Troubadourlaan
Gepubliceerd op: 03-11-2017
Geprint op: 25-11-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/troubadourlaan/
Ga naar de hoofdinhoud

Rotterdam pakt Oudeland aan om er weer een groene en ruime woonwijk te maken. Voor de Troubadourlaan en de Fideliolaan is een inrichtingsplan gemaakt dat in juni 2017 aan de bewoners is gepresenteerd.

Opmerkingen en suggesties zijn zo veel mogelijk meegenomen in het definitieve plan. Tussen september 2018 en december 2021 zijn alle werkzaamheden uitgevoerd, met uitzondering van het deel van de Troubadourlaan tussen de Oudelandseweg en de Fideliolaan en het deel van de Fideliolaan tussen Desdemonastraat en Toscalaan. De herinrichting van het deel van Troubadourlaan start in het najaar van 2022. De herinrichting van het deel van Fideliolaan start naar verwachting niet eerder dan in 2025, na de afronding van alle nieuwbouwwerkzaamheden.

Tussen oktober 2018 en april 2019 zijn op het deel van de Fideliolaan tussen de Troubadourlaan en de Desdemonastraat werkzaamheden uitgevoerd en is het riool vervangen. Het laatste deel tussen de Desdemonastraat en de Toscalaan wordt als laatste aangepakt. Dit is naar verwachting in 2025, na afronding van alle nieuwbouwwerkzaamheden.

In het najaar van 2019 is gestart met de herinrichting van het deel van de Troubadourlaan, tussen de Marthalaan en de Parelvissersstraat. Daarna is gefaseerd verder gewerkt richting de Fideliolaan. Het deel van de Troubadourlaan ten noorden van de Fideliolaan wordt vanaf het najaar 2022 opnieuw ingericht. De meest opvallende wijziging is onder andere het vervellen van de weg parallel aan de hoofdweg; die maakt plaats voor een singel en een breed trottoir. De hoofdweg blijft en krijgt aan beide kanten parkeervakken.

Achtergrond

Het voorlopig ontwerp voor de Troubadourlaan en de Fideliolaan is in juni 2017 gepresenteerd aan omwonenden. De gemeente heeft waar mogelijk suggesties die tijdens deze twee inloopavonden zijn gedaan, meegenomen in het definitief ontwerp. De meeste vragen van buurtbewoners gingen over verkeer en parkeren in de nieuwe situatie, over wateroverlast en over het verdwijnen van het speelveldje aan de Troubadourlaan door de aanleg van de singel. Enkele bewoners ervaren wateroverlast bij extreme regenbuien. Naar aanleiding hiervan heeft de gemeente onderzoek gedaan naar de staat van het riool. Waar nodig wordt het riool op een aantal plekken vervangen.

Vanwege het speelveldje komt in het inrichtingsplan een versmalling van de Oudelandseweg ter hoogte van de Troubadourlaan. Dit moet ervoor zorgen dat oversteken beter gaat op de Oudelandseweg en dat de groenzone aan de Oudelandseweg beter bereikbaar is en een alternatief kan bieden voor de groenzone die verdwijnt aan de Troubadourlaan.

Meer informatie

Heeft u vragen of opmerkingen over de werkzaamheden die in de Fideliolaan of de Troubadourlaan worden uitgevoerd? Stuur dan een e-mail naar oudeland@rotterdam.nl of stel uw vraag via telefoonnummer 14 010.