Nieuwe inrichting Troubadourlaan en Fideoliolaan
Gepubliceerd op: 03-11-2017
Geprint op: 20-05-2019
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/troubadourlaan/
Spring naar het artikel
Foto: gemeente Rotterdam

Rotterdam pakt Oudeland aan om er weer een groene en ruime woonwijk te maken. Voor de Troubadourlaan en de Fideliolaan is een inrichtingsplan gemaakt dat in juni 2017 aan de bewoners is gepresenteerd.

Opmerkingen en suggesties zijn zo veel mogelijk verwerkt. Tussen september 2018 en zomer 2021 worden de werkzaamheden uitgevoerd. Op de faseringstekening ziet u globaal hoe de planning er uit ziet.

Tussen oktober 2018 en april 2019 is gewerkt tussen de Troubadourlaan en de Desdemonastraat. Het laatste deel, tussen de Desdemonastraat en de Toscalaan wordt als laatste aangepakt; waarschijnlijk in 2022.

Werkzaamheden

De straten en trottoirs worden iets opgehoogd; 10-15 cm. Onder de Fideliolaan wordt het riool vervangen. Er wordt direct een apart riool aangelegd voor regenwater zodat water in de toekomst met heftige regenbuien makkelijker afgevoerd kan worden richting sloten en singels. Daarnaast wordt drainage aangebracht om het grondwater beter de beheersen. De openbare verlichting wordt vervangen en het groen (bomen, struiken en gras) wordt opnieuw aangelegd.

Vervangen huisaansluiting riool

Vanaf het gemeenteriool loopt een buis naar de woningen. In Oudeland is dit vaak één buis voor meerdere woningen; bekijk de tekening voor uw situatie. Deze huisaansluiting is eigendom van de woningeigenaren. Binnen dit project vervangt de gemeente als proef de huisaansluiting vanaf het gemeenteriool tot aan de erfgrens; meestal de voortuin. Hiervoor moeten bewoners toestemming geven. Heeft u dit nog niet gedaan? Neem dan contact met de communicatieadviseur op. U vindt haar gegevens onderaan deze pagina.

Als blijkt dat de pijp vanaf de erfgrens naar de woningen ook vervangen moet worden, krijgen de bewoners hierover bericht. Het deel van het riool dat in eigen grond ligt, wordt niet door de gemeente vervangen. Bewoners kunnen hiervoor zelf een loodgieter of aannemer inschakelen.

Bereikbaarheid

Tijdens de werkzaamheden zal de Fideliolaan deels beperkt of niet bereikbaar zijn. Afsluitingen en omleidingen worden met borden aangegeven.

Huishoudelijk afval

De vuilniswagen kan de straat niet in als die is afgesloten. U kunt uw container of de normale dag aan de straat zetten buiten het werkgebied.

Overlast

Hoewel wij ons best doen hinder en overlast zo veel mogelijk te beperken, kunt u overlast ervaren. Bijvoorbeeld geluidsoverlast, minder parkeerplekken of tijdelijke afsluiting de weg. We hopen op uw begrip hiervoor. Er wordt gewerkt van maandag tot en met vrijdag van 7.00-16.00 uur.

In het najaar van 2019 start de herinrichting van de Troubadourlaan. We beginnen met het deel tussen de Marthalaan en de Parelvissersstraat. Daarna werken we stapsgewijs verder richting de Fideliolaan en verder.

De Troubadourlaan krijgt de uitstraling van een laan. Er komen nieuwe parkeervakken en er worden verkeersremmende maatregelen toegepast. Onder de Troubadourlaan komt een nieuwe ondergrondse verbinding, die de singel aan de Fideliolaan en de nog te realiseren waterpartij in het Hart van Oudeland in de toekomst met elkaar verbindt.

De meest opvallende wijziging komt aan het noordelijke deel van de Troubadourlaan (tussen de Fideliolaan en Oudelandseweg). Hier vervalt onder andere de weg parallel aan de hoofdweg; die maakt plaats voor een singel en een breed trottoir. De hoofdweg blijft en krijgt aan beide kanten parkeervakken.

Achtergrond

Het voorlopig ontwerp voor de Troubadourlaan en de Fideliolaan is in juni 2017 gepresenteerd aan omwonenden. De gemeente heeft waar mogelijk suggesties die tijdens deze twee inloopavonden zijn gedaan, meegenomen in het definitief ontwerp. De meeste vragen van buurtbewoners gingen over verkeer en parkeren in de nieuwe situatie, over wateroverlast en over het verdwijnen van het speelveldje aan de Troubadourlaan door de aanleg van de singel. Enkele bewoners ervaren wateroverlast bij extreme regenbuien. Naar aanleiding hiervan heeft de gemeente onderzoek gedaan naar de staat van het riool. Waar nodig wordt het riool op een aantal plekken vervangen.

Vanwege het speelveldje komt in het inrichtingsplan een versmalling van de Oudelandseweg ter hoogte van de Troubadourlaan. Dit moet ervoor zorgen dat oversteken beter gaat op de Oudelandseweg en dat de groenzone aan de Oudelandseweg beter bereikbaar is en een alternatief kan bieden voor de groenzone die verdwijnt aan de Troubadourlaan.

Meer informatie

Meer informatie over de ontwikkelingen in Oudeland vindt u op de wijkpagina van Oudeland.

Heeft u vragen of opmerkingen over de werkzaamheden die in de Fideliolaan of de Troubadourlaan worden uitgevoerd? Neem dan contact op met Ilse van den Berg, telefoon 06 18 29 40 15.