Vergiliusstraat
Gepubliceerd op: 06-02-2019
Geprint op: 21-10-2020
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/vergiliusstraat/
Ga naar de hoofdinhoud

Eind 2018 heeft de gemeente een begin gemaakt met het vervangen van de riolering in de Vergiliusstraat en omgeving. Dit was nodig in verband met de zeer slechte onderhoudstoestand van de riolering.

In 2020 wil de gemeente het riool vervangen in de wijk. De voorbereidingen hiervoor zijn inmiddels gestart. Het riool is al 60 jaar oud. Dit keer komt er een gescheiden riool, één voor afvalwater en één speciaal voor regenwater om wateroverlast tegen te gaan.
Bij de vervanging van het riool komt veel kijken. Vanwege verzakking moet de grond worden opgehoogd. De straat, de stoep, maar ook tuinen moeten daarom opnieuw worden aangelegd. Bewoners worden in de loop van dit jaar uitgenodigd om over eventuele verbeteringen in hun buurt mee te praten en te denken. Hun woonomgeving is immers meer dan hun straat. Het is de plek waar zij thuis zijn, kunnen ontspannen en opladen na dagelijkse ervaringen. Het gehele project duurt tot eind 2021.

Tuincoach helpt bij (her)inrichten tuin

Door de ophoging van de straat zullen tuinen en achterpaden niet meer goed aansluiten op de straat. Om dit beter te laten verlopen is de gemeente in gesprek met Stichting Havensteder om dit gezamenlijk op te pakken. De bewoners van de Platostraat kunnen bij het (her)inrichten van hun tuin advies krijgen van tuincoach John Verkerke.

John deelt graag zijn kennis over bodem, water, ophoging, materialen, beplanting, hoe om te gaan met water en het beheer van een tuin. De tuinen moeten natuurlijk ook passen bij de huidige tijd. Daarom houdt de tuincoach in zijn advies rekening met de klimaatverandering. Hij gaat ook in op de wens van groenere tuinen en een veiligere buurt. Maar de tuincoach wil vooral bereiken dat de bewoners gelukkig zijn op de plek waar ze wonen.

Circulair

Een mogelijkheid om wateroverlast te voorkomen is het beperken van verharding in de tuinen. Ook worden bewoners gestimuleerd om materialen als stoeptegels te hergebruiken in plaats van nieuwe aan te kopen.

In 2030 moet circulair de maatstaf zijn in Rotterdam. Dat wil zeggen dat we met elkaar betere producten moeten gaan gebruiken, met een langere levensduur, producten hergebruiken waar dat kan en nieuwe producten maken van ‘afval’. 2030 lijkt nog ver weg, maar in de Vergiliusstraat proberen we het circulaire ideaal vast te verwezenlijken!

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Ilse van den Berg, telefoon 06 - 182 940 15.

\