Vakantieverhuur van woningen
Gepubliceerd op: 02-06-2020
Geprint op: 11-05-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/vakantieverhuur-woningen/
Ga naar de hoofdinhoud

Op 29 januari 2020 heeft de Raad van State bepaald dat voor het verhuren van een woning aan toeristen een vergunning nodig is.

Daarnaast is er een nieuwe wet in de maak over vakantieverhuur (de Wet toeristische verhuur van woonruimte). Deze wet biedt het kader voor een registratieplicht, een meldplicht en een vergunningplicht voor vakantieverhuur.

Richtlijnen vakantieverhuur

Het college van B&W heeft besloten om in afwachting van deze nieuwe wet geen nadere maatregelen in te stellen naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State. Tot die tijd zijn de richtlijnen voor vakantieverhuur in Rotterdam:

 • Vakantieverhuur mag geen overlast voor omwonenden veroorzaken
 • Vakantieverhuur mag niet bedrijfsmatig/structureel van aard zijn. Onder bedrijfsmatige/structurele vakantieverhuur verstaan we:
  • Meer dan 60 overnachtingen in een woning per kalenderjaar
  • Het verhuren van een woning die niet uw hoofdverblijf is en waar u niet als zodanig staat ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP)
  • Het verhuren van een woning met een woonoppervlak tot 200 vierkante meter aan meer dan zes personen per nacht, of een woningen van 200 m² of meer aan meer dan acht personen per nacht.

Bij overlastsituaties of bij bedrijfsmatige of structurele verhuur treedt de gemeente op. Als de richtlijnen voor vakantieverhuur in Rotterdam wijzigen wordt de informatie op deze pagina aangepast.

Gemeentelijke logiesbelasting

Met vakantieverhuur bent u verplicht logiesbelasting af te dragen. Daarom moet u altijd een aangifteformulier Logiesbelasting indienen bij de gemeente Rotterdam. De logiesbelasting in de gemeente Rotterdam is gesteld op 6,5 procent van de kale overnachtingsprijs ex btw. U kunt de logiesbelasting doorberekenen aan uw gasten. Aangifte doet u per kwartaal. Op de pagina logiesbelasting meldt u zich aan en vindt u het formulier voor de kwartaalaangifte.
Let op: Voor de eigen inwoners van Rotterdam hoeft u géén logiesbelasting af te dragen. U bent wél altijd verplicht btw te innen, zie daarvoor het kopje Belastingdienst verderop.

Vakantieverhuur mag geen overlast veroorzaken voor uw buren

U bent verantwoordelijk voor het voorkomen van overlast voor omwonenden door uw logés of huurders. Bij signalen van overlast komt een onderzoek. Blijkt dat u niet of onvoldoende hebt gedaan om overlast te voorkomen, dan loopt u het risico op boetes en zelfs sluiting van uw verblijf voor vakantieverhuur.

Brandveilig gebruik

De woning moet voldoen aan de eisen uit het Bouwbesluit. Wie zijn woning verhuurt, is altijd verantwoordelijk voor de gasten in geval van brand.
Bij een tot vier personen hoeft u geen gebruiksmelding brandveiligheid te doen bij het omgevingsloket van de gemeente Rotterdam. Er geldt in dat geval alleen een aantal aanbevelingen:

 • brandmelders in de kamers
 • duidelijke zichtbare huisregels
 • bordjes met wat te doen bij brand
 • een bij te houden nachtregister
 • duidelijke aanduiding van de uitgang naar buiten.

Bij meer dan vier personen heeft u een meldingsplicht bij het omgevingsloket. Er gelden dan bepaalde eisen voor brandveilig gebruik van de woning. U kunt uw vragen over het bestemmingsplan en het brandveilig gebruik stellen aan de bouwinspecteur via bwt-vergunningen@rotterdam.nl of via telefoonnummer 14 010.

Bestemmingsplan

Voldoet u niet aan de voorwaarden of heeft u het voornemen om de woning niet meer als woning te gebruiken maar voornamelijk als logiesinrichting, dan moet u bij de gemeente Rotterdam een wijziging van gebruik van uw woning aanvragen (van wonen naar logies). Er is dan geen sprake meer van vakantieverhuur maar van logies.
Houdt u er rekening mee dat u in zo’n situatie ook aan extra regelgeving moet voldoen. U kunt uw vragen over het bestemmingsplan stellen aan de bouwinspecteur via bwt-vergunningen@rotterdam.nl of via 14 010.

Let ook op de volgende zaken:

 • Toestemming van eigenaar of VvE. Als u niet de eigenaar bent van de woning, of als er in uw pand een Vereniging van Eigenaren bestaat, heeft u vooraf toestemming nodig voor vakantieverhuur van eigenaar of VvE
 • Geen vakantieverhuur bij woningcorporaties. Vakantieverhuur is niet toegestaan in woningen die eigendom zijn van woningcorporaties.
 • Belastingdienst. Inkomsten uit vakantieverhuur dient u op te geven bij de Belastingdienst. Meer informatie: belastingdienst.nl
 • Nachtregister. Als verhuurder bent u niet verplicht tot het bijhouden van een nachtregister. Meer informatie over het nachtregister op ondernemersplein.nl
 • Melding bij de verzekeraar. Het advies is om de verzekeringsmaatschappij waar u een opstal-, inboedel en aansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten, te informeren
 • Ten slotte: Bovenstaande informatie geldt als richtlijn; het is mogelijk dat u aan andere verplichtingen moet voldoen. Omdat deze informatie is bedoeld als praktische informatie met algemene regels, kunt u er geen rechten aan ontlenen.