Programma Steigers op Zuid
Gepubliceerd op: 20-12-2017
Geprint op: 21-01-2020
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/steigers-op-zuid/
Spring naar het artikel

Het programma Steigers op Zuid 2.0 is in 2019 door het college vastgesteld. Het is een uitwerking van de afspraken binnen het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ).

Het Uitvoeringsprogramma Particuliere Woningvoorraad 2019-2022 'Steigers op Zuid 2.0 (pdf) beschrijft hoe dit college invulling geeft aan de ambitie om van 3.132 woningen het achterstallig onderhoud weg te werken.

Omvangrijke woningverbetering

In het Nationaal Programma Rotterdam Zuid is afgesproken dat er tussen 2010 en 2030 35.000 woningen op Zuid worden aangepakt. Hierbij gaat het om de aanpak van 12.000 woningen in bezit van de woningcorporaties en 23.000 woningen in bezit van particulieren. Van deze 23.000 particuliere woningen moeten er 10.000 ingrijpend worden verbeterd, of vervangen door nieuwe woonvormen (transformatie). Van de overige 13.000 woningen moet de onderhouds- en beheerstructuur worden verbeterd.

In vorige collegeperiodes is gestart met de aanpak van de eerste 2.600 woningen. De ambitie is om deze collegeperiode minstens 3.000 woningen mee te nemen. Deze aanpak moet leiden tot een versterking van de staat van onderhoud en de organisatie van het beheer van deze woningen.

Samen met VvE's aan de slag

Het project Steigers op Zuid biedt Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) de mogelijkheid met subsidies en goedkope leningen hun woning flink te verbeteren en achterstallig onderhoud aan te pakken. Ook kunnen eigenaren zo investeren in duurzame maatregelen en bijvoorbeeld zonnepanelen plaatsen.

Lees de interviews met de betrokkenen:

Tineke Kloosterman is voorzitter van de VvE Van Langendonckstraat in Rotterdam Lombardijen, waarin de eigenaren van 24 appartementen zijn verenigd.

Zij maken gebruik van de mogelijkheid om met subsidies van de gemeente achterstallig onderhoud aan hun flat weg te werken.

'Alle woningeigenaren in de wijk hebben een brief gekregen van de gemeente', vertelt Kloosterman die inmiddels 28 jaar woont aan de Van Langendonckstraat. 'Daarin schreef de gemeente dat het project Steigers op Zuid betekende dat er een subsidiepot met geld was voor grootschalige woningverbetering voor de wijk Lombardijen. Daarmee is voor ons de bal gaan rollen. Zoiets bespreken we natuurlijk in de VVE. Wat gaan we ermee doen? Niet iedereen is overigens direct enthousiast. Er zijn ook mensen die best achterdochtig zijn. Die denken: die pot met geld, dat is allemaal heel mooi, maar waar komen we uiteindelijk op uit?'

Opknapbeurt echt nodig

Toch was het dringend nodig dat er wat zou gaan gebeuren, maakt Kloosterman duidelijk. "De galerijvloeren hebben echt een opknapbeurt nodig. Net als het verfwerk en de binnenkant van het trappenhuis, de verlichting en de kelderruimtes. Legio zaken. En als je het niet aanpakt, maar het onderhoud blijft uitstellen, dan ga je nog meer achteroplopen en worden de problemen alleen maar groter. Overigens stonden al die zaken al op het lijstje van onze VvE om aan te pakken. Maar met subsidies kun je natuurlijk veel meer doen."

VVE-010 maakt onderhoudsplan

VVE-010 is de organisatie die VvE’s ondersteunt bij het maken van de onderhoudsplannen. Kloosterman: 'Zij hebben het hele complex bekeken en een lijst opgesteld van zaken die moeten worden aangepakt. Zij maken dus een onderhoudsplan. Daar hebben we vervolgens als VvE weer over vergaderd: wat zijn de dingen die binnen nu en drie jaar moeten gebeuren en wat kan misschien nog even wachten? VVE-010 heeft daarbij ook aangegeven wat de subsidiemogelijkheden zijn en welk bedrag de VvE voordelig kan lenen om aan de slag te gaan.'

Zonnepanelen

Het verbeteren van de woningen gaat overigens verder dan het opknappen van zaken als het schilderwerk, de betonvloeren en de verlichting, maakt Kloosterman duidelijk. 'Het is bijvoorbeeld mogelijk om te investeren in duurzame maatregelen, zoals zonnepanelen. Daar gaan we als VvE ook mee aan de slag: die panelen komen er. Niet alleen omdat dat duurzamer is, maar vooral omdat we er geld mee kunnen besparen. Met steeds hogere energieprijzen worden de woonlasten steeds hoger. Daar kunnen we niet veel langer mee blijven doorgaan. Het is daarom niet alleen een fijn vooruitzicht dat de woningen er straks weer beter uitzien en er weer een tijd tegenaan kunnen; op termijn zijn we er ook minder geld mee kwijt.'

Dennis Daalmeijer is enthousiast. Hij is vanuit JS de Jong Beheer BV bestuurder van de VvE/Van Langendonckstraat in Rotterdam Lombardijen. 'VvE’s zijn er erg mee geholpen. Wij gaan er vanzelfsprekend 100% in mee.'

In Rotterdam Zuid is in een aantal wijken nog wel eens sprake van achterstallig onderhoud aan woningen. De gemeente wil graag dat de eigenaren daar iets aan doen. Daarom geeft de gemeente eigenaren de mogelijkheid om met subsidies of eventueel een goedkope lening de woningen te verbeteren. Daalmeijer: 'Woningeigenaren in die wijken hebben allemaal een brief van de gemeente gekregen waarin werd uitgelegd wat de gemeente te bieden heeft, maar ook wat de gemeente vervolgens van de eigenaren verwacht.' Ook de eigenaren van het complex aan de Van Langendonckstraat met 24 appartementen hebben die brief gehad. 'Die hebben ze positief ontvangen en in de vergadering van hun VvE besproken. Ze wilden graag met het verbeteren van hun woning aan de slag. Zo is het gaan lopen.'

Meerjarenonderhoudsplan

Vervolgens heeft VVE-010 -de organisatie die VvE’s ondersteunt in het hele woningverbeteringstraject- bij de woningen woning bekeken wat er zou moeten en kunnen gebeuren. 'Zij stellen een zogeheten meerjarenonderhoudsplan op', zegt Daalmeijer. Dat wordt vervolgens weer in de VvE besproken. Hoe ziet het kostenplaatje eruit en welke subsidies zijn er mogelijk? En: wat moet direct gebeuren en wat kan misschien nog even blijven liggen? Wij als beheerders zorgen ervoor dat alles op papier klaarligt. Hoeveel de subsidie bedraagt, bijvoorbeeld, en wat eventueel collectief geleend moet worden namens de vereniging. De VvE neemt dan vervolgens de uiteindelijke beslissing.'

Van schilderwerk tot zonnepanelen

Bij het verbeteren van woningen kan het om veel verschillende werkzaamheden gaan, maakt Daalmeijer duidelijk. 'In VvE-verband gaat het wel altijd om gemeenschappelijke zaken. Denk aan schilderwerk, of betonwerk aan galerijen en het opknappen van de verlichting in kelderruimtes van een flat. Maar het kan ook gaan om renovatie van het dak of het isoleren van gevels en vloeren. Noem maar op. Daarnaast -dat gaat waarschijnlijk bij de Van Langendonckstraat gebeuren- is het mogelijk om zonnepanelen te installeren. Woningeigenaren vinden dat een heel interessante optie om mee aan de slag te gaan. Zeker omdat die duurzame verbetering ook kan rekenen op subsidie. Het is niet alleen goed voor het milieu, het levert ook nog eens een besparing op de energierekening."

Inpandige maatregelen

Het verbeteren van woningen hoeft overigens niet beperkt te blijven tot ‘verenigingszaken’, maakt Daalmeijer duidelijk. 'VVE-010 benadert ook individuele eigenaren. Die kunnen in hun eigen woning aan de slag, bijvoorbeeld met het vervangen van een oude cv-ketel door een nieuwe. Dergelijke -inpandige- maatregelen gaan dan weliswaar buiten de Vereniging van Eigenaren om, maar vallen wel binnen het subsidietraject. Eigenaren moeten dat wel zelf met VVE-010 regelen.'

VVE-010 ondersteunt Verenigingen van Eigenaren bij de verbetering en verduurzaming van hun woningen met het project Steigers op Zuid.

Herman Grimberg, procesbegeleider vanuit VVE-010: 'We ondersteunen VvE’s en Woningeigenaren in hun taak actief te worden en te blijven, het onderhoud van hun pand op orde te brengen en goed te regelen en te zorgen dat ze klaar zijn voor de toekomst'.

De Projectmatige Aanpak Steigers op Zuid is één van de projecten die VVE-010 uitvoert in opdracht van de gemeente. 'Het doel is het verbeteren van de onderhouds- en beheerstructuur van het woningbezit', zegt Grimberg. Bijvoorbeeld door Verenigingen van Eigenaren te activeren en achterstallig onderhoud weg te werken. Bovendien worden VvE’s ondersteund door middel van subsidie en een gemeentelijke lening via het SVn. VvE’s krijgen ook de mogelijkheid te investeren in duurzame verbeteringen van hun vastgoed. Denk bijvoorbeeld aan zonnepanelen, isolatie, tochtwering, en de aanpak van de verwarming en de warmwatervoorziening."

Geld besparen

'Onze aanpak begint met voorlichting door flyers en informatiebijeenkomsten voor eigenaren van woningen die door de gemeente Rotterdam zijn aangewezen.', zegt Grimberg. 'Soms is het eerste contact met eigenaren wat stroef, maar na verloop van tijd als duidelijk wordt wat er allemaal mogelijk is, verandert die houding. De eigenaren zien dat er geld bespaard kan worden door het wegwerken van het achterstallig onderhoud en aanvullende isolatie maatregen of met zonnepanelen.'

Onderhoudsplan

'Een tweede stap is, dat we de woningen inspecteren en aan de hand van die inspectie een Groen Meerjaren Onderhouds Plan (GMJOP) opstellen', vervolgt Grimberg. 'Hieruit blijkt wat er door de jaren heen allemaal nodig en mogelijk is om de kwaliteit van de woning, of het complex van woningen, te verbeteren en het onderhoud op peil te houden. De Vereniging van Eigenaren bespreekt dit plan en vult het aan met haar wensen. Misschien willen de eigenaren overstappen op HR++ beglazing voor extra comfort? Als zij daarvoor kiezen, dan kunnen we dat meenemen in het definitieve plan. Op het moment dat de VvE groen licht geeft, start de fase waarin offertes worden aangevraagd bij uitvoerders als loodgieters, schilders, timmerfabrieken en overige aannemers. De VvE vraagt vervolgens subsidie en de bijbehorende SVn-lening aan op basis van deze offertes.'

Zon voor iedereen dankzij postcoderoos

Grimberg benadrukt dat het bij de VvE’s waar het project Steigers op Zuid zich op richt zeker niet in alle gevallen gaat om ernstig achterstallig onderhoud. 'Bij sommige VvE’s is daar helemaal geen sprake van. Die kunnen en willen vaak meteen aan de slag met verduurzaming, bijvoorbeeld door zelf groene energie op te wekken met zonnepanelen. Hiervoor is het project ‘Molière-Postcoderoos’ in het leven geroepen. Door lid te worden van de energiecoöperatie Duurzaam010 kunnen woningeigenaren mede-eigenaar worden van een zonne-installatie elders in de wijk. Ook wanneer woningeigenaren zelf geen geschikt dak hebben, kunnen zij dus van zonnepanelen gebruikmaken. Daar hoeven ze vrijwel niets voor te doen; wel de lusten, niet de lasten.'

Klaar voor de toekomst

Onder meer vanwege de interesse in die zonnepanelen, is Steigers op Zuid voor Grimberg niet alleen een project dat zich richt op het wegwerken van achterstallig onderhoud. 'Het gaat verder. We ondersteunen mensen om hun woning klaar te maken voor de toekomst. En wanneer eigenaren hun huis isoleren of voor dubbele beglazing kiezen, dan begint die toekomst voor hen vandaag al: ze besparen direct op hun gasverbruik.'

NPRZ

In het NPRZ werken de rijksoverheid, de gemeente Rotterdam, woningcorporaties, onderwijs- en zorginstellingen en bedrijfsleven samen aan een beter perspectief voor Rotterdam Zuid. Het NPRZ werkt met drie sporen: school, werk en wonen.

\