Taal en gezondheid
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 21-06-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/taal-en-gezondheid/
Ga naar de hoofdinhoud

Taal speelt een grote rol bij gezondheidsverbetering. Taalachterstand leidt tot hoge kosten in de gezondheidszorg door bijvoorbeeld veelvuldig bezoek aan de huisarts, verkeerd medicijngebruik en beperkte gezondheidsvaardigheden.

Er is een direct verband tussen taalvaardigheid en gezondheid. Mensen die niet goed kunnen spreken, schrijven of lezen beschikken over minder ‘gezondheidsvaardigheden’:

 • ze hebben moeite om informatie over gezondheid te vinden en te begrijpen
 • ze bezoeken veel vaker de huisarts, een specialist of de spoedeisende hulp
 • ze weten te weinig over het zorgsysteem in Nederland
 • ze weten te weinig over preventieve zorg (bijvoorbeeld preventief kankeronderzoek, prenatale zorg, vaccinaties, enzovoort)
 • ze hebben te weinig kennis over een gezonde levensstijl.

Als laaggeletterde Rotterdammers hun taalachterstand verkleinen:

 • vinden en begrijpen ze informatie over gezondheid en gezondheidsrisico’s beter
 • wordt hun levensstijl gezonder
 • doen ze een minder groot beroep op de zorg.

De rol van zorgverleners

Zorgverleners zoals huisartsen, apothekers, ziekenhuizen, medisch specialisten, fysiotherapeuten en zorgcentra kunnen laaggeletterde patiënten helpen door:

 • in hun communicatie met de patiënt rekening te houden met laaggeletterdheid
 • laaggeletterde patiënten door te verwijzen naar taaltrajecten. Ga naar beterintaal.nu.

Training Taal en Gezondheid voor zorgverleners

Voor zorgverleners, zorgorganisaties en zorgopleidingen biedt de gemeente Rotterdam trainingen aan gericht op taal en gezondheid. Taal is een duurzaam medicijn voor laaggeletterde patiënten.

Met meer kennis over het verband tussen laaggeletterdheid en gezondheid, kunnen zij:

 • in hun praktijk laaggeletterdheid eerder herkennen
 • initiatieven ondernemen om begrijpelijker te communiceren met hun patiënten
 • laaggeletterde patiënten doorverwijzen naar taalcursussen.

De training voor zorgverleners wordt gegeven door de Voorlichters Gezondheid. Deze training is kosteloos en duurt ongeveer 2,5 uur. Voor meer informatie en aanmelden zie de website van de Voorlichters Gezondheid.

#Durftezeggen

Met de campagne #Durftezeggen informeert de gemeente Rotterdam zorgverleners over het verband tussen laaggeletterdheid en gezondheid. De materialen van #Durftezeggen bevatten informatie en tips voor zorgverleners. Met posters en video’s kunnen zorgverleners taal en laaggeletterdheid onder de aandacht brengen in hun praktijkruimte of zorgomgeving.

Doel van de campagne is het taboe op laaggeletterdheid te doorbreken en bespreekbaar te maken. De zorgverlener durft te vragen of de patiënt moeite heeft met lezen en schrijven en verwijst de patiënt door naar taallessen. En de patiënt voelt zich veilig genoeg en durft de zorgverlener te zeggen dat hij/zij moeite heeft met lezen en schrijven.

De materialen zijn digitaal beschikbaar voor zorgverleners. Voor meer informatie over #Durftezeggen en aanvragen van materialen, kunt u contact opnemen met Nevin Muratoglu, beleidsadviseur Taal en Gezondheid.

Ondertitelde videofilmpjes van laaggeletterden over taal en gezondheid om te vertonen op schermen in de wachtkamer. Er zijn zes video’s van ongeveer 1 minuut die ook in een video-loop beschikbaar zijn zodat alle filmpjes achter elkaar afspelen.

Platform Taal en Gezondheid

Het Platform brengt zowel maatschappelijke als gemeentelijke partijen en diverse organisaties in de gezondheidszorg samen. Het doel van het platform is om kennis uit te wisselen en elkaar te inspireren om acties gericht op laaggeletterdheid te ondernemen.

De gemeente roept zorgverleners en organisaties op om zich in te zetten voor Taal en gezondheid. Wilt u meer informatie over het Platform of wilt u zich aansluiten? Neem dan contact op met Nevin Muratoglu, beleidsadviseur Taal en Gezondheid.

Taallessen gericht op taal en gezondheid

De gemeente Rotterdam biedt gratis taaltrajecten aan gericht op gezondheid.

De taaltrajecten helpen laaggeletterde Rotterdammers om hun gezondheidsvaardigheden en kennis over gezondheid en zorg te verbeteren. Zodat zij zich gezonder voelen en meer weten over gezondheidsrisico’s die samenhangen met laaggeletterdheid. De Taaltrajecten zijn gericht op gezondheidsthema’s die zijn gerelateerd aan het Preventieakkoord van de gemeente Rotterdam.

In deze trajecten is ook aandacht voor:

 • de bevordering van de communicatie tussen zorgverlener en burger
 • algemene kennis over het Nederlands zorgstelsel. Hoe is dit stelsel opgebouwd?
 • informatie over eerstelijnszorg en tweedelijnszorg. Wanneer heb ik een verwijsbrief nodig?
 • preventief onderzoek, vaccinaties enzovoort
 • hoe kies ik een zorgverzekering, hoe is deze opgebouwd en wat kost een zorgverzekering?
 • wat is de eigen bijdrage, welke zorgkosten moet ik zelf betalen en welke zorgkosten worden door de verzekering vergoed?
 • hoe declareer ik zorgkosten?
 • op welke zorgtoeslagen of andere toeslagen heb ik wel/geen recht?

Deze taallessen worden aangeboden door NL Educatie op de zuidoever (in de gebieden: IJsselmonde, Feijenoord, Charlois, Hoogvliet, Pernis en Rozenburg) en door Alsare op de noordoever (in de gebieden: Prins Alexander, Kralingen Crooswijk, Centrum, Noord, Delfshaven, Hillegersberg/Schiebroek, Overschie en Hoek van Holland).

Meer informatie over deze taallessen en ander taalaanbod in de stad vindt u op de hoofdpagina van Taal.

Toolkit Taal en Gezondheid

Organisaties kunnen de Toolkit Taal, Gezondheid en Zorg gratis op usb krijgen. In 2020 komt er een nieuwe versie. De huidige toolkit is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

Concreet tot actie overgaan met ondersteuning van anderen kan ook. Bekijk welke organisaties actief zijn met taal in de zorg en wat de subsidiemogelijkheden zijn.

Interessante partijen of organisaties

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Nevin Muratoglu via taal@rotterdam.nl. U kunt ook bellen naar 14 010.