drempelconstructie om de snelheid van langs rijdende auto’s eruit te halen.

Voor- en achtertuinen

Als de gemeente Rotterdam de straat gaat ophogen, is het ook nodig om uw tuin op te hogen. Havensteder is eigenaar van de meeste woningen en bijbehorende tuinen in de Vergiliusstraat en omgeving. De woningcorporatie pakt de huisaansluiting voor het riool en de tuinen aan van haar huurwoningen zodat de hele buurt weer klaar is voor de toekomst. Met de inzet van een tuincoach biedt Havensteder hulp aan huurders met vragen over een groene tuin.

Huurt u uw woning bij woningcorporatie Havensteder?

Dan ontvangt u binnenkort meer informatie over de ophoging en het vernieuwen van de tuinen. Heeft u nu al vragen over de voor- of achtertuin, dan kunt u deze stellen via paul.elleswijk@havensteder.nl of aan tuinadviseur Caroline de Vlaam via hallo@carolinedevlaam.nl.

Havensteder

Tegelijkertijd pakt Havensteder de huisaansluiting voor het riool en de tuinen van haar huurwoningen aan. Met de inzet van een tuincoach biedt de woningcorporatie hulp aan huurders met vragen over een groene tuin.

Heeft u nu al vragen over de voor- of achtertuin, dan kunt u deze stellen via paul.elleswijk@havensteder.nl of aan tuinadviseur Caroline de Vlaam via hallo@carolinedevlaam.nl.

Kijk in het overzicht hieronder om te zien wanneer uw straat aan de beurt is.

Fase Periode Straat/straten
1 oktober - december 2021 Cicerostraat
2 november 2021 - februari 2022 Tacitusstraat en tussenpad
3 april - mei 2022 Vergiliusstraat ter hoogte van huisnummer 96 - 72
4 mei - juni 2022 Vergiliusstraat ter hoogte van huisnummer 122 - 98
5 april - mei 2022 Liviusstraat en tussenpad
6 mei - juni 2022 Solonpad
7 januari - mei 2022 Homerusstraat ter hoogte van huisnummer 2 - 1
8 maart - mei 2022 Homerusstraat ter hoogte van huisnummer 1 - 40
9 november - december 2021 Horatiusstraat ter hoogte van huisnummers 19 - 37
9a december 2021 Horatiusstraat ter hoogte van huisnummers 1 - 17 en 2 - 14
10 april - mei 2022 Sophoclesstraat vanaf kruispunt Terentiusstraat tot en met begin kruispunt Homerusstraat
11 januari - februari 2022 Sophoclesstraat ter hoogte van kruispunt met Plautusstraat tot en met kruispunt Terentiusstraat
12 februari - april 2022 Sophoclesstraat vanaf Solonpad t/m Sophoclesstraat huisnummer 103 (inclusief gedeelte kruispunt)
13 juni - juli 2022 Vergiliusstraat tussen Sophoclesstraat en Horatiusstraat, inclusief kruispunt
14 mei - juni 2022 Vergiliusstraat tussen Horatiusstraat
15 mei - juli 2022 Homerusstraat ter hoogte van huisnummer 126 - 166
16 juni - oktober 2022 Homerusstraat ter hoogte van huisnummer 166 tot Homerusplein
17 september - oktober 2022 Vergiliusstraat ter hoogte van kruispunt huisnummer 30 - 2
18 oktober - november 2022 Vergiliusstraat ter hoogte van kruispunt huisnummer 30 - 54
19 november 2022 Vergiliusstraat ter hoogte van kruispunt huisnummer 30 - 54
20 november - december 2022 Vergiliusstraat (tussen stuk) vanaf overkant Vergiliusstraat huisnummer 58 tot en met kruispunt Homerusstraat ter hoogte van huisnummer 55
21 januari - februari 2022 Kruisput Homerusstraat tot en met Ben Stromanpad

Let op!  De fasering is een globale weergave van de periode waarin alle werkzaamheden, per fase worden uitgevoerd. Onverwachte omstandigheden kunnen ervoor zorgen dat er wordt afgeweken van deze fasering.

Deze planning kan hierom dan ook in de loop van de tijd worden aangepast. U ontvangt uiteraard voor de werkzaamheden in uw straat nog een informatiebrief met de exacte data.

Over het project

Het riool moet vervangen worden. Tegelijk met de gemeente gaan ook Evides Waterbedrijf en netbeheerder Stedin aan het werk. Zij voeren onderhoud uit aan de kabels en leidingen voor water, gas en elektriciteit. Zo hoeft de straat minder vaak open. Tegelijk pakt Havenster de huisaansluiting voor het riool en de tuinen aan zodat de hele buurt weer klaar is voor de toekomst.

De hele straat en stoep moeten opengebroken worden om te kunnen werken. Een goed moment om de wijk te verbeteren. We leggen alles opnieuw aan: straten, stoepen en parkeerplekken. In heel Nederland zakt de bodem, dus ook in Rotterdam. Tijdens grote projecten zoals deze, hogen we dit meteen op.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Kijk in de Rotterdam Aan de Slag! app.

Heeft u geen mobiel apparaat? Geen probleem! Er is ook een webversie.