Saftlevenstraat en Ochterveltstraat
Gepubliceerd op: 22-02-2019
Geprint op: 03-06-2020
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/saftlevenstraat/
Spring naar het artikel

Het riool in de Saftlevenstraat en de Ochterveltstraat is toe aan vervanging. Ook kunnen de twee straten wel een opknapbeurt gebruiken: bijvoorbeeld met nieuwe bestrating, meer groen en een speeltoestel voor kinderen.

Gemeente Rotterdam vindt het belangrijk dat bewoners en ondernemers hierover meedenken.

Twee voorlopige ontwerpen

De eerste twee informatiebijeenkomsten over het opknappen van de twee straten waren in juni 2018 en in februari 2019. De ideeën en wensen zijn zoveel mogelijk verwerkt in twee voorlopige ontwerpen. Deze ontwerpen zijn op 10 maart 2020 gepresenteerd aan de omwonenden.

Geef uw voorkeur aan

Was u niet in de gelegenheid om te komen naar de informatiebijeenkomst van 10 maart of wilt u de ontwerpen nog een keer zien? Klik dan op onderstaande twee filmpjes. U kunt nog tot 20 maart uw voorkeur aan ons doorgeven. Dat kan via saftlevenochterveltSB@rotterdam.nl.

Toelichting op de twee voorlopige ontwerpen

De Lijsterbessen (in de Saftlevenstraat) zijn matig tot slecht. De Hazelaars (in de Ochterveltstraat) zijn, op twee bomen na, nog goed. Op de plaats van de Lijsterbessen en de twee Hazelaars komen nieuwe bomen, deze worden geplant in groenvakken die bestaan uit een mix van vaste planten/sierheesters. Dit geldt voor beide ontwerpmodellen. Het aantal fietsparkeerplaatsen blijft gelijk. Daarnaast wordt de straat opnieuw ingericht met gebakken klinkers in de rijweg en granitotegels in het trottoir.

In dit ontwerp zijn we uitgegaan van het behoud van de bomen die nog goed zijn. De stoep aan de noordzijde van de Ochterveltstraat wordt breder, doordat de rijweg versmalt naar 3.50 m. Dit betekent meer loop- en verblijfsruimte aan de zonzijde van de straat. Omdat de stoep zo breed is, is er ook meer ruimte voor bomen in plantvakken.

De stoep in de Saftlevenstraat wordt aan de westzijde verbreed, zodat er meer ruimte ontstaat voor groenvakken. De rijweg wordt ook hier versmald naar 3,50 m.

In dit ontwerp verdwijnen in totaal 4 parkeerplaatsen. Deze ruimte wordt toegekend aan de (plein)ruimte ter hoogte van de kruising met de Saftlevenstraat en de Ochterveltstraat, om verblijf en ontmoeting te faciliteren.

Het gebied rondom het metrostation wordt ingericht als een pleintje met granitotegels, hierover kan nog wel worden gereden. De rijbaan (met rode klinkers) begint dan voorbij dit pleintje.

De stoep aan de noordzijde van de Ochterveltstraat wordt breder doordat de rijweg versmalt naar 3,50 m. Dit betekent meer loop- en verblijfsruimte aan de zonzijde van de straat. Omdat de stoep zo breed is, is er ook meer ruimte voor bomen in plantvakken.

De stoep in de Saftlevenstraat wordt aan de oostzijde in dit ontwerp flink verbreed: naar 5 meter. De stoep aan andere zijde wordt dan 3 meter breed. Door deze stoep zo breed te maken verdwijnt de knik in de rijbaan langs het metrostation.

Daarnaast faciliteren we hiermee meer verblijfsruimte en een bredere looproute van de Nieuwe Binnenweg naar de Rochussenstraat/ metrostation Dijkzicht. We kunnen hier zelfs grotere bomen planten, in afstemming met de bewoners. Deze worden geplant in langwerpige groenvakken. Het groen wordt in dit ontwerp dus verplaatst naar de overkant van de straat, en er wordt eenzijdig geparkeerd. Er verdwijnen in dit ontwerp 21 parkeervakken, ten gunste van groen, loop- en verblijfsruimte. Ook in dit ontwerp hebben we ruimte gecreëerd ter hoogte van de kruising met de Saftlevenstraat en de Ochterveltstraat voor verblijf en ontmoeting.

Definitief ontwerp

Als alle reacties zijn verzameld, worden deze zoveel mogelijk in het definitieve ontwerp verwerkt. Enkele weken voor de start van de uitvoering organiseert de gemeente nog een informatieavond waar het ontwerp te zien is. Dan wordt u ook geïnformeerd over de werkzaamheden, de planning en de bereikbaarheid.

Planning vervangen riool en opknappen straten

Eerder gaven we aan dat de werkzaamheden in het derde kwartaal van 2020 zouden starten. Vanwege het lopend onderzoek naar de mogelijkheid om aan te sluiten op de restwarmtebuis van Eneco zijn de werkzaamheden uitgesteld tot het tweede kwartaal van 2021.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan per e-mail contact op met het projectteam.

\