TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten)

Start

Hier kunt u de TONK rekenmodule van gemeente Rotterdam invullen. De gegevens die u invult, worden niet opgeslagen en niet aan derden verstrekt.

U wilt weten of u TONK kunt aanvragen. U woont in Rotterdam en u heeft door corona een plotselinge terugval in inkomen. U heeft daardoor moeite uw huur of hypotheek te betalen. Vul de gevraagde gegevens in.

Selecteer eerst uw type huishouden. Druk daarna op de knop ‘verder’.

Een eenpersoonshuishouden is een huishouden dat uit 1 persoon bestaat.
Een meerpersoonshuishouden is een huishouden dat uit twee of meer personen bestaat. Bijvoorbeeld een huishouden van niet-gehuwde paren (met en zonder kinderen), een huishouden van gehuwde paren (met en zonder kinderen), eenouderhuishoudens en overige huishoudens (bijvoorbeeld samenwonende broers).


Type huishouden:

Uw inkomen

U rekent hier uit hoeveel procent het netto-inkomen van u en uw eventuele partner is gedaald en of u voldoet aan de voorwaarde van 15% daling in inkomen.

U vult eerst bij ‘inkomen in januari 2020’ uw netto-inkomen in dat u had in januari 2020. Het netto-inkomen is het bedrag dat u op uw rekening ontvangt van uw werkgever of dat u ontvangt uit uw onderneming.

U vult daarna bij ‘inkomen in januari 2021’ uw netto-inkomen in dat u in januari 2021 had.

Heeft u gekozen voor een vergelijking tussen 2 andere maanden? Vul dan het inkomen van uw eerste maand in bij januari 2020. Vul het inkomen van uw tweede maand in bij januari 2021.

Druk op de knop ‘Bereken’. U ziet hoeveel procent uw inkomen is gedaald. De daling moet minimaal 15% zijn. Staat er dat u niet aan de 15% daling voldoet? Dan komt u niet in aanmerking voor TONK. Staat er dat u wel aan de 15% daling voldoet? Klik dan op de knop ‘Verder’.


Inkomen aanvrager

Inkomen in januari 2020

Inkomen in januari 2021

Berekening

Daling inkomen in %

0%

Voldoet aan 15% daling?

Nee


Huur / Hypotheek

U rekent hier uit hoeveel procent van uw huidig inkomen u uitgeeft aan uw woonlasten (huur of hypotheek). De hoogte van het percentage (%) geeft aan of u een tegemoetkoming van € 750, € 1.500, € 2.250 of € 3.000 kunt aanvragen.

Heeft u een:
Huurwoning? Vul bij ‘huur‘ het bedrag in van uw maandelijkse kale huur (dus zonder gas, licht en water), inclusief eventuele servicekosten tot maximaal € 48.
Koopwoning? Vul bij ‘hypotheek‘ het bedrag in van uw maandelijkse betaling voor uw hypotheekaflossing plus bruto hypotheekrente, inclusief eventuele VvE-bijdrage tot maximaal € 100.

U ziet in de tabel hoe hoog het percentage moet zijn voor een tegemoetkoming van € 750, € 1500, € 2250 of voor een tegemoetkoming van € 3.000.
Nadat u uw woonlasten (huur / hypotheek) heeft ingevuld, verschijnt bij ‘percentage woonlasten %’ hoeveel procent uw woonlasten zijn. Daaronder leest u of dat voldoende is om TONK aan te vragen.


Bereken gegevens:

Huishouden:

Alleenstaande

Januari 2021:

0,00

Percentage € 750:

0%

Percentage € 1500:

0%

Percentage € 2250:

0%

Percentage € 3000:

0%

Wonen:

Percentage woonlasten %:

0%

Voldoende percentage?

Nee


Conclusie
Opgegeven inkomen:

Inkomen in januari 2021:

0,00

Percentage inkomenverlies %:

0%

Opgegeven woonlasten:

Huurprijs (kaal) / Hypotheek:

0,00

Percentage woonlasten %:

0%

TONK: Bedrag:

0,00


U kunt TONK aanvragen met uw DigiD: • Ga terug naar de webpagina TONK en klik onderaan bij het computericoon door naar het aanvraagformulier (vóór veelgestelde vragen). Aan deze rekenmodule kunnen geen rechten worden ontleend. Dit is een indicatie voor uw aanvraag TONK. Pas als we uw aanvraagformulier compleet en ondertekend hebben ontvangen, nemen we uw aanvraag in behandeling. Binnen 4 weken besluiten we of u TONK krijgt.