Nieuwe inrichting Troubadourlaan en Fideoliolaan
Gepubliceerd op: 03-11-2017
Geprint op: 25-10-2020
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/troubadourlaan/
Ga naar de hoofdinhoud

Rotterdam pakt Oudeland aan om er weer een groene en ruime woonwijk te maken. Voor de Troubadourlaan en de Fideliolaan is een inrichtingsplan gemaakt dat in juni 2017 aan de bewoners is gepresenteerd.

Opmerkingen en suggesties zijn zo veel mogelijk verwerkt. Tussen september 2018 en zomer 2021 worden de werkzaamheden uitgevoerd. Op de faseringstekening ziet u globaal hoe de planning er uit ziet.

Tussen oktober 2018 en april 2019 is gewerkt tussen de Troubadourlaan en de Desdemonastraat. Het laatste deel, tussen de Desdemonastraat en de Toscalaan wordt als laatste aangepakt; waarschijnlijk in 2022.

In het najaar van 2019 start de herinrichting van de Troubadourlaan. We beginnen met het deel tussen de Marthalaan en de Parelvissersstraat. Daarna werken we stapsgewijs verder richting de Fideliolaan en verder.

De Troubadourlaan krijgt de uitstraling van een laan. Er komen nieuwe parkeervakken en er worden verkeersremmende maatregelen toegepast. Onder de Troubadourlaan komt een nieuwe ondergrondse verbinding, die de singel aan de Fideliolaan en de nog te realiseren waterpartij in het Hart van Oudeland in de toekomst met elkaar verbindt.

De meest opvallende wijziging komt aan het noordelijke deel van de Troubadourlaan (tussen de Fideliolaan en Oudelandseweg). Hier vervalt onder andere de weg parallel aan de hoofdweg; die maakt plaats voor een singel en een breed trottoir. De hoofdweg blijft en krijgt aan beide kanten parkeervakken.

Achtergrond

Het voorlopig ontwerp voor de Troubadourlaan en de Fideliolaan is in juni 2017 gepresenteerd aan omwonenden. De gemeente heeft waar mogelijk suggesties die tijdens deze twee inloopavonden zijn gedaan, meegenomen in het definitief ontwerp. De meeste vragen van buurtbewoners gingen over verkeer en parkeren in de nieuwe situatie, over wateroverlast en over het verdwijnen van het speelveldje aan de Troubadourlaan door de aanleg van de singel. Enkele bewoners ervaren wateroverlast bij extreme regenbuien. Naar aanleiding hiervan heeft de gemeente onderzoek gedaan naar de staat van het riool. Waar nodig wordt het riool op een aantal plekken vervangen.

Vanwege het speelveldje komt in het inrichtingsplan een versmalling van de Oudelandseweg ter hoogte van de Troubadourlaan. Dit moet ervoor zorgen dat oversteken beter gaat op de Oudelandseweg en dat de groenzone aan de Oudelandseweg beter bereikbaar is en een alternatief kan bieden voor de groenzone die verdwijnt aan de Troubadourlaan.

Meer informatie

Meer informatie over de ontwikkelingen in Oudeland vindt u op de wijkpagina van Oudeland.

Heeft u vragen of opmerkingen over de werkzaamheden die in de Fideliolaan of de Troubadourlaan worden uitgevoerd? Dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met Kitty van Suchtelen via e-mail oudeland@rotterdam.nl of telefoon 06 - 391 164 91.