Tijdelijke woningen in Rotterdam
Gepubliceerd op: 04-03-2020
Geprint op: 18-04-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/tijdelijke-woningen/
Ga naar de hoofdinhoud

Het woningtekort in Nederland wordt geschat op zo’n 300.000 woningen en de verwachting is dat dit de komende jaren toeneemt.

In Rotterdam is er ook een groot tekort aan woningen, daarom is de ambitie om 50.000 nieuwe woningen te bouwen voor 2040. Naast de reguliere woningbouw wil de gemeente ook flexwoningen realiseren om het woningtekort te bestrijden. Deze woningen worden sneller opgeleverd omdat de bouwtijd korter is dan bij reguliere woningen. Het doel is om op locaties verspreid over de stad 700 tot 1.000 flexwoningen te realiseren in 2021 en 2022.

Flexwoningen

Flexwoningen zijn kleine woningen die modulair (in delen) in een fabriek worden gebouwd. De bouwtijd van deze woningen is korter dan bij reguliere bouw. Het gaat om tijdelijke woningen want na 10 tot 15 jaar worden ze verplaatst naar een andere locatie. Omdat de woningen verplaatsbaar zijn, zijn ze flexibel in te zetten. Zo kunnen ze altijd ingezet worden op de plekken waar ze nodig zijn.

De woningen zijn van hoge kwaliteit en duurzaam. De woningen worden gemaakt van materialen die herbruikbaar zijn, dat maakt ze circulair. De tijdelijke woningen zijn CO2 neutraal in gebruik wanneer ze op duurzame energie worden aangesloten. Omdat de woningen in een fabriek worden gebouwd is er weinig bouwoverlast en minder uitstoot op de locatie waar ze komen te staan. De tijdelijke woningen hebben een klein woonoppervlak en hierdoor is er efficiënt ruimtegebruik.

Locaties

In 2020 zijn verschillende locaties bekeken. Nu wordt onderzocht of het mogelijk is om in Delfshaven, Hoogvliet, Vreewijk, Feijenoord, Hoek van Holland en Nesselande flexwoningen te plaatsen. Op elke locatie komen de woningen er anders uit te zien. De locaties in Delfshaven, Hoogvliet en Vreewijk worden nu uitgewerkt met als doel om in de tweede helft van dit jaar te starten met de bouw.

De Kroon in Schiehaven is een terrein met diverse kleine bedrijven. Op de langere termijn is het de bedoeling dat hier eengezinswoningen worden gebouwd, maar op korte termijn kan een deel van het terrein gebruikt worden voor tijdelijke woningen. De gemeente spreekt op dit moment met de eigenaar van de grond en onderzoekt de mogelijkheden voor tijdelijke woningbouw. Het gaat om 150 tot 200 flexwoningen.

De locatie Nieuw Engeland aan de Venezuelaweg is een grasveld waar een woonbestemming voor geldt. In de toekomst worden hier reguliere woningen gerealiseerd maar op korte termijn is hier ruimte voor tijdelijke woningen. Er is een ontwerp gemaakt voor 40 tijdelijke woningen in twee lagen. De kleine woningen zijn gegroepeerd als hofje op het oostelijk deel van locatie. De start van de bouw is gepland in de zomer van 2021. Zodra de planning en het ontwerp gereed zijn krijgen omwonenden hierover een brief. Er waren meer tijdelijke woningen gepland op deze locatie, maar op dringend verzoek van de bewoners worden nu ook alternatieven onderzocht.

De locatie in Vreewijk is een deel van het grasveld tussen de Smeetslandsedijk en de Enk. Momenteel bestaat deze locatie uit een omheind hondenlosloopgebied. In het vastgestelde bestemmingsplan Vreewijk uit 2010 is voor deze locatie een groenbestemming opgenomen.
Het gaat om ongeveer 40 flexwoningen. Het is bedoeling de woningen voor ongeveer 15 jaar op deze locatie te plaatsen. Woningcorporatie Havensteder is van plan deze woningen door Heijmans te laten bouwen en ze de komende jaren te verhuren en beheren. Omwonenden hebben een eerste brief ontvangen. Wilt u deze brief ook ontvangen? Vraag deze dan bij ons op via onderstaand e-mailadres.

Doelgroepen

De tijdelijke woningen kunnen op verschillende locaties een uitkomst bieden voor jongeren, studenten, jonge statushouders, jonge leraren en politieagenten. Maar ook voor jongeren die uitstromen uit een opvangsituatie, als eerste stap richting een permanente woning. Het kan een oplossing op de korte termijn zijn voor mensen die door renovatie van hun huidige woning, of bijvoorbeeld een echtscheiding, tijdelijk woonruimte nodig hebben. Het uitgangspunt is dat er op elke locatie een evenwichtige mix ontstaat.

Inschrijven voor een woning?

Inschrijven voor deze tijdelijke woningen is nog niet mogelijk. De verhuur zal verlopen via een woningverhuurder. Zorg dat u bent ingeschreven via Woonnet Rijnmond. Zodra er meer bekend is over de verhuur, voegen we die informatie toe aan deze webpagina.

Meer informatie

Heeft u een vraag over tijdelijke woningen in Rotterdam? Stuur dan een e-mail aan tijdelijkewoningenSO@rotterdam.nl.