Test de toekomst van Rotterdam
Gepubliceerd op: 29-04-2020
Geprint op: 02-06-2020
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/test-de-toekomst/
Spring naar het artikel

Rotterdam groeit. Het wordt steeds drukker in de stad. Steeds meer mensen lopen, pakken de fiets of het openbaar vervoer. Daarom richten we bepaalde wegen tijdelijk anders in. We testen wat wel en niet werkt.

Zo willen we leren of de verkeerssituatie en de omgeving verbetert. Op deze manier maken we Rotterdam klaar voor de toekomst: gezonder, schoner en beter bereikbaar.

In 2020 voeren we vier experimenten uit met tijdelijke aangepaste verkeerssituaties.

Een groot deel van de auto’s die door het Oude Westen rijdt, komt niet uit de wijk en heeft hier ook geen bestemming. Ze gebruiken de wijk als route van oost naar west en andersom. Door de wegen op het Kruisplein en het Eendrachtsplein aan te passen, rijden deze zogenaamde ‘wijkvreemde’ auto’s niet meer door het Oude Westen.

Vanaf donderdag 30 april verandert de verkeerssituatie in deze wijk. Fietsers en voetgangers krijgen meer ruimte op het Kruisplein en de Eendrachtsplein. Daardoor wordt het veiliger om hier te fietsen en lopen. Auto’s kunnen de pleinen niet meer oversteken. De verkeerssituatie wordt door minder verkeer veiliger en de lucht in de wijk schoner en gezonder.

Wat verandert er precies?

Deze plattegronden geven aan hoe de nieuwe verkeerssituaties voor het Kruisplein en het Eendrachtsplein eruitzien.

Wat betekent dit voor u?

Bewoners en bezoekers kunnen de wijk nog gewoon lopend, per fiets, met het openbaar vervoer en met de auto bereiken. Wel is de route voor auto’s veranderd. Wilt u weten welke route het beste is voor u, kijk dan voor actuele verkeersinformatie op rotterdamonderweg.nl.

Duur van het experiment

Vanaf 30 april 2020 verandert de inrichting van de weg rondom het Kruisplein en het Eendrachtsplein. Dit duurt tot minimaal eind augustus 2020.

Vragen? Of reageren?

Wij zijn benieuwd wat u vindt van de veranderingen in het Oude Westen. U kunt reageren via testdetoekomst@rotterdam.nl.Via dit e-mailadres kunt u ook uw vragen stellen over het experiment. Wilt u liever telefonisch uw vraag stellen? Dat kan via 14 010.

 

De Erasmusbrugroute is de belangrijkste fietsroute tussen noord en zuid. Op de kruispunten bij de Erasmusbrug is het erg druk met fietsers. Om de wachttijden voor de fietsers en voetgangers minder lang te maken, staan de verkeerslichten vaker op groen. Dat hebben we in 2019 al veranderd. Omdat ze af en toe ook tegelijk groen licht hebben, komen fietsers elkaar tegen en is het extra druk op die momenten. Daarom is er meer ruimte nodig, zodat fietsers elkaar veilig voorrang kunnen geven.

Vanaf maandag 25 mei verandert de verkeerssituatie rondom de Erasmusbrug, voorbereidende werkzaamheden zijn gestart in de week van 18 mei. De inrichting op de kruispunten passen we aan om fietsers en voetgangers die extra ruimte te geven. Zo wordt het fijner en veiliger om op deze route te fietsen en lopen.

Het gaat om beide kruispunten rondom de Erasmusbrug: het Wilhelminaplein aan de zuidkant en de kruising Vasteland/Schiedamsedijk aan de noordkant van de brug.

Wat betekent dit voor u?

De Erasmusbrug blijft van beide kanten bereikbaar voor al het verkeer. Wel is de weginrichting voor auto’s veranderd. Wilt u weten welke route het beste is voor u, kijk dan voor actuele verkeersinformatie op rotterdamonderweg.nl.

Duur van het experiment

Vanaf 25 mei 2020 verandert de inrichting van de weg rondom de Erasmusbrug. Dit duurt tot minimaal eind september 2020.

Vragen? Of reageren?

Via testdetoekomst@rotterdam.nl kunt u uw vragen stellen over het experiment. Wilt u liever telefonisch uw vraag stellen? Dat kan via 14 010.

De uitstoot van verkeer bepaalt voor een belangrijk deel de luchtkwaliteit in de stad. Op de route tussen het Zuidplein en het Bentinckplein, met de Maastunnel in het midden van die route, rijdt veel verkeer. De gemeente heeft het doel dat de luchtkwaliteit in de hele stad voldoet aan de Europese normen. Daarom rijdt tijdens dit experiment minder verkeer op de route en wordt de lucht hier schoner en gezonder.

Vanaf dinsdag 2 juni wordt op de route tussen het Zuidplein en het Bentinckplein één rijstrook gesloten voor het auto- en vrachtverkeer. Dit geldt voor het verkeer dat zowel vanaf de noord- als vanaf de zuidkant richting de Maastunnel rijdt. Voorbereidende werkzaamheden starten op 25 mei.

Dit experiment is de eerste actie van een stappenplan om uiteindelijk op de ‘Maastunnelcorridor’ een rijstrook vrij te maken voor hulpdiensten en een snelle en frequente openbaar vervoer-lijn (ook wel hoogwaardig openbaar vervoer of HOV genoemd). Zo komt er steeds minder uitstoot, wordt de lucht steeds schoner en gezonder en blijft Rotterdam bereikbaar. Geleidelijk werken we toe aan het reduceren van de wegcapaciteit en daarmee het verminderen van uitstoot door verkeer. De eerste stap is het wegnemen van een rijstrook voor auto- en vrachtverkeer op de Pleinweg (tot aan de Wolphaertsbocht) richting de Maastunnel en de ’s Gravendijkwal (tot aan de Rochussenstraat) richting Maastunnel.

Klik hieronder op de linkjes voor een kaartje van het betreffende gebied.

Tijdelijke onderbreking van het verkeersexperiment aan de zuidkant

Van half juli tot half augustus 2020 vinden er ook geplande werkzaamheden plaats aan de Pleinweg. De rijstroken worden versmald en de middenberm wordt verbreed. Zo wordt het oversteken voor fietsers en voetgangers veiliger. Tijdens deze werkzaamheden wordt het verkeersexperiment Maastunnelroute aan de zuidkant tijdelijk gepauzeerd. Wanneer de werkzaamheden op de Pleinweg zijn voltooid, wordt het verkeersexperiment hier hervat.

Wat betekent dit voor u?

De Maastunnel blijft van beide kanten bereikbaar. Er rijdt wel minder verkeer op de route van zuid naar noord en andersom. Wilt u weten welke route het beste is, kijk dan voor actuele verkeersinformatie op Rotterdamonderweg.nl

Duur van het experiment

Vanaf 2 juni 2020 verandert de inrichting van de weg op de route van het Zuidplein tot het Bentinckplein. Dit duurt tot minimaal oktober 2020.

Vragen? Of reageren?

Via testdetoekomst@rotterdam.nl kunt u uw vragen stellen over het experiment. Wilt u liever telefonisch uw vraag stellen? Dat kan via 14 010.

Rondom een groot aantal basisscholen in Rotterdam rijdt meer autoverkeer dan nodig is. Dat zorgt ervoor dat leerlingen en ouders zich niet veilig voelen op de weg rondom de school. Daar wil de gemeente wat aan doen, zodat de verkeerssituatie veiliger wordt en leerlingen zelfstandig naar school kunnen fietsen en lopen.

In het nieuwe schooljaar wordt een eerste experiment uitgevoerd, bij de Theresiaschool in Bloemhof. De schoolomgeving wordt voor een periode van vier maanden anders ingericht. In deze periode gaan we monitoren wat de effecten van de veranderingen zijn.

Duur van het experiment

In september 2020 verandert de inrichting van de weg rondom de Theresiaschool. Dit duurt tot begin 2021.

Vragen? Of reageren?

Via testdetoekomst@rotterdam.nl kunt u uw vragen stellen over het experiment. Wilt u liever telefonisch uw vraag stellen? Dat kan via 14 010.

\