Vakantieverhuur van woningen
Gepubliceerd op: 02-06-2020
Geprint op: 08-10-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/vakantieverhuur-woningen/
Ga naar de hoofdinhoud

Wilt u uw huis tijdens uw afwezigheid verhuren? Het is in Rotterdam - onder voorwaarden - toegestaan om uw woning te verhuren aan toeristen voor kort tijdelijk verblijf.

Uw woning is in dit geval duidelijk ingericht voor uw eigen bewoning (en niet alleen maar geschikt voor tijdelijk verblijf). We noemen dit vakantieverhuur. Hierbij gelden deze voorwaarden:

U mag uw woning niet meer dan 60 nachten per kalenderjaar verhuren tijdens uw eigen afwezigheid. Dit kan een aaneengesloten periode zijn of meerdere korte periodes van in totaal 60 nachten.

U moet een registratienummer aanvragen en dit nummer bij elke advertentie vermelden.

U bent verantwoordelijk voor het gedrag van uw gasten en het voorkomen van overlast voor omwonenden. Bij signalen van overlast wordt er onderzoek gedaan. Blijkt dat u niet of onvoldoende hebt gedaan om overlast te voorkomen, dan loopt u het risico op boetes en zelfs sluiting van uw verblijf voor vakantieverhuur.

Met vakantieverhuur bent u verplicht logiesbelasting af te dragen. De logiesbelasting in de gemeente Rotterdam is 6,5 procent van de kale overnachtingsprijs exclusief btw. U kunt de logiesbelasting doorberekenen aan uw gasten. Aangifte doet u per kwartaal.

Op de pagina Logiesbelasting meldt u zich aan en vindt u het formulier voor de kwartaalaangifte.Sinds 1 mei 2021 wordt bij verhuring via Airbnb de Logiesbelasting ingehouden en afgedragen door Airbnb. U moet echter voor alle verhuringen (dus ook die via Airbnb) nog wel zelf aangifte doen van Logiesbelasting. U ontvangt geen aanslag.

Let op: voor verhuur aan inwoners van Rotterdam hoeft u géén logiesbelasting af te dragen.

De woning moet voldoen aan de eisen uit het Bouwbesluit. Het Bouwbesluit bevat onder andere voorschriften voor de brandveiligheid van uw woning. Wie zijn woning verhuurt, is altijd verantwoordelijk voor de gasten in geval van brand.

 • Toestemming van de eigenaar of VvE
  • Als u niet de eigenaar bent van de woning, of als er in uw pand een Vereniging van Eigenaren bestaat, heeft u vooraf toestemming nodig voor vakantieverhuur van de eigenaar en/of VvE.
 • Geen vakantieverhuur bij woningcorporaties
  • Vakantieverhuur is niet toegestaan in woningen die eigendom zijn van woningcorporaties.
 • Belastingdienst
 • Melding bij de verzekeraar
  • Het advies is om de verzekeringsmaatschappij waar u een opstal-, inboedel en aansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten, te informeren.
 • Ten slotte
  • Bovenstaande informatie geldt als richtlijn; het is mogelijk dat u aan andere verplichtingen moet voldoen. Omdat deze informatie is bedoeld als praktische informatie met algemene regels, kunt u er geen rechten aan ontlenen.

Boetes

Als u zich niet aan de regels houdt, riskeert u een boete. Deze kan oplopen tot duizenden euro’s.  

Bed & Breakfast

Verhuurt u een deel van uw woning aan toeristen terwijl u zelf tijdens de verhuur in uw woning aanwezig bent? Dan zijn mogelijk de regels voor Bed & Breakfast voor u van toepassing:

Verandering van het gebruik van uw woning

Heeft u het plan om uw woning niet meer als woning te gebruiken, maar voornamelijk als logiesinrichting (voor overnachtingen), dan moet u bij de gemeente Rotterdam een wijziging van het gebruik van uw woning aanvragen: van wonen naar logies. Er is dan geen sprake meer van vakantieverhuur maar van logies.

Hou er rekening mee dat u in zo’n situatie ook aan extra regelgeving moet voldoen. U kunt uw vragen hierover stellen aan de bouwinspecteur via e-mail bwt-vergunningen@rotterdam.nl of telefoon 14 010.

Meldplicht per verhuring

In de toekomst zal er in Rotterdam ook een meldplicht per verhuring bij vakantieverhuur gaan gelden. Het college van Burgemeester en Wethouder neemt begin 2022 een besluit over de datum waarop deze meldplicht in gaat.