Veilig fietsen
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 13-12-2018
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/veilig-fietsen/
Spring naar het artikel
Foto: gemeente Rotterdam

Steeds meer Rotterdammers pakken de fiets. En dat doen ze steeds vaker. Dat vraagt om veilige fietspaden, blijvende aandacht voor goede verlichting en belonen van goed fietsgedrag.

Het fietsgebruik steeg de afgelopen tien jaar met maar liefst 60%. Fietsers nemen daarmee een steeds belangrijker plek in binnen ons Rotterdamse wegennet. Het college geeft fietsers de komende jaren bovendien nog eens extra ruim baan.

Hogere snelheden, oudere fietsers

Helaas zien we het aantal ongevallen met fietsers niet afnemen. Er komen steeds meer andere snellere vormen van fietsgebruik bij. Denk bijvoorbeeld aan elektrische fietsen en recreatieve wielrenners. En we krijgen onder meer door de vergrijzing te maken met een groeiende groep oudere fietsers, die relatief kwetsbaar zijn.

Veiligheid op fietspaden

Uit landelijke analyses blijkt dat zogenoemde enkelvoudige ongevallen (aanrijden tegen onder meer paaltjes stoepranden en versmallingen) bij fietsers steeds vaker voorkomen. Om de veiligheid voor fietsende Rotterdammers te verbeteren, verwijderen we 150 obstakels van de fietspaden en brengen op drukke fietspaden waar mogelijk tweerichtingsverkeer aan. De maatregel om brommers naar de rijbaan te verplaatsen draagt bij aan minder ongelukken onder fietsers, maar ook onder de bromfietsers zelf.

Veilig fietsgedrag loont

Slechte zichtbaarheid speelt fietsers met regelmaat parten. We liften mee op landelijke campagnes die promoten goed verlicht op pad te gaan. En werken samen met onder andere de Fietsersbond en de politie op gebied van handhaving op fietsverlichting. Campagneteams informeren de jongere weggebruikers op een aansprekende manier over het belang van goede fietsverlichting. Daarnaast belonen we fietsers die voor het rode stoplicht blijven wachten, op een positieve manier voor hun verkeersveilige gedrag.

Wat kunt u zelf doen?

5 tips* om fietsen samen fijner te maken

  • Geef een belletje als u langskomt.
  • Achter elkaar fietst u niemand in de weg.
  • Met de stroom mee fietst echt beter dan er tegenin.
  • Appen op de fiets is geen goed verhaal.
  • In het donker zien we u graag.

* Met dank aan de ANWB.

Veiliger fietsen zonder smartphone

Kent u de mobiele app ‘Fietsmodus’ al? Deze app beloont u als u onderweg op de fiets de smartphone niet gebruikt. Gebruikers van de app maken kans op bioscoopkaartjes, een t-shirt of een fiets.