Test de toekomst van Rotterdam
Gepubliceerd op: 29-04-2020
Geprint op: 14-08-2020
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/test-de-toekomst/
Spring naar het artikel

Rotterdam groeit. Het wordt steeds drukker in de stad. Steeds meer mensen lopen, pakken de fiets of het openbaar vervoer. Daarom richten we bepaalde wegen tijdelijk anders in. We testen wat wel en niet werkt.

Zo willen we leren of de verkeerssituatie en de omgeving verbetert. Op deze manier maken we Rotterdam klaar voor de toekomst: gezonder, schoner en beter bereikbaar.

In 2020 voeren we vier experimenten uit met tijdelijke aangepaste verkeerssituaties.

Een groot deel van de auto’s die door het Oude Westen rijdt, komt niet uit de wijk en heeft hier ook geen bestemming. Ze gebruiken de wijk als route van oost naar west en andersom. Door de wegen op het Kruisplein en het Eendrachtsplein aan te passen, rijden deze zogenaamde ‘wijkvreemde’ auto’s niet meer door het Oude Westen.

Sinds donderdag 30 april is de verkeerssituatie in deze wijk veranderd. Fietsers en voetgangers hebben meer ruimte op het Kruisplein en de Eendrachtsplein. Daardoor wordt het veiliger om hier te fietsen en lopen. Auto’s kunnen de pleinen niet meer oversteken. De verkeerssituatie wordt door minder verkeer veiliger en de lucht in de wijk schoner en gezonder.

Wat verandert er precies?

Deze plattegronden geven aan hoe de nieuwe verkeerssituaties voor het Kruisplein en het Eendrachtsplein eruitzien.

Tijdens het experiment hebben het Kruisplein en Eendrachtsplein ook meer groen en extra zitplekken op de gele, houten vlonders. Zo kunnen fietsers en voetgangers de pleinen ook gebruiken om even op de pleinen te verblijven.

Wat betekent dit voor u?

Bewoners en bezoekers kunnen de wijk nog gewoon lopend, per fiets, met het openbaar vervoer en met de auto bereiken. Wel is de route voor auto’s veranderd. Wilt u weten welke route het beste is voor u, kijk dan voor actuele verkeersinformatie op rotterdamonderweg.nl. De navigatieapps zijn ook aangepast naar de nieuwe ‘tijdelijke’ situatie.

Duur van het experiment

Sinds 30 april 2020 is de inrichting van de weg rondom het Kruisplein en het Eendrachtsplein veranderd. Dit duurt tot minimaal eind augustus 2020.

Monitoring van het experiment

Tijdens het experiment houden we het verkeer en de reacties goed in de gaten. Ondanks de coronacrisis zien we nu nog voldoende auto-, fiets-, voetganger-, en trambewegingen door de stad om het experiment goed te testen.

Evaluatie en vervolg

Als we genoeg data hebben verzameld, evalueren we het experiment. Dan komt er een rapport over de effecten en conclusies van het experiment. Het rapport wordt, samen met een advies, voorgelegd aan het college van B&W. Daarna krijgt de gemeenteraad een voorstel over de toekomst van de pleinen.

Vragen? Of reageren?

Wij zijn benieuwd wat u vindt van de veranderingen in het Oude Westen. U kunt reageren via testdetoekomst@rotterdam.nl.Via dit e-mailadres kunt u ook uw vragen stellen over het experiment. Wilt u liever telefonisch uw vraag stellen? Dat kan via 14 010. Uw reactie nemen we ook op in de evaluatie van het experiment.

 

De Erasmusbrugroute is de belangrijkste fietsroute tussen noord en zuid. Op de kruispunten bij de Erasmusbrug is het erg druk met fietsers. Om de wachttijden voor de fietsers en voetgangers minder lang te maken, staan de verkeerslichten vaker op groen. Dat hebben we in 2019 al veranderd. Omdat ze af en toe ook tegelijk groen licht hebben, komen fietsers elkaar tegen en is het extra druk op die momenten. Daarom is er meer ruimte nodig, zodat fietsers elkaar veilig voorrang kunnen geven.

De verkeerssituatie aan de noordkant van de Erasmusbrug is tijdelijk gewijzigd. De inrichting op het kruispunt vanuit Vasteland richting de Erasmusbrug is aangepast om fietsers en voetgangers extra ruimte te geven op de fietspaden en bij de verkeerslichten. Zo wordt het fijner en veiliger om op deze route te fietsen en lopen.

Het experiment aan de zuidkant van de Erasmusbrug is vanaf 15 juli gestopt. De regeling dat fietsers vaker groen krijgen blijft van kracht.

Wat betekent dit voor u?

De Erasmusbrug blijft van beide kanten bereikbaar voor al het verkeer. Wel is de weginrichting voor auto’s aan de Noordkant van de Erasmusbrug veranderd. Wilt u weten welke route het beste is voor u, kijk dan voor actuele verkeersinformatie op rotterdamonderweg.nl.

Duur van het experiment

De inrichting van de weg aan de noordkant van de Erasmusbrug is veranderd. Dit duurt tot minimaal eind september 2020.

Vragen? Of reageren?

Via testdetoekomst@rotterdam.nl kunt u uw vragen stellen over het experiment. Wilt u liever telefonisch uw vraag stellen? Dat kan via 14 010.

De uitstoot van verkeer bepaalt voor een belangrijk deel de luchtkwaliteit in de stad. Op de route tussen het Zuidplein en het Bentinckplein, met de Maastunnel in het midden van die route, rijdt veel verkeer. De gemeente heeft het doel dat de luchtkwaliteit in de hele stad voldoet aan de Europese normen. Daarom rijdt tijdens dit experiment minder verkeer op de route en wordt de lucht hier schoner en gezonder.

Vanaf dinsdag 2 juni wordt op de route richting de Maastunnel tussen het Zuidplein en het Bentinckplein één rijstrook gesloten voor het auto- en vrachtverkeer. Dit geldt voor het verkeer dat zowel vanaf de noord- als vanaf de zuidkant richting de Maastunnel rijdt. Voorbereidende werkzaamheden starten op 25 mei.

Dit experiment is de eerste actie van een stappenplan om uiteindelijk op de ‘Maastunnelcorridor’ een rijstrook vrij te maken voor hulpdiensten en een snelle en frequente openbaar vervoer-lijn (ook wel hoogwaardig openbaar vervoer of HOV genoemd). Zo komt er steeds minder uitstoot, wordt de lucht steeds schoner en gezonder en blijft Rotterdam bereikbaar. Geleidelijk werken we toe aan het reduceren van de wegcapaciteit en daarmee het verminderen van uitstoot door verkeer. De eerste stap is het wegnemen van een rijstrook voor auto- en vrachtverkeer op de Pleinweg (tot aan de Wolphaertsbocht) richting de Maastunnel en de ’s Gravendijkwal (tot aan de Rochussenstraat) richting de Maastunnel.

Klik hieronder op de linkjes voor een kaartje van het betreffende gebied.

Tijdelijke onderbreking van het verkeersexperiment aan de zuidkant

Van half juli tot half augustus 2020 vinden er ook geplande werkzaamheden plaats aan de Pleinweg. De rijstroken worden versmald en de middenberm wordt verbreed. Zo wordt het oversteken voor fietsers en voetgangers veiliger. Tijdens deze werkzaamheden wordt het verkeersexperiment Maastunnelroute aan de zuidkant tijdelijk gepauzeerd. Wanneer de werkzaamheden op de Pleinweg zijn voltooid, wordt het verkeersexperiment hier hervat.

Wat betekent dit voor u?

De Maastunnel blijft van beide kanten bereikbaar. Er rijdt wel minder verkeer op de route van zuid naar noord en andersom. Wilt u weten welke route het beste is, kijk dan voor actuele verkeersinformatie op Rotterdamonderweg.nl

Duur van het experiment

Vanaf 2 juni 2020 verandert de inrichting van de weg op de route van het Zuidplein tot het Bentinckplein (Verkeersbesluit). Dit duurt tot minimaal oktober 2020.

Vragen? Of reageren?

Via testdetoekomst@rotterdam.nl kunt u uw vragen stellen over het experiment. Wilt u liever telefonisch uw vraag stellen? Dat kan via 14 010.

Rondom een groot aantal basisscholen in Rotterdam rijdt meer autoverkeer dan nodig is. Dat zorgt ervoor dat leerlingen en ouders zich niet veilig voelen op de weg rondom de school. Daar wil de gemeente wat aan doen, zodat de verkeerssituatie veiliger wordt en leerlingen zelfstandig naar school kunnen fietsen en lopen.

In het nieuwe schooljaar wordt een eerste experiment uitgevoerd, bij de Theresiaschool in Bloemhof. De schoolomgeving wordt voor een periode van vier maanden anders ingericht. In deze periode gaan we monitoren wat de effecten van de veranderingen zijn.

Duur van het experiment

In september 2020 verandert de inrichting van de weg rondom de Theresiaschool. Dit duurt tot begin 2021.

Vragen? Of reageren?

Via testdetoekomst@rotterdam.nl kunt u uw vragen stellen over het experiment. Wilt u liever telefonisch uw vraag stellen? Dat kan via 14 010.

\