Spring naar het artikel

Wanneer u in Rotterdam een huwelijk of geregistreerd partnerschap wilt aangaan of uw partnerschap wilt omzetten in een huwelijk, kunt u hiervoor een afspraak maken in één van de stadswinkels.

Met de (bijzonder) ambtenaar van de burgerlijke stand kunt u afspraken maken over uw wensen voor de voltrekking van uw huwelijk of geregistreerd partnerschap.

Huwelijk of geregistreerd partnerschap?

U kunt in het huwelijk treden of een geregistreerd partnerschap aangaan. Er zijn veel overeenkomsten tussen beide vormen, maar er zijn ook belangrijke verschillen.

 • Alleen een geregistreerd partnerschap mag worden ingezegend of voltrokken door een geestelijke voordat de voltrekking op het stadhuis heeft plaatsgevonden.
 • Een huwelijk kan alleen bij de rechter door echtscheiding ontbonden worden. Een geregistreerd partnerschap kan door de rechter, maar ook door een verklaring van wederzijds goedvinden worden ontbonden. Een notaris of advocaat kan deze verklaring opmaken. Let op: deze vorm van beëindiging van een geregistreerd partnerschap wordt in het buitenland niet geaccepteerd.
 • In het buitenland wordt een geregistreerd partnerschap soms niet erkend. Een huwelijk wordt daarentegen altijd erkend.
 • Tot 1 april 2014 was er ook nog een verschil over de afstamming van de kinderen geboren binnen het huwelijk en geregistreerd partnerschap. Bij een huwelijk tussen een man en een vrouw werden beide echtgenoten automatisch de ouders van het kind. Bij een geregistreerd partnerschap was dat niet zo; de man moest het kind eerst erkennen.
  Sinds 1 april 2014 is dat niet meer nodig. Een man die een geregistreerd partnerschap heeft met de moeder wordt nu ook automatisch de vader van het kind. Dit geldt voor kinderen die ná de registratie van het partnerschap geboren zijn.
 • De rechten en plichten tussen gehuwden en tussen partners zijn gelijk.
 • Zowel een huwelijk als een geregistreerd partnerschap kan worden voltrokken tussen mensen van verschillend of van gelijk geslacht.
 • U moet altijd een verklaring afleggen (eerder heette dat: ondertrouw)
 • U heeft altijd getuigen nodig.
 • De voorwaarden, eisen en documenten die u moet overleggen zijn gelijk.
 • Echtgenoten of geregistreerde partners hebben altijd het gezamenlijke gezag over kinderen die geboren worden tijdens het huwelijk of het geregistreerd partnerschap.
 • U trouwt of registreert uw partnerschap in gemeenschap van goederen, behalve als u uitdrukkelijk vermeldt dat u dit niet wilt. Gemeenschap van goederen wil zeggen dat de echtgenoten of partners al hun bezittingen delen. Wilt u dat van elk van de echtgenoten of partners de bezittingen gescheiden blijven, dan kunt u het beste voor het huwelijk of geregistreerde partnerschap bij een notaris een akte huwelijks- of partnerschapsvoorwaarden laten opmaken.

Altijd en overal trouwen

In Rotterdam kan overal en altijd getrouwd worden. Overal, zolang deze plek maar veilig is en voor iedereen toegankelijk. Altijd, dus ook in het weekend en ’s nachts. Het bruidspaar moet uiteraard wel toestemming van deze plek hebben om het huwelijk daar te voltrekken. Dit kan een gemeentelijke of niet- gemeentelijke trouwlocatie zijn. Bij het regelen van de ondertrouw geeft u aan waar u daadwerkelijk wilt trouwen.

Als u wilt trouwen op een vrije, niet-gemeentelijke locatie, vult u de verklaring trouwlocatie in. Dit doet u samen met de locatie-eigenaar/-beheerder. Het bespreken en betalen van deze locaties regelt u zelf.

Trouwen in stadhuis tijdelijk niet mogelijk

Het stadhuis is voor veel mensen nog steeds de traditionele plek om te trouwen, maar dat is van 1 april 2018 tot en met augustus 2019 niet mogelijk. Voor de periode 10 januari tot en met maart geldt dat u ook geen huwelijk meer kunt boeken voor het stadhuis. In deze periode zijn er rondom het stadhuis vanwege de herinrichting van de Coolsingel, werkzaamheden die veel (geluids)overlast geven.

Gemeente Rotterdam biedt in de periode 10 januari t/m 10 december 2018 Bar Brasserie Engels aan als alternatieve locatie voor de reguliere huwelijken/partnerschappen die normaal gesproken in het stadhuis plaatsvinden. Vanaf april 2017 tot en met 10 december 2018 kunt u een regulier huwelijk/partnerschap boeken op donderdag en vrijdag tussen 13.00-17.00 uur. In de periode 10 januari tot en met maart is er beperkte beschikbaarheid voor trouwen in Engels, neemt u voor de beschikbare dagen en tijden contact op met de gemeente Rotterdam.

De alternatieve locatie voor gratis en eenvoudige huwelijken/partnerschappen is stadswinkel Hillegersberg-Schiebroek in de periode 10 januari 2018 tot en met augustus 2019.  Het blijft dan mogelijk om op maandag-, dinsdag- en woensdagochtend tussen 09.00 en 10.00 uur gratis in het huwelijk te treden of een partnerschap te registeren. De eenvoudige huwelijksvoltrekking duurt maximaal 15 minuten en vindt plaats op maandag, dinsdag of woensdag tussen 10.00 en 12.00 uur.