Schieweg
Gepubliceerd op: 26-10-2022
Geprint op: 08-12-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/schieweg/
Ga naar de hoofdinhoud

Er komt een afsluiting van de afslag van de Schieweg naar de Walenburgerweg. Dit kruispunt is niet veilig voor met name fietsers. Er gebeuren hier regelmatig ongelukken. Daar willen we iets aan doen.

Als we de afslag van de Schieweg naar de Walenburgerweg weghalen kunnen we het kruispunt veranderen en veiliger maken.

Als er veel te veel auto’s door een straat rijden kan dit het verkeer onveilig maken.

Daarom hebben we van 22 juni tot 29 juli 2022 de afslag tijdelijk afgesloten. Zo konden we onderzoeken of de wijk veilig blijft voor al het verkeer als we de afslag weghalen. De tijdelijke afsluiting heeft ons geleerd hoeveel auto’s daardoor door andere straten in uw wijk zijn gaan rijden. 

Door de werkzaamheden op de Walenburgerweg werd deze tijdelijke afsluiting weggehaald. In overleg met de wijkraden doen we opnieuw een tijdelijke afsluiting. In de vragen en antwoorden hieronder vindt u alle informatie over deze afsluiting. Ook zijn hier de resultaten te vinden van de telling die heeft plaatsgevonden in de zomer van 2022.

Vragen en antwoorden

Het kruispunt Bergweg-Schiekade-Schieweg-Walenburgerweg is een zogenaamde blackspot, één van de meest verkeersonveilige locaties in de stad.  Er gebeuren veel ongevallen op het kruispunt waarbij ook gewonden vallen.

Een blackspot is een kruispunt of een wegvak waar in 3 aaneengesloten jaren 6 of meer letselongevallen hebben plaatsgevonden.

Het kruispunt is in 2019 op de lijst met blackspots in de gemeente gezet op basis van de ongevallenregistraties 2016-2017-2018. In die periode gebeurden er 21 ongevallen, waarvan 8 met letsel.

In 2020 was het kruispunt nog steeds een blackspot op basis van de ongevallenregistraties 2017-2018-2019: 21 ongevallen, waarvan 7 met letsel.

En ook in 2021 op basis van de ongevallenregistraties 2018-2019-2020: 19 ongevallen, waarvan 8 met letsel.

De gemeente onderzoekt blackspots samen met de verkeerspolitie en andere partijen. We kijken hierbij onder andere naar welke verkeersdeelnemers gewond raken en wat de oorzaak van de ongevallen is.

We kijken ook op de locatie zelf of alles in orde is. Bijvoorbeeld of de verkeersborden op de juiste plek staan. En of iedereen zich aan de verkeersregels houdt. Daarna veranderen we de weg zo dat de veiligheid in het verkeer verbeterd. Deze veranderingen worden zo snel mogelijk uitgevoerd. 

We brengen de omgeving, wijkraden en hulpdiensten op de hoogte van de plannen maar de keuze voor de veranderingen ligt vooraf grotendeels vast.

Alle Rotterdammers, jong en oud, moeten zich veilig door de stad kunnen bewegen. Daarom is het belangrijk dat onveilige kruispunten snel veiliger worden gemaakt. Nieuwe ongevallen willen we namelijk voorkomen.

Uit het onderzoek bleek dat vooral fietsers en snorfietsers gewond zijn geraakt bij botsingen met automobilisten. Daarnaast gebeuren de meeste ongevallen aan de zuidkant (centrumkant) van het kruispunt. Ook bleek dat de hoek Schieweg-Walenburgerweg niet is ingericht zoals de andere hoeken van het kruispunt, en heel veel andere kruispunten in de stad. Hierdoor is het voor fietsers niet duidelijk wat er van hen verwacht wordt. Daardoor is het risico groter dat zij (onbedoeld) door rood licht rijden.

Uit het onderzoek en de verkeerstellingen bleek dat het weghalen van de rijstrook rechtsaf op de Schieweg richting Walenburgerweg een oplossing kan zijn voor de verbetering van de verkeersveiligheid. Uit de informatie van de verkeerslichten weten we namelijk dat er maar een klein aantal automobilisten rechtsaf slaat vanaf de Schieweg naar de Walenburgerweg. De meeste automobilisten die rechtsaf slaan, rijden niet de wijk in. Zij rijden verder door via verschillende andere hoofdwegen die gemaakt zijn voor grotere hoeveelheden verkeer. Automobilisten die wel in de wijk moeten zijn, kunnen hier ook via andere wegen komen. 

Door de rijstrook rechtsaf op de Schieweg richting Walenburgerweg weg te halen, komt er ruimte op de weg vrij. Die ruimte gebruiken we om het kruispunt goed en herkenbaar in te richten, zoals andere kruispunten in de stad.  Fietsers krijgen een veilige plek om stil te staan, waarbij ook het verkeerslicht goed te zien is. Op de Schieweg kunnen we daardoor ook 2 nieuwe parkeerplaatsen maken en 3 bomen en extra fietshekken plaatsen. Ook wordt de laad- en losplaats op de Walenburgerweg voor de apotheek verplaatst naar de Schieweg ter hoogte van huisnummer 10. Dit is dichterbij de ingang van de apotheek en zorgt ervoor dat bezorging efficiënter kan plaatsvinden. Dit is afgestemd met de apotheker.

Bij het bedenken en uitwerken van de veranderingen aan het kruispunt zijn verschillende mogelijkheden onderzocht. Zoals het aanpassen van de instellingen van de verkeerslichten.  We hebben niet voor deze maatregel gekozen omdat iedereen dan langer op groen licht moet wachten. Dit zou niet alleen gelden voor dit kruispunt, maar ook op andere kruispunten op de Schieweg en Schiekade. De instellingen van deze verkeerslichten moeten dan namelijk ook aangepast worden. De kans dat men door rood licht rijdt of loopt wordt daarmee groter. En dat verbetert de verkeersveiligheid niet. Daarbij kan het verkeer minder goed doorrijden. Bovendien lossen we hiermee ook het probleem van de onduidelijke inrichting niet op.

Het klopt dat fietsers die vanaf de Bergweg linksaf slaan naar de Schiekade soms door rood licht rijden. We maken de inrichting van het kruispunt voor fietsverkeer meer herkenbaar en het verkeerslicht goed zichtbaar. Hiermee verkleinen we het risico dat fietsers (onbedoeld) door rood licht rijden.

Met de wijkraden Agniesebuurt-Provenierswijk en Bergpolder-Blijdorp-Liskwartier is afgesproken om een proefafsluiting te doen. Dit om in de praktijk te zien of de verwachtingen uit het onderzoek uit zouden komen. Tijdens de proefafsluiting zijn ook verkeerstellingen uitgevoerd. Die hebben we gedaan in dezelfde straten als tijdens het onderzoek om deze met elkaar te kunnen vergelijken. De verkeerstellingen zijn uitgevoerd in de straten die het meest voor de hand liggen om de wijk in te rijden als de rijstrook rechtsaf wordt weggehaald.

Het verkeer in de stad is geen dag hetzelfde. Daarom houden we bij het uitvoeren van verkeersonderzoeken en het beoordelen van de resultaten hiervan altijd rekening met verschillende zaken die speelden tijdens het onderzoek. Ook hebben we rekening gehouden met minder verkeersdrukte in 2021 als gevolg van Corona.

Uit de verkeerstellingen blijkt dat er minder verkeer rijdt door de Provenierswijk door de afsluiting van de rijstrook. In de Proveniersstraat is de afname van het verkeer het grootst, daarna in de Obreenstraat, Walenburgerweg zuidzijde en Walenburgerweg noordzijde. 

Tijdens het onderzoek in 2021 werden in de Proveniersstraat per 24 uur in beide richtingen 3.226 motorvoertuigen geteld. Tijdens de proefafsluiting in juli 2022 waren dat er 1.415. Dit is ongeveer de helft minder.

Tijdens de proefafsluiting reed er meer verkeer op de Provenierssingel. Hier telden we 276 motorvoertuigen in 2021 tegen 488 tijdens de proefafsluiting. Dit is in procenten gezien een toename van 77 %. We begrijpen dat dit veel lijkt, maar de Provenierssingel en de Obreenstraat zijn daarmee nog steeds geen drukke straten. 

In 2021 werden in de Obreenstraat 574 motorvoertuigen geteld en tijdens de proefafsluiting 368. 

Voor beide straten geldt dat maximaal 6.000 motorvoertuigen per 24 uur hier goed en veilig kunnen rijden. De verkeersdrukte op de Provenierssingel en in de Obreenstraat was in 2021 dus al beperkt en is dat ook tijdens de proefafsluiting gebleven. 

In alle straten waar de verkeerstellingen zijn gedaan past de hoeveelheid verkeer (nog steeds) bij de inrichting van de weg als de rijstrook rechtsaf wordt weggehaald. Dit is een voorwaarde voor veiligheid in het verkeer.  

Dit doen we op advies van de wijkraden. We kunnen de resultaten van de tweede proefafsluiting dan ook vergelijken met die van de eerste proefafsluiting en het onderzoek.  Zo krijgen we een nog beter beeld van wat er gebeurt in de verkeerssituatie als we de rijstrook weghalen. 

We kijken bij deze proefafsluiting vooral of de hoeveelheid verkeer in de straten ook met de nieuw ingerichte Walenburgerweg (nog steeds) past bij de inrichting van de weg.

Ook kijken we op het kruispunt zelf en in de buurt op verschillende momenten naar de verkeerssituatie en vragen dan ook mensen naar hun ervaringen.

Ja, we doen verkeerstellingen in dezelfde straten als bij de eerste proefafsluiting, maar nu ook in de Schepenstraat.

Dan zoeken we naar een oplossing. Dit kan betekenen dat er extra maatregelen genomen worden.

Dat weten we nog niet zeker. We verwachten de resultaten van de 2e proefafsluiting in januari 2023.  Als de resultaten binnen zijn beoordelen we die en nemen dan een besluit. Als de uitkomst positief is, dan gaan we het kruispunt begin 2023 definitief herinrichten. Wanneer dat precies zal gebeuren laten wij u uiteraard weten.

Meer informatie

Heeft u een vraag die hierboven niet beantwoord wordt? Stuur ons dan een e-mail via verkeersveiligheid@rotterdam.nl.