Schiemond
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 24-09-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/schiemond/
Ga naar de hoofdinhoud

Schiemond is een wijk met twee hele verschillende gezichten. Het 'oude' Schiemond wordt wel liefkozend dorp aan de Maas genoemd. Het nieuwere deel is het Lloydkwartier met nieuwbouw en verbouwde monumentale pakhuizen.

Tussenin liggen kades in ontwikkeling, bijvoorbeeld als plek voor sport en evenementen. Creatieve ondernemers vestigden zich hier in gebouw De Kroon. Ze zoeken duidelijk verbinding met de buurt.

Ook verbinding tussen de twee buurten is belangrijk. Het Lloydkwartier staat er economisch beter voor dan het oude Schiemond. Bewoners voelen zich hier weleens wat vergeten. Meer kruisbestuiving is goed voor de hele wijk. In beide buurten doen actieve bewoners veel voor hun wijk. In totaal wonen er ruim 5.000 mensen in Schiemond.

Voorzieningen

In het oude Schiemond zetten steeds meer vrijwilligers zich met hart en ziel in voor medebewoners. Bijvoorbeeld met een wekelijkse wijkkeuken en het organiseren van activiteiten in het Huis van de Wijk en speeltuin Wiffel Waffel. Er zijn een supermarkt en een basisschool.

Ook het Lloydkwartier heeft een basisschool. Bovendien zit hier het Scheepvaart- en Transportcollege in een markant gebouw aan de rivier. Woningen in het Lloydkwartier staan tussen creatieve bedrijven, restaurants, cafés, een supermarkt en voldoende medische voorzieningen.

Wijkagenda

De gebiedscommissie Delfshaven bestaat uit vijftien gekozen bewoners. Ze geven gevraagd en ongevraagd advies aan het stadsbestuur. De commissie werkt met een wijkagenda voor Schiemond voor de periode 2019 tot 2022.

De belangrijkste doelen uit deze wijkagenda voor het oude Schiemond:

  • Betere positie kwetsbare bewoners: bewoners stimuleren tot meedoen, minder taalachterstand, minder schulden, talentontwikkeling jongeren via scholing en stages

Voor Schiemond en het Lloydkwartier:

  • Verbeteren buitenruimte, meer groen, minder parkeeroverlast: de wijk schoon en heel, speelplekken en kades benutten voor en door bewoners, meer verbinding omliggende wijken.

Meer informatie over deze doelen en de inzet van gemeente Rotterdam om deze te helpen realiseren op Wat doet de gemeente.

Meer informatie

Actuele ontwikkelingen in Schiemond vinden een plek in de Stadskrant op gebiedspagina Delfshaven. Ook Facebook is een actuele informatiebron.