Taal en ontwikkeling
Gepubliceerd op: 23-12-2019
Geprint op: 23-11-2020
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/taal-en-ontwikkeling/
Ga naar de hoofdinhoud

Voorkomen is beter dan genezen. De activiteiten uit het taalbeleid helpen te voorkomen dat ouders taalachterstanden doorgeven aan hun kinderen. Het is belangrijk om zo vroeg mogelijk te signaleren of ouders moeite hebben met taal.

Ouders kunnen dan extra ondersteuning krijgen van de gemeente. Bijvoorbeeld in de vorm van een taalcursus.

De gemeente Rotterdam werkt samen met allerlei partners als het gaat om taalontwikkeling bij kinderen en hun ouders. Denk aan het Centra voor Jeugd en Gezin (CJG’s), voor- en vroegschoolse educatievoorzieningen (vve), scholen en de bibliotheek. Met de activiteiten uit het taalbeleid kunnen ouders en verzorgers hun eigen taalvaardigheid in het Nederlands verbeteren. Hierdoor kunnen zij de (taal)ontwikkeling van hun kinderen ook beter stimuleren.

Taalaanbod taal en ontwikkeling

Informatie over taalcursussen in Rotterdam vindt u op socialekaartrotterdam.nl. U kunt zoeken op type aanbod en per postcodegebied.

Er zijn veel taalaanbieders in Rotterdam. U kunt zelf kiezen bij welke taalaanbieder u een taalcursus wilt volgen.

De gemeente betaalt ook taalcursussen over taal en ontwikkeling. Deze cursussen zijn gratis voor inwoners van Rotterdam. Neem voor meer informatie over deze cursussen contact op met de volgende taalaanbieders:

  • Alsare (in de gebieden: Prins Alexander, Kralingen Crooswijk, Centrum, Noord, Delfshaven, Hillegersberg/Schiebroek, Overschie, Hoek van Holland)
  • NL Educatie (in de gebieden: IJsselmonde, Feijenoord, Charlois, Hoogvliet, Pernis, Rozenburg).
  • Bibliotheek Rotterdam doet veel op het gebied van taal: op school, in de kinderopvang en in het gezin. Loop binnen bij het Taalinformatiepunt en zie ook de leesbevorderingsprogramma’s voor ouders en kinderen door Bibliotheek Rotterdam: BoekStart en de Bibliotheek op school.
  • Hoe worden taalachterstanden doorgegeven van ouder op kind? Bekijk het filmpje over Lisa, waarin in 2,5 minuut duidelijk wordt hoe dit kan gaan
  • Lesmateriaal van Stichting Lezen & Schrijven voor de aanpak van laaggeletterdheid bij ouders.

Interessante partijen of organisaties

  • CJG Rijnmond (Centrum voor Jeugd en Gezin) - heeft veel expertise op het gebied van opgroeien, opvoeden en taalontwikkeling
  • Bibliotheek Rotterdam: voor een bezoek aan het Taalinformatiepunt, het taalcafé en voor leesbevorderingsprogramma’s als BoekStart en de Bibliotheek op school
  • Stichting Lezen & Schrijven verzamelt onderzoeken, instrumenten, lesmaterialen en projecten en programma’s rondom het thema gezin en laaggeletterdheid
  • Kijk voor een overzicht van het taalaanbod op socialekaartrotterdam.nl.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het team taal van de gemeente Rotterdam via taal@rotterdam.nl.