Trouwen
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 11-07-2020
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/trouwen/
Spring naar het artikel

Maatregelen coronavirus: het stadhuis blijft als huwelijkslocatie open. Geplande huwelijken gaan door. Wel zijn er maatregelen van kracht voor uw veiligheid en de veiligheid van onze medewerkers.

Gaat u trouwen of komt u voor een partnerregistratie naar een van de gebouwen van de gemeente? Kijk dan in de tabel hieronder hoeveel mensen u mag meenemen. Door de corona-regels mag in onze gebouwen een maximaal aantal mensen naar binnen.

Trouwt u op een andere plek die niet van de gemeente is? Vraag daar dan hoeveel personen u kunt meenemen. Let erop dat ook hier de corona-regels gelden.

U mag een fotograaf meenemen. Wij adviseren de fotograaf altijd om een mondkapje te dragen.

Soort huwelijk Maximum aantal personen dat naar binnen mag
Gratis huwelijk Alleen getuigen en bruidspaar
Eenvoudig huwelijk 9 personen; getuigen, bruidspaar en fotograaf worden meegeteld
Standaard huwelijk in trouwkamer 1 25 personen; getuigen, bruidspaar en fotograaf worden meegeteld
Standaard huwelijk in trouwkamer 2 14 personen; getuigen, bruidspaar en fotograaf worden meegeteld
Huwelijk in de Burgerzaal 22 personen; getuigen, bruidspaar en fotograaf worden meegeteld
Gebouw of plek die niet van de gemeente is Bel de locatie

Verzetten of wijzigen van uw huwelijk

We begrijpen dat uw huwelijk er door deze maatregelen heel anders uit kan zien dan u voor ogen had. Om u en onze medewerkers te beschermen moeten wij helaas deze maatregelen nemen. Wilt u daarom de datum van uw huwelijk verzetten of wilt u uw huwelijk annuleren? Stuur dan een e-mail naar kcc2@rotterdam.nl. Vermeld in uw mail duidelijk de namen van u en uw aanstaande en de oorspronkelijke datum van uw huwelijk. Voeg ook een kopie van een geldig legitimatiebewijs toe aan de mail. Wij nemen daarna zo snel mogelijk contact met u op om de mogelijkheden te bespreken.

We ervaren op dit moment een grote drukte. Om u en de andere bruidsparen zo goed mogelijk te helpen, nemen we uw verzoek op basis van uw huwelijksdatum in behandeling. Dit betekent dat wij mogelijk iets langer kunnen doen over uw verzoek.

Altijd en overal, maar nu even niet

Omdat de meeste locaties gesloten zijn, vinden huwelijken op dit moment vrijwel uitsluitend plaats op het stadhuis. Huwelijken die elders gepland zijn kunnen in overleg worden verplaatst of uitgesteld.

Als de coronamaatregelen zijn opgeheven dan zal het gebruikelijke Rotterdamse huwelijksbeleid weer gelden:
In Rotterdam kunt u normaal gesproken overal en altijd trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan. Overal, zolang deze plek maar veilig is en voor iedereen toegankelijk. Altijd, dus ook in het weekend en ’s nachts. U moet uiteraard wel toestemming hebben om de plechtigheid op een bepaalde plek te voltrekken. Dit kan een gemeentelijke of niet- gemeentelijke locatie zijn. Bij het afleggen van de verklaring voorgenomen huwelijk of partnerregistratie geeft u aan waar de plechtigheid daadwerkelijk plaatsvindt.

Als u gebruik wilt maken van een vrije, niet-gemeentelijke locatie, vult u daarvoor de bedoelde verklaring in. Dit doet u samen met de eigenaar/-beheerder. Het bespreken en betalen van deze locaties regelt u zelf.

Geen stadsgetuigen meer

Het is niet meer mogelijk om gebruik te maken van stadsgetuigen bij uw huwelijk. Dat betekent dat u zelf uw getuigen kiest en meeneemt.

Eenmalige BABS

Omdat de rechtbanken op dit moment gesloten zijn, is het tijdelijk niet meer mogelijk om een familielid of een vriend(in) te laten beëdigen om uw huwelijk te laten voltrekken.

Wanneer u gaat trouwen of geregistreerd partnerschap wilt aangaan, legt u eerst bij de ambtenaar van de burgerlijke stand een verklaring voorgenomen huwelijk of partnerschap af. Dit heette vroeger 'ondertrouw'.

U kunt in het huwelijk treden of een geregistreerd partnerschap aangaan. Er zijn twee belangrijke verschillen tussen beide vormen:

 • Een huwelijk kan alleen de rechter door echtscheiding ontbinden. Een geregistreerd partnerschap kan door de rechter, maar ook door een verklaring van wederzijds goedvinden worden ontbonden. Een notaris of advocaat kan deze verklaring opmaken.
 • In het buitenland erkent men een geregistreerd partnerschap soms niet, een huwelijk daarentegen wel altijd.
 • Zowel een huwelijk als een geregistreerd partnerschap kan worden voltrokken tussen mensen van verschillend of van gelijk geslacht
 • U heeft altijd getuigen nodig
 • Echtgenoten of geregistreerde partners hebben altijd het gezamenlijke gezag over kinderen die geboren worden tijdens het huwelijk of het geregistreerd partnerschap
 • Op 1 januari 2018 is een nieuwe wet huwelijkse voorwaarden in werking getreden. Als u niets regelt, trouwt u of is uw partnerschap slechts deels in gemeenschap van goederen. Vermogen en schulden die tijdens het huwelijk of partnerschap worden opgebouwd, worden gedeeld. Vermogen en schulden die vóór het huwelijk of partnerschap zijn opgebouwd blijven privé. Wanneer u dit anders wilt regelen, dan moet u dit voorafgaand aan de datum van voltrekking laten vastleggen bij de notaris.

Gaat u trouwen of iemand in uw familie of vriendenkring? En organiseert u een trouwstoet in Rotterdam? Meld dit dan tenminste vijf werkdagen van tevoren bij de gemeente Rotterdam zodat u op deze feestelijke dag niet voor vervelende verrassingen komt te staan.

De gemeente Rotterdam hecht veel waarde aan het welzijn van dieren. We raden het daarom af duiven los te laten op de dag van de plechtigheid. Te veel van deze dieren belanden namelijk in het wild en kunnen daar niet overleven.

Huwelijk en/of partnerregistratie

Wanneer u een huwelijk of geregistreerd partnerschap aangaat, legt u eerst bij de ambtenaar van de burgerlijke stand een verklaring af. Dit is de verklaring van voorgenomen huwelijk of partnerschap (voorheen ondertrouw).
Met de ambtenaar van de burgerlijke stand bespreekt u wanneer, hoe laat en waar u wilt dat de plechtigheid plaatsvindt. Dat kan in Rotterdam op elke (goedgekeurde) locatie.

Om te kunnen trouwen, of geregistreerd partnerschap aan te gaan moet u 18 jaar of ouder zijn. Dit kan met personen van gelijk of verschillend geslacht die niet met een ander gehuwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben.

Naast het gratis huwelijk of geregistreerd partnerschap heeft Rotterdam ook de eenvoudige voltrekking hiervan. Deze duurt maximaal 15 minuten. Behalve het betreffende paar, de getuigen en de ambtenaar van de burgerlijke stand mogen er maximaal 10 gasten bij de eenvoudige voltrekking aanwezig zijn.

 • dinsdag en woensdag tussen 10.15 en 12.30 uur

De prijzen voor het huwelijk of geregistreerd partnerschap zijn afhankelijk van de datum, de tijd en de locatie. U vindt deze prijzen in de prijslijst huwelijk en geregistreerd partnerschap.

Direct bij het reserveren van een gemeentelijke locatie moet u de kosten betalen. U doet dit in de stadswinkel waar u uw huwelijk of partnerschap regelt.

 • Een verklaring van voorgenomen huwelijk of partnerschap (vroeger ondertrouw)
 • Een geldig identiteitsbewijs van u beiden
 • De ingevulde vragenlijst
 • De verklaring naamskeuze na huwelijk
 • In het schema 'documenten voor huwelijk' leest u welke documenten u verder moet meenemen. Documenten in het Nederlands of Engels voldoen. Voor documenten in andere talen is een vertaling in het Nederlands door een officiële vertaler verplicht en moet u het originele document tonen met de originele bijbehorende vertaling.
 • Het ingevulde getuigenformulier en een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de getuigen. Bij een gratis huwelijk of partnerschap mag u maximaal twee getuigen meenemen.
 • Eventueel het ingevulde formulier buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (BABS)
 • Als u voor de plechtigheid van een vrije niet-gemeentelijke locatie gebruik wilt maken, de ingevulde verklaring trouwlocatie

Getuigen

 • er kunnen minimaal twee, maximaal vier getuigen bij uw huwelijk of partnerregistratie zijn
 • de getuigen moeten meerderjarig zijn en de Nederlandse taal verstaan
 • het getuigenformulier moet uiterlijk twee weken voor de datum van huwelijk of partnerregistratie zijn ingeleverd. Eén week voor de datum van de plechtigheid kan niets meer worden veranderd.
 • u kunt bij een gratis of eenvoudig huwelijk of partnerregistratie ook tegen betaling stadsgetuigen krijgen (maximaal twee)

Ambtenaar van de burgerlijke stand

U kunt uw voorkeur voor de ambtenaar van uw keuze aangeven, maar pas twee weken voor de voltrekking maken wij de definitieve indeling. Het kan in tijden van grote drukte dus gebeuren dat u niet de ambtenaar van uw eerste keuze krijgt toegewezen.
Daarnaast is het mogelijk om een persoon die al benoemd en beëdigd is als (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand in een andere gemeente uw huwelijk of partnerregistratie te laten voltrekken. Kijk voor meer informatie op de pagina Trouwambtenaar.

Buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (BABS)

Ook een familielid of een vriend(in) kan uw huwelijk of partnerregistratie voltrekken. De enige voorwaarde is dat hij/zij 18 jaar of ouder is en niet onder curatele staat. Deze persoon wordt dan voor de gelegenheid benoemd tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand. Bij de plechtigheid is altijd een ambtenaar burgerlijke stand aanwezig. Deze ambtenaar zorgt ervoor dat de ceremonie op de juiste manier verloopt.

Als u een trouwambtenaar voor één dag wilt laten benoemen, moet u het aanvraagformulier invullen. Het formulier moet tien weken voor de datum van voltrekking binnen zijn bij de gemeente Rotterdam. Op het formulier staat welke documenten u moet opsturen en naar welk adres.

Het benoemen van deze ambtenaar voor één dag kost 193,40 euro (prijs 2019).

Als het onderzoek van de documenten laat zien dat uw verzoek wordt goedgekeurd en de betaling bij de gemeente is ontvangen, krijgt u het besluit van de benoeming toegestuurd. De ambtenaar neemt twee weken van tevoren contact  met u op over de toespraak en de invulling van de plechtigheid.

Tolk

Wanneer één van de partijen geen Nederlands, Duits, Engels of Frans spreekt, zal het bruidspaar zelf voor een beëdigd tolk Nederlands moeten zorgen. Als er geen tolk aanwezig is, zal de plechtigheid niet door kunnen gaan. Voor de getuigen geldt dat deze in ieder geval moeten begrijpen wat er gebeurt.

De BABS

De  buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (BABS) speelt een belangrijke rol bij de voltrekking van huwelijk of geregistreerd partnerschap. Het is dan ook fijn als het klikt met het paar. Zo kan hij of zij er een onvergetelijke gebeurtenis van maken.

U kunt uw voorkeur aangeven voor een BABS. Ook een familielid of een vriend(in) kan uw huwelijk of partnerschap voltrekken.

Veelgestelde vragen

Ja, het aantal kinderen telt ook mee bij het aantal personen dat u mag meenemen naar uw huwelijk in het stadhuis. Baby’s tellen niet mee.

U heeft een 'verklaring geen schijnhuwelijk' nodig als u of uw partner niet de Nederlandse nationaliteit heeft en u wilt:

 • trouwen of
 • een geregistreerd partnerschap aangaan of
 • uw huwelijk, dat in het buitenland is gesloten, in Nederland laten registreren in de Basisregistratie personen (BRP).

In de volgende gevallen heeft u géén 'verklaring geen schijnhuwelijk' nodig:

 • als u beiden onderdaan bent van een EU/EER-land of Zwitserland
 • als u beiden vreemdeling bent en beiden een reguliere vergunning heeft voor onbepaalde tijd (document II)
 • als u beiden vreemdeling bent en beiden een asielvergunning heeft voor onbepaalde tijd (document IV)
 • als het buitenlands huwelijk langer dan tien jaar geleden gesloten is
 • als het gaat om de inschrijving van een huwelijk dat inmiddels is beëindigd

Een gereserveerde huwelijks- of partnerschapsregistratiedatum kan NIET telefonisch geannuleerd of gewijzigd worden. Hiervoor moet u (één van de partners is voldoende) op afspraak langskomen in de stadswinkel met een geldig legitimatiebewijs.

U kunt ook een ondertekende brief met een kopie van een geldig legitimatiebewijs sturen naar:

Gemeente Rotterdam
Afdeling burgerzaken
Postbus 70013
3000 KR Rotterdam

Staat het huwelijk of voltrekking partnerschap gepland binnen drie weken?

Belt u naar het algemene  telefoonnummer 14010 om te bespreken hoe u de datum kunt wijzigen of annuleren.

Terugbetaling kosten

 • bij annulering meer dan 14 dagen voorafgaand aan de huwelijksvoltrekking worden alle leges terugbetaald
 • bij annulering tussen 14 en 7 dagen voorafgaand aan de huwelijksvoltrekking wordt de helft van alle leges terugbetaald
 • bij annulering binnen 7 dagen voorafgaand aan de huwelijksvoltrekking worden er geen leges terugbetaald.

De leges worden terugbetaald aan diegene die heeft betaald en daarvan een bewijs kan laten zien.

Nee, de datum kunt niet telefonisch vastleggen. U moet hiervoor op afspraak langskomen met een geldig legitimatiebewijs van beiden.

De leges bestaan uit de kosten die de gemeente moet maken voor deze service. Uitgangspunt is dat de totale kosten worden gedekt uit de totale legesopbrengsten. 

Daarnaast zorgt het verschil in kosten van dag in de week en de tijdstippen ervoor dat de vraag wordt verdeeld.

Op 1 januari 2018 trad een nieuwe wet huwelijkse voorwaarden in werking. De wet geldt ook als u een geregistreerd partnerschap aangaat.

 • als u niets regelt, trouwt u slechts voor een deel in gemeenschap van goederen
 • vermogen en schulden die tijdens het huwelijk worden opgebouwd, worden gedeeld
 • vermogen en schulden die vóór het huwelijk zijn opgebouwd blijven privé

Wanneer u dit anders wilt regelen, dan moet u dit voor het huwelijk/registratie partnerschap laten vastleggen bij de notaris.

Wilt u meer informatie neem dan contact op met een notaris.

In veel landen wordt een partnerschapsregistratie niet gezien als een verbintenis. Let daarom op als u:

 • plannen heeft om te gaan emigreren
 • tijdelijk in het buitenland wil gaan wonen
 • om andere redenen in het buitenland zal verblijven

Informeer bij het consulaat of ambassade van het land waar u gaat wonen of heen wilt gaan of de partnerschapsregistratie geaccepteerd wordt.

Bent u in het buitenland een partnerschapsregistratie aangegaan of heeft u plannen dit te gaan doen, informeer dan vooraf bij de daartoe bevoegde instantie in het buitenland of die partnerschapsregistratie in Nederland rechtsgeldig is.

Ja, u kunt uw geregistreerd partnerschap omzetten in een huwelijk. Het is dan niet nodig om het geregistreerd partnerschap eerst te ontbinden.

Let op: sinds 1 maart 2009 is het niet meer mogelijk een huwelijk om te zetten in een geregistreerd partnerschap. Bent u nu getrouwd en wilt u een geregistreerd partnerschap aangaan, dan moet u eerst uw huwelijk bij de rechtbank laten ontbinden.

In de Basisregistratie personen (BRP) wordt u als elkaars echtgenoot/ partner geregistreerd. Door een huwelijk of partnerschapsregistratie verliest u niet uw eigen naam. Uw eigen naam blijft staan in uw:

 • trouw-/partnerschapsboekje
 • huwelijksakte of akte van geregistreerd partnerschap
 • paspoort
 • identiteitsbewijs
 • rijbewijs.

De verklaring naamgebruik gaat alléén over welke naam de gemeente moet gebruiken als zij u post stuurt. Bijvoorbeeld als u oproepingskaarten voor de verkiezingen van de gemeente ontvangt. Dan gebruikt de gemeente de naam die u heeft opgegeven op de verklaring naamgebruik.

Wilt u dit later wijzigen dan kunt u dit online regelen.

U kunt een (kopie) vervangend trouw-/partnerschapsboekje aanvragen. Dit kan alleen in de gemeente waar u een geregistreerd partnerschap bent aangegaan. U vraagt een trouw-/partnerschapsboekje aan met een ondertekende brief met daarin:

 • al uw huwelijks/partnerschapsgegevens (naam echtgeno(o)t(e)/ geregistreerd partner, huwelijks/partnerschapsdatum, etc.)
 • een kopie van een geldig identiteitsbewijs

Binnen de gemeente Rotterdam kunt u deze brief sturen naar:

Gemeente Rotterdam
T.a.v. afdeling CVE02
Postbus 70013
3000KR Rotterdam

Het boekje wordt na 5 werkdagen per post toegestuurd.

Als u nooit een trouw/partnerschapsboekje heeft gekocht, dan kunt u hier altijd nog een aanvraag voor indienen.

De kosten van de verschillende soorten trouw-/partnerschapsboekjes vindt u in de prijslijst. De kosten zijn exclusief verzendkosten.

Samenwonen, trouwen of een geregistreerd partnerschap kan gevolgen hebben voor uw financiële situatie. Wilt u weten wat deze verandering betekent voor uw portemonnee?

De website wijzeringeldzaken.nl geeft antwoord op uw financiële vragen. Op de website berekenuwrecht.nl ziet u in een paar stappen op welke tegemoetkomingen u mogelijk recht heeft. Ook ziet u waar u deze kunt aanvragen.

Komt u er niet uit of heeft u andere vragen? Neem dan contact op met een VraagWijzer bij u in de buurt of bel naar het gemeentelijk servicenummer 14 010.

\