Tiengemeten Midden en Ooltgensplaatweg
Gepubliceerd op: 22-06-2020
Geprint op: 28-09-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/tiengemeten/
Ga naar de hoofdinhoud

Het buurtje Tiengemeten Midden in Pendrecht krijgt een flinke opknapbeurt. Er komen woningen, nieuwe riolering en de buitenruimte wordt aangepakt.

Tiengemeten Midden ligt ten zuidwesten van de kruising Zuiderparkweg en Slinge, tegenover de P+R bij metrostation Slinge.

Nieuws

Vanaf maandag 22 augustus tot eind december 2022 vervangen we het riool aan de Ooltgensplaatweg. We verdelen de werkzaamheden in fases en beginnen aan de kant van de Slinge. Aannemer KWS informeert de bewoners ongeveer 3 weken voor de start hierover via een huis-aan-huisbrief. Heeft u vragen, neem dan contact op met Anja Grootendorst, omgevingsmanager KWS. Telefoonnummer 06 - 113 202 81, e-mail agrootendorst@kws.nl.

Op woensdagavond 27 oktober 2021 vond een digitale informatiebijeenkomst plaats over de nieuwe speelplekken aan de Halsterenstraat en de Papendrechtstraat.

Halverwege december 2021 hebben we een ontwerp gemaakt. De wensen van de deelnemers hebben we daarin zoveel mogelijk meegenomen. Na nog een kleine aanpassing, hebben we medio januari 2022 het ontwerp definitief gemaakt. De speeltoestellen zijn besteld en in april of mei 2022 starten we met de aanleg van de eerste speelplek aan de Papendrechtstraat. De speelplek aan de Halsterenstraat volgt tegelijk met de aanleg van de buitenruimte, na oplevering van de nieuwbouwwoningen. De aanleg van een speelplek duurt ongeveer drie weken.

Bekijk hier de ontwerpen:

Op woensdagavond 27 oktober 2021 vond een digitale bijeenkomst plaats over de nieuwe speelplekken aan de Halsterenstraat en de Papendrechtstraat. Een flink aantal bewoners, toekomstige bewoners en bewoners uit de directe omgeving was uitgenodigd. Er waren vijf bewoners aanwezig, plus een lid van het wijkcomité.

Twee sferen

De gemeente heeft zelf twee ideeën bedacht, twee soorten sferen: Natuurlijke fantasie en Kleur & Vorm. We wilden weten welk idee de bewoners het leukst vinden, welke speelactiviteiten bewoners belangrijk vinden en of bewoners één groot speeltoestel willen of liever meerdere kleine speeltoestellen.

Welke reacties gaven de deelnemers op onze vragen?

Vraag 1: kies je top 3 van speelactiviteiten

Van welke speelactiviteit word jij het meest blij?

 • Klimmen en klauteren: 3 stemmen
 • Schommelen en slingeren: 5 stemmen
 • Glijden: 3 stemmen
 • Fantasiewereld: 1 stem
 • Ontmoeten: 1 stem
 • Balsport: 2 stemmen

Vraag 2: heb je liever één groot speeltoestel of veel kleine speeltoestellen?

Kies 1 antwoord.

 • Liever één groot speeltoestel: 1 stem
 • Liever veel kleine speeltoestellen: 4 stemmen

Vraag 3: in welke wereld wil jij spelen, welke sfeer vind jij het leukst?

Kies 1 antwoord.

 • Idee en sfeer Natuurlijke fantasie: 0 stemmen
 • Idee en sfeer Kleur & vorm: 5 stemmen

Overige vragen en antwoorden:
 

 • Is het mogelijk een hekwerk om de speelplekken te plaatsen voor de allerkleinsten? Bijvoorbeeld ter bescherming als er aan de andere zijde gevoetbald wordt.

In het ontwerp zijn geen hekwerken opgenomen om kinderen te beschermen tegen balsporten. Ook voorziet het ontwerp niet in lage hekjes, ter voorkoming dat kinderen minder makkelijk kunnen weglopen. Aan de randen van de speelplekken komen wel heggen. Deze zouden een natuurlijke barrière kunnen vormen tegen oversteken. De heggen zijn hier zeker niet voor bedoeld.

 • Kan de klok op het plein behouden blijven, deze heeft emotionele waarde?

Goede aanbeveling. We onderzoeken de mogelijkheden om de klok opnieuw een plek te geven op het plein.

 • Waarom kiezen we uit één idee voor beide speelplekken?

We vinden het heel belangrijk dat het buurtje Tiengemeten Midden eenzelfde gebiedsuitstraling heeft. Daarom kiezen we één idee, één sfeer. Wel kunnen we binnen het concept variëren in de keuzes voor de speeltoestellen.

 • Hoe zit het met de verlichting bij de speelplekken? Langs de voetpaden komt straatverlichting.

Op de speelplekken zelf komt geen verlichting. Een reden hiervoor is dat verlichting jongeren kan aantrekken. Kleine kinderen spelen doorgaans niet buiten als het donker is. De lantaarnpalen langs de voetpaden zorgen wel voor enige verlichting van de speelplekken.

 • Is het mogelijk een hek te plaatsen om de Tiengemetensingel?

Nee, het ontwerp van de Tiengemetensingel voorziet niet in een hek ter bescherming van kinderen. Het idee achter de het ontwerp is openheid en toegankelijk voor mensen en diersoorten.

 • Hoe is het parkeren op de binnenpleinen van de Papendrechtstraat en de Halsterenstraat geregeld?

De parkeerplekken op de binnenpleinen worden door Woonstad toegewezen aan de bewoners waarvan de woning niet direct aan de openbare weg ligt. Alleen die bewoners mogen er gebruik van maken. Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met Woonstad.

 • Kan er ook een combinatie per speelplek gemaakt worden tussen één groot speeltoestel en veel kleine speeltoestellen?

Dat moet mogelijk zijn. In de uitwerking van het ontwerp houden we hier rekening mee.

 • Komen er ook bankjes en tafels op de speelplekken?

In het ontwerp zijn bankjes ingetekend, maar dit staat nog niet vast. De meerderheid is voorstander van zitmeubilair. Tafels is minder behoefte aan. Tegelijkertijd zijn de deelnemers zich ervan bewust dat meubilair ook andere bewoners (jongeren) aan kan trekken.

 • Krijgen we het ontwerp nog te zien?

De gemeente gaat aan de slag met de reacties van bewoners en maakt een ontwerp. Deze publiceren we op de website. Deelnemers aan de bijeenkomst krijgen het ontwerp per e-mail opgestuurd.

 • Kunnen we nog reageren op het ontwerp?

In feite is het ontwerp straks definitief. Goede argumenten, mits het gaat om kleine aanpassingen, zullen we zeker onderzoeken.

Hoe nu verder?

De gemeente verzamelt alle wensen en maakt voor allebei de speelplekken een definitief ontwerp. In de tweede helft van december 2021 zijn de ontwerpen klaar en publiceren we de ontwerpen op de website. Deelnemers die aanwezig waren tijdens de bijeenkomst worden per e-mail geïnformeerd als de ontwerpen klaar zijn. Begin 2022 starten we met de aanleg van de eerste speelplek aan de Papendrechtstraat.

Nieuwe buitenruimte

Tekening van het definitieve ontwerp van de buitenruimte

Het definitieve ontwerp voor de buitenruimte Tiengemeten Midden en Ooltgensplaatweg is klaar. Tot en met september 2020 konden bewoners reageren op de plannen. Er zijn geen reacties van bewoners binnengekomen. Het wijkcomité Pendrecht heeft wel gereageerd op het ontwerp.

Sterke en zwakke punten

Een kaartje met de sterke en zwakke punten

Hier benoemen we een aantal sterke en zwakke punten van de buurt. In het ontwerp hebben we de sterke punten behouden en verbeterd. Zwakke punten hebben we zoveel mogelijk opgelost.

Eénrichtingsverkeer en parkeren langs de flats

De wijk heeft te maken met veel verkeer. Door te kiezen voor éénrichtingsverkeer op de Ooltgensplaatweg leiden we het verkeer op een andere manier door de straten. Zo neemt de verkeersdrukte af en vinden automobilisten sneller een plekje om te parkeren in de wijk. Eénrichtingsverkeer geldt vanaf P+R Slinge tot de Sliedrechtstraat. De rijrichting is vanaf de Sliedrechtstraat naar de Slinge. Hierdoor kunnen we de weg versmallen. We maken parkeervakken aan de zijde van de flats. Straks mag je alleen daar nog parkeren. Het voetpad langs de singel aan de Ooltgensplaatweg gaat weg.

Groener

Aan het begin van de Ooltgensplaatweg, op de hoek van de Slinge, komen meer bomen. Omdat we hier kiezen voor éénrichtingsverkeer, houden we aan de kant van de flats (Ooltgensplaatweg 1 tot en met 23) ruimte over voor grotere vakken voor lage struiken of planten en zelfs bomen. Langs de gevels van de flats komen hagen. Die zorgen voor een mooiere overgang van de flats naar de straat.

Autovrije binnenpleinen

De binnenpleinen (Papendrechtstraat en Halsterenstraat) worden autovrij. De pleinen liggen straks niet meer aan een doorgaande autoweg. Dat scheelt veel autoverkeer. Op deze manier ontstaat er een grote (autovrije) ruimte voor groen en alle bewoners om er veilig te kunnen verblijven en spelen.

De parkeerplekken op de binnenpleinen worden door Woonstad Rotterdam toegewezen aan de bewoners waarvan de woning niet direct aan de openbare weg ligt. Alleen die bewoners mogen er gebruik van maken.

Groenere binnenpleinen

Op de binnenpleinen is meer ruimte voor planten en bomen. Aan de zijkanten van de woningen komt hogere beplanting. De bestaande bomenrijen op de pleintjes worden verlengd met extra bomen. Door de bomenrij langer te maken krijgt de Melissantstraat een mooiere uitstraling.

Veranderend klimaat

Extra bomen zorgen ook voor meer schaduw tijdens de zomers, die steeds warmer zullen worden. Tegelijkertijd valt er ook meer regen in Nederland. Te veel steen in de straat zorgt ervoor dat het regenwater niet weg kan zakken en dus in ons riool terecht komt. Meer groen zorgt ervoor dat regenwater in de grond terecht komt. We hebben daardoor minder kans dat straten en woningen vollopen met water.

Biodiversiteit

Het versterken van de biodiversiteit is een belangrijk thema in het ontwerp. Het zorgt ervoor dat verschillende planten en dieren in het gebied kunnen leven. Denk bijvoorbeeld aan plekken waar egels kunnen schuilen. Of meer plantensoorten, want daar komen bijen en vlinders op af.

De Tiengemetensingel ligt langs het water met veel gras en bomen. De Tiengemetensingel is wel wat saai. Er staat één boomsoort langs het water. Die helpen ook niet echt de biodiversiteit te versterken. Verder is er alleen gras en staan er geen andere plantsoorten. Dit gaan we verbeteren.

Aan beide zijden van de Tiengemetensingel komen verschillende nieuwe bomen en op de koppen komen rozenstruiken. Langs de oever komen meer (water)planten en voor eenden en andere watervogels zorgen we voor opgangen naar de oever. We kappen dus wel een aantal bomen, maar daar komen in het hele plangebied 40 extra bomen voor terug. Als het groen langs de singel goed gegroeid is, ziet het er een heel stuk voller en mooier uit.

Vervangen riool

De riolering is verouderd. Daarom vervangt de gemeente het riool. Het gaat om de straten Tiengemetensingel, Melissantstraat (gedeelte tussen de Sliedrechtstraat en Tiengemetensingel), Papendrechtstraat, Halsterenstraat en Ooltgensplaatweg. Vervanging van het riool gaat niet allemaal tegelijk. We beginnen met één straat en breiden het werkgebied verder uit.

De werkzaamheden bestaan uit:

 • het vervangen van de riolering
 • het aanbrengen van bijvoorbeeld putten om water af te voeren
 • het ophogen van de straten.

De aannemer die het werk gaat uitvoeren is KWS Infra b.v. Evides, Stedin, KPN en Ziggo voeren hun werkzaamheden gelijk met ons uit. Het wordt een flinke klus, bewoners gaan er ook echt iets van merken. Dat kunnen we helaas niet veranderen.

Waar gewerkt wordt zijn de wegen afgesloten. Auto’s kunnen er dus niet komen. Ook stoepen zijn niet of minder goed bereikbaar. Er komen loopplanken zodat de woning altijd bereikbaar is; lopend, met de fiets, scootmobiel of kinderwagen. We zorgen voor omleidingsborden voor het verkeer.

Waar gewerkt wordt ligt de straat open. Parkeren is daarom niet mogelijk. Automobilisten moeten in de aangrenzende straten een parkeerplek zoeken. Voordat we een in een straat gaan werken, moet u uw auto ergens anders parkeren. De aannemer informeert u hier tijdig over, zodat u het niet vergeet.

Bewoners met een invalidenparkeerplaats of een bijzondere gebeurtenis, zoals een verhuizing, kunnen contact met de gemeente opnemen via telefoonnummer 14 010 of e-mail TiengemetenSB@Rotterdam.nl. In overleg met u kijken we naar een oplossing.

Ja. In de straat komen rijplaten te liggen. Deze zijn voor de brandweer en ambulance. Het is daarom verboden om op deze rijplaten te parkeren.

Huisvuil halen we op de tijdsstippen op, die u van ons gewend bent. De wagens kunnen tijdens de werkzaamheden niet de straat niet in komen. Net buiten de werkgrens worden tijdelijke containers geplaatst.

Zijn de tijdelijke containers vol, staat er veel afval naast de container? Meld dit dan via telefoonnummer 14 010 of kies een van de andere manieren om een melding te doen.

We zorgen voor een veilige werkplek voor bewoners en de werklui. Het werkgebied wordt afgezet met bouwhekken en waar nodig brengen wij loopplanken aan.

Tussen 07.00 uur en 17.00 uur wordt er gewerkt. Werk in de avond of in het weekend kan soms voorkomen. Slecht weer of andere omstandigheden kunnen het werk vertragen.

KWS infra is uw eerste aanspreekpunt voor vragen over de rioolwerkzaamheden. Zij houden de bewoners op de hoogte via huis-aan-huisbrieven.

KWS maakt ook gebruik van een app. Door wekelijkse updates kunt u de voortgang van het project volgen. De KWS-app is te downloaden in de Apple- en/of Google Play store. Wij raden u aan deze app op uw smartphone of tablet te installeren.

Heeft u vragen over de werkzaamheden? Neem dan contact op met omgevingsmanager Anja Grootendorst. Zij is te bereiken via het telefoonnummer: 06 - 113 202 81, e-mail agrootendorst@kws.nl of via de KWS-app.

Op deze webpagina plaatsen we ook belangrijke informatie over de rioolwerkzaamheden, bijvoorbeeld als de planning wijzigt.

Verbeteren woningen

Woonstad Rotterdam renoveert de eengezinswoningen in de sociale huur. De woningen gaan van het gas af, worden prettiger, veiliger en energiezuiniger gemaakt. Ook komen er nieuwe woningen.

Planning

Werkzaamheden Woonblok Papendrechtstraat Woonblok Halsterenstraat Ooltgensplaatweg
speelplekken klaar eind juli 222 klaar -
riool klaar klaar augustus tot en met december 2022
buitenruimte klaar start 3e kwartaal 2022
klaar 2e kwartaal 2023
augustus tot en met december 2022
woningen: renovatie klaar klaar -
woningen: nieuwbouw klaar 3e kwartaal 2022 klaar -

Meer informatie

Op deze pagina plaatsen we geregeld nieuwe informatie over de rioolwerkzaamheden en het ontwerp voor de buitenruimte.

Twijfelt u waar een vraag thuishoort, neemt u dan gerust contact op met de gemeente.