Spring naar het artikel

In de week van 9 april start de gemeente met rioleringswerkzaamheden aan de Sliedrechtstraat, Oude Tongepad, Wissekerkestraat, Rilland Bathstraat, Hontenissestraat en Krabbendijkestraat. De werkzaamheden zijn eind februari 2019 afgerond.

De werkzaamheden bestaan uit het verwijderen van de bestrating van gevel tot gevel, vernieuwen van het riool en het eventueel ophogen en aanbrengen van nieuwe bestrating. Vooruitlopend op de rioolvernieuwing verricht Evides werkzaamheden voornamelijk in het trottoir aan de zuidkant van de Sliedrechtstraat.

Door de ophoging moet een aantal bomen in de Sliedrechtstraat worden gerooid. In de Sliedrechtstraat komen, zoals in het inrichtingsplan is vastgesteld, vier nieuwe linden terug en in de Krabbendijkestraat komen acht nieuwe elzen ter vervanging van de eerder gerooide bomen.

In de Krabbendijkestraat zullen tevens fietsstroken worden aangebracht vanaf de Nieuw-Vossemeerweg tot aan het vrij liggend fietspad bij de winkels.

Zoals in de nieuwsbrief van februari is aangegeven worden de doodlopende delen van de Hontenissestraat en Rilland Bathstraat, tussen het Ovezandepad en de Sliedrechtstraat, ingericht als voetgangersgebied, waarbij de parkeerplaatsen komen te vervallen.

Ophogingen

Na de werkzaamheden aan de straat kan er verschil van hoogte ontstaan tussen uw tuin en de straat. We raden u aan uw tuin, indien noodzakelijk, eveneens op te hogen. Huurders kunnen hierover contact opnemen met de verhuurder.

In onderstaande tabel ziet u de ophogingen in de verschillende fasen.

Straat Ophoging
Wissekerkestraat 2 t/m 8 (even nummers)
Yersekestraat 3 en 5
Sliedrechtstraat 148 t/m 212 (even nummers)
Krabbendijkestraat 238, 240, 243-245, 255
0-20 cm
Rilland Bathstraat 11 en 12 20-40 cm
Sliedrechtstraat 220 t/m 230 (even nummers) 40-60 cm

Fasering en planning

Het werk wordt gefaseerd uitgevoerd. De planning voor de fases 1 tot en met 4 en fase 6 en 7 is bekend, de planning van de overige fases volgt later. De fases 4, 6 en 7 in de Sliedrechtstraat en Krabbendijkestraat lopen parallel aan elkaar.

Planning

Fase Evides werkzaamheden in stoep Gemeente werkzaamheden in stoep en rijbaan
1 begin april tot begin mei half mei tot eind juni
2 begin mei tot half juni eind juni tot half juli
half augustus tot begin september
3 begin mei tot half juni begin september tot begin oktober
4 half augustus tot eind september half oktober tot eind november
5 volgt volgt
6 half augustus tot eind september begin december tot half januari 2019
7 begin oktober tot eind oktober half januari tot half februari 2019

Bereikbaarheid

Tijdens de werkzaamheden wordt de weg in fasen afgesloten en het verkeer omgeleid. De omleidingen worden met borden aangegeven. In de afgesloten straatdelen kan niet worden geparkeerd. Heeft u een invalidenparkeerplaats? Neemt u dan alstublieft contact met ons op. Dan zoeken we in overleg met u een tijdelijke parkeerplaats. De woningen blijven met loopplanken bereikbaar.

Huisaansluiting

Het is mogelijk dat u uw huisaansluiting moet ophogen en/ of vervangen. Huiseigenaren hebben hierover vorig jaar een brief ontvangen. Als de huisaansluiting vervangen moet worden geeft de aannemer dit aan u door als hij bij u voor de deur aan het werk is. De aannemer sluit de oude huisaansluiting aan op het nieuwe riool. U heeft dan twee weken de tijd om de huisaansluiting te vervangen. U dient hiervoor zelf een aannemer of loodgieter in te schakelen.

Overhangend groen

Om de stoep netjes te kunnen aansluiten op uw tuin of terrein, moeten wij overal goed bij kunnen. Wilt u daarom voor de start van het werk eventuele beplanting die over de grens met de openbare ruimte groeit snoeien tot aan de erfgrens?

Belemmeringen verwijderen

Om het werk zo snel mogelijk te kunnen afronden, is het belangrijk dat er zo min mogelijk in de weg staat. We vragen u om bijvoorbeeld geen fietsen aan lantaarnpalen vast te zetten. Wij rekenen op uw medewerking.

Huisvuil

De containers in de opgebroken straatdelen zijn tijdelijk buiten gebruik en worden vervangen door tijdelijke containers die buiten de werkgrenzen komen te staan. Huisvuilwagens kunnen de straat niet bereiken. U wordt verzocht om uw huiscontainer op de gebruikelijke ophaaldag buiten de werkgrens van de aannemer aan te bieden.

Het ophalen van grofvuil in de opgebroken straten is ook niet mogelijk. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente via de website of telefoonnummer 14 010 (lokaal tarief).

Hinder

Het werk kan (geluids)overlast veroorzaken. De gemeente beperkt de hinder zoveel mogelijk. Er wordt gewerkt van maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot 17.00 uur. Slecht weer of andere omstandigheden kunnen het werk belemmeren. In dat geval kunnen de werkzaamheden langer duren en de werktijden worden verlengd tot in de avonduren en/of zaterdagen. Bij een bijzondere gebeurtenis, bijvoorbeeld een verhuizing, kunnen wij - in de meeste gevallen - de straat tijdelijk toegankelijk maken. Neem hiervoor tijdig contact met ons op.

Meer informatie

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Marjo Wetsteijn, telefoon (010) 498 41 44, of via e-mail.