Stappenplan Zero Emissie Stadslogistiek
Gepubliceerd op: 30-08-2019
Geprint op: 25-10-2020
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/stappenplan-zero-emissie/
Ga naar de hoofdinhoud

Rotterdam werkt aan een duurzame, bereikbare en energiezuinige stad, met schone lucht en een bloeiende economie. Het college heeft in het huidige coalitieakkoord afgesproken de CO2-uitstoot in 2030 met 49 procent te verminderen.

Hiermee sluit het coalitieakkoord aan bij het regeerakkoord. Naast de ambities om de CO2-uitstoot te verminderen wil het college dat er vanaf 2020 geen straten meer zijn waar de Europese normen voor NOX wordt overschreden en wil het college dat in 2022 de gemiddelde luchtkwaliteit in de hele stad is verbeterd ten opzichte van het niveau van 2017.

Verkeer

Mobiliteit speelt hier een belangrijke rol in. Eén derde van de CO2-uitstoot en circa een kwart van de luchtverontreiniging in het stedelijk gebied wordt veroorzaakt door mobiliteit en transport. Ook zorgen de vervoersbewegingen in de stad voor geluidsoverlast, wat de kwaliteit van leven negatief beïnvloedt. Tegelijkertijd zijn mobiliteit en transport essentieel voor het welzijn en de welvaart in de stad. Een goede bereikbaarheid is essentieel om in de stad te wonen en te werken. Binnen de deelsector mobiliteit veroorzaakt stadslogistiek meer dan de helft van de vieze lucht in de stad en heeft een behoorlijke CO2-footprint (meer dan een derde) ten opzichte van personenauto’s.

Belangrijke stappen voor schonere lucht en CO2-reductie

In juli 2019 heeft het college het Stappenplan Zero Emissie Stadslogistiek (ZES) vastgesteld. Daarin staan de stappen om de binnenstad van Rotterdam te ontwikkelen tot Zero Emissie zone. Hierbij ligt de focus op het verminderen van het aantal ritten in de stad en het verschonen van de vrachtvoertuigen die de stad in moeten. In 2025 is het de bedoeling dat alle bevoorrading alleen nog maar door uitstootvrije voertuigen wordt gedaan.

Samen met het bedrijfsleven werkt de gemeente Rotterdam sinds 2014 vanuit de Green Deal 010 Zero Emissie Stadslogistiek (GD010ZES) aan het efficiënter inrichten en het verschonen van de stadslogistiek. Zo verbeteren de luchtkwaliteit en de bereikbaarheid van de binnenstad.

De logistieke sector roept de lokale overheid nu op om te komen tot een concreet kader en beleid, waaronder de geografische afbakening en toegangseisen van een Zero Emissie-zone (ZE-zone) voor stadslogistiek. Het Stappenplan ZES geeft invulling aan deze oproep.

Effectieve maatregelen

Recent onderzoek van TNO laat zien dat een Zero Emissie-zone voor stadslogistiek een van de meest effectieve maatregelen is om als stad de CO2-uitstoot binnen de sector mobiliteit te verminderen. In deze zone wordt het aantal ritten gereduceerd, bijvoorbeeld door het gebruik van een hub, en de ritten worden alleen door volledig emissievrije voertuigen uitgevoerd. De gemeente sluit zich hiervoor aan bij het landelijke Klimaatakkoord, waarin invoering van een ZE-zone voor stadslogistiek in onder andere gemeente Rotterdam als maatregel is opgenomen.

Gezamenlijke opgave

De gemeente wil in 2020 met de ondertekenaars van de GD010ZES (Breytner, DHL, Getru bedrijven, Post-Kogeko Logistics, Renewi, Roadrunner Koeriersdiensten, Transport Service Schelluinen en TNO), belangenorganisaties (waaronder TLN, evofenedex, VNO-NCW), leveranciers, verladers, transporteurs, ontvangers en bewoners komen tot een aanvullende Green Deal. Deze moet invulling geven aan de ZE-zone in 2025 en gezamenlijke afspraken vastleggen. Daarnaast geeft het convenant inzicht in de aanpak per deelsector (bouw, retail, vers, afval, facilitair en pakket), waarbij er voor iedere ondernemer die het raakt een emissievrij alternatief beschikbaar komt.

Meer informatie

Meer weten? Neem dan contact op met logistiek010@rotterdam.nl.