Tijdelijke woningen in Rotterdam
Gepubliceerd op: 04-03-2020
Geprint op: 21-01-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/tijdelijke-woningen/
Ga naar de hoofdinhoud

In Rotterdam is er een groot tekort aan woningen. Daarom is de ambitie om 50.000 nieuwe woningen te bouwen voor 2040.

Om de woningnood op korte termijn te verzachten is dit jaar gestart met een proef. Er worden in Rotterdam 700 tot 1.000 flexwoningen beschikbaar gesteld. Deze tijdelijke woningen worden voor ongeveer 10 jaar geplaatst.

Flexwoningen

De flexwoningen kunnen op korte termijn geplaatst worden en zijn na de geplande termijn herbruikbaar op een andere locatie. De woningen zijn een tijdelijke woonoplossing. Ze hebben een klein woonoppervlak en een beperkt huurbedrag.

Locaties

Op dit moment wordt onderzocht of het mogelijk is om in Delfshaven, Hoogvliet, Beverwaard, Feijenoord, Hoek van Holland, Nesselande en Vreewijk deze tijdelijke woningen te plaatsen.

De locaties in Delfshaven (ongeveer 200 woningen, locatie De Kroon) en Hoogvliet (ongeveer 100 woningen, locatie Venezuelaweg) worden als eerst onderzocht:

De Kroon in Schiehaven is een terrein met diverse kleine bedrijven. Op de langere termijn is het de bedoeling dat hier eengezinswoningen worden gebouwd, maar op korte termijn kan een deel van het terrein gebruikt worden voor tijdelijke woningen. De gemeente spreekt op dit moment met de eigenaar van de grond en onderzoekt de mogelijkheden voor tijdelijke woningbouw.

Verkenning

Momenteel loopt een verkenning voor tijdelijke woningbouw in Nieuw Engeland aan de Venezuelaweg. Op deze locatie wordt op dit moment onderzoek uitgevoerd om te kijken of tijdelijke woningbouw mogelijk is. Onlangs ontvingen direct omwonenden een brief met meer informatie.

Nieuw Engeland aan de Venezuelaweg

De betreffende locatie is bestemd voor woningbouw, het betreft een plek waar voorheen flats stonden. Er wordt gekeken of de palen van voormalige bebouwing herbruikbaar zijn voor het dragen van tijdelijke woningen (die nagenoeg kant en klaar kunnen worden geplaatst). Er is ook onderzoek gedaan naar geluid, naar stikstof en naar flora en fauna. Uitgangspunt is dat de huidige bomen behouden blijven. De uitkomsten laten zien dat tijdelijke woningbouw op deze locatie milieutechnisch haalbaar is.

Eerste fase

In de eerste fase gaat het om 40 woningen op de locatie, dit past in het geldende bestemmingsplan. Het gaat om laagbouw. Er zijn meer tijdelijke woningen nodig in Hoogvliet. Er wordt op verzoek van de bewoners niet alleen gekeken naar deze locatie, maar ook andere locaties worden onderzocht. De nieuwe bewoners worden personen die in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. Het gaat vooral om jonge personen die vaak met spoed een woning zoeken. De plannen worden momenteel verder uitgewerkt in samenspraak met de omgeving. In november 2020 worden buurtgesprekken georganiseerd.

Veelgestelde vragen

  • Hoe kan ik in aanmerking komen voor een woning?
    Inschrijven voor deze tijdelijke woningen is helaas nog niet mogelijk. We verkennen eerst de locaties en voeren gesprekken met organisaties. De verhuur zal uiteindelijk verlopen via een woningverhuurder. Zodra bekend zullen we die informatie toevoegen aan deze webpagina.
  • Hoeveel woningen komen er?
    Er wordt gestart met 40 woningen. Maar er zijn meer woningen nodig in Hoogvliet, hiervoor worden ook andere locaties onderzocht.
  • Wanneer komen de woningen er?
    We hopen in 2021 te kunnen starten met bouwen en verhuren.

Doelgroepen

De tijdelijke woningen kunnen op verschillende locaties een uitkomst bieden voor jongeren, studenten, jonge statushouders, jonge leraren en politieagenten. Maar ook voor jongeren die uitstromen uit een opvangsituatie, als eerste stap richting een permanente woning. Het kan een oplossing op de korte termijn zijn voor mensen die door renovatie van hun huidige woning, of bijvoorbeeld een echtscheiding, tijdelijk woonruimte nodig hebben. Het uitgangspunt is dat er een evenwichtige mix komt aan bewoners die elkaar kunnen ondersteunen. Ook wordt er gekeken of mensen versneld kunnen (re)integreren. 

Planning

In 2021 wordt er ingezet op het starten van de bouw van tijdelijke woningen op diverse locaties. Informatie over de locaties en de planning zal zodra het beschikbaar is op deze pagina bekend gemaakt worden.

De gemeente en ontwikkelaar bekijken de invulling in samenspraak met omwonenden. Zodra locaties concreet worden, ontvangen omwonenden een brief en een uitnodiging voor een inloopbijeenkomst.

Inschrijven voor een woning?

Heeft u interesse in een woning? De gemeente verkent op dit moment eerst de mogelijkheid of en waar er tijdelijke woningen kunnen worden geplaatst. De verhuur zal uiteindelijk verlopen via een woningverhuurder. Zodra bekend zullen we die informatie toevoegen aan deze webpagina.

Meer informatie

Heeft u een vraag over tijdelijke woningen in Rotterdam? Stuur dan een e-mail aan tijdelijkewoningenSO@rotterdam.nl.