Tuschinskipark
Gepubliceerd op: 06-09-2021
Geprint op: 26-09-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/tuschinskipark/
Ga naar de hoofdinhoud

Hier vindt u informatie over de werkzaamheden voor het Tuschinskipark. Bewoners en omwonenden worden per brief geïnformeerd over werkzaamheden. Ook worden (digitale) informatieavonden georganiseerd.

De herontwikkeling van het gebied rond de Coolhaven in Rotterdam is in volle gang. Zo is Little C inmiddels opgeleverd, een nieuwe wijk tussen de Coolhaven en de tunneltraverse van de 's Gravendijkwal. Little C bestaat uit 209 huurwoningen, 111 koopwoningen, kantoren en horeca.

Tuschinskipark

Op dit moment wordt de G.J. de Jonghweg getransformeerd tot een parkachtige groen waterfront met verblijfsplekken van hoge kwaliteit. Dit Tuschinskipark (voorheen Coolhavenpark) beslaat 12.000 vierkante meter en wordt de verbindende schakel tussen de Heemraadsingel, het Museumpark en het Park.

Bij het ontwerp is veel aandacht besteed aan de kwaliteit en de keuze van het groen. Zo is het park straks ongeveer 128 nieuwe bomen rijk: meerstammige en enkelstammige. Door de struiken slim te plaatsen, blijft het park open en uitnodigend. Doordat de kade opnieuw wordt vormgegeven wordt het langs de waterkant ook aantrekkelijker voor bezoekers. In de loop van 2022 wordt het opgeleverd.

Donderdag 30 september 2021 zijn bewoners op uitnodiging langsgekomen om met ons in gesprek te gaan over de planning en werkzaamheden.

Na de vakantie periode is de aannemer gestart met het uitvoeren van de laatste werkzaamheden aan de reconstructie van de buitenruimte op en rond het Tuschinskipark. In de komende periode wordt er gewerkt om en nabij:

 • Deense Zeemanskerk
  • Aanleg van de vlonder voor de kerk
  • Afmaken van het straatwerk rond de kerk.
 • Academiestraat
  • In september start de aannemer met het asfalteren van het fietspad langs de ’s Gravendijkwal (gedeelte achterzijde benzinestation tot eerste viaduct Droogleever Fortuynplein).
  • Daarna zal er gestart worden met de reconstructie van de Academiestraat (gedeelte tussen de Hogeschool Rotterdam en Little-C vanaf de GJ de Jonghweg tot en met de bocht met de Karl Weisbardstraat). De werkzaamheden in dit deel van de Academiestraat wordt uitgevoerd in meerdere fases. Dit om de parkeergarage bereikbaar te houden. We starten bij de bocht met de Karl Weisbardstraat tot de ingang van de parkeergarage van Little-C. De Karl Weisbardstraat is dan afgesloten.
  • 19 september start de volgende fase van de Academiestraat. Dit is het gedeelte tussen de ingang van de parkeergarage en de GJ de Jonghweg. De parkeergarage is dan bereikbaar vanaf de Rochussenstraat, Academieplein over de nieuwe Academiestraat naar de ingang van de parkeergarage. Academiestraat vanaf de GJ de Jonghweg is dan afgesloten. Deze fase duurt tot 7 oktober.
  • In deze fase is van 26 september tot 30 september de GJ de Jonghweg geheel afgesloten voor het al het autoverkeer. Deze afsluiting is nodig om het straatwerk GJ de Jonghweg/Academiestraat te vernieuwen.
  • Little-C is dan alleen maar bereikbaar vanaf de Rochussenstraat, Academieplein en het nieuwe gedeelte van de Academiestraat.

De gemeente Rotterdam wil de naam van Abraham Tuschinski in ere houden. Hiervoor werkt ze samen met de straatnamencommissie, gebiedscommissie, Bouwcombinatie Little-C, Centrum Beeldende Kunst en de Tuschinski-werkgroep. Er komt een Tuschinski-kunstwerk bij de Hogeschool Rotterdam aan de G.J. de Jonghweg. En het park dat in 2021 aan de Coolhaven wordt aangelegd wordt omgedoopt tot Tuschinskipark.

Abraham Tuschinski

Abraham Icek Tuschinski (14 mei 1886, Brzeziny - 17 september 1942, Auschwitz) was een Joods-Poolse Rotterdammer die in 1904 in Rotterdam aankwam als vestenmaker. Al snel voelde hij zich thuis, trad op als gids voor Oost-Europese joden en stichtte in 1905 een pension voor landverhuizers dat erg succesvol was. Zijn ambities waren groter: tussen 1911 en 1923 ontwikkelde hij bioscooptheaters in het vooroorlogse Rotterdam waarbij aandacht voor gastvrijheid, een mooi interieur en een uitgebreid entertainmentprogramma vernieuwend was. Hij haalde veel internationaal bekende artiesten naar zijn theaters. Dat maakte hem bekend en populair onder Rotterdammers.

Karl Weisbard en Samuel Soesman

Ook Samuel Soesman en Karl Weisbard verdienen als vooroorlogse Joods-Nederlandse bioscoop-ondernemers meer bekendheid. Zij leverden een grote bijdrage aan het vooroorlogse uitgaansleven in Rotterdam en het opbouwen van Rotterdamse bioscopen in het bijzonder. Ook naar hen zijn straten vernoemd in Little C. Zowel Abraham Tuschinski als Karl Weisbard kwamen om in Auschwitz. Zij verloren al hun Rotterdamse bioscopen bij het bombardement van 14 mei 1940.

Nieuwe bioscopen

In Rotterdam stichtte Tuschinski de bioscopen Thalia, Cinema Royal, Scala, Olympia en het Grand Theater. Dit laatste wordt wel vergeleken met het Tuschinski-theater dat in 1921 in Amsterdam werd geopend. Abraham had een voorkeur voor ‘het mooiste van het mooiste’ en zijn eclectische smaak (een mengeling van Jugendstil, Art Deco en exotica) is beroemd. Op zijn verjaardag op 14 mei 1940, werden in een klap al zijn theaters in Rotterdam verwoest. Abraham en zijn vrouw kwamen om in Auschwitz in 1942.

Onthulling straatnamen

Vrijdag 9 december 2020 werden in de nieuwe woonwijk Little C de straatnamen van bioscoop-ondernemers Abraham Tuschinski en Karl Weisbard door wethouder Wijbenga onthuld. Hij deed dit samen met Michael Venderbosch (namens de Bouwcombinatie Little C van JP van Eesteren en Era Contour), Jantje Steenhuis (voorzitter van de straatnamencommissie) en Mercedes Langhorst (namens de Tuschinski werkgroep). Vanwege Covid-19 was het een kleinschalige gebeurtenis. Bewoners konden vanaf hun balkons meekijken.

Stedin heeft vele gasleidingen en elektriciteitskabels in en om het Tuschinskipark liggen. Door de herinrichting van het gebied verlegt Stedin hogedruk en lagedruk gasleidingen én de laag- en middenspanningskabels elektriciteit. Daarnaast vervangt Stedin ook de kabels en leidingen die verouderd zijn. De Stedin werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer Visser & Smit Hanab.

Werkzaamheden

 • Op dit moment werkt Stedin aan de gasleiding (8 bar distributieleiding) aan de G.J de Jonghweg. De werkzaamheden worden zo veel mogelijk tegelijk uitgevoerd met de werkzaamheden van de gemeente. Op die manier is er de minste overlast voor omwonenden.
 • De lagedrukgasleiding bij de Academiestraat is al vervangen. Er zal nog een oude gasleiding van het tankstation in de Academiestraat verwijderd worden zodra de bouwinrit niet meer gebruikt wordt.
 • De elektriciteitskabels voor de middenspanning lopen over de G.J. de Jonghweg. Deze zijn mee opgehoogd (ene zijde van de weg) en verlaagd (andere zijde van de weg) met de werkzaamheden door de gemeente op de weg.

Meer informatie

Mocht u vragen hebben over de werkzaamheden, dan kunt u contact opnemen met Stedin.

Eneco vervangt deze zomer een hoofdtransportleiding van het warmtenet die een groot deel van Rotterdam van warmte voorziet. De planning voor dit project is iets gewijzigd ten opzichte van wat eerder was gecommuniceerd vanwege obstakels op het bouwterrein.

Hierdoor is Eneco van 30 augustus tot en met 3 september bezig geweest met het plaatsen van damwanden. De komende weken wordt de daadwerkelijke leiding vervangen en van 27 september tot en met 8 oktober worden de damwanden weer verwijderd. De verwachte afrondingsdatum voor dit project is vrijdag 8 oktober 2021. Als u in de buurt van deze werkzaamheden woont of een bedrijf heeft, bent u hier per brief over geïnformeerd.

Mocht u vragen hebben over de werkzaamheden, kunt u contact opnemen met Eneco Projectleider Robert-Jan Nieuwenhuis via telefoonnummer: 06 - 514 131 12, bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 16.00 uur. Of stuur Eneco een e-mail: werkenaanwarmte@eneco.com.

Werkzaamheden stadsverwarming

Een plattegrondje met de (rij)routes voor fietsers, voetgangers en auto's

Eneco is begonnen met het vernieuwen van de stadsverwarmingsleiding langs de Coolhaven. Voor deze werkzaamheden moet er een damwandkuip aangebracht worden. Deze werkzaamheden zijn begin september gestart en duren tot begin oktober. Door de werkzaamheden aan de stadverwarming is er maar één rijrichting mogelijk voor het autoverkeer op de G.J. de Jonghweg. Het autoverkeer afkomstig vanaf de parkeergarage én afkomstig van de Karl Weisbardstraat, kan het woongebied verlaten via de Academiestraat/Academieplein richting de Rochussenstraat.
Om de duur van de werkzaamheden zo kort mogelijk te houden wordt er langer doorgewerkt en is de aannemer ook op zaterdag aan het werk. Fietsers kunnen de nieuwe G.J. de Jonghweg in twee rijrichtingen gebruiken.

Vernieuwing gasleiding en waterleiding

Een plattegrondje met de leidingen voor stadsverwarming, gas, water en telecom.

Tegelijk met de werkzaamheden aan de stadsverwarming worden langs de waterzijde de gasleidingen door Stedin en waterleidingen door Evides vernieuwd. Het werkgebied hiervoor loopt van het Droogleever Fortuynplein tot aan de Deense Zeemanskerk. De werkzaamheden starten in september en duren tot november. Zodra de leidingen zijn vernieuwd starten we met de aanleg van het Tuschinskipark.

Aanleg tweede gedeelte G.J. de Jonghweg

De aanleg van het tweede gedeelte van de G.J. de Jonghweg is al in volle gang. Zodra het Droogleever Fortuynplein is geasfalteerd en de werkzaamheden aan de verkeerslichten zijn voltooid, gaat de weg open voor het autoverkeer. Deze werkzaamheden duren tot eind oktober.

Overig nieuws

Vanaf week 43 (25 oktober 2021) starten ook de werkzaamheden aan de kruising van de Rochussenstraat/G.J. de Jonghweg. Hierover wordt u later per brief geïnformeerd.

Informatieavond

Binnenkort volgt een digitale informatieavond over het Tuschinskipark. De datum wordt bekend gemaakt via deze pagina en per e-mail. U kunt zich hiervoor aanmelden bij projectsecretaris Lennart van Kruijl via l.vankruijl@rotterdam.nl.

Autoverkeer / bereikbaarheid Little C

Het autoverkeer naar Little C vindt tot en met 23 juli nog plaats over de oude rijbaan van de G.J. de Jonghweg. Vanaf 23 juli is de nieuwe rijbaan af en kan de rijbaan langs het nieuwe Tuschinskipark (voorheen: Coolhavenpark) in twee richtingen worden gebruikt. Bewoners kunnen bij het verlaten van de parking Little C kiezen voor twee routes richting de Rochussenstraat; via de Academiestraat of via de nieuw aangelegde G.J. de Jonghweg.

Fietsroute / voetgangersverkeer wijzigt: door Little C naar Droogleever Fortuynplein

Vanaf 16 augustus zal het gedeelte van de G.J. de Jonghweg ter hoogte van Little C worden afgesloten wegens vernieuwing van de rijbaan. De huidige fietsroute van de Rochussenstraat via de G.J. de Jonghweg naar het Droogleever Fortuynplein wijzigt daarom.

Fietsers en voetgangers komende uit de richting van de Rochussenstraat worden omgeleid door Little C - via de Academiestraat en de Karl Weisbardstraat - en komen dan weer op het nieuwe fietspad op het Droogleever Fortuynplein waar zij hun weg kunnen vervolgen. De bestaande route wijzigt qua rijrichting. En fietsers en voetgangers worden over de nieuw aangelegde rijbaan van de G.J. de Jonghweg tegenover de Hogeschool geleid.

Afsluiting G.J. de Jonghweg tot en met week 39

Hieronder kunt u zien wat de situatie nu is en hoe deze wijzigt per 23 juli 2021.

Waar moet u rekening mee houden?

 1. De auto-, fiets- en voetgangersroute wijzigt per 23 juli zodat gestart kan worden met de aanleg van de nieuwe G.J. de Jonghweg ter hoogte van Little C.
 2. Fiets- en wandelverkeer zal worden omgeleid door Little C richting het fietspad van het Droogleever Fortuynplein.
 3. Little C blijft bereikbaar, bij het verlaten van de parking kan het gebied nu in twee richtingen worden verlaten.

Planning

Fase 5, 6 en 7 op een plattegrond

Voor de volledigheid vindt u hieronder op grote lijnen de volgorde van de werkzaamheden van het hele project.

Fase 5: mei 2021 - oktober 2021: Inrichting rijbaan van de G.J. de Jonghweg, tussen de Academiestraat en het Droogleever Fortuynplein. Aanleg van het riool en werkzaamheden aan kabels en leidingen.

Fase 6: september 2021 - april 2022: Inrichting Tuschinskipark (voorheen: Coolhavenpark).

Fase 7: april 2022 - juni 2022: Inrichting buitenruimte van de Academiestraat.

Bouwkeet

Voor de bouwvakantie (30 juli) zal de bouwkeet van de aannemer weggehaald worden.

Goede bereikbaarheid

Door de werkzaamheden gefaseerd uit te voeren, blijft het gebied bereikbaar. De afbeeldingen geven een indicatie van de geplande werkzaamheden. Natuurlijk kunnen er tussentijds zaken wijzigen. Hiervan zullen we u goed op de hoogte houden.

Naar verwachting zal de doorgaande route Rochussenstraat - G.J. de Jonghweg - Droogleever Fortuynplein eind oktober weer beschikbaar zijn voor alle verkeer.

De ontwikkelingen van Little C gaan hard. De eerste bewoners in Little C nemen momenteel hun intrek en ook het Familiehuis Daniel den Hoed is druk bezig met inhuizen. De bouw van Little C loopt door tot de zomer van 2021. Er wordt hard gewerkt aan de gebieden rondom Little C: het Coolhavenpark (straks: Tuschinskipark) en de omgeving. Deze werkzaamheden worden door de gemeente uitgevoerd. Vanwege het coronavirus
informeren wij u schriftelijk over de ontwikkelingen rondom de buitenruimte van Little C.

Afsluitingen

Hieronder kunt u zien welke wegen de komende periode zijn afgesloten:

Afsluiting Fase 3: ongeveer week 13 tot week 18
Afsluiting van maandag 29 maart tot maandag 3 mei. De afsluiting is nodig voor werkzaamheden aan de kabels en leidingen en de riolering waarbij de gemeente de weg zal kruisen.

 • Waar moet u rekening mee houden?
  • Er is geen doorgaand verkeer over de G.J. de Jonghweg mogelijk
  • Fietsers worden omgeleid richting het Droogleever Fortuynplein.
  • Little C blijft bereikbaar via het Academieplein en de Academiestraat.

Afsluiting Fase 5: ongeveer week 18 tot week 23
Afsluiting van maandag 3 mei tot vrijdag 11 juni. Ook voor fase 5 is het nodig de G.J. de Jonghweg af te sluiten. Deze eerste periode sluit aan op de afsluiting van fase 3, alleen betreft dit het gedeelte tussen de Academiestraat en het Droogleever Fortuynplein. In een latere periode starten de werkzaamheden op de kruising Droogleever Fortuynplein - G.J. de Jonghweg.

 • Waar moet u rekening mee houden?
  • Er is geen doorgaand verkeer over de G.J. de Jonghweg mogelijk.
  • Fietsers worden omgeleid richting het Droogleever Fortuynplein.
  • Little C blijft bereikbaar via de G.J. de Jonghweg. Via de Academiestraat en het Academieplein wordt het verkeer van Little C teruggeleid naar de Rochussenstraat.

Faseringen

In het onderstaande kaartje kunt u zien in welke volgorde gewerkt wordt.

 • Fase 3: januari - mei 2021
  De rijbaan G.J. de Jonghweg noordzijde wordt ingericht, tussen de Rochussenstraat en de Academiestraat. Vanwege rioleringswerkzaamheden wordt de doorgaande weg langs Coolhaven afgesloten tot half mei. Tijdens het 2de deel van fase 3 starten de werkzaamheden in het trottoir langs de Hogeschool Rotterdam, zodat de kabels en leidingen hier kunnen worden vervangen.
 • Fase 4: februari - mei 2021
  Tijdens deze fase wordt de waterkering afgewerkt en wordt de buitenruimte aan de oostzijde van de 's Gravendijkwal ingericht.
 • Fase 5: mei 2021 - september 2021
  Tijdens deze fase wordt de rijbaan van de G.J. de Jonghweg ingericht, tussen de Academiestraat en het Droogleever Fortuynplein. Ook wordt het riool aangelegd en worden er werkzaamheden uitgevoerd aan kabels en leidingen.
 • Fase 6: september 2021 - april 2022
  Tijdens deze fase wordt het Coolhavenpark (straks: Tuschinskipark) ingericht.
 • Fase 7: april 2022 - juni 2022
  In deze fase wordt de buitenruimte van de Academiestraat ingericht.

Bericht van Eneco

Binnenkort starten de werkzaamheden aan het warmtenet van Rotterdam. Dit betreft het vervangen van de leidingen in de omgeving 's Gravendijkwal en de Academiestraat. In opdracht van Eneco vervangt aannemer Visser & Smit Hanab twee hoofdtransportleidingen van het warmtenet, die onder de 's Gravendijkwal in de grond liggen. Omdat de s’ Gravendijkwal niet afgesloten kan worden vanwege het autoverkeer, vervangt Eneco de leidingen met gestuurde boringen onder deze weg door. Aan de kant van het nieuwbouwproject Little C, wordt een diepe kuip in de grond gegraven om de boringen uit te kunnen voeren.

Om alles in goede banen te leiden zullen er verkeersborden/omleidingen geplaatst worden voor met name de fietsers en voetgangers in dit gebied.
De werkzaamheden zijn gestart op maandag 22 maart 2021 en duren tot en met woensdag 25 augustus 2021.

Waar moet u rekening mee houden?

 • Woningen en bedrijven blijven bereikbaar.
 • De werkzaamheden van Eneco worden afgestemd met de gemeente Rotterdam.
 • Omleidingsroutes en afsluitingen worden duidelijk aangegeven met verkeersborden.
 • Werk- en opslaggebieden worden afgezet met bouwhekken.
 • Aan beide zijden van de ’s-Gravendijkwal zal een werkterrein ingericht worden waarin keten, containers en het uiteindelijke werk uitgevoerd zal worden.
 • Omwonenden kunnen enige (geluid)hinder ondervinden. Aannemer Visser & Smit Hanab en Eneco doen er alles aan om dit tot een minimum te beperken.
 • Voor omwonenden die ook warmteklant zijn bij Eneco geldt dat de levering van warmte en warm water onderbroken wordt tijdens de werkzaamheden. Geldt dit voor u? Dan ontvangt u een paar dagen voor de onderbreking meer informatie.
 • De werkzaamheden zijn afhankelijk van de (weers)omstandigheden. Deze kunnen de planning en werkwijze beïnvloeden.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen over de werkzaamheden van Eneco? Neem dan contact op met uitvoerder Marc de Crom (Visser en Smit Hanab) via 06 - 502 255 96 of Eneco projectleider Robert-Jan Nieuwenhuis via 06 - 514 131 12, bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 16.00 uur. Of mail ons via werkenaanwarmte@eneco.com.

Bouwkeet

De aannemer heeft in nabijheid van de Parkhaven een tijdelijk bouwdepot ingericht waar bouwmaterialen worden opgeslagen. Deze blijft hier staan tot aan de laatste fasering in juni 2022.

Goede bereikbaarheid

Door de werkzaamheden gefaseerd uit te voeren, blijft het gebied bereikbaar. Ook vindt afstemming plaats met zowel Eneco als de Hogeschool Rotterdam, die in deze periode ook werkzaamheden uitvoert. De afbeeldingen geven een indicatie van de geplande werkzaamheden. Natuurlijk kunnen er tussentijds zaken wijzigen waardoor bijvoorbeeld de grootte van het bouwterrein of de planning kan afwijken. Hiervan zullen we u goed op
de hoogte houden.

Meer informatie

Het kan zijn dat u als bewoner overlast ervaart van de intensieve werkzaamheden die plaatsvinden. Om dit te voorkomen staat de gemeente in nauw contact met Eneco, Stedin, Evides en andere partijen.

Heeft u vragen of opmerkingen over de werkzaamheden, stuur dan een e-mail naar projectleider Pieter Schellingerhout via paf.schellingerhout@rotterdam.nl.