TONK 2
Gepubliceerd op: 01-07-2021
Geprint op: 25-10-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/tonk2/
Ga naar de hoofdinhoud

Voor TONK 2 vergelijkt de gemeente uw inkomen van januari 2020, voor corona, met uw inkomen van juli 2021, tijdens corona. Uw inkomen moet in juli 2021 minimaal 15% gedaald zijn.

Uw woonlasten zijn minimaal 35% van uw inkomen bij een meerpersoonshuishouden of 40% bij een éénpersoonshuishouden.

Wilt u liever 2 andere maanden kiezen om de inkomensdaling aan te tonen? Geef dit dan aan in het TONK 2-aanvraagformulier. De gemeente neemt dan contact met u op.

Heeft u vragen hierover? Mail naar tonk@rotterdam.nl of bel 14 010. 

U kunt TONK 2 aanvragen over de periode 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021. Vraagt u voor het eerst TONK 2 aan? Vul dan eerst de vragenboom in. Vul daarna de rekenmodule in en dan pas het aanvraagformulier.

TONK 1 ontvangen en TONK 2 aanvragen, en uw inkomen is hetzelfde gebleven? 

Heeft u TONK 1 ontvangen en wilt nu TONK 2 aanvragen? En is uw situatie en uw inkomen hetzelfde gebleven? Dan hebben wij het u gemakkelijk gemaakt. Uw gegevens zijn al ingevuld in het aanvraagformulier. U hoeft alleen nog maar op 'bevestigen' te klikken om uw TONK 2-aanvraag af te ronden. Het gaat bijna vanzelf en u bent snel klaar.

TONK 1 ontvangen en TONK 2 aanvragen, maar uw inkomen is veranderd?

Heeft u TONK 1 ontvangen en wilt nu TONK 2 aanvragen? Maar is uw situatie en uw inkomen wel veranderd? Ga naar het TONK 2-aanvraagformulier. Vul hier de gegevens voor de nieuwe situatie in en upload de nieuwe documenten. Klik vervolgens op 'bevestigen' om uw TONK 2-aanvraag af te ronden.

Wilt u weten of u TONK 2 kunt aanvragen?

Vul eerst de vragenboom hieronder in. Vul daarna de rekenmodule in en dan pas het aanvraagformulier.

U geeft voor de maanden januari 2020 en juli 2021 op:

 • Inkomen uit loondienst
 • Inkomsten uit eigen bedrijf (zie hieronder*)
 • Inkomen uit huur of onderhuur
 • Partneralimentatie
 • Pensioen
 • Een uitkering of arbeidsongeschiktheidsuitkering
 • Tozo
 • Studiefinanciering

* U bent ondernemer. We vragen u inkomsten uit eigen bedrijf op te geven voor de maand januari 2020 en de maand juli 2021.

 • Heeft u inkomstengegevens in kwartaaloverzichten? Dan kunt u deze gegevens gebruiken. U moet deze (gedeeltelijk) uploaden bij de aanvraag TONK.
 • Heeft u geen inkomstengegevens? De Rijksoverheid heeft regels opgesteld waarmee u uw inkomsten uit eigen bedrijf per maand kunt berekenen. Kijk hiervoor op de pagina Tozo-inkomsten. U kunt deze richtlijnen gebruiken, ook als u geen Tozo ontvangt. Maak van uw berekening een document. U moet dit document uploaden bij de aanvraag voor TONK 2.

Rekenmodule

Een illustratie van een rekenmachine

Ga verder met de rekenmodule.

U heeft bij het invullen gegevens nodig over uw woonlasten en uw inkomen van januari 2020 en juli 2021.

Voor een goede weergave vult u de rekenmodule in op uw computer.  

 • Een duidelijke foto of kopie van uw Nederlandse paspoort of identiteitsbewijs, uw identiteitskaart of paspoort uit een EER-land of uw verblijfsvergunning.

U moet als bewijsstukken voor zowel januari 2020 als juli 2021 deze documenten aanleveren:

 • Bij inkomen uit loondienst: loonstroken of bankafschriften
 • Bij inkomsten uit eigen bedrijf. Zie hieronder*
 • Bij inkomen uit huur of onderhuur: een huurovereenkomst of bankafschriften
 • Bij een koopwoning: bankafschriften van de hypotheekbetalingen en betaling aan de VvE
 • Bij een huurwoning: bankafschriften van de huurbetalingen en servicekosten
 • Bij partneralimentatie: een bankafschrift met de hoogte van de alimentatie
 • Bij pensioen: een pensioenspecificatie of bankafschrift
 • Bij een uitkering of arbeidsongeschiktheidsuitkering: een uitkeringsspecificatie
 • Bij Tozo: een uitkeringsspecificatie
 • Bij studiefinanciering: een specificatie of een bankafschrift.

* U bent ondernemer. We vragen u inkomsten uit eigen bedrijf op te geven voor de maand januari 2020 en de maand juli 2021.

 • Heeft u inkomstengegevens in kwartaaloverzichten? Dan kunt u deze gegevens gebruiken. U moet deze (gedeeltelijk) uploaden bij de aanvraag TONK 2.
 • Heeft u geen inkomstengegevens? De Rijksoverheid heeft regels opgesteld waarmee u uw inkomsten uit eigen bedrijf per maand kunt berekenen. De informatie vindt u op de pagina Tozo-inkomsten. U kunt deze richtlijnen gebruiken, ook als u geen Tozo ontvangt. Maak van uw berekening een document. U moet deze uploaden bij de aanvraag voor TONK 2.

We controleren uw gegevens bij de aanvraag, maar kunnen deze ook achteraf controleren. Wij mogen bij andere instanties en personen informatie over u opvragen.

Aanvraagformulier TONK 2

Een tekening van een laptop.

Heeft u de vraagboom en de rekenmodule ingevuld en alle documenten digitaal bij de hand? Dan kunt u TONK aanvragen. Vul het digitale formulier in via tonk.rotterdam.nl.

U kunt alleen met DigiD een aanvraag indienen. Heeft u nog geen DigiD? Vraag deze dan eerst aan.

Wilt u meer weten?

Kijk of uw vraag bij de veelgestelde vragen hierna staat. Heeft u daarna nog vragen of heeft u hulp nodig bij het aanvragen van TONK 2? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 010 of e-mail tonk@rotterdam.nl.

Openingstijden 14 010:

 • maandag tot en met vrijdag: van 8.00 tot 20.00 uur
 • zaterdag: van 9.00 tot 17.00 uur

Of kijk op pagina Rondkomen. Voor ondernemers: kijk op pagina Tozo.

Hulp bij aanvraag

Vindt u het lastig om de aanvraag digitaal in te vullen? We helpen u graag.

Kom langs bij het TONK Informatiepunt in de Centrale Bibliotheek, Hoogstraat 110 op maandag, woensdag of donderdag tussen 13.00 en 17.00 uur.

Neem kopieën van alle benodigde bijlagen mee. Neem ook een origineel geldig identiteitsbewijs mee. Zo kunnen we u bij het Informatiepunt direct helpen.

U kunt ook een afspraak maken bij onze Digitale Balie. We helpen u dan verder via een online-gesprek. Stuur hiervoor een e-mail naar tonk@rotterdam.nl en noem in het onderwerp 'Digitale Balie'.

Voor vragen over uw Tozo-aanvraag kunt u ook terecht bij de Digitale Balie en het Informatiepunt.

Veelgestelde vragen over TONK 2 aanvragen

Een eenpersoonshuishouden is een huishouden dat uit 1 persoon bestaat.

Een meerpersoonshuishouden is een huishouden dat uit 2 of meer personen bestaat. Bijvoorbeeld een huishouden van niet-gehuwde paren (met en zonder kinderen), een huishouden van gehuwde paren (met en zonder kinderen), eenouderhuishoudens en overige huishoudens (bijvoorbeeld samenwonende broers, samenwonende vrienden).

Een partner is iemand met wie u een gemeenschappelijke huishouding voert, waarbij u afhankelijk van elkaar bent, ook financieel. U bent partner als u bent gehuwd of een geregistreerd partnerschap heeft.  Of als u aan een van de volgende voorwaarden voldoet:

 • U heeft samen een notarieel samenlevingscontract afgesloten.
 • U bent samen eigenaar van een eigen woning waarin u allebei woont.
 • U bent voor de belastingdienst fiscaal partner.

Een zelfstandige woonruimte is een woning met een eigen toegangsdeur, die van binnen en buiten op slot kan. Zoals een flat, een rijtjeshuis of een woonwagen. In de woning moet in elk geval aanwezig zijn: een eigen woon(slaapkamer)kamer, een eigen keuken en een eigen toilet.

Ja, u kunt TONK 2 aanvragen als u een Tozo-uitkering ontvangt. Dit geldt alleen voor ondernemers die als inwoner ingeschreven staan bij gemeente Rotterdam. Woont u niet in Rotterdam? Vraag TONK dan bij uw eigen gemeente aan.

U moet uw Tozo-uitkering wel opgeven als inkomen bij het aanvragen van TONK 2.

Ja. Als u in januari 2021 een Tozo-uitkering ontving moet u deze opvoeren als inkomen als u TONK 2 aanvraagt.

 • Als uw inkomensterugval in juli 2021 minder is dan 15% ten opzichte van januari 2020
 • Als uw woonlasten aan huur of hypotheek minder zijn dan 35% van uw huidige inkomen bij een meerpersoonshuishouden en minder dan 40% bij een éénpersoonshuishouden
 • Als u en uw eventuele partner beiden op 1 januari 2021 jonger waren dan 18 jaar
 • Als u en uw eventuele partner beiden op 1 januari 2021 AOW ontvingen
 • Als u of uw eventuele partner woonkostentoeslag of huurtoeslag ontvangen
 • Als u niet in een zelfstandige woning woont.

Ja. Ga naar het TONK 2 aanvraagformulier. Uw TONK 1 gegevens staat hier automatisch in. Als uw situatie ongewijzigd is kunt u de aanvraag indienen. Is u situatie wel veranderd maar heeft u nog wel recht op TONK 2? Dan moet u de aanvraag opnieuw indienen en de nieuwe documenten uploaden.   

Nee. U kon een TONK 1 aanvraag doen tot 1 oktober.

Ja. Bij TONK gaat het om de inkomensdaling door corona. Eerst werd alleen het inkomen in januari 2020 en in juli 2021 met elkaar vergeleken. Vanaf 25 mei kunt u ook 2 andere controlemomenten kiezen om de inkomensdaling aan te tonen.

Wilt u 2 andere controlemomenten? Geef dit aan in het aanvraagformulier. U hoeft alleen maar het hokje aan te vinken. De gemeente neemt daarna contact met u op. Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 010 of e-mail naar tonk@rotterdam.nl.

Als u uw aanvraag heeft ingediend, krijgt u op uw scherm de melding dat uw aanvraag is ontvangen.

U vult uw e-mailadres in aan het begin van het aanvraagformulier. U ontvangt dan een bevestiging per e-mail.

Wilt u een kopie van uw aanvraag? Die kunt u downloaden in Mijn Loket. Daarvoor heeft u uw DigiD nodig.

We doen ons best uw aanvraag zo snel mogelijk af te handelen. U ontvangt binnen 4 weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit.

Uw partner moet de aanvraag ook digitaal ondertekenen. Uw partner heeft hiervoor DigiD nodig. Het ondertekenen gaat via tonk.rotterdam.nl.

 1. Uw partner komt bij het aanvraagformulier dat u ingevuld heeft.
 2. Uw partner klikt vervolgens op de button 'Aanvraag controleren en ondertekenen'.
 3. Nadat uw partner met de eigen DigiD ingelogd is, verschijnt uw aanvraag.
 4. Uw partner kan dan op de button 'Ondertekenen en indienen' klikken.
 5. Aan het eind van het formulier klikt uw partner nogmaals op 'Ondertekenen'.

Na ondertekening door uw partner is uw aanvraag klaar. Dan komt uw formulier bij de gemeente binnen en start de behandeling van uw aanvraag.

Nee. U kunt de TONK 2 alleen laten uitbetalen op uw eigen privé-rekeningnummer.

Als u uw aanvraag volledig indient, handelt de gemeente uw aanvraag zo snel mogelijk af. Binnen 4 weken ontvangt u een brief met het besluit.

Is uw aanvraag niet volledig en heeft de gemeente meer gegevens van u nodig? Dan ontvangt u daarover bericht. Het kan dan langer duren voordat u een besluit van de gemeente ontvangt.

Onder aan het besluit dat u ontvangt, staat hoe u bezwaar kunt maken. Als u online bezwaar maakt, kunnen we uw bezwaar snel afhandelen.

Veelgestelde vragen over inkomen, wonen betaling

TONK 2 is een eenmalig bedrag voor uw woonlasten. Voldoet u aan de voorwaarden en geeft u de gevraagde gegevens juist door? Dan hoeft u niets terug te betalen.

Nee, TONK 2 valt onder de bijzondere bijstand en telt niet mee als inkomen over 2021.

Heeft u inkomstengegevens in kwartaal- of jaaroverzichten? Dan kunt u deze gegevens gebruiken. U moet deze uploaden bij de aanvraag TONK 2.

Heeft u geen  inkomstengegevens? De Rijksoverheid heeft regels opgesteld voor het berekenen van uw  inkomsten uit eigen bedrijf per maand. U vindt de regels op de pagina Tozo-inkomsten. U kunt deze richtlijnen gebruiken, ook als u geen Tozo ontvangt. Maak van uw berekening een document. Dit document moet u uploaden bij de aanvraag TONK 2.

Meer informatie over rondkomen en ondersteuning vindt u op www.rotterdam.nl/rondkomen. U kunt ook bellen naar 14 010. Ondernemers kunnen ook terecht bij www.rotterdam.nl/tozo.

Nee, u kunt geen voorschot ontvangen. Wij proberen elke aanvraag zo snel mogelijk af te handelen. Heeft u in de tussentijd financiële problemen? Kijk dan op www.rotterdam.nl/rondkomen. Daar vindt u meer informatie en mogelijkheden voor ondersteuning.

Nee, dit heeft geen gevolgen. Voor uw recht op TONK 2 kijken we naar uw situatie in juli 2021. U hoeft dus niets terug te betalen.

Nee, dit heeft geen gevolgen. Voor uw recht op TONK 2 kijken we naar uw situatie in januari 2021. U hoeft dus niets terug te betalen.

Nee, dat heeft geen gevolgen. Het recht op TONK 2 bepalen we aan de hand van uw situatie in januari 2021. U hoeft niets terug te betalen.

Veelgestelde algemene vragen

Gemeenten kunnen zelf bepalen hoeveel TONK zij geven. TONK is een vorm van bijzondere bijstand. Bij bijzondere bijstand kunnen gemeenten allerlei keuzes zelf maken. Daarbij kunnen zij rekening houden met de situatie in de eigen gemeente.

Nee. Gemeenten kunnen zelf bepalen hoe hun TONK-regeling eruitziet. TONK is een vorm van bijzondere bijstand. Bij bijzondere bijstand kunnen gemeenten allerlei keuzes zelf maken. Landelijke veranderingen hebben dus geen invloed op de Rotterdamse TONK-regeling.

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 30 augustus 2021.

Meer informatie

Gemeente Rotterdam
Telefoon: 14 010
E-mail: tonk@rotterdam.nl
Kijk ook op de pagina Rondkomen

Voor ondernemers: kijk op de pagina Tozo.