Siciliëboulevard
Gepubliceerd op: 07-06-2019
Geprint op: 21-10-2020
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/sicilieboulevard/
Ga naar de hoofdinhoud

Begin 2019 is de gemeente, op verzoek van het wijkcomité, een project gestart om de vastgestelde inrichtingsplannen voor de Siciliëboulevard en de Brandingdijk-West tegen het licht te houden.

Na een uitgebreid participatietraject en advies vanuit het wijkcomité is er een besluit genomen over het ontwerp.

Op deze pagina kunt u alle beschikbare informatie vinden over de planning en de geschiedenis van het project.

Planning

 • Op dit moment wordt het ontwerp verder uitgewerkt naar een voorlopig ontwerp (eind oktober 2020 klaar)
 • In november 2020 wordt het voorlopig ontwerp gepubliceerd
 • In december 2020 zal gestart worden met de definitieve uitwerking van het ontwerp.

De huidige inrichtingsplannen voor de Siciliëboulevard en de Brandingdijk zijn in 2006 en 2014 vastgesteld door de deelgemeente Prins Alexander. Op dat moment was al duidelijk dat de aanleg van de wegen gefaseerd zou gebeuren vanwege de geplande bouwwerkzaamheden. Een menging van bouwverkeer en bewonersverkeer was niet gewenst en wij gingen ervan uit dat het bouwverkeer een ‘gewone’ straat kapot zou rijden. Daarom is toen alleen het oostelijk deel van de boulevard en het zuidelijk deel van de Brandingdijk-West volgens de inrichtingsplannen aangelegd en is er een bouwweg omheen aangelegd. Op een aantal plekken zijn er provisorische aansluitingen gemaakt: nabij de rotonde met de Laan van Avant-Garde, bij het Rietveldpark, op de hoek boulevard/Brandingdijk en bij het winkelcentrum.

Vanwege klachten over te hard rijden en verkeersveiligheid zijn er de afgelopen jaren een aantal maatregelen getroffen om situaties te verbeteren. Het gaat dan met name om de oversteek voor fietsers bij de Coenraad Swiepdijk, de oversteek bij de Kretalaan en de situatie bij de Menorcalaan.

Op verzoek van het wijkcomité is de gemeente begin 2019 gestart met een project om de vastgestelde inrichtingsplannen tegen het licht te houden. Het verzoek was om op basis van de huidige kennis de plannen te optimaliseren.

Om de omgeving te informeren en de gelegenheid te geven mee te denken in dit proces, is half 2019 een bewonersavond georganiseerd. De gemeente heeft besloten om een tijdelijke klankbordgroep op te zetten, omdat tijdens en rond de inloopavond een aantal vragen en wijzigingsvoorstellen van bewoners naar voren kwamen.

In deze klankbordgroep zijn diverse varianten besproken voor de inrichting van de boulevard. Na een proces van een half jaar zijn twee varianten overgebleven: de gemeentelijke variant en de bewoners variant. Er kon geen overeenstemming bereikt worden met de klankbordgroep. Om deze reden heeft de gemeente met een eindrapportage advies gevraagd bij het wijkcomité.

Het advies van het wijkcomité gaf een voorkeur voor de bewonersvariant. Daarbij had een meerderheid van de bewoners zich uitgesproken ook voorkeur te hebben voor deze variant. Na overleg met interne en externe partijen heeft de gemeente besloten het advies over te nemen en de bewonersvariant nader te gaan uitwerken.

Er gebeurt dan het volgende:

 1. De Siciliëboulevard en de Brandingdijk-West worden in zijn geheel 30-km gebied. Om de snelheid te remmen leggen we op diverse plekken drempels aan.
 2. De westzijde van de boulevard (nu bouwweg in twee richtingen met asfalt) wordt definitief aangelegd in klinkers, dit is qua uitvoering gelijk aan de wijze waarop de oostzijde van de boulevard is uitgevoerd.
 3. De noordzijde van de Brandingdijk-west (nu bouwweg in twee richtingen met asfalt) wordt definitief aangelegd in klinkers.
 4. De zuidzijde van de Brandingdijk-west wordt versmald en uitgevoerd in klinkers. Hierdoor ontstaat er meer ruimte in de middenberm. Daarnaast zal bij het rietveldpark een groot stuk vergroend worden door de weg voor het park aan te laten sluiten op de noordzijde.
 5. De oversteek voor fietsers tussen het Rietveldpark en de Coenraad Swiepdijk gaan we definitief inrichten;
 6. Een Laad- en losplek voor de winkels/horeca bij het winkelcentrum. De meeste winkels in het winkelcentrum Nesselande hebben een bevoorradingsmogelijkheid aan de achterzijde van de winkels. De bevoorrading voor Lookies vindt plaats vanaf de straat “voor de deur” van de brasserie.
 7. Aanleg parkeerplaatsen voor motoren bij het winkelcentrum.

Het gekozen ontwerp betreft nog een schetsontwerp. Voordat we het ontwerp kunnen laten uitvoeren, zijn er een aantal stappen die genomen moeten worden.

 1. Uitwerken van het schetsontwerp naar voorlopig ontwerp
 2. Uitwerken voorlopig ontwerp naar definitief ontwerp
 3. Definitief ontwerp uitwerken naar technisch ontwerp

Zodra het voorlopig ontwerp gereed is, zal deze online gepubliceerd worden op deze pagina.

U krijgt dan de gelegenheid om het plan in te zien en te reageren. Er zullen dan geen grote wijzigingen meer mogelijk zijn in het plan, alleen detail aanpassingen.

Meer informatie

Heeft u vragen over het project? Neem dan contact op met het projectteam, e-mail nesselandeSO@Rotterdam.nl.

\