Test de toekomst van Rotterdam
Gepubliceerd op: 29-04-2020
Geprint op: 05-12-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/test-de-toekomst/
Ga naar de hoofdinhoud

Rotterdam groeit. Het wordt steeds drukker in de stad. Steeds meer mensen lopen, pakken de fiets of het openbaar vervoer. En daar is het Rotterdam van nu niet op gebouwd.

Daarom richten we bepaalde wegen tijdelijk anders in. Om te testen hoe we de ruimte op straat beter kunnen indelen. We testen wat wel en niet werkt.

Met een andere verkeerssituatie leren we of de omgeving verbetert. Bijvoorbeeld door fietsers meer ruimte te geven of het autoverkeer een andere route te laten rijden. Op deze manier maken we Rotterdam klaar voor de toekomst: gezonder, schoner en beter bereikbaar. Een stad waar iedereen veilig onderweg kan zijn.

Er zijn nu al meer voetgangers en fietsers dan automobilisten in de binnenstad. Daar zullen we de straten ook op moeten aanpassen.

Verkeersaanpak Maastunnelcorridor

Een afbeelding van de afgesloten rijbaan op de Pleinweg aan de zuidkant van de Maastunnel. Deze afgesloten rijstrook is aangegeven door een verkeersbord, een doorgetrokken streep en een icoon van een auto op het wegdek.

Schone lucht voor iedereen, daar gaan we voor. Daarom rijdt er op de route naar de Maastunnel minder verkeer.

Lees hier meer informatie.

Veilige Schoolomgeving: Bergse Zonnebloem

Een afbeelding met daarop een vader en een zoon die op de fiets naar school komen. Op de voorgrond staat een hek op haal- en brengtijden tijdelijk de straat afsluit. Zo kan elk kind hier veilig naar school lopen of fietsen.

Ieder kind moet veilig naar school kunnen lopen of fietsen. Daarom maken we de omgeving rondom de basisschool veiliger.

Lees hier meer informatie.

Welke verkeerssituaties hebben we getest in 2019 en 2020?

Het eenrichtingsverkeer in de Hoogstraat is definitief. De straat wordt veiliger voor fietsers. Tijdens de Mobility Challenge Hoogkwartier in 2019 werd deze situatie al getest. Op vraag van bewoners en ondernemers is de situatie nu permanent.

Tijdens de Mobility Challenge Hoogkwartier experimenteerden bewoners, Stadslab Hoogkwartier, en de gemeente met deelvervoer, meer groen in de wijk en met eenrichtingsverkeer in de Hoogstraat. We leerden tijdens de Mobility Challenge wat wel en wat niet werkte. Hoe een andere vorm van vervoer, deelvervoer, kan bijdragen aan meer ruimte en groen in de wijk. En of de verkeerssituatie daarmee verbeterde.

Leren van de Mobility Challenge

Benieuwd naar alle resultaten en ervaringen uit de Mobility Challenge Hoogkwartier? Bekijk dan de korte documentaire of lees de uitgebreide kennispaper op www.mchoogkwartier.nl. Hier worden aanbevelingen en geleerde lessen gedeeld voor andere wijken in Rotterdam en andere wijken in Nederland. Zo leren we van elkaar.

Vergroening Hoogkwartier

In 2021 zijn 19 plantvakken aangebracht in het Hoogkwartier. Niet alleen parkeervakken, maar ook plekken op de stoep zijn ingericht als groene plekken. Op de plattegrond hieronder ziet u waar de groenvakken zijn gerealiseerd. De keuze voor deze plekken is gemaakt op basis van reacties van bewoners en ondernemers uit het Hoogkwartier. Uit bijeenkomsten en evaluaties bleek dat zij de tijdelijke vergroening van de parkeervakken tijdens de Mobility Challenge Hoogkwartier als prettig ervaarden en dit graag definitief wilden maken. 

Wilt u reageren of een vraag stellen? Geef het door via onze reactiepagina of bel naar 14 010.

In 2020 werd de verkeerssituatie in het Oude Westen tijdelijk veranderd. Fietsers en voetgangers kregen meer ruimte op het Kruisplein en Eendrachtsplein. Daardoor konden zij veiliger fietsen en lopen. Auto’s konden tijdelijk de pleinen niet meer oversteken. Ook werden de pleinen anders ingericht, met meer groen en meer zitplekken.

Waarom werd hier een andere verkeerssituatie getest?

Een groot deel van de auto’s die door het Oude Westen rijdt, komt niet uit de wijk en heeft hier ook geen bestemming. Ze gebruiken de wijk als route van oost naar west en andersom. Door de wegen op het Kruisplein en het Eendrachtsplein aan te passen, rijden deze zogenaamde ‘wijkvreemde’ auto’s niet meer door het Oude Westen.

In 2020 werd de verkeerssituatie aan de noordkant van de Erasmusbrug tijdelijk veranderd. Het kruispunt met het Vasteland en de Schiedamsedijk, richting de Erasmusbrug, is aangepast om fietsers en voetgangers meer ruimte te geven. Het fietspad is nu breder en er is meer opstelruimte gemaakt voor fietsers en voetgangers bij de verkeerslichten. Om deze ruimte te maken, is er voor auto’s één rijstrook minder. Zo wordt het fijner en veiliger om op deze route te fietsen en lopen.

Deze tijdelijke verkeerssituatie blijft van toepassing totdat het kruispunt definitief wordt aangepast. Met meer ruimte voor fietsers en voetgangers. Uit onderzoek blijkt dat de verkeerssituatie zoals voorheen niet veilig genoeg was voor het groeiend aantal fietsers en voetgangers op deze plek.

Waarom werd hier een andere verkeerssituatie getest?

De Erasmusbrugroute is de belangrijkste fietsroute tussen noord en zuid. Op het kruispunt aan de noordkant van de Erasmusbrug is het erg druk met fietsers. Om de wachttijden voor de fietsers en voetgangers minder lang te maken, staan de verkeerslichten vaker op groen. Dat hebben we in 2019 al veranderd. Omdat ze af en toe ook tegelijk groen licht hebben, komen fietsers elkaar tegen en is het extra druk op die momenten. Daarom is er meer ruimte nodig, zodat fietsers elkaar veilig voorrang kunnen geven.

In 2020 was de verkeerssituatie rondom de Theresiaschool in Bloemhof tijdelijk anders. De basisschool ligt aan de drukke Strevelsweg. Leerlingen van de Theresiaschool voelden zich niet veilig om deze drukke weg over te steken, lopend of met de fiets.

De belangrijkste verandering is de maximumsnelheid. Op de weg voor de school werd de maximale snelheid verandert van 50 km/h naar 30km/h. Ook werd de rijstrook voor auto’s smaller via markeringen op de weg. Teksten op het fietspad zorgden ervoor dat de fietsers alert bleven op overstekende kinderen. Het zicht werd ook vergroot, doordat er fietsvlonders werden geplaatst naast de zebrapaden. Bewoners hoefden hun fiets niet meer in de middenberm te stallen. En verder kregen voetgangers bij de verkeerslichten op de kruising langer groen, zodat zij meer tijd hebben om in één keer over te steken. Er werd gekeken of deze nieuwe verkeersmaatregelen voor een veiliger gevoel zorgden.

Waarom werd hier een andere verkeerssituatie getest?

Rondom een groot aantal basisscholen in Rotterdam rijdt meer autoverkeer dan nodig is. Dat zorgt ervoor dat leerlingen en ouders zich niet veilig voelen op de route van en naar school. Zo ook bij de Theresiaschool aan de drukke Strevelsweg. Basisschoolleerlingen voelden zich niet veilig op de weg en op het fietspad voor de school. Ook bij het oversteken van de drukke Strevelsweg konden onveilige situaties ontstaan. Daar wilde de gemeente wat aan doen, zodat kinderen veiliger (en zelfstandig) naar school kunnen fietsen en lopen.

Meer informatie

Wilt u reageren of een vraag stellen? Geef het door via onze reactiepagina of bel naar 14 010.