Speelplekken in Hoek van Holland
Gepubliceerd op: 17-05-2019
Geprint op: 21-07-2019
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/speelplekken-in-hvh/
Spring naar het artikel
Foto: gemeente Rotterdam

In 2019 en 2020 worden vier speelplekken in Hoek van Holland opgeknapt. Dat doen we niet alleen maar in samenspraak met omwonenden. Want buiten is van ons. Van ons allemaal.

Het gaat om twee speelplekken aan de Willem Barentsstraat, de speelplek op de Hoekse Hillweg en de speelplek op de Mercatorweg. De komende jaren komen nog meer speelplekken in Hoek van Holland aan de beurt.

Wat vinden kinderen leuk?

Speelplekken zijn voor kinderen dus is het logisch dat we ook aan de kinderen zelf vragen wat ze leuk vinden. En zo gingen medewerkers van de gemeente Rotterdam eind februari op stap met een aantal kinderen van de BSO Dua. De speelideeën waren niet van de lucht. Van boomhut tot trampoline. Van Free Running tot een heuse stormbaan. Van een klimwand tot een fantasiewereld. Genoeg inspiratie waarbij duidelijk werd dat spelen waarbij snelheid, spanning, zwieren, beweging en natuur om de hoek kijkt, leuk wordt gevonden.

In maart 2019 zijn nog drie scholen bezocht : De Driemaster, de Van Rijckevorselschool en de Jozefschool. Ook daar zijn veel wensen en ideeën opgehaald.

En hoe zit het met de ouders?

Natuurlijk is ook de mening van ouders belangrijk. Zo zijn we in gesprek gegaan met een aantal bewoners van de Willem Barentsstraat om de behoeften en wensen van ouders en kinderen op te halen. Zij hadden eerder een petitie ingediend over de verandering van een speelplek in de wijk. Ook vinden ouders dat, naast het speelplezier van hun kinderen, de veiligheid en de toegankelijkheid van de speelplek belangrijk is.

Hoe nu verder?

Het doel is om de speelplekken zo in te richten dat kinderen er vaak en met plezier komen spelen. Daarbij willen we zorgen dat er voor ieder wat wils is, voor zowel de allerkleinsten als de wat oudere kinderen. Een gevarieerd aanbod dus met speeltoestellen die qua gebruik en mogelijkheden zijn afgestemd op de behoeften en wensen van de gebruikers. De uitdaging voor de gemeente is om de behoeftes te vertalen naar speeltoestellen die zoveel mogelijk genoemde elementen (zoals snelheid en spanning) bevatten.

Begin juli organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst in het Huis van de Wijk de Hoekstee. Tijdens deze avond worden de ideeën uit de wijk samen gebracht en de bevindingen teruggekoppeld. Kinderen en buurtbewoners blijven ook daarna betrokken bij de uitwerking en de ontwerpkeuzes. Op een ander moment wordt het inrichtingsconcept voorgelegd en besproken. Daarna worden de concepten bijgewerkt en definitief gemaakt. De definitieve datum en uitnodiging volgen zo snel mogelijk.

Voorlopige planning

  • Oktober 2019: Bewonersbijeenkomst, visiepresentatie met deeluitwerkingen (inrichtingsconcept).
  • November 2019: Verwerking feedback bewonersbijeenkomst oktober 2019 en definitief ontwerp.
  • Januari 2020: Delen inrichtingstekening en informeren uitvoeringsdatum.
  • Maart/mei 2020: Start uitvoering.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de speelplekken in Hoek van Holland? Neem dan contact op met wijkregisseur Yvonne Janssen, telefoon (010) 489 89 00.