Schouwkaart: scores op schoon en heel
Gepubliceerd op: 12-06-2017
Geprint op: 24-06-2019
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/schouwkaart/
Spring naar het artikel
Foto: Peter Schmidt

Rotterdam organiseert zogenaamde schouwen. Via een schouw kunnen gemeente en deelnemende bewoners zo objectief mogelijk bepalen hoe schoon en heel een wijk is. Op de Schouwkaart ziet u hoe de wijken in Rotterdam ‘scoren’ op schoon en heel.

De schouw (in jargon: de productnormering) is een beoordelingssysteem. Door regelmatig te schouwen is de ontwikkeling van schoon en heel in de wijk goed in beeld te krijgen.

Wat meet Rotterdam?

 • Schoon: zwerfvuil, prullenbakken, onkruid, plak & kladvandalisme, uitwerpselen
 • Overlast: fietswrakken, verkeerd parkeren/stilstaan, winkeluitstallingen, verkeerd aangeboden huisvuil
 • Heel: bestrating, straatmeubilair, openbaar groen

Hoe schouwt Rotterdam?

 • We meten de (door het college) vastgestelde schouwpunten
 • We meten met en zonder bewoners
 • Vier keer per jaar worden alle punten gemeten op schoon en overlast onderwerpen
 • Twee keer per jaar worden alle punten gemeten op de heel onderwerpen
 • De schouwen worden uitgevoerd op verschillende tijdstippen, dagen, seizoen
 • De te meten punten worden willekeurig geselecteerd (met uitzondering van de eindschouw)
 • Op elk punt kijken we 360 graden rond en we meten de zaken die we tot 25 meter zien
 • De aanwezigen geven gezamenlijk per onderwerp het (gemiddelde) eindcijfer
 • Vanaf 2019 meten we met CROW-beeldkwaliteit. De eerste rapportage volgt na het eerste jaar meten
 • We beoordelen de kwaliteit van de buitenruimte op grond van vergelijkingsbeelden uit een speciaal gemaakte folder:

Hoe werkt de kaart?

Op de kaart zijn de resultaten te zien van alle schouwen van 2014 tot en met 2018:

Aan de bovenzijde van het scherm zijn de buttons voor zowel Schoon als Heel opgenomen voor de jaren 2014, 2015, 2016, 2017 en 2018. Door op één van deze buttons te klikken, wordt er een overzicht getoond van de hele stad met gekleurde vlakken per CBS buurt. Dit gekleurde vlak vertegenwoordigt een gemiddelde score over de gemeten ‘beeld-maatlatten’ in die buurt in de gekozen periode. Door op een vlak te klikken worden de buurtnaam en de historische cijfers per jaar zichtbaar.

De cijfers worden twee keer per kalenderjaar aangevuld: rond de zomer (eerste halfjaar) en aan het einde van het jaar (hele jaar).