Uitvaart
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 07-10-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/uitvaart/
Ga naar de hoofdinhoud

Rotterdam, een stad van verscheidenheid. Een smeltkroes van culturen, geloven en eigenzinnigheid. Deze diversiteit zien we terug op de elf begraafplaatsen en het crematorium van de gemeente Rotterdam.

Van de rijksmonumentale begraafplaats Crooswijk tot de modernere begraafplaats en crematorium Hofwijk.

Via de online tool grafzoeken.nl is de exacte locatie van een graf op één van de zeven gemeentelijke begraafplaatsen van Rotterdam snel te vinden. Op deze manier worden mensen die een graf willen bezoeken maar niet (meer) weten waar dit op de begraafplaats ligt, via GPS naar het graf geleid. De zeven begraafplaatsen zijn: Hofwijk, Crooswijk, de Zuiderbegraafplaats, Rozenburg, Pernis, Oudeland en Hoek van Holland.

Hoe werkt het?

Open de grafzoeker op de telefoon of tablet en kies de betreffende begraafplaats. Typ vervolgens de naam van de overledene in. De graflocatie wordt rood gearceerd aangegeven. Klik op het locatiesymbool (het rondje) rechtsonder in het scherm. Daarmee wordt je eigen locatie met een blauw bolletje zichtbaar. Loop naar de graflocatie toe, het blauwe bolletje ‘loopt’ mee. 

De gemeente Rotterdam, houder en beheerder van de gemeentelijke begraafplaats Zuiderbegraafplaats aan de Slinge 50, gaat de algemene graven op vak 9 met de grafnummers 1 tot en met 156 ruimen, na het derde kwartaal van 2023. De grafrust van deze algemene graven is verstreken.

Gedenktekens ophalen

Bij een grafruiming haalt de gemeente de eventueel aanwezige gedenktekens bij het graf weg. Nabestaanden mogen deze gedenktekens houden. Als zij dit bij ons aangeven, krijgen ze na 1 oktober 2023 een ophaalbericht. De belanghebbende van het verlopen graf die als zodanig in onze administratie bekend staat, wordt per brief geïnformeerd over het opheffen van het graf en over de mogelijkheden voor herbegraven of alsnog cremeren. Let op: aan een opgraving, herbegraving of crematie zijn kosten verbonden.

Als actuele gegevens van de belanghebbende in onze administratie ontbreken, kunnen wij geen brief sturen. Daarom wordt ook een aankondiging van het voornemen tot bovengronds ruimen bij het betreffende graf vak en in het informatiebord op de begraafplaats geplaatst.

Meer informatie

Wilt u als belanghebbende meer informatie over de ruiming van de algemene keldergraven? Of wilt u de overledene laten overplaatsen naar een nieuw algemeen of eigen graf? Neem dan contact op met de Zuiderbegraafplaats via email zuiderbegraafplaats@rotterdam.nl of telefoonnummer 010-489 8560 (bereikbaar op werkdagen van 9.00-12.00 uur) of met het administratiekantoor Begraven en Cremeren via email info@begraafplaatsen.rotterdam.nl of telefoonnummer 010-489 3434 (bereikbaar op werkdagen van 09.00-16.00 uur). Vermeld daarbij het grafnummer en de naam van de overledene.

Vanaf het derde kwartaal van 2022 staat het ruimen van een aantal graven op de gemeentelijke begraafplaats Oudeland aan de Oudelandseweg 211 gepland. Het gaat om de algemene graven op vak 1 met de grafnummers 1 tot en met 103 waarvan de grafrust is verstreken.

Mogelijkheid ophalen gedenktekens

Bij een grafruiming haalt de gemeente de eventueel aanwezige gedenktekens bij het graf weg. Nabestaanden mogen deze gedenktekens houden. Als zij dit bij de begraafplaats aangeven, krijgen ze na 1 oktober 2022 een ophaalbericht.

Informeren belanghebbenden

De belanghebbende van het verlopen graf die als zodanig in onze administratie bekend staat, wordt per brief geïnformeerd over het opheffen van het graf en over de mogelijkheden voor herbegraven of alsnog cremeren (let op: aan een opgraving, herbegraving of crematie zijn kosten verbonden).
 
Als actuele gegevens van de belanghebbende in onze administratie ontbreken, kan geen brief worden gestuurd. Daarom wordt ook een aankondiging van het voornemen tot bovengronds ruimen bij het betreffende graf vak en in het informatiebord op de begraafplaats geplaatst.

Meer informatie

Wilt u als belanghebbende meer informatie over de ruiming of wilt u de overledene laten overplaatsen naar een nieuw algemeen of eigen graf? Neem dan contact op met de Zuiderbegraafplaats via:

of met het administratiekantoor Begraven en Cremeren via:

De gemeente Rotterdam, houder en beheerder van de gemeentelijke begraafplaats Rozenburg aan de Molenweg 40, is voornemens om de algemene keldergraven op vak Z met de grafnummers 52 tot en met 70 na het derde kwartaal van 2022 te ruimen. De grafrust van deze algemene keldergraven is verstreken.

Gedenktekens ophalen

Bij een grafruiming haalt de gemeente de eventueel aanwezige gedenktekens bij het graf weg. Nabestaanden mogen deze gedenktekens houden. Als zij dit bij ons aangeven, krijgen ze na 1 oktober 2022 een ophaalbericht. De belanghebbende van het verlopen graf die als zodanig in onze administratie bekend staat, wordt per brief geïnformeerd over het opheffen van het graf en over de mogelijkheden voor herbegraven of alsnog cremeren. Let op: aan een opgraving, herbegraving of crematie zijn kosten verbonden. Als actuele gegevens van de belanghebbende in onze administratie ontbreken, kunnen wij geen brief sturen. Daarom wordt ook een aankondiging van het voornemen tot bovengronds ruimen bij het betreffende graf vak en in het informatiebord op de begraafplaats geplaatst.

Meer informatie

Wilt u als belanghebbende meer informatie over de ruiming van de algemene keldergraven? Of wilt u de overledene laten overplaatsen naar een nieuw algemeen of eigen graf? Neem dan contact op met de Zuiderbegraafplaats via email zuiderbegraafplaats@rotterdam.nl of telefoonnummer 010 - 489 85 60 (bereikbaar tijdens werkdagen van 9.00-12.00 uur) of met het administratiekantoor Begraven en Cremeren via email info@begraafplaatsen.rotterdam.nl of telefoonnummer 010 - 489 34 34 (bereikbaar tijdens werkdagen van 09.00-16.00 uur). Vermeld u daarbij het grafnummer en de naam van de overledene.

In de serie 010 minuten vertelt Wim Kerkhof, bedrijfsleider van begraafplaats en crematorium Hofwijk, over zijn bijzondere werk. Wandelend tussen de schapen vertelt Wim over het natuurgedeelte op Hofwijk waar mensen sinds mei 2019 begraven kunnen worden en waar de natuur haar eigen gang gaat. Ook de Witte Kapel op Hofwijk komt aan bod. Hofwijk heeft in het hoofgebouw twee aula’s voor afscheidsdiensten maar soms willen mensen in een intiemere of huiselijkere sfeer afscheid nemen. En dat kan in de Witte Kapel, een plek die ruimte biedt aan kleine gezelschappen en waar ook vuurdiensten gehouden kunnen worden.

Meer weten over de mogelijkheden op begraafplaats en crematorium Hofwijk? Neem dan contact op via 010 - 489 85 70 of stuur een e-mail naar info@crematorium.rotterdam.nl.

De gemeente Rotterdam streeft naar de beste dienstverlening tegen lage tarieven (pdf). Elke uitvaart is uniek. Uw wensen vormen onze uitgangspunten. Wij helpen mee om het afscheid zo goed mogelijk te laten verlopen. Dat is waar wij voor zorgen. Onze begraafplaatsen onderscheiden zich door hun eigen sfeer. Van groots en weids naar ingetogen en met een dorps karakter. Op alle locaties werken wij met aandacht en respect voor mensen, graven en natuur.

Van de elf gemeentelijke begraafplaatsen zijn er zeven operationeel, op de overige vier begraafplaatsen zijn bijzettingen mogelijk maar worden geen nieuwe graven uitgegeven.

De zeven operationele gemeentelijke begraafplaatsen en het crematorium zijn:

Begraafplaats Hofwijk is in 1938 aangelegd als algemene begraafplaats voor de toenmalige gemeente Overschie. Sinds 1977 is op Hofwijk ook een crematorium gevestigd. Hofwijk ligt in een landelijke omgeving aan de Delftse Schie in een mooi aangelegd park waarbij u vanuit het gebouw uitkijkt op een fraaie waterpartij met fontein.

Aula’s en condoleanceruimtes

Het crematorium heeft een rustige sfeer en biedt met twee aula’s ruimte aan zowel kleine als grote groepen. De grote aula (Calendula) heeft 150 zitplaatsen en ongeveer 100 staanplaatsen. De kleine aula (Lilium) heeft 70 zitplaatsen en ongeveer 30 staanplaatsen. Beide aula’s hebben een eigen, ruime, familiekamer waar de familie apart wordt ontvangen en voor de uitvaart in alle rust samen kan zijn of een drankje kan drinken. Hofwijk heeft drie condoleanceruimtes (koffiekamers) om na de plechtigheid bijeen te komen en na te praten.

Livestream

Het is ook mogelijk om de uitvaartdienst in crematorium Hofwijk via een livestream uit te zenden voor nabestaanden die niet bij de uitvaart aanwezig kunnen zijn. Deze service bieden wij gratis aan. U bepaalt als nabestaande zelf wie toegang tot de livestream krijgt door een link en unieke code te delen.

Opbaren en rouwbezoek

Het is op Hofwijk mogelijk om een overledene op te baren en familiebezoek te ontvangen, ook in de avonduren.

De Witte Kapel

De Witte Kapel

De Witte Kapel biedt een afscheidsmogelijkheid in een intieme, huiselijke sfeer. Deze ruimte heeft veel mogelijkheden en faciliteiten waaronder een koeling en een keuken. Ook vuurdiensten zijn mogelijk.

Natuurlijk begraven

Heeft u al bedacht waar u begraven of bijgezet wil worden? Op begraafplaats en crematorium Hofwijk kan dat midden in de natuur. Het achterste deel van Hofwijk is een natuurgedeelte; een licht glooiend landschap waar de natuur haar gang gaat. Uniek in de regio Rijnmond.

Hoe ziet het eruit?

De plekken liggen verspreid en worden met GPS bepaald. U kiest hier zelf een plek. Het natuurgedeelte kent geen rechte paden en lanen. Er staan ook geen grafstenen, alleen een boomschijf markeert de plaats van een graf. Op het natuurgedeelte is een speciaal gedeelte waar as verstrooid kan worden. Een urn met as kan ook in het natuurgedeelte worden begraven of voor 3 jaar in een urnenwal van aarde worden bijgezet. Het natuurgedeelte op Hofwijk is 2,5 hectare groot en biedt ruimte aan 1.400 graven inclusief urnen.

Onderhoudsvrij

Begraven in de natuur gaat op een natuurvriendelijke manier, met afbreekbare materialen. Voor het onderhoud worden geen machines gebruikt. In plaats daarvan zijn er schapen die een paar keer per jaar het terrein begrazen, hiervoor worden gedeeltes begrenst. In de natuur begraven is volledig onderhoudsvrij. Wij beheren het natuurgebied en de natuur zorgt voor het graf.

Zijn er regels verbonden aan natuurlijk begraven?

De enige regel is dat al het materiaal dat het graf in gaat, door de natuur afgebroken moet kunnen worden. Dat geldt voor zowel de kleding van de overledene als voor de kist, het omhulsel of de urn. Het aanmerken van een graf met grafstenen, keien, voorwerpen of planten is niet toegestaan.

Kost het meer om op het natuurgedeelte begraven te worden?

De eigendomskosten zijn wat hoger, maar daar staat tegenover dat u geen grafsteen hoeft te kopen en ook geen onderhoudskosten heeft. Ook de kosten van eventueel verlengen zijn er niet, want verlengen kan niet. Na het eigendomsrecht wordt het graf geruimd (de graven voor onbepaalde tijd uitgezonderd) en de resten in een verzamelgraf begraven.

Bijzondere monumenten

Monument 'de Gever' is voor de nabestaanden van mensen die hun lichaam na overlijden aan de wetenschap ter beschikking hebben gesteld. Dit monument is in samenwerking met het Erasmus MC gerealiseerd.

Monument 'Moederschoot' is voor ouders en nabestaanden van te vroeggeboren en overleden kinderen. Hofwijk heeft een samenwerkingsverband met een aantal Rotterdamse ziekenhuizen waarbij de overleden kindjes uit deze ziekenhuizen ‘om-niet’ op Hofwijk gecremeerd worden. De as wordt verstrooid op het strooiveld bij het monument Moederschoot.

Monument 'Missen' is voor iedereen die geen nabestaande of Hofwijk heeft begraven of gecremeerd maar wel wil herdenken (in stilte of door een kaarsje te branden of bloem te leggen). Bij dit monument staat een speciaal voor dit beeld geschreven gedicht van voormalig stadsdichter Dean Bowen.

Erehof voor zes Nederlandse militairen die in de Tweede Wereldoorlog gesneuveld zijn.

Mogelijkheden op Hofwijk

 • Algemeen graf voor 15 jaar (2-laags): algemeen, rooms-katholiek of islamitisch. Ook kindergraven
 • Particulier graf voor 15 of 30 jaar of onbepaalde tijd (enkel of dubbel): algemeen, rooms-katholiek of islamitisch. Ook kindergraven
 • Natuurgraven voor enkel graf voor 20, 30, 40, 50 jaar of onbepaalde tijd
 • Natuurgraven voor dubbel graf voor 30, 40, 50 jaar of onbepaalde tijd
 • Bovengrondse nis (voor 1 overledene) voor 30 jaar
 • Voor urnen: algemene nis, urnenmuur, algemeen of particulier urnengraf, urnenplaats, herdenkingszuil, herdenkingsmonument, urnenheuvel natuurgedeelte
 • Asbestemmingsruimte: op afspraak kunt u hier, privé en onder begeleiding van één van onze medewerkers, in alle rust voorbeelden bekijken van sierurnen en as-sierraden
 • Zelf uitzoeken van een graflocatie (alleen bij particulier en natuurgraf)
 • Rouwbus voor rouwvervoer.

Begraafplaats Crooswijk is in 1832 opgericht en is daarmee de oudste gemeentelijke begraafplaats. De Rotterdamse stadsarchitect Pieter Adams ontwierp de begraafplaats, toen nog ‘Huis te Krooswijk’ genaamd. Het naar hem vernoemde Adamsplein is het oudste gedeelte van de begraafplaats. Inmiddels is de begraafplaats een aantal keer uitgebreid, de laatste uitbreiding dateert uit 1915 en is van de hand van landschapsarchitect Springer. Het Springergazon voor de kapel is naar hem vernoemd.

Aula en condoleance

Begraafplaats Crooswijk heeft een prachtige gerestaureerde kapel waarin uitvaartdiensten gehouden kunnen worden. De kapel met serene sfeer herbergt ook een familiekamer waar de familie apart kan zitten om nog even in alle rust samen te zijn of een drankje te drinken. Ook na de plechtigheid kan men hier bijeenkomen. De zaal in de kapel biedt ruimte aan 80 personen: 60 zitplaatsen en 20 staanplaatsen. De aula en de familiekamer wordt gescheiden door een glazen wand met daarin tot wol vervilte doeken van de hand van kunstenares Claudy Jongstra. Meer informatie over dit kunstwerk, ‘Het Pad van de Vogels’ staat onder Bijzondere monumenten.

Livestream

Het is ook mogelijk om de uitvaartdienst in de kapel op Crooswijk via een livestream uit te zenden voor nabestaanden die niet bij de uitvaart aanwezig kunnen zijn. Deze service bieden wij gratis aan. U bepaalt als nabestaande zelf wie toegang tot de livestream krijgt door een link en unieke code te delen. De livestream kan niet worden opgenomen en daarom ook niet worden teruggekeken.

Bijzondere monumenten

Op de monumentale begraafplaats Crooswijk staat een groot aantal bijzondere monumenten waaronder vele oorlogsmonumenten. Het zijn er te veel om hier te vermelden en het vermelden van slechts een aantal, doet de rest geen recht. U kunt op werkdagen tussen 9.00 en 13.00 uur gratis een boekje met een wandelroute ophalen bij de balie op de begraafplaats. Op die manier krijgt u een goed beeld van alle bijzondere monumenten en flora en fauna die Crooswijk herbergt. Download de digitale versie van de wandelroute 'Van hemelboom tot vallende man' (pdf).

Op deze plek lichten wij het meest recente kunstwerk op Crooswijk toe. Dit kunstwerk is in 2017 mede dankzij een bijdrage van het Mondriaan Fonds tot stand gekomen.

Het kunstwerk 'Het Pad van de Vogels' is te bewonderen in de kapel en verbeeldt de reis van het aardse bestaan naar het hiernamaals. De transparante fragmenten tussen de intense kleurvelden verbindt de reizende menselijke ziel met de achterblijvende geliefden op aarde. Volgens een Finse mythe begeleiden vogels de ziel bij de geboorte naar het lichaam en nemen zij, bij de afronding van het aardse bestaan, de ziel weer mee op hun vleugels naar het eeuwige licht. Het kunstwerk is in de glazen deuren van de wand tussen de aula en de familiekamer in de kapel geplaatst.

Mogelijkheden op begraafplaats Crooswijk

 • Algemeen graf voor 15 jaar (3-laags): algemeen, rooms-katholiek of islamitisch. Ook kindergraven
 • Particulier graf voor 15 of 30 jaar of onbepaalde tijd (voor 1, 2 of 3 overledenen): algemeen, rooms-katholiek of islamitisch. Ook kindergraven
 • Bovengrondse nis (voor 1 overledene) voor 30 jaar
 • Zelf uitzoeken graflocatie (alleen bij particulier graf).

De begraafplaats Hoek van Holland is rustig gelegen aan de rand van een fraai bos- en duingebied. In de tuin staan herdenkingsmonumenten in de vorm van kastanjes en tulpen waarin as van uw dierbare overledene geplaatst kan worden.

Aula en condoleance

De begraafplaats heeft een compleet ingericht gebouw waar u een afscheidsceremonie kunt houden. Het gebouw beschikt over een koelruimte waardoor een opbaring van uw dierbare ook mogelijk is. De aula biedt ruimte aan 50 personen.

Bijzondere monumenten

Het herdenkingskruis

Deze begraafplaats heeft een erehof voor gesneuvelde geallieerde militairen en een herdenkingskruis voor oorlogsslachtoffers uit landen van het Gemenebest. Het kruis is ontworpen door Sir Reginald Blomfield.

Mogelijkheden op begraafplaats Hoek van Holland

 • Algemeen graf voor 15 jaar (3-laags): algemeen en rooms-katholiek
 • Particulier graf voor 15 of 30 jaar of onbepaalde tijd (voor 1, 2 of 3 overledenen): ook rooms-katholiek
 • Urnenmuur
 • Urnengraven
 • Herdenkingsmonumenten asbus.

De Zuiderbegraafplaats bestaat sinds 14 mei 1940 en is de grootste gemeentelijke begraafplaats op de Linker Maasoever. De begraafplaats ligt aan de zuidrand van Rotterdam, tussen Zuidwijk en Lombardijen. Hier worden mensen uit de hele regio Rijnmond begraven. Deze multiculturele begraafplaats biedt mogelijkheden voor het herdenken van dierbaren vanuit allerlei culturen en geloofsovertuigingen. Zo is er een Islamitisch en een Chinees gedeelte en zijn er speciale plekken voor bijvoorbeeld Pakistaanse Islamieten, Javaanse Westbidders, Soennieten en Ahmadiyya.

Op de begraafplaats kan veel: Feyenoordfans kunnen begraven worden onder het speciale gras waar ook de grasmat van de Kuip mee is gemaakt of bij crematie worden uitgestrooid op het speciale strooiveld. De lijnen op de grasmat symboliseren de vakken in het stadion en de lichtmasten in de vier hoeken maken het beeld compleet. Een mooie laatste rustplaats voor echte voetballiefhebbers.

Aula en condoleance

De aula op de Zuiderbegraafplaats heeft 130 zitplaatsen en 100 staanplaatsen. De aangrenzende koffiekamer biedt ruimte aan 45 personen.

Livestream

Het is ook mogelijk om de uitvaartdienst in de aula van de Zuiderbegraafplaats via een livestream uit te zenden voor nabestaanden die niet bij de uitvaart aanwezig kunnen zijn. Deze service bieden wij gratis aan. U bepaalt als nabestaande zelf wie toegang tot de livestream krijgt door een link en unieke code te delen. De livestream kan niet worden opgenomen en daarom ook niet worden teruggekeken.

Bijzondere monumenten op de Zuiderbegraafplaats

De Hartenbus. Tegenover het ronde grasveld, bij de toegang naar de vakken 13 en 15, staat de Hartenbus. Dit stenen monument is een brievenbus. Hier kunnen mensen een briefje met een boodschap, een gedachte of een herinnering aan een overleden dierbare posten. De bus wordt nooit geleegd; de briefjes blijven voor altijd bewaard.

Mogelijkheden op de Zuiderbegraafplaats

 • Algemeen graf voor 15 jaar (3-laags): algemeen, rooms-katholiek en op het Feyenoordvak. Ook kindergraven.\
 • Particulier graf voor 15 of 30 jaar of onbepaalde tijd (voor 1, 2 of 3 overledenen): ook rooms-katholiek, Islamitisch, Ahmadyya, Soennitisch, Javaans, Pakistaans, Chinees en op het Feyenoordvak. Ook kindergraven
 • Bovengrondse nis voor 30 jaar
 • Keldergraf voor 30 jaar voor 3 of 6 personen
 • Strooiveld voor asbussen, inclusief apart strooiveld op het Feyenoordvak
 • Zelf uitzoeken van een graflocatie (alleen bij een particulier graf).

Begraafplaats Pernis werd in 1914 geopend en is een kleine begraafplaats. De karakteristieke dorpssfeer zorgt voor een rustige en vredige sfeer.

Aula en condoleance

In het gebouw (met aula, familiekamer en keuken) op de begraafplaats kan een volledig afscheid gehouden worden. Er is een koeling, een overledene kan voor rouwbezoek opgebaard worden en er kan een afscheidsplechtigheid gehouden worden. De aula biedt ruimte aan 60 personen.

Mogelijkheden op begraafplaats Pernis

 • Algemeen graf voor 15 jaar (3-laags). Ook kindergraven
 • Particulier graf voor 15 of 30 jaar of onbepaalde tijd voor 1, 2 of 3 overledenen. Ook kindergraven
 • Urnentuin en columbarium
 • Strooiveld.

Bijzondere monumenten op Pernis

In 1999 is een monument geplaatst ter nagedachtenis aan vier in mei 1940 gesneuvelde inwoners van Pernis. Dit oorlogsmonument staat bij de ingang van de begraafplaats. Het monument laat een oog met tranen zien. Op de begraafplaats zelf ligt ook het graf met de vier omgekomen personen.

Begraafplaats Oudeland werd in 1967 naast het Oudelandse park aangelegd en is de jongste en enige gemeentelijke begraafplaats van na de Tweede Wereldoorlog. De begraafplaats is omgeven door een singel en via een brug met toegangspoort bereikbaar.

Aula en condoleance

Begraafplaats Oudeland heeft een eigen gebouw (met aula, familiekamer en keuken) waar een volledige afscheidsdienst gehouden kan worden. Het gebouw is in 2019 opgeknapt, er is een uitbouw geplaatst en het voldoet helemaal aan de eisen van deze tijd. Er is een koeling, een overledene kan voor rouwbezoek opgebaard worden en er kan een afscheidsplechtigheid gehouden worden. De aula biedt ruimte aan 76 personen; 56 zitplaatsen en 20 staanplaatsen.

Mogelijkheden op Oudeland

 • Algemeen graf voor 15 jaar (3-laags). Algemeen en rooms-katholiek. Ook kindergraven
 • Particulier graf voor 15 of 30 jaar of onbepaalde tijd voor 1, 2 of 3 overledenen. Ook katholiek. Ook kindergraven
 • Urnentuin en columbarium
 • Strooiveld.

Begraafplaats Rozenburg ligt midden in Rozenburg, vlakbij het Raadshuisplein, en dateert uit 1868. Deze rustige en groene begraafplaats heeft een eigen gebouw met prachtige glas in lood gebogen betondelen als buitenwand, van de hand van glasschilder A. Th. J. Stroucken.

Aula en condoleance

Begraafplaats Rozenburg heeft een eigen gebouw (met aula, familiekamer en keuken) waar een volledige afscheidsdienst gehouden kan worden. Er is een koeling, een overledene kan voor rouwbezoek opgebaard worden en er kan een afscheidsplechtigheid gehouden worden. De aula biedt ruimte aan 108 personen, 88 zitplaatsen en 20 staanplaatsen.

Mogelijkheden op Rozenburg

 • Algemeen graf voor 15 jaar (3-laags). Algemeen en rooms-katholiek. Ook kindergraven
 • Particulier graf voor 15 of 30 jaar of onbepaalde tijd voor 1, 2 of 3 overledenen. Ook katholiek. Ook kindergraven
 • Urnentuin en columbarium
 • Strooiveld.

De vier gemeentelijke begraafplaatsen waarop alleen bijzettingen mogelijk zijn, zijn Rotterdam Oud-Hoogvliet, Oud-Overschie, Oud-Schiebroek en Oud-Pernis.

Algemene informatie

Als iemand overlijdt, moeten nabestaanden vaak in korte tijd, belangrijke en ingrijpende keuzes maken. Het is dan belangrijk om te weten wat zaken inhouden zodat men geen verkeerde keus maakt. Zo blijkt dat het verschil tussen een particulier graf (in de volksmond ook wel eigen graf of familiegraf genoemd) en een algemeen graf niet altijd duidelijk is. Wij leggen het u hieronder uit.

Een particulier graf is een graf voor 1, 2 of 3 personen die familie van elkaar zijn en waarbij er een rechthebbende is (de nabestaande die voor het graf betaalt). De rechthebbende bepaalt wie in het graf begraven wordt. De grafrechten worden voor een aantal jaar gekocht en kunnen na afloop worden verlengd (behalve bij natuurlijk begraven, daar is geen verlenging mogelijk). Grafrechten kunnen ook voor onbepaalde tijd worden gekocht. De rechthebbende kan het recht niet verkopen aan iemand anders, maar wel overschrijven op een ander. Op een particulier graf mogen nabestaanden een gedenksteen plaatsen.

Een algemeen graf is een graf waarbij de houder van de begraafplaats – en dus niet de nabestaanden – bepaalt wie daarin begraven wordt. In een algemeen graf worden op de Rotterdamse begraafplaatsen twee tot drie mensen begraven (de kisten worden boven elkaar geplaatst met een ruimte van minstens 30 cm grond tussen de kisten) maar de overledenen zijn onbekenden van elkaar. Een algemeen graf kan niet van tevoren gereserveerd worden en de graven worden opeenvolgend uitgegeven. Na 15 jaar verloopt een algemeen graf. De resten worden verzameld en in een verzamelgraf herbegraven. Verlenging van een algemeen graf is niet mogelijk. Ook het plaatsen van een eigen gedenksteen is niet mogelijk. Wel kan men een gedenktegel met vaste afmetingen (50 x 50 cm) plaatsen. Een algemeen graf heeft minder ruimte voor bloemen en bloemstukken. Ook is het niet mogelijk om een urn bij te plaatsen.

De keuze voor een particulier graf of een algemeen graf is persoonlijk. Niet alle overledenen of nabestaanden willen een particulier graf, of hebben daar de middelen voor. Soms komt het voor dat nabestaanden kiezen voor een algemeen graf maar achteraf gezien, nadat hun dierbare al begraven is, liever voor een particulier graf hadden willen kiezen. Dat kan dan echter niet meer en dat heeft te maken met de grafrust. Wat dat is, leest u bij het onderwerp grafrust.

In Nederland geldt een wettelijke grafrust van tien jaar. Dat betekent dat overledenen minimaal tien jaar in een graf moet rusten. Binnen die periode mag een overledene niet worden opgegraven (uitzonderingen met vergunning van de burgemeester daargelaten) om bijvoorbeeld te worden herbegraven of alsnog te worden gecremeerd. De grafrust geldt voor zowel particuliere als algemene graven maar niet voor asbussen. Een asbus mag wel verplaatst of opgegraven worden.

Herdenkingen, wandelingen en rondleidingen

Cover boekje wandelroute

De gemeente organiseert ieder jaar herdenkingen, wandelingen en rondleidingen over onze begraafplaatsen. In verband met corona zijn deze activiteiten grotendeels opgeschort.

Wel kunt u op eigen gelegenheid de groene en culturele route over de gemeentelijke begraafplaats Crooswijk volgen. De route staat in het boekje ‘Van hemelboom tot vallende man’. Dit boekje is gratis verkrijgbaar op begraafplaats Crooswijk: bij de balie (tijdens werkdagen tussen 09.00 en 13.00 uur, informeer via telefoonnummer 010 - 489 85 40 voor de actuele openingstijden) of op de tafel in de wachtruimte. Of download de digitale versie hieronder:

Drieluik Troostrijk Crooswijk

In het video drieluik staat de kapel uit 1915 op de monumentale begraafplaats Crooswijk centraal. Klik op 'accepteren cookies' om deel 1 te zien.

Bekijk ook deel twee en deel drie van deze film over de kapel in Crooswijk.

Meer informatie

Administratiekantoor Begraven en Cremeren Rotterdam
Kerkhoflaan 1-5
3034 TA Rotterdam
Telefoon 010 - 489 34 34
info@begraafplaatsen.rotterdam.nl
info@crematorium.rotterdam.nl