Seksuele straatintimidatie
Gepubliceerd op: 18-12-2017
Geprint op: 22-02-2020
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/seksuele-straatintimidatie/
Spring naar het artikel

Rotterdam accepteert niet dat mensen op straat seksueel geïntimideerd worden. Rotterdam is een stad waar iedereen zich veilig moet kunnen bewegen en daar hoort seksuele straatintimidatie niet bij.

Dat seksuele straatintimidatie vaak voorkomt in onze stad blijkt uit een onderzoek van de EUR. Vrijwel alle vrouwen die meededen aan het onderzoek (94 procent) maakten het afgelopen jaar één van de volgende vormen van gedrag mee:

 • complimenten
 • fluiten
 • sissen
 • nastaren
 • naroepen
 • beledigen
 • om seks vragen
 • achternalopen
 • in het nauw drijven

Wanneer de vormen 'nastaren' en 'complimenten geven' uit dit percentage worden weggelaten dan is dit nog steeds 84 procent. Uit deze hoge percentages blijkt dus – helaas - dat seksuele straatintimidatie inderdaad veelvuldig voorkomt. Een aantal aangesproken vrouwen gaf zelfs te kennen dat ze seksuele straatintimidatie niet meer opmerken of ervaren als overlast. Omdat ze eraan gewend zijn (geraakt).

Pijlers

Rotterdam pakt het probleem aan langs vier pijlers:

 1. strafbaarstelling per 1 januari 2018
 2. handelingsperspectief voor slachtoffers en omstanders
 3. aanpak van plegers op straat
 4. campagne

StopApp

Vrouwen kunnen via de StopApp melden dat ze seksueel geïntimideerd worden. De gemeente gebruikt die meldingen om daders te lokaliseren, actief aan te spreken en in een later stadium te beboeten.

Wat is seksuele straatintimidatie?

Straatintimidatie is een fenomeen dat moeilijk af te bakenen is. Veel van de verschijningsvormen die worden benoemd zoals staren, fluiten, sissen en roepen worden door sommige mensen als intimiderend ervaren. Anderen vinden de gedragingen onschuldig, vermakelijk of bij de normale omgangsvormen horen.

In het plan van aanpak hanteren wij de volgende definitie. 'Seksuele uitlatingen of gedragingen op straat waarmee zij u irriteren, tot last zijn, kwetsen, beledigen, bedreigen of beperken in uw gevoel van vrijheid'. Gedrag dat voldoet aan deze definitie werd door 44 procent van de vrouwen in het afgelopen jaar meegemaakt.

\