Veiligheidsindex
Gepubliceerd op: 08-03-2017
Geprint op: 15-02-2019
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/veiligheidsindex/
Spring naar het artikel
Foto: gemeente Rotterdam

Met de Veiligheidsindex meet de gemeente Rotterdam tweejaarlijks de veiligheidssituatie in de stad. Er wordt gemeten op het gebied van diefstal, drugsoverlast, geweld, inbraken, overlast, vandalisme, schoon, heel en veilig.

Van 2002 tot en met 2014 monitorde de gemeente Rotterdam de veiligheidssituatie in de stad aan de hand van de Veiligheidsindex. Dit was een op zichzelf staand instrument waarin gegevens uit verschillende bronnen werden gecombineerd. Hieruit kwam één cijfer per wijk. Dit getal tussen de 1 en 10 gaf als een thermometer de veiligheidssituatie weer.

Veiligheidsindex als onderdeel van het Wijkprofiel

Vanuit het oogpunt van een integrale aanpak is in 2014 een integrale monitor ontwikkeld: het Wijkprofiel. De Veiligheidsindex maakt hier deel van uit. Het Wijkprofiel is een tweejaarlijkse methode waarmee in één oogopslag duidelijk is hoe een wijk ervoor staat. Het gaat dan om meerdere onderdelen: veilig, sociaal en fysiek.

In de Veiligheidsindex als onderdeel van het Wijkprofiel worden de volgende onderwerpen belicht:

 • diefstal
 • geweld
 • inbraak
 • vandalisme
 • overlast.

Elk onderwerp bevat een objectief en een subjectief deel. Daarnaast bevat de Veiligheidsindex een algemeen belevingsthema: Veiligheidsbeleving. Alle 71 wijken, 14 gebieden en de stad Rotterdam als geheel krijgen per onderwerp een cijfer. Dit cijfer ligt boven of onder de gemiddelde score van Rotterdam (gemiddelde = 100); de indexscore. Met deze indexscore worden wijken en gebieden in een van de vijf categorieën ingedeeld. Deze lopen uiteen van ‘ver onder het gemiddelde van Rotterdam’ tot ‘ver boven het gemiddelde van Rotterdam’.

Mening van Rotterdammers

Alle objectieve onderdelen samen vormen de Objectieve Veiligheidsindex. Alle subjectieve onderdelen samen vormen de Subjectieve Veiligheidsindex. Het gemiddelde van de Objectieve en Subjectieve Veiligheidsindex is de uiteindelijke Veiligheidsindex.

De uiteindelijke Veiligheidsindexscore is daarmee een samenvoeging van registratie- en enquêtegegevens. De enquêtegegevens zijn afkomstig uit een grootschalige bevolkingsenquête; de Rotterdamse Veiligheidsmonitor. Aan zo’n 14.000 Rotterdammers wordt hun mening gevraagd over de veiligheid in hun wijk. De enquêtes worden afgenomen onder autochtonen en de vijf grootste nationaliteiten in Rotterdam: Turken, Marokkanen, Surinamers, Antillianen/Arubanen en Kaapverdianen. Zo is het onderzoek representatief voor de totale Rotterdamse bevolking. De registratiegegevens zijn afkomstig van:

 • politie (registraties van misdrijven en meldingen)
 • de brandweer (registraties van kleine buitenbranden)
 • de registraties op het gebied van schoon en heel van Stadsbeheer.

Doelen

De Veiligheidsindex wordt voor verschillende doelen gebruikt:

 • meten: het in kaart brengen van de veiligheidssituatie op een bepaald moment
 • analyseren: het vergelijken van de cijfers met voorgaande jaren
 • sturen: het leveren van informatie om, als dat nodig is, het beleid bij te sturen

De Veiligheidsindex en het Wijkprofiel zijn belangrijke hulpmiddelen bij het gebiedsgerichte werken. De gemeente krijgt inzicht op welke onderdelen en in welke wijken het relatief goed of slecht gaat. Het instrument is daarbij nadrukkelijk een signaleringsinstrument. Het geeft – net als een thermometer – aan waar de pijn zit. Maar het geeft geen oplossing voor de pijn. De verkregen signalen moeten verder worden geduid. Op wijkniveau moet de gemeente hin gesprek gaan met bewoners, ondernemers en partners over wat er in de wijk speelt. Zo kan een gerichte diagnose worden opgesteld om tot een passende medicatie te komen.

Rapportages

Voor meer informatie over de Veiligheidsindex ‘oude stijl’ kunt u de hieronder de rapportages downloaden.

Meer informatie

 • Voor meer informatie over de Veiligheidsindex als onderdeel van het Wijkprofiel kunt u terecht op wijkprofiel.rotterdam.nl. Daar kunt u ook de resultaten bekijken en downloaden.
 • Meer vragen? E-mail dan naar Directie Veiligheid.