Stedelijk verkeersplan
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 21-01-2020
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/stedelijk-verkeersplan/
Spring naar het artikel

Bij het woord verkeer denk je aan auto’s, vrachtwagens, bussen, fietsen, brommers en voetgangers. Maar verkeer - eigenlijk ‘mobiliteit’ - is meer dan dat. Het draagt namelijk bij aan een gezonde, aantrekkelijke en economisch sterke stad.

Rotterdam staat voor grote uitdagingen. De stad groeit, ruimte wordt schaarser, de economie verandert, het klimaat vraagt om andere keuzes én we willen de stad gezonder en inclusiever maken. Om de stad ook in de toekomst aangenaam en bereikbaar te houden voor Rotterdammers, bezoekers en bedrijven, moet mobiliteit een andere invulling krijgen. De hoofdlijnen van het Rotterdamse mobiliteitsbeleid zijn vastgelegd in het Stedelijk Verkeersplan Rotterdam dat de gemeenteraad in 2017 heeft vastgesteld. In het Stedelijk Verkeersplan schetst de gemeente hoe zij de toekomst van mobiliteit in Rotterdam zich ziet ontwikkelen. Zo komen auto’s, fietsers, voetgangers en ov beter met elkaar in balans. De auto is te gast in de binnenstad en de huidige oeververbindingen worden beter benut. Er is de gedachte is om er nieuwe verbindingen tussen Rotterdam Noord en Rotterdam Zuid bij te maken, waardoor meer kansen ontstaan voor West en Zuid. Het vervoer over water krijgt een sterke impuls. De Maas is eerder een verbinding dan een scheiding.

Bekijk de animatie waarin het Stedelijk Verkeersplan kort wordt uitgelegd:

Vier conclusies

Uit het Verkeersplan Rotterdam komen vier conclusies naar voren. Deze conclusies geven richting aan de uitwerking van de plannen op langere termijn:

  • een autoluwe binnenstad
  • een betere aansluiting van West en Zuid op regionale en stedelijke openbaar vervoer netwerken
  • Zuid en de binnenstad beter met elkaar verbinden
  • meeliften op kansen en projecten in de stad (zoals de WorldExpo2025).

Uitvoeringsprogramma Mobiliteit

Deze plannen zijn concreet uitgewerkt in het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit. In dit programma worden de beleidsstrategieën van de gemeente uitgelegd. Bij elke beleidsstrategie staat een overzicht van de bijbehorende activiteiten. Ook worden de monitoring-resultaten vermeld van de mobiliteitstrends in de stad.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u reageren op het Stedelijk Verkeersplan Rotterdam of het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit? Stuur dan een mail naar mobiliteitso@rotterdam.nl.

\