Spangen
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 24-09-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/spangen/
Ga naar de hoofdinhoud

De wijk Spangen werd zo'n honderd jaar geleden gebouwd voor de 'nette arbeidersklasse'. Lagere ambtenaren, postbodes, busconducteurs en kantoorpersoneel bijvoorbeeld. In een tijd van woningnood hadden ook zij recht op licht, lucht, ruimte.

Toen werd al de kiem gelegd voor een sterk 'Spangengevoel'. Spangenaren voelen nog altijd een grote betrokkenheid bij hun wijk. Soms komt dat door hun band met voetbalclub Sparta. En vaak door de wil er met elkaar iets van te maken.

In Spangen wonen zo'n tienduizend mensen. De wijk vormt een soort cirkel. Grenzen zijn de Delfshavense Schie, de Spaansebocht en de Mathenesserweg. Bewoners laten een enorme mix aan culturele en sociale achtergronden zien. Juist dat maakt de wijk voor velen aantrekkelijk. Er is flink geïnvesteerd in renovatie en nieuwbouw. De Staringbuurt is voorlopig de laatste nieuwbouwontwikkeling.

In de jaren negentig van de vorige eeuw ging het minder goed met Spangen. Verpaupering en verloedering deden mensen wegtrekken. Dankzij volhardende inzet van bewoners en gemeente heeft de wijk niet langer een negatief imago. Integendeel. Jonge gezinnen zien hier genoeg kansen.

Kinderen en jeugd krijgen veel aandacht in Spangen. Het gemiddelde schoolniveau stijgt. Maar er zijn ook gezinnen die in armoede leven. Allerlei initiatieven in Spangen proberen dit te verbeteren. Het gezamenlijke motto: meer kansen voor de jeugd. Dat gebeurt bijvoorbeeld door samenwerking met basisscholen met extra programma's om iedereen gelijke kansen te bieden.

De gebiedscommissie Delfshaven bestaat uit vijftien gekozen bewoners. Ze geven gevraagd en ongevraagd advies aan het stadsbestuur. De commissie werkt met een wijkagenda voor Spangen voor de periode 2019 tot 2022.

De zes belangrijkste doelen uit deze wijkagenda:

  • De Kracht van Spangenaren: verbinding zoeken vanuit diversiteit, meer ontmoetingsplekken voor bewoners, stimuleren eigen initiatieven
  • Groener en kindvriendelijker: investeren in groen en dit gebruiken voor verbinding in de wijk, combineren van groen, water en spel, zorgzaam voor bestaand groen, groen combineren met recreatie (Spoordijk), meer uitdagende speeltoestellen
  • Schoner en (verkeers)veiliger: zwerfvuil beter opruimen, verbeterde veiligheid vasthouden, meer aandacht voor veilig verkeer, speciaal voor (jonge) fietsers
  • Meer kansen voor de jeugd: gezondheidsvoorlichting, toegankelijke opvoedingsondersteuning, startkwalificatie voor jongeren, talenten benutten, klusbanen of wijkbedrijf met werk voor jongeren, rolmodellen benutten
  • Thuisbasis op orde: investeren en behouden toegankelijke hulp bij schulden, armoede, taalonderwijs, investeren in gezonde levensstijl, ouderen behouden voor de wijk.

Meer informatie over deze doelen en de inzet van gemeente Rotterdam om deze te helpen realiseren op Wat doet de gemeente.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie zoals de leden van de gebiedscommissie en vergaderstukken op de webpagina Delfshaven. Actuele ontwikkelingen in Spangen vinden een plek in de Stadskrant op gebiedspagina Delfshaven. Ook Facebook is een actuele informatiebron.