Tijdelijke woningen in Rotterdam
Gepubliceerd op: 04-03-2020
Geprint op: 25-10-2020
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/tijdelijke-woningen/
Ga naar de hoofdinhoud

In Rotterdam is er een groot tekort aan woningen. Daarom is de ambitie om 50.000 nieuwe woningen te bouwen voor 2040.

Om de woningnood op korte termijn te verzachten is dit jaar gestart met een proef. Er worden in Rotterdam 700 tot 1.000 flexwoningen beschikbaar gesteld. Deze tijdelijke woningen worden voor ongeveer 10 jaar geplaatst.

Flexwoningen

De flexwoningen kunnen op korte termijn geplaatst worden en zijn na de geplande termijn herbruikbaar op een andere locatie. De woningen zijn een tijdelijke woonoplossing. Ze hebben een klein woonoppervlak en een beperkt huurbedrag.

Locaties

Op dit moment wordt onderzocht of het mogelijk is om in Schiehaven, Hoogvliet, Beverwaard, Feijenoord, Hoek van Holland, Nesselande en Vreewijk deze tijdelijke woningen te plaatsen. De locaties in Schiehaven (ongeveer 200 woningen, locatie De Kroon) en Hoogvliet (ongeveer 100 woningen, locatie De Waaier, Venezuelaweg) worden als eerst onderzocht.

De Kroon in Schiehaven is een terrein met diverse kleine bedrijven. Op de langere termijn is het de bedoeling dat hier eengezinswoningen worden gebouwd, maar op korte termijn kan De Kroon gebruikt worden voor tijdelijke woningen.

De Waaier in Hoogvliet is een locatie omringd door groen waar voorheen flats stonden. Op deze locatie wordt op dit moment onderzoek uitgevoerd om te kijken of tijdelijke woningbouw mogelijk is. Er zijn buiten oranje paaltjes te zien, deze zijn bedoeld om de locatie van de oude funderingspalen in te meten. Ook wordt er milieuonderzoek gedaan.

Doelgroepen

De tijdelijke woningen kunnen op verschillende locaties een uitkomst bieden voor jongeren, studenten, jonge statushouders, jonge leraren en politieagenten. Maar ook voor jongeren die uitstromen uit een opvangsituatie, als eerste stap richting een permanente woning. Het kan een oplossing op de korte termijn zijn voor mensen die door renovatie van hun huidige woning, of bijvoorbeeld een echtscheiding, tijdelijk woonruimte nodig hebben. Het uitgangspunt is dat er een evenwichtige mix komt aan bewoners die elkaar kunnen ondersteunen. Ook wordt er gekeken of mensen versneld kunnen (re)integreren. 

Planning

Zowel in 2020 als in 2021 zal er ingezet worden op het starten van de bouw van tijdelijke woningen op de diverse locaties. In september ontvangt de raadscommissie een update en een planning. Informatie over de locaties en de planning zal zodra het beschikbaar is op deze pagina bekend gemaakt worden.

De gemeente en ontwikkelaar bekijken de invulling in samenspraak met omwonenden. Zodra locaties concreet worden, ontvangen omwonenden een brief en een uitnodiging voor een inloopbijeenkomst.

Inschrijven voor een woning?

Heeft u interesse in een woning? De gemeente verkent op dit moment eerst de mogelijkheid of en waar er tijdelijke woningen kunnen worden geplaatst. De verhuur zal uiteindelijk verlopen via een woningverhuurder. Zodra bekend zullen we die informatie toevoegen aan deze webpagina.

Meer informatie

Heeft u een vraag over tijdelijke woningen in Rotterdam? Stuur dan een e-mail aan tijdelijkewoningenSO@rotterdam.nl.

Meer weten over hoe bestuur, stad en partners samen doorpakken voor het Rotterdam van nu en de toekomst? Kijk op de pagina Wonen in een wereldstad.