Trouwen
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 22-10-2019
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/trouwen/
Spring naar het artikel
Foto: Flickr

Wanneer u in Rotterdam een huwelijk of geregistreerd partnerschap wilt aangaan of uw partnerschap wilt omzetten in een huwelijk, kunt u hiervoor een afspraak maken in één van de stadswinkels.

Met de (bijzonder) ambtenaar van de burgerlijke stand kunt u afspraken maken over uw wensen voor de voltrekking van uw huwelijk of geregistreerd partnerschap.

Verklaring

Wanneer u gaat trouwen of geregistreerd partnerschap wilt aangaan, legt u eerst bij de ambtenaar van de burgerlijke stand een verklaring af. Dit heette vroeger 'ondertrouw'.

Huwelijk of geregistreerd partnerschap?

U kunt in het huwelijk treden of een geregistreerd partnerschap aangaan. Er zijn veel overeenkomsten tussen beide vormen, maar er zijn ook belangrijke verschillen.

 • Een huwelijk kan alleen bij de rechter door echtscheiding ontbonden worden. Een geregistreerd partnerschap kan door de rechter, maar ook door een verklaring van wederzijds goedvinden worden ontbonden. Een notaris of advocaat kan deze verklaring opmaken. Let op: deze vorm van beëindiging van een geregistreerd partnerschap wordt in het buitenland niet geaccepteerd.
 • In het buitenland wordt een geregistreerd partnerschap soms niet erkend. Een huwelijk wordt daarentegen altijd erkend.
 • Tot 1 april 2014 was er ook nog een verschil over de afstamming van de kinderen geboren binnen het huwelijk en geregistreerd partnerschap. Bij een huwelijk tussen een man en een vrouw werden beide echtgenoten automatisch de ouders van het kind. Bij een geregistreerd partnerschap was dat niet zo; de man moest het kind eerst erkennen.
  Sinds 1 april 2014 is dat niet meer nodig. Een man die een geregistreerd partnerschap heeft met de moeder wordt nu ook automatisch de vader van het kind. Dit geldt voor kinderen die ná de registratie van het partnerschap geboren zijn.
 • De rechten en plichten tussen gehuwden en tussen partners zijn gelijk.
 • Zowel een huwelijk als een geregistreerd partnerschap kan worden voltrokken tussen mensen van verschillend of van gelijk geslacht.
 • U moet altijd een verklaring afleggen (eerder heette dat: ondertrouw)
 • U heeft altijd getuigen nodig.
 • De voorwaarden, eisen en documenten die u moet overleggen zijn gelijk.
 • Echtgenoten of geregistreerde partners hebben altijd het gezamenlijke gezag over kinderen die geboren worden tijdens het huwelijk of het geregistreerd partnerschap.
 • Op 1 januari 2018 is een nieuwe wet huwelijkse voorwaarden in werking getreden. Als u niets regelt, trouwt u slechts deels in gemeenschap van goederen. Vermogen en schulden die tijdens het huwelijk worden opgebouwd, worden gedeeld. Vermogen en schulden die vóór het huwelijk zijn opgebouwd blijven privé. Wanneer u dit anders wilt regelen, dan moet u dit voorafgaand aan het huwelijk laten vastleggen bij de notaris.
  Wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen met een notaris.

Altijd en overal trouwen

In Rotterdam kan overal en altijd getrouwd worden. Overal, zolang deze plek maar veilig is en voor iedereen toegankelijk. Altijd, dus ook in het weekend en ’s nachts. Het bruidspaar moet uiteraard wel toestemming van deze plek hebben om het huwelijk daar te voltrekken. Dit kan een gemeentelijke of niet- gemeentelijke trouwlocatie zijn. Bij het afleggen van de verklaring voorgenomen huwelijk geeft u aan waar u daadwerkelijk wilt trouwen.

Als u wilt trouwen op een vrije, niet-gemeentelijke locatie, vult u de verklaring trouwlocatie in. Dit doet u samen met de locatie-eigenaar/-beheerder. Het bespreken en betalen van deze locaties regelt u zelf.

Geen duiven

De gemeente Rotterdam hecht veel waarde aan het welzijn van dieren. We raden het daarom af duiven los te laten op uw trouwdag. Te veel van deze dieren belanden namelijk in het wild en kunnen daar niet overleven.

Wanneer u een huwelijk aangaat, legt u eerst bij de ambtenaar van de burgerlijke stand een verklaring af. Dit is de verklaring van voorgenomen huwelijk (voorheen ondertrouw).
Met de ambtenaar van de burgerlijke stand bespreekt u wanneer, hoe laat en waar u wilt trouwen. U kunt in Rotterdam op elke (goedgekeurde) locatie trouwen.

Om te kunnen trouwen, moet u 18 jaar of ouder zijn. Trouwen kan met personen van gelijk of verschillend geslacht die niet met een ander gehuwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben.

Gratis huwelijk

 • maandag tussen 09.00 - 12.00 uur

Eenvoudig huwelijk

Naast het gratis huwelijk heeft Rotterdam ook de eenvoudige huwelijksvoltrekking. Deze duurt maximaal 15 minuten. Behalve het bruidspaar, de getuigen en de ambtenaar van de burgerlijke stand mogen er maximaal 10 gasten bij de eenvoudige huwelijksvoltrekking aanwezig zijn.

 • locatie tot 1 september 2019: de Centrale Bibliotheek
 • dinsdag en woensdag tussen 10.15 en 12.30 uur

Vanaf 1 september 2019 is het stadhuis weer beschikbaar voor alle soorten huwelijken/partnerschappen.

Kosten

De prijzen voor het huwelijk zijn afhankelijk van de huwelijksdatum, de tijd en de locatie. U vindt deze prijzen in de prijslijst huwelijk en geregistreerd partnerschap.

Direct bij het reserveren van een gemeentelijke locatie moet u de kosten betalen. U doet dit in de stadswinkel waar u uw huwelijk of partnerschap regelt.

Wat meenemen?

 • Een verklaring van voorgenomen huwelijk (vroeger ondertrouw)
 • Een geldig identiteitsbewijs van u beiden
 • De ingevulde vragenlijst
 • De verklaring naamskeuze na huwelijk
 • In het schema 'documenten voor huwelijk' leest u welke documenten u verder moet meenemen. Documenten in het Nederlands of Engels voldoen. Voor documenten in andere talen is een vertaling in het Nederlands door een officiële vertaler verplicht en moet u het originele document tonen met de originele bijbehorende vertaling.
 • Het ingevulde getuigenformulier en een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de getuigen. Bij een gratis huwelijk of partnerschap mag u maximaal twee getuigen meenemen.
 • Als u dit wilt, het ingevulde formulier buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (BABS)
 • Als u wilt trouwen op een vrije niet-gemeentelijke locatie, de
 • Een verklaring trouwlocatie

Getuigen

 • er kunnen minimaal twee, maximaal vier getuigen bij uw huwelijk zijn
 • de getuigen moeten meerderjarig zijn (18 jaar of gehuwd) en de Nederlandse taal verstaan
 • het getuigenformulier moet uiterlijk twee weken voor de huwelijksdatum zijn ingeleverd. Eén week voor de huwelijksdatum kan niets meer worden veranderd.
 • u kunt bij een gratis of eenvoudig huwelijk ook tegen betaling stadsgetuigen krijgen (maximaal twee)

Trouwambtenaar

U kunt uw voorkeur voor de ambtenaar van uw keuze aangeven, maar pas twee weken voor de voltrekking wordt door ons de definitieve indeling gemaakt. Het kan in tijden van grote drukte dus gebeuren dat u niet de ambtenaar van uw eerste keuze krijgt toegewezen.
Daarnaast is het mogelijk om een persoon die al benoemd en beëdigd is als (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand in een andere gemeente uw huwelijk te laten voltrekken.

Buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (BABS)

Ook een familielid of een vriend(in) kan uw huwelijk voltrekken. De enige voorwaarde is dat hij/zij 18 jaar of ouder is en niet onder curatele staat. Deze persoon wordt dan voor de gelegenheid benoemd tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand. Bij de plechtigheid is altijd een ambtenaar burgerlijke stand aanwezig. Deze ambtenaar zorgt ervoor dat de ceremonie op de juiste manier verloopt.

Als u een trouwambtenaar voor één dag wilt laten benoemen, moet u het aanvraagformulier invullen. Het formulier moet tien weken voor de huwelijksvoltrekking binnen zijn bij de gemeente Rotterdam. Op het formulier staat welke documenten u moet opsturen en naar welk adres.

Het benoemen van deze ambtenaar voor één dag kost in 2018 189,00 euro.

Als het onderzoek van de documenten laat zien dat uw verzoek wordt goedgekeurd, dan moet u deze extra leges betalen. Als de betaling bij de gemeente is ontvangen, krijgt u het besluit van de benoeming toegestuurd. De ambtenaar neemt twee weken van tevoren contact op met het bruidspaar over de toespraak en de invulling van de plechtigheid.

Tolk

Wanneer één van de partijen geen Nederlands, Duits, Engels of Frans spreekt, zal het bruidspaar zelf voor een beëdigd tolk Nederlands moeten zorgen. In dat geval zal de plechtigheid niet door kunnen gaan als er geen tolk aanwezig is. Voor de getuigen geldt dat deze in ieder geval moeten begrijpen wat er gebeurt.

Wanneer u een geregistreerd partnerschap aangaat, legt u eerst bij de ambtenaar van de burgerlijke stand een verklaring af. Dit is de verklaring van voorgenomen partnerschap (vroeger ondertrouw).
Met de ambtenaar van de burgerlijke stand bespreekt u wanneer, hoe laat en waar u een geregistreerd partnerschap wilt aangaan. U kunt in Rotterdam op elke (goedgekeurde) locatie een partnerschap aangaan.

 • Voor een geregistreerd partnerschap moet u 18 jaar of ouder zijn
 • Een geregistreerd partnerschap aangaan kan met personen van gelijk of verschillend geslacht
 • De personen mogen niet met een ander getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben.

Gratis partnerschapsregistratie

Eenvoudige partnerschapsregistratie

Naast de gratis partnerschapsregistratie heeft Rotterdam ook de eenvoudige partnerschapsregistratie. Deze duurt maximaal 15 minuten. Behalve het paar, de getuigen en de ambtenaar van de burgerlijke stand mogen er maximaal 10 gasten bij de eenvoudige huwelijksvoltrekking aanwezig zijn.

 • locatie tot 1 september 2019: de Centrale Bibliotheek
 • dinsdag en woensdag tussen 10.15 en 12.30 uur

Vanaf 1 september 2019 is het stadhuis weer beschikbaar voor alle soorten huwelijken/partnerschappen.

Kosten

De prijzen voor de partnerschapsregistratie zijn afhankelijk van de huwelijksdatum, de tijd en de locatie. U vindt deze prijzen in de prijslijst huwelijk en geregistreerd partnerschap.

Direct bij het reserveren van een gemeentelijke locatie moet u de kosten betalen. U doet dit in de stadswinkel waar u uw huwelijk of partnerschap regelt. In de veelgestelde vraag onderaan deze pagina vindt u extra uitleg over leges (kosten).

Meenemen

 • een verklaring van voorgenomen partnerschap (vroeger ondertrouw)
 • een geldig identiteitsbewijs van u beiden
 • de ingevulde vragenlijst
 • verklaring naamskeuze
 • in het 'schema documenten voor huwelijk' leest u welke documenten u verder moet meenemen.
   - Documenten in het Nederlands of Engels voldoen.
   - Voor documenten in andere talen is een vertaling in het Nederlands door een officiële  vertaler verplicht.
  U moet het originele document tonen mét de originele bijbehorende vertaling.
 • het ingevulde getuigenformulier en een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de getuigen. Bij een gratis huwelijk of partnerschap mag u maximaal twee getuigen meenemen
 • eventueel het ingevulde formulier buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand
 • de verklaring trouwlocatie als u wilt trouwen op een vrije niet-gemeentelijke locatie.

Getuigen

 • Er kunnen minimaal twee, maximaal vier getuigen bij uw partnerschapsregistratie zijn. De getuigen moeten meerderjarig zijn (18 jaar of getrouwd) en de Nederlandse taal verstaan.
 • Het getuigenformulier moet uiterlijk twee weken voor de registratiedatum zijn ingeleverd. Eén week voor de registratiedatum kan niets meer worden veranderd.
 • U kunt bij een gratis of eenvoudige partnerschapsregistratie ook tegen betaling stadsgetuigen regelen (maximaal twee).

Ambtenaar van de burgerlijke stand

 • U kunt uw voorkeur voor de ambtenaar van uw keuze aangeven. Twee weken voor de registratie wordt de definitieve indeling gemaakt. Het kan in tijden van grote drukte dus gebeuren dat u niet de ambtenaar van uw eerste keuze krijgt toegewezen.
 • Daarnaast kan ook een persoon die in een andere gemeente al benoemd en beëdigd is als (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand uw partnerschap registreren.

Buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (BABS)

Ook een familielid of een vriend(in) kan uw partnerschap registreren:

 • hij/zij moet 18 jaar of ouder zijn en niet onder curatele staan. Deze persoon wordt dan voor voor 1 dag benoemd tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand
 • als u een ambtenaar voor één dag wilt laten benoemen, vul dan het aanvraagformulier in.
   - Het formulier moet tien weken voor de partnerschapsregistratie binnen zijn bij de gemeente Rotterdam.
   - Op het formulier staat welke documenten u moet opsturen en naar welk adres.
 • als uw verzoek wordt goedgekeurd, moet u deze extra kosten betalen
 • zodra de betaling bij de gemeente is ontvangen, krijgt u het besluit van de benoeming toegestuurd
 • bij de plechtigheid is altijd een ambtenaar burgerlijke stand aanwezig.
  Deze ambtenaar zorgt ervoor dat de ceremonie op de juiste manier verloopt. De ambtenaar neemt twee weken van tevoren contact op met het paar over de toespraak en de invulling van de plechtigheid.

In 2019 kost het benoemen van deze ambtenaar voor één dag 193,40 euro extra.

Tolk

Wanneer één van de partijen geen Nederlands, Duits, Engels of Frans spreekt, zal het paar zelf voor een beëdigd tolk Nederlands moeten zorgen. In dat geval zal de plechtigheid niet door kunnen gaan als er geen tolk aanwezig is. Voor de getuigen geldt dat deze in ieder geval moeten kunnen begrijpen wat er gebeurt.

Trouwambtenaar

De  trouwambtenaar, officieel Buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (BABS), speelt een belangrijke rol bij de huwelijksvoltrekking. Het is dan ook fijn als het klikt met het bruidspaar. Zo kan hij of zij er een onvergetelijke gebeurtenis van maken.

U kunt uw voorkeur aangeven voor een trouwambtenaar. Maak voor uzelf een top 3 en geef deze door bij de voorbereiding van uw huwelijk. Een garantie dat de trouwambtenaar van uw eerste keuze uw huwelijk voltrekt, kunnen we niet geven, maar we houden er wel rekening mee. De ambtenaar neemt twee weken van tevoren contact op met het bruidspaar over de toespraak en de invulling van de plechtigheid.

Voor een gratis of eenvoudig huwelijk wijst de gemeente een beschikbare trouwambtenaar toe. Hiervoor kunt u geen voorkeur aangeven.

Hieronder stellen de trouwambtenaren zich aan u voor:

Mijn naam is Agnes Aliet-Jansen. Ik ben getrouwd, moeder van twee zonen die inmiddels allebei hun eigen gezin hebben. Mijn functie als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand heb ik altijd gecombineerd met werk in ons eigen bedrijf.

Ik heb nu wat meer vrije tijd en die besteed ik graag aan activiteiten zoals wandelen, fietsen en soms een leuke actieve reis. Ik kijk met een open, nieuwsgierige blik de wereld in en probeer een hokjesgeest bij mezelf te vermijden. Ik heb gevoel voor humor, een no-nonsense mentaliteit en hou van spontaniteit.

Sinds 1995 heb ik ongeveer 2200 huwelijken voltrokken. Mijn eerste huwelijken vonden plaats in het Feyenoord Stadion. Later kwamen er ook andere huwelijkslocaties, meestal in Rotterdam Zuid. Het boeiende van dit werk is vooral de verscheidenheid van personen waar je mee te maken hebt. Bovendien ben ik me sterk bewust van het belang van een geweldige trouwdag voor een bruidspaar. Bij elk huwelijk voelt het alsof ik zelf een beetje mee trouw.

Wensen

Tijdens de voorbereiding is het belangrijk om erachter te komen wat de wensen van het bruidspaar zijn over de ceremonie. Ik probeer daar zo ver mogelijk in mee te gaan. Ik stel gerichte vragen per e-mail en voer een kennismakingsgesprek. Zo wordt duidelijk hoe het bruidspaar de huwelijksvoltrekking het liefst ziet verlopen. Dat kan variëren van een korte, bondige ceremonie tot een uitgebreid persoonlijk liefdesverhaal.

Moment van geluk

Ieder huwelijk - simpel of groots opgezet - is uniek en krijgt van mij dezelfde aandacht. Natuurlijk zijn er uitschieters geweest, zoals een spectaculair huwelijk in 2016 op de middenstip in de Kuip, compleet met tv-opnames en Lee Towers. Maar ook de huwelijken aan het ziekbed van terminale patiënten hebben een onuitwisbare indruk achtergelaten. De puurheid daarvan en de voldoening die het geeft om een moment van geluk te mogen bieden aan mensen in hun laatste levensfase, is onbetaalbaar.

Ik ben Alfons van Leussen en ik werd op 2 september 2010 beëdigd als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (trouwambtenaar). Hoe leuk is het dat jullie gaan trouwen in de gemeente Rotterdam!

Er moet natuurlijk veel worden geregeld en daar hoort de keuze van een trouwambtenaar bij. Daarom stel ik mij graag aan jullie voor.

Als jullie keuze op mij valt, kom ik van te voren ’s avonds bij jullie op visite om de ceremonie door te spreken. Er zijn natuurlijk wettelijk voorgeschreven onderdelen, maar ook genoeg om zelf in te vullen. Binnen de perken is de keuze onbeperkt.

Een lach en een traan

Uit de informatie die ik van jullie in vertrouwen heb gehoord, filter ik hoofdpunten voor mijn toespraak. Er gaat aandacht uit naar de getuigen en andere voor jullie belangrijke mensen. Aan de hand van de persoonlijke verhalen over de eerste ontmoeting, het aanzoek, leuke herinneringen en de huwelijksreis, schrijf ik een toespraak die een half uur duurt. Dat jullie de liefde verklaren ten overstaan van vrienden en familie is een mooi en vrolijk moment. Ik zal de ceremonie dan ook leiden met een lach en soms een traan. Ik hoor vaak dat het echt een feestje mag worden en daar werk ik graag aan mee.

Graag tot ziens!

De tekst waarin Andreas zich voorstelt volgt zo snel mogelijk.

Samen met jullie een huwelijksceremonie voorbereiden en luisteren naar jullie wensen. Een bijdrage leveren, zodat jullie in de toekomst met een grote glimlach terugkijken op jullie huwelijk. Dat geeft mij energie.

Mijn naam is Anneke van Meel en in 1993 zag ik een advertentie in een krant met de tekst: Trouwambtenaar gezocht. Toen ik werd uitgenodigd voor een gesprek werd mij een blaadje in handen geduwd waarop de huwelijksbelofte stond. Hierin stond een kort verhaal over een bruidspaar. De bruid sprak Engels en de bruidegom Duits. Ik kreeg dertig minuten de tijd om een proefceremonie voor te bereiden.

Gezonde spanning

Als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand ben ik nu ruim 3.500 huwelijksvoltrekkingen verder. De eerste ceremonie vergeet ik zeker niet meer. Want wie was er nu zenuwachtiger: het bruidspaar of ik? Nu, na al die jaren, stap ik nog altijd met een gezonde spanning de trouwkamer binnen. Ik realiseer mij dat ik samen met het bruidspaar een hoogtepunt in hun leven mag delen. Inmiddels heb ik bijzondere huwelijken mogen voltrekken waaronder Frans en Mariska Bauer in Willemstad. Het mooiste compliment is voor mij nog altijd een stralende bruid en bruidegom die zeggen: ‘Bedankt, het is precies volgens onze wensen verlopen.’

Ik wens jullie veel plezier bij de aanloop naar jullie bijzondere dag en kijk er naar uit om dit hoogtepunt samen voor te bereiden.

Mijn naam is Arjen van der Lugt. Ik woon in Hoek van Holland, samen met mijn gezin. In het dagelijks leven ben ik werkzaam als griffier van de gemeente Oudewater.

Hiervoor was ik plaatsvervangend voorzitter van de gebiedscommissie Hoek van Holland. Mijn grote hobby’s zijn voetballen en muziek. Ik voetbal bij HVC’10 en bezoek veel concerten, vooral van rockbands en artiesten die in de jaren zeventig al bekend waren.

In 2013 vroeg een lid van mijn voetbalteam of ik zijn vriendin en hem in de echt wilde verbinden. Zo sloot ik voor de eerste keer een huwelijk, als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand. Hierna heb ik nog ruim dertig huwelijk gesloten, zowel van bekenden als mij voorheen onbekende mensen. Het is vanzelfsprekend leuk om vrienden en kennissen te trouwen. Maar ook het trouwen van onbekende mensen is leuk, omdat je dan in één keer hun gehele geschiedenis leert kennen. Diverse bruidsparen die ik zo in de echt mocht verbinden, spreek ik nu nog steeds regelmatig.

Verrassing

Tijdens een voorbereidingsgesprek zeg ik altijd dat een ceremonie zo ingericht wordt als het bruidspaar wil. Kort of lang - het kan allemaal. Aan de hand van wat het bruidspaar vertelt, schrijf ik de speech. Daarnaast neem ik ook altijd contact op met getuigen en/of familieleden. Daardoor wordt de speech voor het bruidspaar nog specialer en zit er een verrassing in. Want zo horen ze niet alleen hun eigen verhaal terug, maar ook wat anderen over hen te zeggen hebben.

Naast mijn werk als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand ben ik moeder van drie kinderen, advocaat, enthousiast knutselaar en hobby-kok. Verder geef ik cursussen over diverse juridische onderwerpen.

Ik maak graag lange wandelingen door Rotterdam.

Van het sluiten van een huwelijk gaat heel veel positieve energie uit. Het bruidspaar straalt en het moment van het jawoord is elke keer weer magisch. Toch is elke ceremonie anders: de ene keer wordt er flink gelachen en een andere keer worden er traantjes weggepinkt. Ik vind het altijd een hele eer om te mogen bijdragen aan zo’n feestelijke dag.

Mooi verhaal

Het leukste aan het werk als trouwambtenaar vind ik om er een mooi verhaal van te maken dat echt over het bruidspaar zélf gaat: waarom passen zij zo goed bij elkaar en wat maakt het zo mooi dat juist zij gaan trouwen. Als daar gelegenheid voor is, neem ik dan ook graag de tijd voor een uitgebreid voorgesprek met het aanstaande bruidspaar om te horen hoe zij zichzelf zien en hoe zij de ceremonie graag willen laten verlopen. Als ik na afloop te horen krijg dat de ceremonie precies paste bij het bruidspaar, is mijn missie geslaagd.

Een huwelijk is algemeen bindend, maar jullie verbintenis is uniek. Welke wensen hebben jullie? Tijdens de kennismaking sta ik open voor jullie stijl.

Persoonlijk of juist no-nonsense, met een kwinkslag, een gedenken, een persoonlijke gelofte of een feestelijke rol voor een ander. Als onbevangen waarnemer ontdek ik vaak verbanden waar anderen aan voorbij gaan. Voor een toespraak zoek ik met plezier een onverwachte invalshoek.

Als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand heb ik een brede interesse in menselijke ontwikkeling, culturen en kunsten en zie ik in iedere levensloop een eigen schoonheid. Dat inspireert me. Naast trouwambtenaar ben ik websitebouwer, schrijf ik levensportretten en ben ik mantelzorger.

Fris en verrassend

Na onze ontmoeting weten jullie waar je op kunt vertrouwen. Ik noem de thema's die me inspireren. Het hoeft niet het laatste contact te zijn. Regelmatig is er nog een kort overleg via de telefoon, e-mail of WhatsApp. Op grond van jarenlange ervaring als trouwambtenaar weet ik dat samenwerking in alle openheid het beste is. Daarom kunnen jullie desgewenst het concept van mijn speech inzien. De uiteindelijke versie is fris, in de gewenste stijl en toch verrassend.

Intiem

Een huwelijksvoltrekking kan ondanks het officiële karakter een intiem moment zijn. Twee mensen staan centraal en ik zie het als mijn rol te zorgen dat familie, vrienden en getuigen zich betrokken en welkom voelen. Onlangs vertelde een bruidspaar mij: ‘We hopen dat u nog vele koppels even blij mag maken. De ceremonie paste precies bij ons!’

Ik wil mij daar met liefde voor inzetten. 

Mijn naam is Edith van Bommel. Een huwelijksceremonie draagt voor mij bij aan zingeving.

Mijn jarenlange ervaring als docent heeft me geleerd informatie helder over te brengen en duidelijk te spreken. Mijn kleinkunst- en theaterervaring bracht mij uitdrukkingsvaardigheid, contact met het publiek en moed. Mijn conservatoriumopleiding bracht mij muzikaliteit in ruime zin. Als regisseur versta ik de kunst om beelden - desgewenst strak getimed - vorm te geven. Met name als coach heb ik leren luisteren en afstemmen. Als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand komt alles bijeen.

Met mij haalt u een zorgvuldige voorbereiding in huis. Oog voor detail. Humor. Het is voor mij de kunst om zo dicht mogelijk bij de woorden van het bruidspaar te blijven. Tijdens een voorgesprek van maximaal een uur vang ik de woorden met plezier op. Het woord ‘eenheidsworst’ komt bij mij niet voor.

Wat bruidsparen zeggen

‘We vonden het een prettig voorgesprek. Je praatje had een fijne toon, er was humor, zonder flauwe grappen.’

‘Je hebt ons zo mooi begeleid met de prachtige ceremonie: de verbindingen in de verhalen, de humor, de intelligentie. Fantastisch! En dat alles in drie talen. Het had niet mooier gekund.’

‘Aankomende bruidsparen mogen de handen dichtknijpen als jij voor hun huwelijk wordt ingepland.’

Zit u straks bij mij aan de gesprekstafel?

Ik hoop het van harte! Werkdag: in principe vrijdag.

Druipende romantiek, onlosmakelijke verbinding, het vinden van de juiste woorden, de passende woorden, de passende sfeer, ontspannen en persoonlijk. Ach, en er zijn zoveel redenen waarom ik een van de leukste banen ter wereld heb.

Naast buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand  ben ik ook muzikant - ik ga niet zingen, hoor, dan loopt iedereen weg. En heel erg vader van drie kinderen, dus aan afwisseling en drukke dynamiek geen gebrek.

Romantisch hoekje

Zoveel mensen, zoveel verhalen en ik mag ze allemaal vertellen en als ik vraag of ze ’t mooi vinden dan zeggen ze allemaal: ‘Ja,’  want daar komen ze tenslotte voor. En dan ergens, in een heel klein en romantisch hoekje, daar zeg ik dat dan ook.

Het is een voorrecht om in Rotterdam bruidsparen in de echt te verbinden.

Mijn ervaring als docente – achtentwintig jaar in het volwassenonderwijs – en als trouwambtenaar, dragen ertoe bij dat ik tijdens de voorbereiding van de ceremonie een invulling kan voorstellen overeenkomstig de wensen van het bruidspaar.

Sinds 1997 heb ik als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand vele bruidsparen in de echt mogen verbinden. Het is een uitdaging om een bruidspaar op één van de mooiste dagen in hun leven te laten schitteren. In goed overleg met bruid en bruidegom neem ik tijdens een persoonlijk gesprek de ceremonie door: samen, stap voor stap, met ruimte voor vrolijkheid en emotie. Het resultaat van zo’n voorbereiding maakt iedere huwelijksvoltrekking weer een bijzonder evenement.

Maatwerk

Elke ceremonie is maatwerk. Een eigen belofte, de toespraak door familie of vrienden, aandacht voor getuigen, een muzikale omlijsting, het aanbieden van de ringen en dit alles rekening houdend met eigen tradities en cultuur. Zo ontstaat een ceremonie met een persoonlijke, rustige stijl, een vleugje charme, humor en hartelijke warmte. Kortom: een huwelijksvoltrekking die recht doet aan de liefde voor elkaar.

In een stad als Rotterdam, waar zo veel verschillende culturen zijn vertegenwoordigd, is elke huwelijksvoltrekking weer anders. Juist deze verscheidenheid maakt het ambt van trouwambtenaar zo boeiend.

Ook ú hoop ik straks na afloop van de ceremonie het trouwboekje te mogen overhandigen.

Mijn naam is Hilde Tinke-de Jong. Sinds 2004 ben ik beëdigd als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand in Rotterdam.

Sinds 1977 woon ik in Charlois. Ik ben getrouwd en heb drie kinderen. Mijn man en ik zijn inmiddels al opa en oma. Het sluiten van een huwelijk is een voorrecht. Ik doe dit werk dan ook met veel plezier. Met name in Rotterdam-Zuid maar op verzoek ook op andere plekken.

In 2004 trouwde onze oudste zoon. De receptie, het diner en het feest werden gehouden in landhuis De Oliphant. Die avond vroeg de cateraar of ik op die locatie trouwambtenaar wilde worden. Ik solliciteerde bij de deelgemeente Charlois, volgde een scholing en werd aangenomen. Tot nu toe heb ik in die mooie functie zo’n vijfhonderd huwelijken gesloten.

Persoonlijke noot

Ieder bruidspaar is weer anders. Om een persoonlijke noot te raken, moet ik de bruid en bruidegom leren kennen. Zodra ik de gegevens van het bruidspaar heb ontvangen, maak ik een afspraak. Van te voren stuur ik hen een vragenlijst, die ze thuis op hun gemak kunnen invullen. Dat is de basis voor het gesprek. Het is belangrijk dat wij met elkaar kennismaken vóór de trouwdag. Daarna ga ik thuis aan de slag met de toespraak en daar neem ik ruim de tijd voor.

Dubbele rol

Het is hun dag en hun feest! Daarom is het zo belangrijk om goed naar het paar te luisteren. De ceremonie is geslaagd wanneer het bruidspaar en familie je daarna bedanken, maar dat hoeft niet altijd met woorden. Je ziet het aan het bruidspaar en aan de aanwezigen. Het leukste is als je merkt dat men genoten heeft. Als je dat ervaart, is dat het mooiste compliment!

Ieder huwelijk dat je sluit is even bijzonder! Maar op zaterdag 16 september 2017 heb ik mijn jongste zoon getrouwd en dat was voor mij toch wel een heel bijzondere ceremonie. Ik had een dubbele rol.

Voor een moderne, vlotte en onvergetelijke ceremonie kunt u mij, Indira Nebruz-Rafael, als een van uw favorieten toevoegen.

Ik was in het dagelijks leven werkzaam in het bedrijfsleven, maar voel me als een vis in het water als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand.

Trouwen moet bijzonder zijn en zeker niet saai. Wilt u trouwen in een losse en opgewekte sfeer? Kies dan ook voor een ambtenaar die anders is. Ik ben gezegend met een flinke dosis humor en aangezien ieder huwelijk anders is, zal ik mijn best doen om met mijn creatieve geest uw huwelijk tot een waar feestje te maken.

Energie

Eén brok energie, humor en entertainment. Is dat niet wat we allemaal willen op de mooiste dag van ons leven? Uiteraard is er ook ruimte voor een meer ingetogen toespraak of pakkende speech. Het is úw dag en ú staat in het centrale middelpunt.

Een bijzondere, maar ook een buitengewone ceremonie, dat is wat u van mij kunt verwachten.

Ik ben Ingrid Huitema. Ik ben zeer gelukkig getrouwd en woon in het centrum van Rotterdam. Sinds 2010 ben ik buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand.

Eerder was ik werkzaam in de horeca en als pedagogisch begeleider van autisten. Nu besteed ik al mijn tijd aan het voltrekken van huwelijken. Dat kwam bij toeval op mijn pad. Ik werd gevraagd en vond het zó fantastisch dat ik het ben blijven doen. Alle huwelijken zijn bijzonder! Elk bruidspaar is anders en uniek!

Ik ben zeer positief ingesteld, hou van Rotterdamse humor, kan mij goed in anderen verplaatsen, pas me makkelijk aan en geniet van het leven. Het leven is een feest en een bruiloft al helemaal! Met veel plezier zou ik een bijdrage willen leveren aan jullie speciale dag! Dat hoeft niet per se in het Nederlands. Buiten de gebruikelijke talen spreek ik ook vloeiend Spaans.

Wensen

Een goede voorbereiding begint natuurlijk met een gesprek met het bruidspaar. Even elkaar leren kennen en mij inleven in jullie verhaal. Wat vinden jullie belangrijk? Hoe zien jullie de ceremonie voor je? Ik pas me aan, aan jullie wensen!

Vaak denken de bruiloftsgasten dat ik het bruidspaar al heel lang en goed ken. Ze vragen mij daar dan ook naar. En ik moet ook eerlijk zeggen: In het hele proces naar de bruiloft toe, ga ik ook om ze geven. Zó leuk, om even een klein deel uit te mogen maken van dit mooie moment...

Geacht paar, van harte gefeliciteerd met jullie voorgenomen huwelijk! Mijn naam is Ioné Merian. Ik ben een enthousiaste en energieke moeder en woon samen met mijn gezin in Capelle aan den IJssel.

In het dagelijks leven ben ik werkzaam als Gemeentelijk Specialist Justitiabelen. Dat betekent dat ik mij bezig houd met kwetsbare Rotterdammers die in de gevangenis terechtkomen. Een dynamische en afwisselende baan waar creativiteit en inlevingsvermogen een vereiste zijn. Daarnaast heb ik nog zat energie over voor de dankbare functie als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand.

Buitengewoon staat wat mij betreft voor de mooie ervaring om even in te mogen stappen op deze prachtige dag en mee te mogen reizen met het bruidspaar. Mijn missie als trouwambtenaar is om samen een passende en betrokken ceremonie voor te bereiden die past bij jullie persoonlijkheid, jullie relatie, jullie trouwdag. Kortom een plechtigheid die jullie verhaal vertelt.

Feestje op zich

Mijn ‘huwelijksteller’ staat al ver boven de tweehonderd. De kers op de taart is voor mij steeds weer de reactie waaruit blijkt dat ik de juiste toon heb gevonden. Ik word dan ook oprecht blij van een reactie als deze:

‘Heel veel dank voor de ontzettend mooie manier waarop je ons gisteren hebt getrouwd, en met wat een prachtige tekst. Een extra compliment daarvoor ook van mijn vader, die als oud-journalist erg onder de indruk was. Je maakte dit officiële gedeelte van ons huwelijk echt tot een feestje op zich, ontspannen, vrolijk, fijn!’

Kennismaking

Als jullie hier ook behoefte aan hebben, laat ik mij graag in een persoonlijk kennismakingsgesprek informeren over de belangrijke dingen die aan de basis van jullie relatie staan en over jullie specifieke wensen voor deze dag. Ik zal proberen deze zo veel mogelijk mee te nemen in de huwelijksceremonie.

Succes met de voorbereidingen en alle goeds voor jullie toekomst samen.

Ik ben Jacqueline Hofman en getrouwd met Ed. We hebben een samengesteld gezin met vier pubers (en drie katten).

Ik werk als adviseur en ontwikkelaar in het onderwijs en met veel plezier ben ik daarnaast ook buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand. Ik hou van Rotterdam en alles wat de stad biedt; ik ga graag naar De Schouwburg, Het Lantaren Venster of uit eten in goed gezelschap. Kortom: ik leid een lekker druk en dynamisch leven dus. ‘Nooit saai,’ zeg ik altijd.

Waarom ik zo graag huwelijken voltrek? Ik vind het altijd weer bijzonder dat ik even in het leven van twee mensen mag stappen en hun unieke geschiedenis mag horen. Ik heb al zo veel leuke, mooie mensen mogen ontmoeten. Ik vind het een uitdaging om zo goed mogelijk te luisteren en aan te voelen wat juist déze twee mensen willen (of juist niét willen). Wie zijn ze? Wat is hun(liefdes)verhaal? Hoe ziet voor hen de ideale ceremonie eruit?

Herkenning

In ieder geval moet iedereen in mijn huwelijksvoltrekking het bruidspaar helemaal herkennen. In mijn verhaal, maar ook qua stijl: serieus, sober, met een tikje humor, met twee tikjes humor, origineel of anders. Het kan allemaal.

Twee weken voor de huwelijksvoltrekking maak ik een afspraak met het bruidspaar voor een persoonlijke ontmoeting. Tijdens dat gesprek leg ik veel uit, geef ik suggesties maar ik luister vooral naar alles wat het bruidspaar vertelt. Dat zijn de belangrijkste ingrediënten voor de soep, vind ik.

Ik heb al heel veel huwelijken mogen voltrekken maar niet één is hetzelfde. Altijd weer, als ik na een huwelijk naar huis rijd, denk ik: Wat heb ik toch een leuke baan!

Ik ben Jolanda Verschuren-van Haagen, zelf gelukkig getrouwd en vanaf 2001 beëdigd als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand. Het is prachtig werk, dat ik als verrijking van mijn leven zie.

Met afstand het mooiste werk van Rotterdam: trouwambtenaar!

Of het nu gaat om een huwelijk of partnerschapsregistratie tussen een man en een vrouw, een man en een man of een vrouw en een vrouw, het is meestal een zeer feestelijke gebeurtenis met zorgvuldig door u gekozen gasten.

You rock!

Om de huwelijksceremonie aan te laten sluiten bij uw wensen, stel ik voor dat we kennismaken. Dit kan ook buiten kantooruren. Onlangs gaf een jong bruidspaar mij een groot compliment. ‘De ceremonie was mooier dan we durfden te hopen. Jolanda, you rock!’

Mijn grootste kracht is: uw inbreng vertalen naar een huwelijksvoltrekking op maat. Ook letterlijk vertalen: uw ceremonie bijvoorbeeld in het Nederlands, Engels of het jawoord in het Duits of Frans.

Ik overleg graag met u.

Mijn naam is Joop van der Hor. Ik ben getrouwd, vader van twee in het buitenland woonachtige zoons en niet lang geleden getrakteerd op een prachtige kleindochter.

Ik ben een geboren Rotterdammer en achtereenvolgens werkzaam geweest in de haven, bij de politie en nu bij de gemeente Rotterdam. In juni 2013 heb ik mijn jongere broer mogen trouwen bovenop de Euromast.

Ik ben ambassadeur van doelen die goed zijn, schrijver van verschillende boeken, freelance journalist, dichter, columnist, presentator en dagvoorzitter. Als gebiedsnetwerker ben ik werkzaam in de Tarwewijk en manager Events & veiligheid van het mooie Zuiderpark.

Sinds enige jaren mag ik ook huwelijken sluiten als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand.

Memorabel

Ik maak graag werk van mijn werk - en dus van uw huwelijk of geregistreerd partnerschap. Van traditioneel en stijlvol tot leuk en ludiek. Ik pas mij daarbij aan uw wensen aan. Want uw trouwdag moet immers de mooiste en meest memorabele dag in uw leven worden. Desgewenst help ik u ook bij het uitzoeken van een trouwlocatie naar uw wens en verwachting.

Aan u de keus.

Mijn naam is Leo van Dongen. Ik ben in mijn gehele werkzame leven verbonden geweest met de reiswereld. Daarin was het mijn taak om medewerkers van Nederlandse en Internationale hulporganisaties te begeleiden naar hun projecten.

Hierdoor heb ik veel mogen reizen en ervaren. Vooral heb ik daardoor ervaren hoe het is om wereldwijd met mensen te communiceren.

In 2012 besloot mijn nichtje te gaan trouwen. Zij vroeg mij om haar trouwambtenaar te zijn. Ik solliciteerde op een oproep van de Gemeente Rotterdam, werd aangenomen als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand en mocht inderdaad mijn nichtje trouwen. Vanaf dat moment - en ook na ruim driehonderd huwelijken nog - weet ik dat ik de juiste keuze heb gemaakt.

Liefde lang samen

Mijn passie en betrokkenheid bij mensen is een enorme motivatie om van elke huwelijksvoltrekking een feestje te maken voor de bruid en bruidegom. Dit met de intentie dat alle gasten zich thuis voelen bij de start van hun trouwdag. Dat betekent: oog voor het bruidspaar, familie en vrienden en aandacht voor de getuigen en uiteraard de eventuele kinderen. Kortom: een personal touch, bij een feestelijk begin van een liefde lang samen.

Kleurrijk palet

De samenstelling van de maatschappij verandert snel. Dat maakt het ambt van trouwambtenaar heel interessant. Partnerschappen, traditionele huwelijken, voltrekkingen die later cultureel bevestigd worden en vele varianten hierop, zorgen voor een kleurrijk palet aan bruidsparen. Dit vergt inzicht en belangstelling voor andere culturen en  samenlevingsvormen om elke verbintenis tussen twee mensen zo bijzonder te maken.

Mijn naam is Lydia Poelmans. Met mijn partner woon ik in Rotterdam.

Tijdens mijn werkzame leven, waarvan zesentwintig jaar voor de gemeente Rotterdam, heb ik me vanuit een leidinggevende functie ingezet voor mensen die op het gebied van werk en/of maatschappelijke ondersteuning een steuntje in de rug konden gebruiken. Sinds 2016 ben ik met vervroegd pensioen en geniet ik volop. Want nu is er meer tijd voor familie en vrienden, dat goede boek, die mooie fietstocht en het zingen bij een Popkoor. Als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand heb ik als motto: Het is úw dag!

Wensen

Ruim van te voren neem ik contact met u op voor een persoonlijk gesprek over uw wensen. Met behulp van een vragenlijst wordt niets over het hoofd gezien. Wat wordt de toon van de toespraak: serieus, humor of een mix? Waar gaat uw voorkeur naar uit? Muziek? Taken voor kinderen? Ik spreek dit alles graag met u door, zodat u met vertrouwen de ceremonie tegemoet kunt zien.

Ceremonie

Een ceremonie is pas écht geslaagd als het bruidspaar zich prettig heeft gevoeld. Als bruid en bruidegom bewust en ontspannen konden genieten van alles wat er rondom het jawoord gebeurde. En als zij én hun familie en vrienden het gevoel hebben gekregen dat ze de belangrijke momenten samen hebben beleefd. Als de fotograaf dan ook nog tevreden is… Ja, dan weten we zeker dat er nog regelmatig met plezier teruggekeken wordt op deze bijzondere dag.

Superdag

Een bruidspaar vertelde mij laatst: ‘Lydia heeft ons een superdag bezorgd. Ze maakte dat we ons beiden op ons gemak voelden, kreeg ons aan het lachen en is een warme en open persoon. We zouden haar zeker aanbevelen, want zowel in de voorbereiding als in de uitvoering van de ceremonie zorgde ze bij ons voor positiviteit, vrolijkheid en enthousiasme. Wat een leuk mens!’

Ik ben Mieke de Boer van Oudheusden. Rozenburg is in Rotterdam mijn thuishaven als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand. Ik ben er geboren en getrouwd en heb kinderen en kleinkinderen.

In 2005 kwam ik in gesprek met een zeer ervaren en veel gevraagde trouwambtenaar. Toen ik haar vroeg hoe zij aan dit bijzondere werk kwam, kreeg ik als antwoord: ‘Dat is ook wel iets voor jou! Ons team wil uitbreiden dus ik ga je voordragen.’ Zo ben ik in dit prachtige ambt terechtgekomen. Het is het beste wat me is overkomen en het mooiste werk wat ik mag doen.

Het is mijn taak als trouwambtenaar om er in overleg met het aanstaande bruidspaar voor te zorgen dat de ceremonie persoonlijk wordt en past bij de wensen en gevoelens van bruid en bruidegom.

Persoonlijk

Een trouwambtenaar moet maatwerk leveren. Het is telkens opnieuw een uitdaging om een ceremonie zo persoonlijk mogelijk te maken, of het nu serieus is, met een vleugje humor, met dierbare herinneringen of met een kwetsbaar moment. Soms spelen verdrietige omstandigheden op de huwelijksdag een rol. Ook dan probeer je als trouwambtenaar de ceremonie zo goed mogelijk te laten verlopen.

Daarom zal ik ter voorbereiding altijd een afspraak maken met een aanstaand bruidspaar. Dat is voor mij, maar ook voor hen belangrijk. Zo leer je elkaar kennen en kan je de wensen voor de ceremonie met elkaar bespreken.

Onvergetelijk

Onze kinderen hebben voor mij gekozen om hun huwelijk te voltrekken. Dat was natuurlijk heel bijzonder om te doen. De meeste huwelijken heb ik voltrokken in Rozenburg maar ook daarbuiten heb ik al vele huwelijken mogen voltrekken. Ik hoop dat ik ook jullie trouwambtenaar mag zijn om samen jullie trouwdag tot een onvergetelijke dag te maken.

Dag bruidspaar! Sinds juni 2006 ben ik, Minie Vermulm-Kolkman, buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand – kortweg BABS - in de gemeente Rotterdam.

Ik ben getrouwd en heb twee volwassen kinderen. Jarenlang was ik werkzaam in het onderwijs. Vandaag de dag doe ik veel vrijwilligerswerk.

Omgaan met mensen loopt als een rode draad door mijn leven. Dat was ook een reden waarom ik indertijd als BABS solliciteerde. Ik vind het een prachtig ambt: een bijdrage leveren aan een heel bijzondere, unieke dag in het leven van twee mensen.

Middelpunt

Als jullie hebben besloten te gaan trouwen, dan komen ook de vragen: Welke plaats? Door wie? Kies je voor Rotterdam en mij als ambtenaar, dan zal er voorafgaand aan de ‘grote dag’ een kennismakingsgesprek plaatsvinden, waarin ik vooral luister naar jullie wensen en ideeën om daaraan gestalte te geven. Jullie als bruidspaar staan centraal, zijn het middelpunt. Het moet helemaal jullie dag worden. 

Bruisende dag

Een trouwdag is een bruisende dag, vol emotie en ook zeker humor. Een dag die sfeervol en ontspannen moet verlopen. Een om-nooit-te-vergeten-dag! Ik zou het een eer vinden om aan zo'n dag, jullie trouwdag, mee te mogen werken. Wie weet ontmoeten we elkaar binnenkort!

Mijn naam is Nancy Steevens. Ik ben werkzaam bij de gemeente Rotterdam, als medewerker aan de Servicedesk. Daarnaast ben ik met veel plezier buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand.

Trouwambtenaar zijn is een mooi vak. Je kiest daar bewust voor!

Zodra ik de namen van het bruidspaar doorkrijg, stuur ik een korte vragenlijst toe. Als voorbereiding op de huwelijksvoltrekking ontmoet ik het bruidspaar graag vooraf. Een persoonlijke ontmoeting maakt dat je elkaar beter aanvoelt en geeft een gevoel van herkenning op de belangrijkste dag. We nemen de vragenlijst nog even kort door.

Mooie verhalen

De ervaring leert dat er tijdens de ontmoeting altijd mooie verhalen naar boven komen. Tijdens het gesprek hebben jullie vast ook nog vragen aan mij. De speech schrijf ik met de grootst mogelijke zorg. Door jullie inbreng kan deze alleen maar persoonlijker worden.

Een huwelijk is altijd bijzonder, elk huwelijk opnieuw.

Mijn naam is Ronald Renirie, ik ben geboren in Rotterdam en sinds 2015 buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand. Ik doe dit werk met heel veel plezier, passie en trots.

Ik geniet volop van het leven en hou van reizen, muziek, sport, koken en lekker eten. Bij mij staan de individuele wensen van het bruidspaar centraal.

Door een goede voorbereiding en afstemming met het bruidspaar kan ik met een grote hoeveelheid enthousiasme een stijlvolle en feestelijke speech met een mix van persoonlijke, humoristische en gepaste sfeer samenstellen. Hierin zullen jullie leven en de keuze voor elkaar centraal staan. Mijn motto is: Goed vertellen begint met goed luisteren!

Een lach en een traan

Ik houd van interactie, dynamiek, humor en spontaniteit. Ik heb ervaring met de meeste trouwlocaties in Rotterdam en omgeving. En jullie kunnen bij mij zeven dagen per week – dus ook in de weekenden – terecht.

Deze officiële gebeurtenis hoop ik voor het bruidspaar en hun dierbaren bijzonder te maken. Een dag die ze meenemen in hun herinneringen als één van de hoogtepunten in hun leven. En hij is geslaagd, wanneer de lach en de traan samen gaan.

Hallo aanstaand bruidspaar! Mijn naam is Soenil Goercharan en in het leven vind ik integriteit heel erg belangrijk.

Want zonder integere en fundamentele principes ben je niet in staat tot duurzame menselijke relaties en zul je het moeten hebben van succes op korte termijn.

Ik werk al jaren voor de overheid en nog steeds met heel veel plezier. In mijn vrije tijd houd ik mij bezig met lezen, zwemmen, reizen en dansen. Ik houd van gezelligheid en zoek die graag op met mijn families en vrienden.

Naast mijn functie bij de overheid ben ik ook trouwambtenaar bij de gemeente Rotterdam. Ik heb deze functie altijd in mijn gedachte gehad, omdat ik het een eer vind om twee mensen in de echt te verbinden. Sinds 2016 ben ik officieel aangesteld als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand.

Luisteren

Ik vind het leuk en een uitdaging om een sprankelende en een persoonlijke speech voor een bruidspaar te houden. Na het jawoord voltrek ik daadwerkelijk het huwelijk. Dit vereist een goede en zorgvuldige voorbereiding. Dat ik proactief ben, komt dan goed van pas. Maar ook kan ik goed luisteren. Dat is bovenal belangrijk en heel effectief in de omgang met mensen. Het vraagt om geduld, openheid en de intentie om de ander te begrijpen.

Geschenk

Verder vind ik het contact met mensen erg prettig en leerzaam. Ik zie de rol van trouwambtenaar als een geschenk. Een geschenk duidt gevoelens aan. Hiermee bedoel ik, dat ik mijn ambt met heel veel plezier en liefde uitvoer. En liefde is het sterkste wat er op aarde is. Ik ben flexibel ingesteld en in staat mij aan te passen aan de wensen van het bruidspaar. Inmiddels heb ik diverse huwelijken voltrokken, met heel veel positieve reacties.

Ik zeg altijd: ‘Niemand kan iemand veranderen of overtuigen, noch met argumenten, noch met emotionele druk.’ Maar heb ik toch naar aanleiding van dit stukje jullie interesse gewekt, dan kun je van mij als trouwambtenaar verwachten dat ik kleur zal geven aan jullie huwelijksdag!

Mijn naam is Ton de Vent. Ik woon al jaren gelukkig samen met mijn vriend. Wij wonen op vijf minuten loopafstand van het Centraal Station. Ik ben dol op de stad en verblijf graag aan het strand in Hoek van Holland.

Als buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand heb ik inmiddels honderd huwelijken gesloten. Van elk huwelijk maak ik een feestje, passend bij het aanstaand bruidspaar. Ik heb oog voor maatwerk en details.

Vooraf zoek ik telefonisch contact om een beeld te krijgen van wat het trouwpaar wil. Dan nodig ik de bruid en bruidegom uit om een aantal vragen via de mail te beantwoorden en maak ik een afspraak om kennis te maken. Het gesprek neemt een uur beslag. Ik spreek bij voorkeur af op het woonadres of op de trouwlocatie.

Licht

De reacties die ik na een trouwdag krijg, zijn positief. ‘Wat een mooie ceremonie! Uw verhaal past perfect bij het paar en was feestelijk. Ik heb oprecht genoten,’ zei iemand laatst. Of, bij de ceremonie van een samengesteld gezin: ‘Mooi zoals u, op een lichte manier, aandacht hebt voor de kinderen. En wat fijn dat er een plek was voor de afwezigen zonder dat het te zwaar werd.’

Daar doe ik het voor!

Mijn naam is Yvonne Kien. Ik ben een opgewekte voormalig ambtenaar - een echt mensenmens - met man, hond en drie volwassen kinderen.

Daarnaast ben ik heel actief: ik zwem, tennis, geef pianolessen en schrijf graag mooie toespraken voor huwelijken en partnerschapsregistraties. Ik ben pas gerust als alle genodigden op tijd - en op hun gemak - zijn bij een ceremonie en ik van wal kan steken.

Ik prijs mij gelukkig dat ik gevraagd ben dit werk als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand te doen. Elk huwelijk en elke partnerschapsregistratie is anders, omdat alle paren verschillen. Maar vrijwel iedereen voelt zich gelukkig omdat hij/zij aan een nieuwe periode in zijn/haar leven mag beginnen. En aan dat begin mag ik bijdragen! De droom wordt eindelijk werkelijkheid. De voorgesprekken zijn voor mij dan ook een bron van vreugde!

Voldoening en geluk

Voor mij is ieder huwelijk en elke partnerschapsregistratie bijzonder. Je staat niet meer alleen - je kunt voor alles altijd bij je maatje terecht. Voor elkaar zorgen geeft veel voldoening en geluk in je leven, om nog maar niet te spreken van de mooie dingen die je samen zult beleven. Dat geeft je de kracht om minder plezierige tijden te doorstaan. Want je bent samen en deelt alles. Zo krijg je allebei de kans om te groeien.

Mijn naam is Yvonne van Wetering. Ik ben sinds 1993 buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand in de gemeente Rozenburg en vanaf 2010 in Rotterdam.

Naast het voltrekken van huwelijken heb ik nóg een paar hobby’s. ’s Zomers ben ik een groot deel van de tijd samen met mijn man aan boord van ons plezierjacht te vinden en varen we door heel Nederland. Daarnaast vind ik het heerlijk om uit mijn dak te gaan tijdens een voetbalwedstrijd en ben ik tijdens alle thuiswedstrijden van Feyenoord in De Kuip te vinden.

Het blijft een uitdaging om van de ceremonie iets bijzonders te maken en zo een bijdrage te leveren aan deze speciale dag voor bruid en bruidegom, want ieder paar is uniek en heeft weer zijn specifieke wensen. En ik vind het ook bijzonder om op een mooie buitenlocatie in Rotterdam een huwelijk of partnerschap te sluiten. Ik vind het zeer prettig en belangrijk om het bruidspaar tijdens een kennismakingsgesprek beter te leren kennen. Zo kan ik in mijn speech rekening houden met de achtergrond van het bruidspaar en eventuele wensen en zal het een persoonlijke ceremonie worden.

Compliment

Ik heb een hoop bijzondere huwelijken afgesloten, en hoewel elk huwelijk een speciale gelegenheid is, heeft het voltrekken van het huwelijk van mijn dochter toch wel de meeste indruk op mij gemaakt. Maar voor ieder paar geldt dat ik altijd mijn uiterste best doe om er een mooie maar ongedwongen ceremonie van te maken. Het mooiste compliment dat ik ooit kreeg, was dat men kon merken dat ik het paar persoonlijk kende terwijl ik hen maar één keer ontmoet had. Dat was echt fijn om te horen.

Misschien is jullie keuze na deze kennismaking op mij gevallen en zien we elkaar binnenkort terug. In ieder geval wil ik jullie een fijne en onvergetelijke dag toewensen en heel veel geluk in jullie huwelijk.

BABS voor één dag

Ook een familielid of een vriend(in) kan uw huwelijk voltrekken. De enige voorwaarde is dat hij/zij 18 jaar of ouder is en niet onder curatele staat. Deze persoon wordt dan voor de gelegenheid benoemd tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand. Bij de plechtigheid is altijd een ambtenaar burgerlijke stand aanwezig. Deze ambtenaar zorgt ervoor dat de ceremonie op de juiste manier verloopt.

Als u een trouwambtenaar voor één dag wilt laten benoemen, moet u het aanvraagformulier (pdf) invullen. Het formulier moet tien weken voor de huwelijksvoltrekking binnen zijn bij de gemeente Rotterdam. Op het formulier staat welke documenten u moet opsturen en naar welk adres.

Het benoemen van deze ambtenaar voor één dag kost 193,40 euro (kosten 2019).

Als het onderzoek van de documenten laat zien dat uw verzoek wordt goedgekeurd, dan moet u deze extra leges betalen. Als de betaling bij de gemeente is ontvangen, krijgt u het besluit van de benoeming toegestuurd.

U heeft een 'verklaring geen schijnhuwelijk' nodig als u of uw partner niet de Nederlandse nationaliteit heeft en u wilt:

 • trouwen of
 • een geregistreerd partnerschap aangaan of
 • uw huwelijk, dat in het buitenland is gesloten, in Nederland laten registreren in de Basisregistratie personen (BRP).

In de volgende gevallen heeft u géén 'verklaring geen schijnhuwelijk' nodig:

 • als u beiden onderdaan bent van een EU/EER-land of Zwitserland
 • als u beiden vreemdeling bent en beiden een reguliere vergunning heeft voor onbepaalde tijd (document II)
 • als u beiden vreemdeling bent en beiden een asielvergunning heeft voor onbepaalde tijd (document IV)
 • als het buitenlands huwelijk langer dan tien jaar geleden gesloten is
 • als het gaat om de inschrijving van een huwelijk dat inmiddels is beëindigd

Een gereserveerde huwelijks- of partnerschapsregistratiedatum kan NIET telefonisch geannuleerd of gewijzigd worden. Hiervoor moet u (één van de partners is voldoende) op afspraak langskomen in de stadswinkel met een geldig legitimatiebewijs.

U kunt ook een ondertekende brief met een kopie van een geldig legitimatiebewijs sturen naar:

Gemeente Rotterdam
Afdeling burgerzaken
Postbus 70013
3000 KR Rotterdam

Staat het huwelijk gepland binnen drie weken?

Belt u naar het algemene  telefoonnummer 14010 om te bespreken hoe u de datum kunt wijzigen of annuleren.

Terugbetaling kosten

 • bij annulering meer dan 14 dagen voorafgaand aan de huwelijksvoltrekking worden alle leges terugbetaald
 • bij annulering tussen 14 en 7 dagen voorafgaand aan de huwelijksvoltrekking wordt de helft van alle leges terugbetaald
 • bij annulering binnen 7 dagen voorafgaand aan de huwelijksvoltrekking worden er geen leges terugbetaald.

De leges worden terugbetaald aan diegene die heeft betaald en daarvan een bewijs kan laten zien.

Nee, een trouwdatum kan niet telefonisch vastgelegd worden. U moet hiervoor op afspraak langskomen met een geldig legitimatiebewijs van beiden.

De leges bestaan uit de kosten die de gemeente moet maken voor deze service. Uitgangspunt is dat de totale kosten worden gedekt uit de totale legesopbrengsten. 

Daarnaast zorgt het verschil in kosten van de tijdstippen ervoor dat de vraag naar trouwen wordt verdeeld.

Op 1 januari 2018 trad een nieuwe wet huwelijkse voorwaarden in werking. De wet geldt ook als u een geregistreerd partnerschap aangaat.

 • als u niets regelt, trouwt u slechts voor een deel in gemeenschap van goederen
 • vermogen en schulden die tijdens het huwelijk worden opgebouwd, worden gedeeld
 • vermogen en schulden die vóór het huwelijk zijn opgebouwd blijven privé

Wanneer u dit anders wilt regelen, dan moet u dit voor het huwelijk/registratie partnerschap laten vastleggen bij de notaris.

Wilt u meer informatie neem dan contact op met een notaris.

In veel landen wordt een partnerschapsregistratie niet gezien als een verbintenis. Let daarom op als u:

 • plannen heeft om te gaan emigreren
 • tijdelijk in het buitenland te gaan wonen
 • om andere redenen om in het buitenland zal verblijven

Informeer bij het consulaat of ambassade waar u gaat wonen of heen wilt gaan of de partnerschapsregistratie geaccepteerd wordt.

Bent u in het buitenland een partnerschapsregistratie aangegaan of heeft u plannen dit te gaan doen, informeer dan vooraf bij de daartoe bevoegde instantie in het buitenland of de partnerschapsregistratie in Nederland rechtsgeldig is.

Ja, u kunt uw geregistreerd partnerschap omzetten in een huwelijk. Het is dan niet nodig om het geregistreerd partnerschap eerst te ontbinden.

Let op: sinds 1 maart 2009 is het niet meer mogelijk een huwelijk om te zetten in een geregistreerd partnerschap. Bent u nu getrouwd en wilt u een geregistreerd partnerschap aangaan, dan moet u eerst u uw huwelijk bij de rechtbank laten ontbinden.

In de Basisregistratie personen (BRP) wordt u als elkaars echtgenoot/ partner geregistreerd. Door een huwelijk of partnerschapsregistratie verliest u niet uw eigen naam. Uw eigen naam blijft staan in uw:

 • trouw-/partnerschapsboekje
 • huwelijksakte of akte van geregistreerd partnerschap
 • paspoort
 • identiteitsbewijs
 • rijbewijs.

De verklaring naamgebruik gaat alléén over welke naam de gemeente moet gebruiken als zij u post stuurt. Bijvoorbeeld als u oproepingskaarten voor de verkiezingen van de gemeente ontvangt. Dan gebruikt de gemeente de naam die u heeft opgegeven op de verklaring naamgebruik.

Wilt u dit later wijzigen dan kunt u dit online regelen.

U kunt een (kopie) vervangend trouw-/partnerschapsboekje aanvragen. Dit kan alleen in de gemeente waar u een geregistreerd partnerschap bent aangegaan. U vraagt een trouw-/partnerschapsboekje aan met een ondertekende brief met daarin:

 • al uw huwelijks/partnerschapsgegevens (naam echtgeno(o)t(e)/ geregistreerd partner, huwelijks/partnerschapsdatum, etc.)
 • een kopie van een geldig identiteitsbewijs

Binnen de gemeente Rotterdam kunt u deze brief sturen naar:

Gemeente Rotterdam
T.a.v. afdeling CVE02
Postbus 70013
3000KR Rotterdam

Het boekje wordt na 5 werkdagen per post toegestuurd.

Als u nooit een trouw/partnerschapsboekje heeft gekocht, dan kunt u hier altijd nog een aanvraag voor indienen.

De kosten van de verschillende soorten trouw-/partnerschapsboekjes vindt u in de prijslijst. De kosten zijn exclusief verzendkosten.

Samenwonen, trouwen of een geregistreerd partnerschap kan gevolgen hebben voor uw financiële situatie. Wilt u weten wat deze verandering betekent voor uw portemonnee?

De website wijzeringeldzaken.nl geeft antwoord op uw financiële vragen. Met de handige tool op berekenuwrecht.nl ziet u in een paar stappen op welke tegemoetkomingen u mogelijk recht heeft. Ook ziet u waar u deze kunt aanvragen.

Komt u er niet uit of heeft u andere vragen? Neem dan contact op met een VraagWijzer bij u in de buurt of bel naar het gemeentelijk servicenummer 14 010.