Schepenstraat
Gepubliceerd op: 18-05-2017
Geprint op: 15-12-2018
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/schepenstraat/
Spring naar het artikel

De herinrichting van de Schepenstraat is een heel eind op weg. Meer dan de helft van de straat is zo goed als klaar. Als alles loopt zoals gepland, is het straatwerk gereed voor de Kerst.

Ook wordt een deel van de aangrenzende straten opgeknapt. Alleen in de plantvakken is volgend jaar nog werk nodig.

Tot eind augustus is gewerkt aan fases 1 tot en met 5 terwijl tegelijkertijd Stedin nieuwe hoogspanningskabels legde. Tot eind oktober is gewerkt aan fase zes en aansluitend gaan fase zeven en acht verder richting de Lumeystraat en de Walenburgerweg.

Nieuws

 • Update 13 november, Schepenstraat
  In de week van 19 november worden nieuwe bomen geplant in de Schepenstraat. Dit gebeurt vanaf diepladers, net zoals eerder dit jaar gebeurde. Deze werkzaamheden zullen voor verkeershinder zorgen. Het is nu nog niet exact aan te geven waar en op welk gewerkt wordt.
 • Update 12 november, Boisotstraat / Lumeystraat
  In tegenstelling tot wat er in de brief staat die vrijdag 2 november verspreid is, worden de bomen in de Boisotstraat niet op zaterdag 3 of maandag 5 november verplant, maar op 12 november. De afsluiting van de Lumeystraat gaat op 14 november om 06.00 uur in.

Deze fase begint nu met een achterstand op de planning van drie dagen, maar als het weer goed is kan het straatwerk vóór de kerstdagen klaar zijn.

In november start de laatste fase

In de week van 12 november vinden de aanpassingen aan de Boisotstraat plaats, zodat de week daarna het werk op de Schepenstraat tot aan de Walenburgerweg kan beginnen. Daarbij is de kruising met de Lumeystraat afgesloten voor autoverkeer. Een brief hierover is inmiddels verspreid.

Het laatste deel van de trottoirbestrating tot aan de Walenburgerweg wordt al in de week van 5 november verwijderd. De week daarna volgt de bestrating van de rijbaan.

Vliesridderstraat weer open vanaf 12 november

Het werk is 12 november klaar tot aan de Vliesridderstaat. Daarover is half september deze bewonersbrief verspreid.

Werkzaamheden fase 5 tot en met 8

Vanaf eind juni gaan de werkzaamheden verder met fase 5 tot en met fase 8. Daarbij wordt ook de Jan van Troyenstraat aangepakt.

Fietsen en obstakels weghalen

Op het trottoir dat opgebroken gaat worden, staan nog obstakels en worden nog fietsen geparkeerd. Een alternatieve stalling is op de hoek met de Statensingel gemaakt.

Nieuwsarchief en achtergrondinformatie

Op donderdag 19 juli is tot laat in de avond doorgewerkt aan het riool op het Walenburgerplein. Daarmee werd het mogelijk de put te sluiten die nu al een paar weken openstond op deze plaats.

Het KernTeam Schepenstraat organiseerde op 30 juni een midzomerstraatfeest (pdf).

De Schepenstraat is in de loop van april weer open gegaan aan de kant van de Schieweg. Ook de Nolensstraat is weer bereikbaar.

In de week van 2 april zijn de fietspaden op de kruising Schepenstraat-Schieweg- Stadhoudersweg van rood asfalt voorzien. Dit is deels in de nachtelijke uren gebeurd vanwege het verkeer op de Schieweg. Lees de nieuwsbrief (pdf).

Woensdag en donderdag (31 januari en 1 februari) gaat de aannemer het trottoir voorlangs nrs 26 tot en met 52 opbreken. Aansluitend wordt de bronnering geplaatst zodat een droge sleuf voor het aanleggen van het riool gegraven kan worden. De rioolploeg die aan de overzijde (de oneven zijde) werkt, gaat vanaf de kruising met de Schieweg verder met het DIT-riool in het midden van de straat. Zonder bijzondere omstandigheden zal het riool voorlangs deze nieuwe adressen adressen in een ruime week vervangen zijn.

Dinsdag 21 en donderdag 23 november zijn twee bomen gekapt in de Schepenstraat. Eén ter hoogte van de kerk en één ter hoogte van de Vliesridderstraat.

 Reden voor deze bomenkap:
Deze kap heeft plaatsgevonden vanwege de zorgplicht. Jaarlijks worden ongeveer 40.000 bomen geïnspecteerd op gebreken (i.v.m. zachte houtsoorten) en ziektes (soort specifiek). Resultaat van deze inspectie is snoeien of vervangen. De twee gerooide bomen in de Schepenstraat waren zo ver dood dat ze niet meer te redden waren. Voor het rooien van zorgplichtbomen wordt voor het gehele gebied (Noord) een rooivergunning aangevraagd. Deze vergunning is in juni van dit jaar aangevraagd en vervolgens verleend.

Communicatie

In de procedure rondom zorgplicht is geen andere communicatie verplicht dan het publiceren van de vergunning (onze wettelijke verplichting). Deze procedure wordt verder besproken. Helaas hoorde de projectorganisatie pas van deze acties nadat de kap had plaatsgevonden.

Gevolgen voor het ontwerp

Voor het ontwerp van het KernTeam Schepenstraat heeft het rooien van deze bomen geen gevolgen. De bomen waren binnen het project ook al als te rooien aangegeven. Er zijn verder geen bomen in de Schepenstraat die gerooid moeten worden

In de directe omgeving (hoek Schepenstraat-Statensingel) is een grote treurwilg gerooid. Deze wordt vervangen door een boom uit het bomendepot. Daarover is overleg geweest met de Statensingel.

Er zijn veel vragen vanuit de Schepenstraat en omgeving. Onder andere over de afstemming van de toekomstige werkzaamheden aan de Schepenstraat en de winkel op het Bentinckplein.

Het volgende is daarover te melden:

 • De ontwikkelaar is bezig met het maken van een bouwplan
 • Voor het maken van dat plan is bodemonderzoek nodig. Dat vindt binnenkort plaats. Het bestaat uit het maken van sonderingen (draagkrachtmetingen) vanuit een sondeerwagen en milieukundig bodemonderzoek (onder andere met grondboringen)
 • De gemeente is nog in onderhandeling met de ontwikkelaar
 • De praktische afstemming moet nog plaatsvinden (toegang, parkeren tijdens het werk, aan- en afvoer materialen, grootte werkterrein en dergelijke). Alleen is daarvoor een startdatum van het werk aan het winkelcentrum nodig en die is nog niet bekend.

Het werk aan de Schepenstraat begint in januari 2018, aan de kant van de Schieweg.

In augustus is de zogenaamde eigenarenbrief inclusief bijlagen verstuurd aan de individuele eigenaren óf aan de VVE.

Bekijk de brief en bijlagen:

In juni 2017 vond er een bewonersavond plaats. Hierbij ging het over de volgende onderwerpen:

 • de stand van zaken van het project
 • de effecten van de werkzaamheden op het grondwater
 • de achtertuinen en de bomen
 • de verantwoordelijkheden voor eigenaren.

Voorgeschiedenis

Via een schouw en een bewonersavond in 2014 zocht de gemeente contact met bewoners om mee te denken over onderhoud en inrichting. Het werd duidelijk dat het noodzakelijke onderhoud aan de straat gevolgen zou hebben voor veel van de bomen in de straat. Dat is verteld op de bewonersavond van 18 september 2014. Dit leidde tot de nodige reacties vanuit de bewoners.

KernTeam

Een groep betrokken bewoners vormde na deze bewonersavond het KernTeam. Zij willen een ontwerp maken voor de nieuwe inrichting. Het KernTeam bestaat uit bewoners van de straat aangevuld met deskundigen. Er is nauwe samenwerking tussen de gemeente en het KernTeam . Zo voerden ze gesprekken over de wensen van de bewoners en de uitgangspunten van gemeente Rotterdam voor de herinrichting. In de tussentijd is door het KernTeam in samenwerking met de gemeente een ontwerp gemaakt. Dit ontwerp wordt vanaf begin 2018 uitgevoerd.

Meer informatie

Heeft u vragen over het onderhoud en herinrichting van de Schepenstraat? Neem dan contact op met Sjoerd Ennenga, telefoon 06 53 80 28 28.