Spring naar het artikel

Rotterdam heeft de afgelopen jaren grote stappen gemaakt op het gebied van veiligheid. De stad is veel veiliger dan enkele jaren geleden. Tegelijkertijd ziet de gemeente dat niet alle inwoners dat ook zo ervaren.

Ook in andere Nederlandse en Europese steden gaat het verbeteren van de objectieve veiligheid niet altijd hand in hand met een groter gevoel van veiligheid. In 2014 verzocht de gemeenteraad bij de behandeling van het nieuwe veiligheidsprogramma #Veilig010 om een Brede Consultatie over Veiligheidsbeleving. Dit om te achterhalen wat de oorzaak is van het achterblijven van het gevoel van veiligheid. Er werd ook gezocht naar manieren om die subjectieve veiligheid te verbeteren.

Pilots

Op verschillende plekken in de stad zijn vijf pilots gestart. Drie zijn afgerond en twee lopen nog.

  • In Beverwaard, Bloemhof, Lombardijen en Hordijkerveld is onderzoek gedaan naar de invloed van een online community op het gevoel van veiligheid. Het online Facebook magazine ‘Like je Wijk’ is daarbij als case study gebruikt.
  • Op de Meent, Pannenkoekstraat en Binnenrotte is een proef gedaan. Met straattheater werd overlast van horecabezoekers tegengegaan, zonder daarbij de levendigheid van het uitgaansgebied in te perken.
  • In het gebied Feijenoord is geëxperimenteerd met maatregelen om zwerfafval tegen te gaan en de veiligheidsbeleving te verbeteren.
  • Op dit moment loopt een langdurig experiment om de bijplaatsing van vuil naast ondergrondse vuilcontainers te verminderen. Dit gebeurt  door het plaatsen van sensorverlichting, waarmee de veiligheidsbeleving verbetert.
  • Ook loopt er nog een pilot met als doel het voorkomen van jeugdoverlast. Dit maakt deel uit van het programma Stok achter de deur.