Uitvaart
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 02-06-2020
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/uitvaart/
Spring naar het artikel

Bij uitvaartplechtigheden op de begraafplaatsen en het crematorium van gemeente Rotterdam worden in ieder geval tot 1 juli maximaal dertig personen per uitvaart toegelaten. Deze maatregel ging in op dinsdag 17 maart.

Een drastische maatregel, zeker bij het afscheid nemen van een dierbare waarbij nabestaanden met elkaar aanwezig willen zijn. De gemeente voelt zich hiertoe genoodzaakt om het risico op besmetting met het coronavirus zo veel mogelijk te beperken en de veiligheid en gezondheid van nabestaanden, uitvaartondernemers en het personeel niet in gevaar te brengen.

Vanaf 2 juni weer catering op Hofwijk

Op 17 maart stopte het aanbieden en leveren van catering bij uitvaartplechtigheden op de gemeentelijke begraafplaatsen en het crematorium Hofwijk. Met ingang van 2 juni is catering op begraafplaats en crematorium Hofwijk weer mogelijk, voor maximaal dertig personen exclusief personeel. Voor de Witte Kapel op Hofwijk geldt een maximum van vijftien personen. Ook op de andere gemeentelijke locaties wordt hard gewerkt om catering, soms in aangepaste vorm, weer mogelijk te maken. Op dit moment is dat echter nog niet zo ver.

Nog geen catering op overige locaties

Omdat mensen nog steeds 1,5 meter afstand van elkaar moeten houden is catering op de begraafplaatsen Crooswijk, Hoek van Holland, de Zuiderbegraafplaats, Oudeland Hoogvliet, Pernis en Rozenburg vooralsnog niet, of voor minder dan dertig personen, mogelijk.

Voor deze locaties geldt het volgende:

  • Hoek van Holland, Pernis, Rozenburg en Hoogvliet: geen catering mogelijk
  • Crooswijk: in de nabije toekomst voor vijftien personen catering mogelijk
  • Zuiderbegraafplaats: in de nabije toekomst voor twintig personen catering mogelijk

Zodra duidelijk is wanneer en in welke vorm catering op deze locaties weer mogelijk is, wordt de informatie op de website aangepast.

Met deze maatregelen volgt de gemeente de richtlijn en het advies van het kabinet, het RIVM, brancheorganisatie zoals de LOB (landelijke organisatie begraafplaatsen) en de werkwijze van andere gemeentelijke begraafplaatsen. Deze maatregelen zijn in aanvulling op de al eerder genomen maatregelen en gelden in ieder geval tot en met 30 juni 2020.

Uitvaartplechtigheden die in de aula’s van het hoofdgebouw van begraafplaats en crematorium Hofwijk gehouden worden, kunnen online door belangstellenden via een webcast gevolgd worden. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Op onze overige begraafplaatsen is deze dienst nog niet beschikbaar.

Gemeentelijke begraafplaatsen en crematorium

Elke begraafplaats heeft haar eigen unieke karakter. Van het rijksmonumentale Crooswijk tot de begraafplaats en het hypermoderne crematorium Hofwijk. De gemeente Rotterdam streeft naar de beste dienstverlening tegen lage tarieven. Uw wensen staan voorop. Elke uitvaart is uniek en moet op uw persoonlijke manier kunnen worden ingevuld. Dat is waar wij voor zorgen.

Nieuws

Na de crematie bieden wij  u mogelijkheid om de as van de overledene het eerste jaar (kosteloos) in de algemene nis van het crematorium te laten staan. Enkele weken na de crematie ontvangt de aanvrager of opdrachtgever (meestal de nabestaande) van de crematie een brief met keuzekaart waarop de mogelijkheden vermeld staan die crematorium Hofwijk biedt in de keuzes voor asbestemming.

Zo heeft u als nabestaande rustig de tijd om na te denken over de asbestemming en een nagedachtenisvorm die past uw overleden dierbare. Is er na de eerste brief geen keuze kenbaar gemaakt dan versturen wij u na tien maanden na de crematie een tweede brief om de keuze kenbaar te maken.

Uw keuze voor de bestemming van as kunt u nu ook met uw DigiD doorgeven. Meer informatie vindt u op de pagina Bestemming van de as na crematie.

Grafrechten geven recht op een graf voor een bepaalde periode. Hierin zijn twee verschillende soorten grafrechten te onderscheiden:

  • Particulier grafrechten, de rechten hiervoor zijn 15 of 30 jaar geldig na aankoop en daarna na elke verlenging van 5, 10, 15 of 20 jaar. We spreken dan over de rechthebbende en die bepaalt oa wie er in het graf mogen worden begraven.
  • Algemene grafrechten, de rechten hiervoor worden afgegeven voor een periode van 15 jaar en in dit graf zijn meerdere overledenen begraven en vaak vreemden van elkaar en de persoon die hier de rechten op heeft noemen we belanghebbende.

Is de rechthebbende of belanghebbende overleden? Dan kan 1 ander persoon de grafrechten overnemen. Gebeurt dit niet, dan vervallen deze rechten aan de gemeente Rotterdam. U moet het verzoek tot overschrijving binnen een jaar na het overlijden van de rechthebbende of belanghebbende doen.
U kunt ook op eigen verzoek grafrechten overboeken (tussentijds, bij leven). U heeft hiervoor een akkoordverklaring nodig van de huidige rechthebbende of belanghebbende, die u kunt downloaden.

Deze overboeking kunt u nu ook met uw DigiD aanvragen. Meer informatie vindt u op de pagina Overboeken van Grafrechten.

Een particulier graf op een begraafplaats huurt u voor een bepaalde termijn. U bent dan rechthebbende van het graf. Als Rechthebbende van een graf kunt u de grafrechten verlengen na afloop van de termijn.

Vanaf nu kunt u als rechthebbende de grafrechten online verlengen via Mijn Loket met uw DigiD. Dit is mogelijk door middel van het aan u verstuurde verlengingsvoorstel of op eigen verzoek. Wilt u de grafrechten niet verlengen maar beëindigen dan kan dat ook online Mijn Loket met uw DigiD.

Meer informatie vindt u op de pagina grafrechten verlengen of beëindigen.

Online een begrafenis of crematie aanvragen is nu ook mogelijk voor de algemene begraafplaatsen en het crematorium van gemeente Rotterdam.

Vanaf nu kunt u een aanvraag voor een begrafenis of crematie online indienen via Mijn Loket. U kunt als bedrijf inloggen in Mijn Loket met eHerkenning. Wanneer uw bedrijf nog geen eHerkenning heeft, kunt u deze hier aanvragen.

Het is belangrijk dat u eerst de tijd en datum voor de uitvaart afgesproken heeft met de betreffende begraafplaats of het crematorium, voordat u de aanvraag online indient.

Andere mogelijkheid

Een andere mogelijkheid voor het aanvragen van een begrafenis of crematie is via het downloadbare aanvraagformulier in pdf. Deze formulieren kunt u vinden op de pagina Aanvragen begrafenis of crematie.

Het formulier kunt u nadat deze ondertekend is ook via Mijn Loket indienen of per e-mail naar de betreffende begraafplaats of het crematorium verzenden. Met de hand ingevulde formulieren worden niet meer geaccepteerd.

Waarom verandert de manier van aanvragen?

De nieuwe manier van het online aanvragen van een uitvaart sluit beter aan bij de wensen en behoeftes van de aanvrager. Daarnaast maakt de nieuwe werkwijze de verschillende mogelijkheden die de locaties bieden inzichtelijker. U kunt uit deze verschillende mogelijkheden gemakkelijk een keuze maken wanneer u uw aanvraag online indient in Mijn Loket.

Voor het plaatsen van een gedenkteken op een graf is een vergunning nodig. Voorheen kon de vergunning alleen schriftelijk aangevraagd worden maar vanaf nu kan dat ook digitaal.

Het overlijden van een dierbare brengt meestal heftige emoties met zich mee. De periode rondom een overlijden is vaak hectisch: er moet van alles geregeld worden terwijl het hoofd en het hart vaak met het verlies en het gemis bezig zijn. Onze missie is om u tijdens maar ook na het overlijden van een dierbare zo goed mogelijk te begeleiden en waar mogelijk taken uit handen te nemen of makkelijker te maken. Wij denken met onze nieuwste uitbreiding van onze dienstverlening, het digitaal aanvragen van een gedenkteken, hiermee een nieuwe stap te zetten.

Aanvraag vergunning gedenkteken

Voor het plaatsen van een gedenkteken op een graf is een vergunning nodig. Voorheen kon de vergunning alleen schriftelijk aangevraagd worden maar vanaf nu kan dat ook digitaal. Meestal vraagt de steenhouwer een vergunning aan, maar u kunt dat ook zelf doen.

Algemene informatie

Heeft u al bedacht waar u begraven of bijgezet wil worden? Op begraafplaats en crematorium Hofwijk kan dat midden in de natuur. Het achterste deel van Hofwijk is een licht glooiend landschap, waar de natuur haar gang kan gaan.

Hoe ziet het eruit?

Het natuurgedeelte van de begraafplaats lijkt meer op een park of bos. Er staan geen grafstenen, alleen een boomschijf markeert de plaats van een graf. Een urn met as kan in het natuurgedeelte worden begraven, of bijgezet worden in een urnenwal van aarde. Begraven in de natuur gaat op een natuurvriendelijke manier, met afbreekbare materialen. Voor het onderhoud wordt geen gebruik gemaakt van machines. In plaats daarvan zijn er schapen die het terrein begrazen.

Geen onderhoud

In dit nieuwe gebied kiest u zelf een mooie, passende plek. In de natuur begraven is volledig onderhoudsvrij. De medewerkers van crematorium en begraafplaats Hofwijk beheren het natuurgebied en de natuur zorgt voor het graf. De graven komen verspreid over het veld. De plekken worden met GPS bepaald.

Wandeling over terrein

Als u even de natuur in wilt, denken mensen niet direct aan een wandeling over een begraafplaats. Des te verrassender is een bezoek aan Hofwijk. Wandelend door de groene oase van lommerrijke lanen, langs de vijver met fontein en de urnenmonumententuin. De rust is haast tastbaar.

Veelgestelde vragen over natuurbegraven

Natuurbegraven is begraven in een natuurlijke omgeving, op een plek die eruit ziet als een park of bos, zonder grafstenen of andere niet-natuurlijke objecten. Het gaat op een natuurvriendelijke manier, met gebruik van afbreekbare materialen.

Het natuurgedeelte van de begraafplaats lijkt meer op een park of bos. Er staan geen grafstenen, alleen een kleine boomstamschijf markeert de plaats van een graf.

  • Nabestaanden hebben geen onderhoud meer en bijbehorende kosten, ook omdat er geen verlenging mogelijk is, dus ook geen administratie/kosten na een aantal jaar
  • U wordt één met de natuur
  • U wordt begraven/ bijgezet in een mooie, natuurlijke omgeving
  • Het is een milieuvriendelijke manier van begraven

Een urn met as kan in het natuurgedeelte worden begraven. Er is ook een urnenwal van aarde, waar een urn voor maximaal 3 jaar kan worden geplaatst. Urnen kunnen in het natuurgedeelte niet zichtbaar boven de grond worden geplaatst, op sokkels of iets dergelijks. Op het natuurgedeelte is een speciaal gedeelte waar as verstrooid kan worden.

De eigendomskosten zijn wat hoger, maar daar staat tegenover dat u geen grafsteen hoeft aan te schaffen en ook geen onderhoudskosten heeft. Ook de kosten van eventueel verlengen zijn er niet, want verlengen kan niet.

Dan wordt het graf geruimd en begraven we de resten in een verzamelgraf.

Op Hofwijk kunt u geen eeuwige grafrechten kopen. U kiest vooraf voor een periode van 20, 30, 40 of 50 jaar, daarna wordt het graf automatisch geruimd.

Bij de ingang van het natuurgedeelte staat een gedenkwand waar de naam, het geboorte- en het overlijdensjaar van alle overledenen in roestvrijstalen letters worden aangebracht. Uiteraard kunt u het aangeven als u dat liever niet wil.

De enige regel is dat alle materiaal dat het graf in gaat, door de natuur afgebroken moet kunnen worden. Dat geldt voor zowel de kleding van de overledene als de kist of de urn. Het aanmerken van een graf met grafstenen, keien, voorwerpen of planten is ook niet toegestaan.

Het natuurgedeelte op Hofwijk is 2,5 hectare groot, er is ruimte voor 1.400 graven inclusief urnen.

Af en toe komt een schaapsherder langs in het natuurgedeelte, de schapen houden het gras kort. We willen namelijk zo weinig mogelijk met machines werken, de natuur mag hier zijn gang gaan.

Herdenkingen, wandelingen en rondleidingen

Wij organiseren ieder jaar herdenkingen, wandelingen en rondleidingen over onze begraafplaatsen.

Drieluik Troostrijk Crooswijk

In het video drieluik staat de kapel uit 1915 op de monumentale begraafplaats Crooswijk centraal. Klik op 'accepteren cookies' om deel 1 te zien.

Bekijk ook deel twee en deel drie van deze film over de kapel in Crooswijk.

Meer informatie

Administratiekantoor Begraven en Cremeren Rotterdam
Kerkhoflaan 1-5
3034 TA Rotterdam
Telefoon (010) 489 34 34
info@begraafplaatsen.rotterdam.nl
info@crematorium.rotterdam.nl

\