Test de toekomst van Rotterdam
Gepubliceerd op: 29-04-2020
Geprint op: 08-03-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/test-de-toekomst/
Ga naar de hoofdinhoud

Rotterdam groeit. Het wordt steeds drukker in de stad. Steeds meer mensen lopen, pakken de fiets of het openbaar vervoer. Daarom richten we bepaalde wegen tijdelijk anders in. We testen wat wel en niet werkt.

Zo willen we leren of de verkeerssituatie en de omgeving verbetert. Op deze manier maken we Rotterdam klaar voor de toekomst: gezonder, schoner en beter bereikbaar.

In de stad voeren we vier experimenten uit met tijdelijke aangepaste verkeerssituaties.

Definitieve invoering eenrichtingsverkeer Hoogstraat

Het eenrichtingsverkeer in de Hoogstraat is definitief. De straat wordt veiliger voor fietsers. Tijdens de Mobility Challenge Hoogkwartier vorig jaar werd deze situatie al getest. Op vraag van bewoners en ondernemers is de situatie nu permanent.

Tijdens de Mobility Challenge Hoogkwartier experimenteerden bewoners, Stadslab Hoogkwartier, en de gemeente met deelvervoer, meer groen in de wijk en met eenrichtingsverkeer in de Hoogstraat. We leerden tijdens de Mobility Challenge wat wel en wat niet werkte. Hoe een andere vorm van vervoer, deelvervoer, kan bijdragen aan meer ruimte en groen in de wijk. En of de verkeerssituatie daarmee verbeterde.

Leren van de Mobility Challenge

Benieuwd naar alle resultaten en ervaringen uit de Mobility Challenge Hoogkwartier? Bekijk dan de korte documentaire of lees de uitgebreide kennispaper op www.mchoogkwartier.nl. Hier worden aanbevelingen en geleerde lessen gedeeld voor andere wijken in Rotterdam en andere wijken in Nederland. Zo leren we van elkaar.

Planning vergroening parkeervakken en verbreding gedeelte stoep Hoogstraat

In 2021 worden parkeervakken in het Hoogkwartier vergroend en wordt de stoep van een deel van de Hoogstraat verbreed. Op de plattegrond hieronder ziet u welke parkeervakken dit zijn. De keuze voor deze parkeervakken zijn gemaakt op basis van reacties van bewoners. Uit bijeenkomsten bleek dat zij graag vergroening van parkeervakken zien rondom de kruispunten in de Hoogstraat.

Meer informatie

Wilt u reageren of een vraag stellen? Dat kan door een e-mail te sturen naar mobiliteitso@rotterdam.nl.
Meer informatie over het Hoogkwartier vindt u op mchoogkwartier.nl.

Een groot deel van de auto’s die door het Oude Westen rijdt, komt niet uit de wijk en heeft hier ook geen bestemming. Ze gebruiken de wijk als route van oost naar west en andersom. Door de wegen op het Kruisplein en het Eendrachtsplein aan te passen, rijden deze zogenaamde ‘wijkvreemde’ auto’s niet meer door het Oude Westen.

Vanaf donderdag 30 april verandert de verkeerssituatie in deze wijk. Fietsers en voetgangers krijgen meer ruimte op het Kruisplein en de Eendrachtsplein. Daardoor wordt het veiliger om hier te fietsen en lopen. Auto’s kunnen de pleinen niet meer oversteken. De verkeerssituatie wordt door minder verkeer veiliger en de lucht in de wijk schoner en gezonder.

Wat verandert er precies?

Deze plattegronden geven aan hoe de nieuwe verkeerssituaties voor het Kruisplein en het Eendrachtsplein eruitzien.

Wat betekent dit voor u?

Bewoners en bezoekers kunnen de wijk nog gewoon lopend, per fiets, met het openbaar vervoer en met de auto bereiken. Wel is de route voor auto’s veranderd. Wilt u weten welke route het beste is voor u, kijk dan voor actuele verkeersinformatie op rotterdamonderweg.nl/testdetoekomst.

Duur van het experiment

Vanaf 30 april 2020 verandert de inrichting van de weg rondom het Kruisplein en het Eendrachtsplein. Dit duurt tot minimaal eind augustus 2020.

Vragen? Of reageren?

Wij zijn benieuwd wat u vindt van de veranderingen in het Oude Westen. U kunt reageren via testdetoekomst@rotterdam.nl.Via dit e-mailadres kunt u ook uw vragen stellen over het experiment. Wilt u liever telefonisch uw vraag stellen? Dat kan via 14 010.

 

De Erasmusbrugroute is de belangrijkste fietsroute tussen noord en zuid. Op het kruispunt aan de noordkant van de Erasmusbrug is het erg druk met fietsers. Om de wachttijden voor de fietsers en voetgangers minder lang te maken, staan de verkeerslichten vaker op groen. Dat hebben we in 2019 al veranderd. Omdat ze af en toe ook tegelijk groen licht hebben, komen fietsers elkaar tegen en is het extra druk op die momenten. Daarom is er meer ruimte nodig, zodat fietsers elkaar veilig voorrang kunnen geven.

Op maandag 25 mei is de verkeerssituatie aan de noordkant van de Erasmusbrug veranderd. De inrichting op het kruispunt met Vasteland en Schiedamsedijk is aangepast om fietsers en voetgangers meer ruimte te geven. Zo wordt het fijner en veiliger om op deze route te fietsen en lopen.

Wat betekent dit voor u?

De Erasmusbrug blijft van beide kanten bereikbaar voor al het verkeer. Wel is de weginrichting voor auto’s veranderd aan de noordkant van de Erasmusbrug. Wilt u weten welke route het beste is voor u, kijk dan voor actuele verkeersinformatie op rotterdamonderweg.nl.

Duur van het experiment

Op dit moment worden de resultaten verzameld om te kijken of deze tijdelijke verkeerssituatie de omgeving heeft verbeterd. Het experiment en de bijbehorende maatregelen aan de noordkant van de Erasmusbrug lopen door totdat de resultaten bekend zijn.

Vragen? Of reageren?

Via testdetoekomst@rotterdam.nl kunt u uw vragen stellen over het experiment. Wilt u liever telefonisch uw vraag stellen? Dat kan via 14 010.

De uitstoot van verkeer bepaalt voor een belangrijk deel de luchtkwaliteit in de stad. Op de route tussen het Zuidplein en het Bentinckplein, met de Maastunnel in het midden van die route, rijdt veel verkeer. De gemeente heeft het doel dat de luchtkwaliteit in de hele stad vanaf 2020 voldoet aan de Europese normen. Door dit verkeersexperiment rijdt er minder verkeer op deze route en wordt de lucht hier schoner en gezonder.

Op de route tussen het Zuidplein en het Bentinckplein is één rijstrook voor auto’s en vrachtwagens tijdelijk afgesloten, met uitzondering van de hulpdiensten en OV-bussen buiten dienst (zonder passagiers). Dit geldt voor het verkeer dat zowel vanaf de noord- als vanaf de zuidkant richting de Maastunnel rijdt. Zo komt er steeds minder uitstoot, wordt de lucht steeds schoner en gezonder en blijft Rotterdam bereikbaar. Geleidelijk werken we toe naar het verminderen van de wegcapaciteit, waarmee uitstoot door verkeer verder afneemt.

Daarnaast onderzoekt de gemeente op deze route de mogelijkheden om ruimte te maken voor een snelle verbinding voor het openbaar vervoer. Deze aangepaste verkeerssituatie zou een eerste stap kunnen zijn naar een nieuwe, snelle openbaar vervoerverbinding tussen noord en zuid.

Het verkeersexperiment verlengd

Het verkeersexperiment op de route naar de Maastunnel is verlengd tot minimaal eind februari 2021. De ervaring tot nu toe leert dat deze aangepaste verkeerssituatie weinig verkeershinder oplevert. Vanwege de weersomstandigheden nemen meer mensen in de wintermaanden de auto. Voordat er een besluit wordt genomen over definitieve aanpassingen, wordt er gekeken of deze andere wegindeling ook mogelijk is als meer mensen de auto pakken tijdens de wintermaanden. Om daarachter te komen, is het verkeersexperiment op de route naar de Maastunnel verlengd.

Op basis van de cijfers tot nu toe is de verwachting dat dit jaar de hele route aan de normen voor luchtkwaliteit voldoet. Dit komt mede door gunstige weersomstandigheden en de coronacrisis. Het is waarschijnlijk dat een volgende stap nodig is om de luchtkwaliteit structureel te verbeteren zodat we blijven voldoen aan de wettelijke normen. Welke volgende stappen er nodig zijn, wordt nu verder onderzocht.

Wat betekent dit voor u?

De Maastunnel blijft, ook tijdens de verlenging, van beide kanten bereikbaar. Er rijdt wel minder verkeer op de route van zuid naar noord en andersom. Een andere route naar uw bestemming kan wellicht sneller zijn. Wilt u weten welke route het beste is, kijk dan voor actuele verkeersinformatie op rotterdamonderweg.nl.

Duur van het experiment

De inrichting van de weg is veranderd op de route van het Zuidplein tot het Bentinckplein (verkeersbesluit). Het verkeersexperiment is per 31 oktober verlengd tot en met eind februari 2021.

Vragen? Of reageren?

Via testdetoekomst@rotterdam.nl kunt u uw vragen stellen over het experiment. Wilt u liever telefonisch uw vraag stellen? Dat kan via 14 010.

Rondom een groot aantal basisscholen in Rotterdam rijdt meer autoverkeer dan nodig is. Dat zorgt ervoor dat leerlingen en ouders zich niet veilig voelen op de route van en naar school. Daar wil de gemeente wat aan doen, zodat de verkeerssituatie veiliger wordt en kinderen zelfstandig naar school kunnen fietsen en lopen.

Het experiment Veilige Schoolomgeving maakt onderdeel uit van een reeks verkeersexperimenten om op verschillende locaties in Rotterdam de inrichting van de weg tijdelijk aan te passen. Zo leren we wat wel en niet werkt. We testen de toekomst van Rotterdam.

Theresiaschool in Bloemhof, Rotterdam-Zuid

Op 14 september start het eerste experiment bij de Theresiaschool in Bloemhof. Leerlingen van de Theresiaschool voelen zich niet veilig op de weg en het fietspad voor de school. Ook bij het oversteken van de drukke Strevelsweg kunnen onveilige situaties ontstaan. Daarom wordt de verkeerssituatie rondom de school voor een periode van vier maanden tijdelijk anders ingericht. Zo leren we of deze nieuwe verkeersmaatregelen helpen voor een veiliger gevoel. Ook leren we of meer kinderen zelfstandig naar school gaan fietsen en lopen.

Wat verandert er precies?

De belangrijkste verandering is de maximumsnelheid. Deze wordt vanaf 14 september tijdelijk lager op het gedeelte van de Strevelsweg, voor de basisschool. De snelheid gaat van 50 naar 30 kilometer per uur. We kijken ook wat andere aanpassingen doen voor de verkeersveiligheid bij de school. Zo wordt de rijbaan voor de school smaller via markeringen op de weg. Er komen teksten op het fietspad die zorgen dat fietsers goed opletten voor overstekende kinderen en er zijn fietsvlonders naast het zebrapad geplaatst. Bewoners hoeven hun fiets niet meer in de middenberm te stallen. Dit vergroot het zicht voor alle verkeersdeelnemers. Voetgangers krijgen bij de verkeerslichten op de kruising langer groen, zodat zij meer tijd hebben om in één keer over te steken. Tot slot is er nieuwe verlichting bij de voetgangersoversteek geplaatst om te kijken welk effect dit heeft.

Dit pakket aan maatregelen is in samenspraak met de schoolkinderen tot stand gekomen. Op de plattegrond hieronder ziet u de nieuwe tijdelijke verkeerssituatie.

Wat betekent dit voor de bereikbaarheid?

Voor bewoners en bezoekers verandert er tijdens dit verkeersexperiment niets aan de route en bereikbaarheid van de straten rondom de school. Ook winkels en bedrijven aan de Strevelsweg blijven bereikbaar.

Duur van het experiment

Vanaf 14 september 2020 verandert de inrichting van de weg rondom de Theresiaschool. Het verkeersexperiment duurt tot halverwege januari 2021.

Evaluatie en vervolg

Tijdens het experiment verzamelen we data om te meten wat wel en niet werkt. Er volgt dan een rapport over de effecten en conclusies van het experiment. Het rapport wordt, samen met een advies, voorgelegd aan het college van B&W. Daarna krijgt de gemeenteraad een voorstel over de toekomstige inrichting van de weg rondom de Theresiaschool.

Vragen? Of reageren?

Via testdetoekomst@rotterdam.nl kunt u uw vragen stellen over het experiment. Wilt u liever telefonisch uw vraag stellen? Dat kan via 14 010.

Rondom een groot aantal basisscholen in Rotterdam rijdt meer autoverkeer dan nodig is. Dat zorgt ervoor dat leerlingen en ouders zich niet veilig voelen op de route van en naar school. Daar wil de gemeente wat aan doen, zodat de verkeerssituatie veiliger wordt en kinderen zelfstandig naar school kunnen fietsen en lopen.

Het experiment Veilige Schoolomgeving maakt onderdeel uit van een reeks verkeersexperimenten om op verschillende locaties in Rotterdam de inrichting van de weg tijdelijk aan te passen. Zo leren we wat wel en niet werkt. We testen de toekomst van Rotterdam.

Basisschool de Bergse Zonnebloem in het Kleiwegkwartier, Rotterdam-Noord

Vanaf 26 oktober tot 18 december testen we een veiligere schoolomgeving bij basisschool de Bergse Zonnebloem aan de Elektroweg in het Kleiwegkwartier. Op haal- en brengmomenten is de straat voor de basisschool erg druk. De vele auto’s zorgen voor verkeersonveilige situaties. Door geparkeerde auto’s zijn overstekende kinderen niet goed te zien en fietsers moeten zich een weg banen door de opstoppingen vlak voor de school. De gemeente en de basisschool willen dat veranderen.

Wat verandert er precies?

Om de omgeving rondom de school veiliger te maken, sluiten we de Elektroweg tijdens haal- en brengmomenten voor autoverkeer tijdelijk af. Dit doen we met twee afzettingen en verkeersregelaars. Zo leren we of deze nieuwe verkeersmaatregelen helpen aan een veiliger gevoel. Ook leren we of meer kinderen naar school fietsen en lopen. Voor de gezondheid van de kinderen is dit belangrijk.

Op de plattegrond hieronder ziet u de nieuwe tijdelijke verkeerssituatie.

Wat betekent dit voor de bereikbaarheid?

Voor fietsers en voetgangers verandert er tijdens dit verkeersexperiment niets aan de route. De Elektroweg is voor autoverkeer niet bereikbaar op de volgende haal- en brengtijden:

  • Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.00 tot 08.45 uur en van 14.30 tot 15.15 uur
  • Woensdag van 08.00 tot 08.45 uur en van 12.00 tot 12.45 uur

 Als bewoner van de Elektroweg kunt u tijdens de haal- en brengtijden gewoon uw woning bereiken.

Duur van het experiment

Vanaf maandag 26 oktober verandert de verkeerssituatie op de Elektroweg. Het verkeersexperiment duurt tot 18 december 2020.

Evaluatie en vervolg

Tijdens het experiment verzamelen we data om te meten wat wel en niet werkt. Rond half december evalueren we deze tijdelijke verkeerssituatie. Wanneer er nog onvoldoende informatie is opgehaald kunnen we de periode van het experiment verlengen met twee maanden. Wanneer blijkt dat de maatregelen hebben geholpen kan het experiment definitief gemaakt worden. 

Vragen? Of reageren?

Via testdetoekomst@rotterdam.nl kunt u uw vragen stellen over het experiment. Wilt u liever telefonisch uw vraag stellen? Dat kan via 14 010.