Van Meekerengebied
Gepubliceerd op: 25-11-2022
Geprint op: 08-12-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/van-meekerengebied/
Ga naar de hoofdinhoud

De komende jaren wordt het Van Meekerengebied in Crooswijk aangepakt. Het gaat dan om het gebied tussen de Crooswijkseweg, Pijperstraat, Boezemstraat en Crooswijksesingel.

De gemeente gaat aan de slag met de openbare ruimte en woningcorporatie Havensteder richt zich tot de woningen.

Wat gaat er gebeuren?

De gemeente gaat aan de slag met de verbetering van de openbare ruimte. Denk dan bijvoorbeeld aan de herinrichting van een aantal straten en pleinen en meer groen. Woningcorporatie Havensteder werkt binnen dit gebied aan de vernieuwing van haar woningen. Ook worden er door de woningcorporatie woningen bijgebouwd.

Waarom gaat de gemeente aan de slag met het Van Meekerengebied?

De openbare ruimte is verouderd. De straten en pleinen geven een versleten indruk met vooral veel steen en weinig groen. Dit zorgt voor een minder prettige leefomgeving. Dit willen we graag veranderen zodat de openbare ruimte een plek wordt waar je kan ontspannen en de buren kan ontmoeten. Kortom, een fijne omgeving om in te leven.

Meedenken en meedoen

Eind januari 2023 zullen wij buurtbewoners uitnodigen om mee te denken over het gebied. Daarin trekken wij samen op met woningcorporatie Havensteder. Tijdens deze bewonersavonden worden alle ideeën en wensen verzameld. In de maanden februari en maart 2023 volgen er nog 2 bewonersavonden. Daarna wordt er gekeken welke ideeën of wensen er gebruikt kunnen worden. Op deze manier zorgen we samen voor een fijne leefomgeving die op de toekomst is gericht.

Het jaar 2023 gebruiken we voor de uitwerking van de plannen voor de openbare ruimte. Uiteindelijk zal in 2025 de nieuwe openbare ruimte klaar zijn.

Vragen en antwoorden

De gemeente gaat aan de slag met het verbeteren van de openbare ruimte. Denk hierbij aan een nieuwe invulling van straten, pleinen en groen met aandacht voor onderhoud, mobiliteit en veiligheid. Niet alle openbare ruimte in het gebied kan worden heringericht. De focus ligt rondom de van Meekerenstraat, Pleretstraat (de ontwikkelingen van Havensteder) en de Pierre Bayleschool.  

De gemeente start met het maken van een inrichtingsplan (een ontwerp voor de buitenruimte). Daarmee neemt ze de informatie uit de participatiebijeenkomsten mee, die in het eerste kwartaal van 2023 met bewoners worden georganiseerd. De totale tijd voor het maken van een inrichtingsplan is ongeveer 18 maanden. Eind 2024 is het definitieve inrichtingsplan gereed. De daadwerkelijke start van de herinrichting is gepland voor 2025.

Vanaf januari 2023 worden participatiebijeenkomsten georganiseerd met inwoners van de wijk, waarin ook de openbare ruimte aan bod komt. Inwoners ontvangen hiervoor in januari 2023 een uitnodiging. Eventuele ideeën kan je ook kwijt via vanmeekerengebiedso@rotterdam.nl.

Dat is nog niet bekend. De participatiesessies zijn juist bedoeld om meer informatie bij bewoners op te halen over ervaringen en wensen, zodat we goed kunnen bepalen welke punten belangrijk zijn bij de nieuwe inrichting.

De participatiesessies zijn bedoeld om meer informatie bij bewoners op te halen over ervaringen en wensen, zodat we goed kunnen bepalen welke punten belangrijk zijn bij de nieuwe inrichting. Daarbij is ook aandacht voor parkeren.

De participatiesessies zijn bedoeld om meer informatie bij bewoners op te halen over ervaringen en wensen, zodat we goed kunnen bepalen welke punten belangrijk zijn bij de nieuwe inrichting. Daarbij is ook aandacht voor verkeersveiligheid.

De participatiesessies zijn bedoeld om meer informatie bij bewoners op te halen over ervaringen en wensen, zodat we goed kunnen bepalen welke punten belangrijk zijn bij de nieuwe inrichting. Aandacht voor verrommeling op straat is daarin een aandachtspunt.

Het schoolbestuur BOOR heeft in nauwe samenwerking met de gemeente Rotterdam besloten dat de

basisscholen OBS Pierre Bayle en OBS De Vier Leeuwen samengevoegd worden op de locatie van de Pierre Bayle. Het pand van de Pierre Bayle is niet groot genoeg om alle leerlingen te huisvesten. Daarom is een herontwikkeling noodzakelijk. De Pierre Bayle school wordt gesloopt. Hier komt nieuwbouw op dezelfde plek voor terug, daarbij komt ook een nieuwe gymzaal. De bedoeling is dat de school in 2025 in gebruik wordt genomen.

Meer informatie

Heeft u vragen over de openbare ruimte binnen het Van Meekerengebied stuur deze dan naar vanmeekerenso@rotterdam.nl.

Heeft u vragen over de woningen stuur deze dan naar vanmeekerengebied@havensteder.nl.