Vakantieverhuur van woningen
Gepubliceerd op: 02-06-2020
Geprint op: 11-07-2020
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/vakantieverhuur-woningen/
Spring naar het artikel

Op 29 januari 2020 heeft de Raad van State bepaald dat voor het verhuren van een woning aan toeristen een vergunning nodig is.

Daarnaast is er een nieuwe wet in de maak over vakantieverhuur (de Wet toeristische verhuur van woonruimte). Deze wet biedt het kader voor een registratieplicht, een meldplicht en een vergunningplicht voor vakantieverhuur.

Richtlijnen vakantieverhuur

Het college van B&W heeft besloten om in afwachting van deze nieuwe wet geen nadere maatregelen in te stellen naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State. Tot die tijd zijn de richtlijnen voor vakantieverhuur in Rotterdam:

- Vakantieverhuur mag geen overlast voor omwonenden veroorzaken.
- Vakantieverhuur mag niet bedrijfsmatig/structureel van aard zijn. Onder bedrijfsmatige/structurele vakantieverhuur verstaan we:

  • Meer dan 60 overnachtingen in een woning per kalenderjaar
  • Het verhuren van een woning die niet uw hoofdverblijf is en waar u niet als zodanig staat ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP)
  • Het verhuren van een woning met een woonoppervlak tot 200 vierkante meter aan meer dan zes personen per nacht, of een woningen van 200 m² of meer aan meer dan acht personen per nacht.

Bij overlastsituaties of bij bedrijfsmatige of structurele verhuur treedt de gemeente op.

Als de richtlijnen voor vakantieverhuur in Rotterdam wijzigen wordt de informatie op deze pagina aangepast.

\