Slimme wijkcontainers
Gepubliceerd op: 20-11-2017
Geprint op: 18-08-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/slimme-wijkcontainers/
Ga naar de hoofdinhoud

In meer dan 6.500 wijkcontainers voor glas, papier, textiel en restafval in Rotterdam is een sensor geplaatst. Deze sensor, ook wel vulgraadmeter genoemd, meet hoe vol de afvalcontainer is.

De sensor zendt net als een vleermuis een ultrasoon geluid uit en meet elk uur hoe vol de container is. Op basis van die informatie wordt gekeken wanneer de container het beste geleegd kan worden. Zo wordt automatisch een efficiënte en dynamische route gepland. Via een tablet krijgen de chauffeurs de route te zien. Rotterdam is niet de eerste gemeente die vulgraadmeters in afvalcontainers plaatst, maar het aantal is wel uniek. Rotterdam is daarmee een voorbeeld voor meerdere Europese steden.

Rotterdam is niet de eerste gemeente die vulgraadmeters in afvalcontainers plaatst, maar het aantal is wel uniek. Rotterdam is daarmee een voorbeeld voor meerdere Europese steden.

Slim beheer

Werken met vulgraadmeting en dynamische routeplanning past goed in de visie van Rotterdam om de stad steeds slimmer en duurzamer te beheren. Met de sensoren in de containers draagt Rotterdam bij aan een efficiënter beheer van de wijkcontainers en een betere dienstverlening aan de bewoners. Uit de proef bleek dat het aantal inzameldagen teruggebracht kon worden en op het moment van legen de containers gemiddeld meer dan driekwart vol zaten. De efficiëntere routeplanning levert een besparing van de kosten op. Bovendien zorgt deze nieuwe manier van rijden voor minder vervoersbewegingen en CO2-uitstoot en dat is beter voor het milieu.

Samenwerking met BBF

Voor het uitvoeren van deze opdracht werkt Rotterdam samen met BBF Holding BV, waar het voormalige SW-bedrijf Ferro-Fix uit Rotterdam deel van uitmaakt. Ferro-Fix Nederland produceert afvalcontainers die gemaakt worden door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. BBF Holding-partner Route Management Solutions BV heeft de containers in Rotterdam voorzien van de slimme elektronica en verzorgt de implementatie van de business intelligence software.

Veelgestelde vragen

De technologie van de sensoren is de laatste jaren sterk verbeterd. Dit biedt kansen voor Rotterdam om het afval in de stad efficiënter op te halen. Na een succesvolle proefperiode van twee jaar met sensoren in de papiercontainers in Rotterdam-Zuid zijn de sensoren nu in alle wijkcontainers geïnstalleerd.

Rotterdam is niet de eerste gemeente die vulgraadmeters in afvalcontainers plaatst, maar de schaalgrootte is wel uitzonderlijk. Geen enkele andere gemeente in Nederland of Europa heeft vulgraadmeters in meer dan 6.500 containers. Rotterdam is daardoor een voorbeeld voor meerdere grotere gemeentes in Europa.