Spring naar het artikel

Als particuliere huiseigenaar kunt u soms subsidie krijgen voor het onderhoud of de verbetering van uw huis. Achterstallig onderhoud kan dan worden aangepakt met financiële steun van de gemeente.

Ook voor energiebesparende maatregelen, funderingsonderzoek en de samenvoeging van woningen is in bepaalde gevallen subsidie mogelijk.

Hieronder vindt u een overzicht van de subsidieregelingen: