Taal en gezondheid
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 25-04-2019
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/taal-en-gezondheid/
Spring naar het artikel
Foto: gemeente Rotterdam

Taal speelt een grote rol bij gezondheidsverbetering. Taalachterstand leidt tot hoge kosten in de gezondheidszorg door bijvoorbeeld veelvuldig bezoek aan de huisarts, verkeerd medicijngebruik en beperkte gezondheidsvaardigheden.

De voornaamste aandachtsgroepen op dit gebied zijn allochtonen van de eerste generatie en ouderen.
Met de activiteiten uit het taalkader willen we de:

  • kennis van het Nederlandse zorgsysteem vergroten
  • therapietrouw en juist medicijngebruik bevorderen
  • vaardigheden vergroten die de algemene gezondheid van Rotterdammers verbeteren

'Weet u wat u slikt?'

Onzorgvuldig gebruik van medicatie wordt vaak veroorzaakt door een taalachterstand. In Rotterdam Zuid loopt het project 'Weet u wat u slikt?' . Hierbij krijgen vooral vrouwen informatie over bewust gebruik van hun medicatie. Daarnaast krijgen ze ook een taalcursus.

Factsheet Taal en Gezondheid

In de factsheet Taal, Gezondheid en Zorg vindt u beknopte informatie met feiten en cijfers over taal en gezondheid.

#Durftezeggen

Stichting Yes we Care voert in samenwerking met de gemeente de campagne #Durftezeggen uit in Rotterdam. Deze campagne is gericht op taal en gezondheid. Een groot aantal zorgverleners in gebieden en wijken met het hoogste aantal laaggeletterden ontvangt het #Durftezeggen-pakket. Met deze campagne vragen wij zorgverleners aandacht te schenken aan laaggeletterdheid in hun praktijkruimte of zorgomgeving. En om het belang van taal voor de gezondheid te ondersteunen. De inhoud van het pakket maakt laaggeletterdheid bespreekbaar met patiënten. En het is makkelijker om laaggeletterdheid onder de aandacht te brengen van collega’s en/of ondersteunend personeel.

De inhoud van het pakket is digitaal beschikbaar. Voor meer informatie over #Durftezeggen kunt u contact opnemen met Nevin Muratoglu, beleidsadviseur Taal en Gezondheid.

De inhoud van het #Durftezeggen-pakket:

Zes verschillende posters van laaggeletterden met uitspraken over #Durftezeggen om op te hangen in de zorgruimte of wachtkamer.

Ondertitelde videofilmpjes van laaggeletterden over taal en gezondheid om te vertonen op schermen in de wachtkamer. Er zijn zes video’s van ca. 1 minuut die ook in een video-loop beschikbaar zijn zodat alle filmpjes achter elkaar afspelen:

Op het YouTube-kanaal van de Gemeente Rotterdam
Op het LinkedIn-kanaal van de gemeente
Op de Facebook-pagina van de gemeente

De video’s zijn ook op deze pagina te bekijken.

Handzame ‘Receptkaarten’. Deze bevatten informatie over onder andere het herkennen van laaggeletterdheid, feiten en bondige informatie over wat de zorgverlener zelf kan doen.

In de Toolkit Taal en Gezondheid vindt u informatie vindt over taal en gezondheid. Feiten en cijfers, onderzoeken, inspirerende voorbeelden van andere zorgverleners en handige tips om zelf aan de slag te gaan. De Toolkit vindt u verderop op deze pagina.

Taalaanbod gezondheid

Op de pagina Taal in Rotterdam vindt u het volledige taalaanbod in Rotterdam ook opgesplitst per gebied. U kunt mensen hiernaar doorverwijzen of zelf voor hen zoeken.

Informatiebladen anderstaligen voor taalaanbieders en zorgverleners

Als zorgverlener of taalaanbieder krijgt u regelmatig te maken met (laaggeletterde) anderstaligen. Er is een social marketingonderzoek gedaan onder Nederlandse vrouwen van Marokkaanse en Turkse afkomst. Met deze informatiebladen kunt u uw communicatie en aanbod beter laten aansluiten op deze doelgroep.

Training Taal en gezondheid

Voor taalaanbieders en zorgverleners is er de training 'Met taal versta je elkaar'. Met verschillende werkvormen en materialen kunt u uw eigen doelgroep bewust maken. Niet alleen over gezondheid in het algemeen maar ook over zorgverlening in Nederland in het bijzonder. De training is gratis te volgen en duurt 2,5 uur.

Platform Taal, Gezondheid en Zorg

Binnen het taalbeleid heeft gemeente Rotterdam een regisserende en faciliterende rol. Denk aan het opstarten van nieuwe initiatieven, verbinden, netwerken creëren en zorgen voor kennisdeling. In 2015 nam Rotterdam het initiatief tot de oprichting van het Platform Taal, Gezondheid en Zorg. In dit Platform zitten zowel maatschappelijke als gemeentelijke partijen en verschillende organisaties in de gezondheidszorg.

Het doel van het platform is kennis uitwisselen en delen, nieuwe initiatieven ontplooien en aanjagen. Het Platform richt zich op het bevorderen van de gezondheid van Rotterdammers en het verlagen van maatschappelijke kosten. De platformleden staan achter de doelstellingen van de gemeente Rotterdam op Taal, Gezondheid en Zorg.

Toolkit Taal, Gezondheid en Zorg

Organisaties kunnen de Toolkit Taal, Gezondheid en Zorg gratis op usb krijgen. De toolkit  is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

De handvatten en praktische tips maken het voor u eenvoudig om tot actie over te gaan.

Concreet tot actie overgaan met ondersteuning van anderen kan ook. Bekijk welke organisaties actief zijn met taal in de zorg en wat de subsidiemogelijkheden zijn.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen of bellen naar 14 010.