Stedelijk verkeersplan
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 25-06-2019
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/stedelijk-verkeersplan/
Spring naar het artikel
Foto: gemeente Rotterdam

Bij het woord verkeer denk je aan rijdende auto’s, vrachtwagens, bussen, fietsen, brommers en misschien aan voetgangers. Maar verkeer is veel meer dan dat; het draagt namelijk bij aan een gezonde, aantrekkelijke en economisch sterke stad.

In het Stedelijk Verkeersplan 2030 schetst de gemeente hoe zij de toekomst van verkeer in Rotterdam zich ziet ontwikkelen. Die schets wil de gemeente samen met bewoners, bedrijven, kennisinstellingen en andere organisaties in gaan kleuren. Daarom staan de komende maanden in het teken van gesprekken met al deze partijen.

Bekijk de animatie waarin het Stedelijk Verkeersplan kort wordt uitgelegd:

Belangrijke rol

De ambities voor een gezonde leefomgeving en de economische ontwikkeling van de stad hebben de visie op het verkeer in de toekomst bepaald. In het Stedelijk Verkeersplan komen auto’s, fietsers, voetgangers en ov beter met elkaar in balans. De auto is te gast in de binnenstad, en de huidige oeververbindingen worden beter benut, terwijl de gedachte is om er twee verbindingen tussen Rotterdam Noord en Rotterdam Zuid bij te maken, waardoor meer kansen ontstaan voor West en Zuid. Het vervoer over water krijgt een sterke impuls. De Maas is eerder een verbinding dan een scheiding.

Vier conclusies

Uit het plan komen vier conclusies naar voren. Deze conclusies geven richting aan de uitwerking van de plannen op langere termijn:

  • een autoluwe binnenstad
  • een betere aansluiting van West en Zuid op regionale en stedelijke openbaar vervoer netwerken
  • Zuid en de binnenstad beter met elkaar verbinden
  • meeliften op kansen en projecten in de stad (zoals de WorldExpo2025)

Om dit verkeersplan niet alleen voor de stad, maar ook van de stad te maken, is er een uitgebreid consultatietraject doorlopen. Veel partijen hebben aan dit plan meegedacht en gewerkt. Maar ook na dit traject wordt bij de uitvoering van allerlei plannen het debat voortdurend gevoerd. Bekijk het verkeersplan:

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u reageren op het verkeersplan? Stuur dan een mail naar mobiliteitso@rotterdam.nl.