Siciliëboulevard
Gepubliceerd op: 07-06-2019
Geprint op: 27-10-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/sicilieboulevard/
Ga naar de hoofdinhoud

Begin 2019 is de gemeente, op verzoek van het wijkcomité Nesselande, een project gestart om de vastgestelde inrichtingsplannen voor de Siciliëboulevard en de Brandingdijk-West tegen het licht te houden.

Na een uitgebreid participatietraject en advies vanuit het wijkcomité is er een besluit genomen over het ontwerp. Op deze pagina kunt u alle beschikbare informatie vinden over de planning en de geschiedenis van het project.

Voorlopig ontwerp

Tot 4 januari 2021 konden omwonenden een reactie geven op het voorlopig ontwerp van de Siciliëboulevard en de Brandingdijk-West. Er zijn ruim 20 reacties binnengekomen. Alle reacties zijn verzameld en beoordeeld. Hieronder kunt u overzicht vinden van de ingediende reacties, onze beoordeling en afweging.

Hieronder leest u de binnengekomen reacties en onze beoordeling en afweging.

Bij het kruispunt met de Kretalaan worden middeneilanden aangebracht om de oversteek te verbeteren. Zie ook het antwoord op vraag Verzoek zebrapaden ter hoogte van de hofjes.

Er worden geen maatregelen getroffen voor de bereikbaarheid van het winkelcentrum. Alle wegen in de omgeving zijn openbaar toegankelijk en geschikt voor alle verkeer. Iedereen kan/mag van alle kanten naar het winkelcentrum rijden.

Bewoners willen de bocht behouden. We nemen maatregelen om hard rijden door de bocht te voorkomen.

We brengen alleen zebrapaden aan op 30km/u wegen als voetgangers regelmatig oversteken. Alleen tijdens stranddagen zijn er veel mensen die oversteken, de rest van het jaar niet. Daarom brengen we daar geen zebrapaden aan. We brengen wel middeneilanden aan. Dat is veiliger voor de voetganger. We gaan ook drempels aanbrengen op de Siciliëboulevard en de Brandingsdijk om de snelheid van het verkeer te verminderen.

Dit is verwerkt in het definitieve ontwerp.

De rijrichtingen op de ventweg Siciliëboulevard blijft zoals het is (van zuid naar noord), de rijrichting op de Brandingdijk is in het nieuwe ontwerp van west naar oost. Er komen geen extra doorsteken voor autoverkeer richting de hoofdrijbaan. In overleg met omwonenden hebben we besloten om de huidige doorsteek bij de Santorinihof te behouden.

De aan te brengen drempels voldoen aan de landelijke richtlijnen en de gemeentelijke uitgangspunten.

In overleg met de verkeerspolitie is besloten om geen K&R-plaatsen aan te brengen. We kunnen niet handhaven op het gebruik hiervan. 'Laden en lossen' (in- en uitstappen) van passagiers mag gewoon op de rijbaan, zolang het overige verkeer niet wordt gehinderd. Daarvoor is de hoofdrijbaan voldoende breed.

We hebben het ontwerp hier iets aangepast om het 'kortrijden' voor het ontwijken van de rotonde tegen te gaan. Het wordt moeilijker gemaakt/ontmoedigd door de middenberm bij de rotonde iets te verlengen.

De ventwegen zijn voor autoverkeer in één richting en fietsverkeer in twee richtingen. We gaan het kruispunt Brandingdijk-Cypruslaan niet aanpassen. De situatie wordt veilig genoeg geacht voor alle weggebruikers. Weggebruikers worden van nature de juiste kant op geleid als deze niet op de ventweg hoeft te zijn. Er komen wel extra drempels op de ventweg.

De Siciliëboulevard heeft zwarte klinkers. Daarom is besloten om gebruik te maken van deze zwarte klinkers in plaats van de rode klinkers.

Hoe nu verder?

Op basis van uw reacties werken we het definitief ontwerp verder uit. Naar verwachting start de uitvoering eind 2021.

Afbeeldingen

Hieronder staan twee links naar afbeeldingen van de Siciliëboulevard. De bovenste betreft een dwarsdoorsnede. Op de afbeelding zien we twee bestaande en twee nieuwe profielen van de Siciliëboulevard en de Brandingdijk. In de nieuwe situatie is er aan de linkerkant van de boulevard een groenstrook, rechts daarnaast een voetpad, daarnaast een fietspad, dan een brede groenstrook en dan de boulevard met parkeervakken. Rechts daarvan ook een groenvak, dan de boulevard met parkeervakken en dan een voetpad en een groenstrook. Op het plaatje van de Brandingdijk zien we links van de boulevard een groenstrook, dan een fietspad, een groenstrook en de rijweg. Dan komt weer een groenstrook en dan de andere rijbanen van de Brandingdijk. Rechts ervan een stoep en dan een bredere groenstrook.

Op de afbeelding eronder zien we de Siciliëboulevard van bovenaf, met links en rechts groenstroken en bomen erin.

Inrichtingsplan Siciliëboulevard en Brandingdijk-West

Wat ging vooraf?

Alle informatie en Vraag & Antwoordrubrieken die vooraf gingen aan de totstandkoming van de definitieve ontwerpen kunt u hieronder lezen. Klik op de link om naar het archief te gaan.

Meer informatie

Heeft u vragen over het project? Neem dan contact op met het projectteam, e-mail nesselandeSO@Rotterdam.nl.