Speelplekken Schiemond
Gepubliceerd op: 06-04-2022
Geprint op: 01-12-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/speelplekken-schiemond/
Ga naar de hoofdinhoud

Dit jaar worden vijf speelplekken in de wijk Schiemond aangepakt. Het doel is om er aantrekkelijke en uitnodigende plekken van te maken voor alle bewoners, jong en oud.

Maar welke behoeftes zijn er in de wijk als het gaat om spelen, sporten en bewegen? We beginnen daarom in april met een participatietraject met kinderen en jongeren uit de wijk. Daarna gaan we samen aan de slag om tot een mooi plan te komen.

Speurtochten door de wijk

Het perspectief van de kinderen en jongeren staat centraal bij het maken van de plannen. Want zij zijn de experts van hun eigen wijk, de omgeving waarin ze wonen en leven. Tijdens speurtochten door de wijk gaan we aan de hand van vragen en activiteiten samen met de jeugd onderzoeken hoe de openbare ruimte in de wijk gebruiken en ervaren.

Onderwerpen die daarbij aan de orde komen:

  • Waar spelen kinderen graag en waar niet?
  • Hoe gebruiken kinderen de bestaande speelplekken en andere plekken in de wijk om te spelen?
  • Wat voor spelletjes spelen ze graag en wat hebben ze ervoor nodig?
  • Met wie spelen ze samen?
  • Hoe en waar spelen de kinderen onderweg?
  • Wat missen ze, wat zouden ze graag anders zien?

Speelkaart voor de wijk

In fase 2 wordt deze informatie vertaald op een speelkaart voor de wijk. De speelkaart laat zien hoe het buitenspelen, sporten, bewegen en ontmoeten in de wijk Schiemond leuker gemaakt kan worden. Deze eerste plannen worden met kinderen en bewoners besproken en door hen aangevuld tijdens verschillende inloopbijeenkomsten in de maand mei 2022.

Presentatie van de definitieve speelkaart

Eind juni zal de speelkaart samen met de definitieve ontwerpen voor de vijf speelplekken opnieuw worden gepresenteerd. Hiervoor wordt weer op 3 plekken een inloop georganiseerd, zodat kinderen en bewoners zien wat er met er hun ideeën is gebeurd. We vragen de kinderen, jongeren en volwassenen die meedoen met de verschillende participatierondes, om dit met de andere wijkbewoners te delen. Op deze manier wordt een zo breed mogelijk publiek bereikt en kunnen zoveel mogelijk ideeën een plek krijgen in de plannen.

Huis van de Wijk

We sluiten zoveel mogelijk aan bij bestaande wekelijkse (kinder- en jongeren)activiteiten in de wijk in het Huis van de Wijk, OBS De Boog en speeltuin Wiffel Waffel. Voor de inloopbijeenkomsten in mei en juni wordt u nader geïnformeerd.

Meer informatie

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met Ineke Streefkerk, wijkregisseur Stadsbeheer, via het centrale telefoonnummer 14 010.