Rotterdam geeft ruimte
Gepubliceerd op: 22-05-2020
Geprint op: 02-06-2020
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/rotterdam-geeft-ruimte/
Spring naar het artikel

De stad en de economie komen langzaam weer op gang na versoepeling van de landelijke maatregelen. Maar anderhalve meter afstand houden is én blijft van levensbelang.

De gemeente wil ondernemers hierin ondersteunen door ruimte te geven bij het ondernemen in de 1,5 meter samenleving. Letterlijk door extra terrasruimte te geven, maar ook figuurlijk door minder regels, minimale bureaucratie, digitale innovaties en vooral maatwerk.

In Rotterdam is de openbare ruimte soms beperkt voor de inrichting van een 1,5 meter samenleving in combinatie met meer ruimte voor ondernemers. Samen met ondernemers maakt de gemeente daarom keuzes om de beschikbare ruimte zo goed en eerlijk mogelijk te verdelen. Dit doet de gemeente met integrale gebiedsteams.

Regels voor horecabezoek

Zin in een biertje op het terras of lekker uit eten? Houd rekening met elkaar en de horecaondernemer. Want alleen samen krijgen we corona onder controle.

Binnen:

 • Binnen mogen dertig gasten zijn.
 • U moet reserveren.
 • U moet aan een tafel zitten.
 • Een medewerker vraagt u of u verkouden bent of koorts heeft. Heeft u deze klachten, dan moet u thuisblijven.
 • U moet 1,5 meter afstand houden.

Buiten:

 • Op terrassen mogen meer dan dertig mensen zitten als er genoeg plaats is.
 • U moet aan een tafel zitten.
 • U moet 1,5 meter afstand houden van andere bezoekers. Als u met 3 of meer mensen aan een tafel zit, houdt u ook 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Mensen uit één huishouden hoeven geen afstand te houden.

Passend plan

De integrale gebiedsteams sluiten aan bij de plannen die de ondernemers samen maken, en proberen er zo snel mogelijk een passend plan van te maken. Dat kan ook betekenen dat maatregelen die eerder genomen zijn weer teruggedraaid worden als de situatie daarom vraagt. Voor het verdelen van de beschikbare ruimte hanteert Rotterdam de volgende uitgangspunten:

 1. Veiligheid staat voorop
 2. Verplaatsen gaat voor verblijven
 3. Faciliteren gaat vóór reguleren
 4. We herverdelen de ruimte tijdelijk.

1. Veiligheid staat voorop

Veiligheid staat voorop

Veiligheid gaat voor economische activiteit. Dat betekent dat we op een verkeersveilige manier voldoende afstand bieden voor fietsers, voetgangers, hulpdiensten en mensen met een beperking.

2. Verplaatsen gaat voor verblijven

Verplaatsen gaat voor verblijven

We maken eerst ruimte voor verplaatsen, daarna pas voor verblijven. Wel is er ruimte voor wachtrijen.

3. Faciliteren gaat vóór reguleren

Faciliteren gaat vóór reguleren

We faciliteren voetgangers, fietsers, ondernemers en recreanten. We reguleren alleen als er te weinig fysieke ruimte is en méér ruimte maken niet mogelijk is.

4. We herverdelen de ruimte tijdelijk

We herverdelen de ruimte tijdelijk

We nemen tijdelijke maatregelen. Deze zijn snel te realiseren en eenvoudig weer op te heffen. De openbare ruimte moet verkeersveilig, toegankelijk en overzichtelijk blijven. We gaan niet over tot complete herinrichting.

Maatwerk gestart op dertig locaties

De gemeente heeft dertig drukke pleinen en straten vastgesteld waar de ruimte schaars is of knelt en waar al gestart is om tot een passend plan te komen. Hierbij wordt met name bekeken welke ruimte er is voor terrasuitbreiding, rekening houdend met andere functies die een beslag leggen op de schaarse openbare buitenruimte. Denk bijvoorbeeld aan winkels, horeca, bewoners, markten, voetgangers, spelende kinderen of sporten.

Op deze locaties is de gemeente al in overleg met ondernemers om met maatwerk de buitenruimte te verdelen. Via Ondernemen010 kunnen ook andere partijen op andere locaties zich melden om hun ideeën voor het inrichten van de buitenruimte met de gemeente te delen.

Centrum

 • Nieuwe markt (plein)
 • Schouwburgplein (plein)
 • Binnenrotte (plein)
 • Kernwinkelgebied centrum (complex gebied)
 • West-kruiskade (complex gebied)
 • Hoogstraat / hoogkwartier (complex gebied)
 • Witte de Withstraat (complex gebied)

Charlois

 • Plein 1953 (plein)
 • Zuidplein en Zuidplein Laag (complex gebied)

Delfshaven

 • Middellandsplein (plein)
 • Kruising nieuwe Binnenweg / Heemraadssingel Heemraadsplein (plein)
 • Nieuwe Binnenweg incl. centrum ( complex gebied)

Feijenoord

 • Deliplein / Sumatraweg (plein)
 • Afrikaanderplein (plein)
 • Beijerlandselaan (complex gebied)

Hillegersberg-Schiebroek

 • Bergsedorpstraat (complex gebied)

Hoek van Holland

 • Brinkplein (plein)
 • Strand (complex gebied)

Hoogvliet

 • Winkelcentrum Binnenban (complex gebied)

IJsselmonde

 • Cor Kieboomplein (plein)

Kralingen-Crooswijk

 • Admiraliteitskade (plein)
 • Lusthofstraat (complex gebied)
 • Oostzeedijk / Oostplein (complex gebied)

Noord

 • Noordplein (plein)
 • Noorderboulevard (complex gebied)

Pernis

 • Winkelgebied Pernis (plein)

Prins Alexander

 • Boulevard nesselande (plein)
 • Prins Alexanderplein (plein)

Rozenburg

 • Raadshuisplein / Molenweg (plein)
 • Emmastraat (complex gebied)

Welke regels gelden voor horecaondernemers aan deze pleinen?

Er wordt gekeken op welke wijze terrasuitbreiding mogelijk is op het plein, rekening houdende met ander gebruik van het plein zoals winkelend publiek, markten, voetgangers en calamiteiten/vluchtroutes. Horecaondernemers die aan deze pleinen zijn gevestigd worden door de gemeente benaderd. De ideeën en wensen van ondernemers worden meegenomen in het proces naar vormgeving van de plannen.

Waar kunnen ondernemers naartoe mailen voor plannen / vragen?

Voor alle locaties binnen de dertig plekken is er contact vanuit de gemeente. Ondernemers kunnen contact opnemen met de Ondernemersbalie

Ruimte voor horeca

De horeca gaat vanaf 1 juni om 12.00 uur weer open. Voor het terrasseizoen, tot 1 november 2020, mogen horecaondernemers in Rotterdam zonder vergunningsaanvraag een groter terras hebben dan normaal. Hiervoor zijn stedelijke richtlijnen opgesteld.

De richtlijnen voor alle horecaondernemers in Rotterdam zijn:

 • maximaal 2x zo groot in oppervlakte als reguliere terras
 • zorg voor 1,5 m afstand
 • hulpdiensten hebben ongehinderd doorgang en brandkranen en nooduitgangen blijven vrij toegankelijk
 • let op de verkeersveiligheid
 • overleg met je buren; (horeca)ondernemers en omwonenden voordat je extra ruimte in neemt
 • omgeving ervaart geen overlast
 • geen muziek.

Lees de veelgestelde vragen over de mogelijkheden om een terras te vergroten

We willen het mogelijk maken dat elke horeca-exploitant -zonder een vergunningsaanvraag- tijdens het terrasseizoen tot 1 november 2020 in de buitenruimte direct in de buurt van zijn inrichting een groter terras mag voeren dan normaal. Mits de openbare buitenruimte (stoep, kades, pleinen en groenvoorzieningen enkel bestaand uit gras) in de directe omgeving van de inrichting dit toelaat.

 • maximaal 2x zo groot in oppervlakte als reguliere terras
 • er moet altijd 1,5 m afstand zitten tussen gasten op het terras en passanten
 • hulpdiensten hebben ongehinderd doorgang
 • brandkranen en nooduitgangen blijven vrij toegankelijk
 • omgeving ervaart geen overlast
 • geen muziek
 • overleg met je buren, horeca)ondernemers en omwonenden voordat je extra ruimte in neemt
 • let op de verkeersveiligheid.  

Het in gebruik nemen van de openbare ruimte is geen verworven recht. Gemeenteambtenaren kunnen dwingende aanwijzingen geven om de nieuwe opstelling aan te passen of op te ruimen

Van 1 juni 2020 tot 1 november 2020.

Nee, melding in niet nodig. Uitgangspunt is vertrouwen vanuit de overheid voor de ondernemers. Eventueel repareren we achteraf.

Het totale uitgebreide terras heeft dezelfde sluitingstijden als het reguliere terras.
Dus de tijden die op de vergunning vermeld staan gelden ook voor de uitbreiding (bij vrijgesteld van de vergunningsplicht gelden die tijden, dat is 23.00 uur).

Overleg met je buren over het terras dat je wil uitbreiden. Wellicht wil de horecabuurman ook uitbreiden of wil een sportschooleigenaar of winkelier de buitenruimte ook gebruiken. Zorg er samen voor dat er een duidelijk voetpad blijft.

Vergeet ook de omwonenden niet in te lichten. Omwonenden moeten ongehinderd bij hun woning kunnen komen. Zorg ervoor dat omwonenden geen overlast ervaren van het terras. Ruim rommel op en spreek je gasten aan als zij zich vervelend gedragen.

Ander gebruik van de openbare ruimte

Hulpdiensten en gemeentelijke diensten moeten hun werk kunnen doen.
Calamiteitenroutes en brandkranen blijven vrij toegankelijk. Net als de haltes voor openbaar vervoer.

Zorg ervoor dat voorwerpen in de openbare ruimte toegankelijk blijven. Denk aan: fietsbeugels, openbare toiletvoorzieningen, speelvoorzieningen, straatmeubilair, verkeerslichten en lichtmasten.

De openings- en sluitingstijden zijn gelijk aan de tijden van het reguliere terras. Voer je normaal gesproken geen terras? Dan gelden de tijden van 7.00 tot 23.00 uur. Voerde je geen terras, maar stond dat wel op je vergunning ingetekend? Dan gelden de tijden die op de vergunning staan. Vaak is dat van 7.00 tot 23.00 uur.

Activiteiten

Je mag eten en drinken serveren op het verruimde terras. Heb je een DHW-vergunning? Dan mag je ook alcohol schenken op het verruimde terras. Geluid is niet toegestaan op een terras. Dus ook niet op een uitbreiding. Entertainment en sisha zijn niet toegestaan op het uitgebreide terras.

Nee, voor sommige ondernemers is meer maatwerk nodig. Hiervoor zijn dertig plekken aangewezen. Als je onderneming niet op één van deze plekken ligt, dan gelden de stedelijke regels voor terrassen.

Laat de uitbreiding zoveel mogelijk aansluiten op het huidige terras.
Is er daar geen ruimte? Bekijk dan of er plek is in een straal van 25 meter rondom je huidige terras.

Je mag de stoep, de kade, een plein(tje) en een grasveld gebruiken. Bloemperken mag je niet gebruiken.

Zorg ervoor dat het voetpad breed genoeg is voor rolstoelgebruikers en voor blinden en slechtzienden. 1,80 meter is het minimum.

Zorg ervoor dat het voetpad breed genoeg is om 1,5 meter afstand te bewaren

Terrassen die aan elkaar grenzen liggen op dezelfde lijn, zodat passanten er langs kunnen en niet over het terras heen hoeven. Terrassen aan één blok (dus van straathoek tot straathoek) liggen zoveel als mogelijk op één lijn. Zodat passanten zo min mogelijk hoeven te ‘zigzaggen’.

Houd ook rekening met je buren.

Ja, dat mag. Mits je de andere voorwaarden in gedachte houdt. Let extra op de verkeersveiligheid. Als het bijvoorbeeld gaat om een pleintje of grasveldje, overleg dan met horecaondernemers in dezelfde straat. Houd rekening met de andere functie van dit stuk openbare ruimte. Spelen er vaak kinderen? Zet dan alleen ’s avonds een terrasopstelling neer.

Ondernemers krijgen veel ruimte om zelf hun terras uit te breiden. Als er overlastklachten zijn, als er een gevaarlijke situatie ontstaat of als de uitbreiding om een andere reden onwenselijk blijkt te zijn, dan kan de gemeente altijd dwingende aanwijzingen geven om de uitbreiding op te ruimen.

Klachten, overlast, het niet naleven van de 1,5 meter regel kunnen er toe leiden dat de uitbreiding niet wordt toegestaan. Ook kunnen misstanden gevolgen hebben voor de reguliere vergunning.

Verantwoordelijk

Ondernemers zijn verantwoordelijk voor wat er zich op hun terras afspeelt. Van ondernemers wordt verwacht dat ze hun gasten aanspreken als ze de 1,5 m niet naleven, overlast veroorzaken of zich op een andere manier negatief gedragen.

Vlonders voor alle ondernemers

Vanaf 1 juni is het voor alle ondernemers mogelijk om vlonders in te zetten. Normaal zijn terrasvlonders alleen voor horeca om hun terrassen uit te breiden. Elke ondernemer mag alle parkeervakken direct voor zijn inrichting, over de hele breedte gebruiken om terrasvlonders neer te leggen.

Normaal is er een maximum van drie vlonders per inrichting, dat is er nu niet. De ondernemer kan zelf een vlonder kopen of maken. Of gebruik maken van gratis circulaire vlonders van de gemeente. De vlonders van de gemeente zijn circulair geproduceerd en zijn gemaakt van gerecycled hout. 

Het aanvragen van gratis vlonders kan vanaf vrijdag 22 mei via de website ondernemen010.nl.

Vertrouwen

Rotterdam geeft ondernemers de ruimte en het vertrouwen, en daarmee ook de verantwoordelijkheid voor wat er zich op hun terras afspeelt. Ondernemers maken het voor bezoekers mogelijk 1,5 m afstand te houden en spreken bezoekers hierop aan. Als er sprake is van strijdigheid met de noodverordening of als er overlast of onveiligheid ontstaat, dan kan de gemeente de ondernemer verplichten het uitgebreide terras weer weg te halen. De gemeente heeft teams klaarstaan die ondernemers proactief helpen bij het naleven van de regels en om vragen van ondernemers kunnen beantwoorden.

Lees de veelgestelde vragen over (gratis) terrasvlonders

Elke ondernemer mag alle parkeervakken direct voor zijn inrichting, over de hele breedte van de inrichting gebruiken om een vlonderterras neer te leggen. Normaal is er een maximum van drie vlonders per inrichting. Dat is er nu niet. Je hoeft ook geen vergunningsaanvraag te doen voor een terrasvlonder.

Bij hoekpanden geldt: Aan beide zijden van het pand mogen de parkeervakken over de breedte van de inrichting worden gebruikt. Ligt er een laad/losplek voor je inrichting? Dan mag je die plek gebruiken in de tijden dat er niet meer geladen of gelost wordt. Die tijden staan op een bordje in de buurt van de laad/losplek.

Je koopt of maakt zelf een terrasvlonder. Of je maakt gebruikt van de gratis circulaire terrasvlonders van de gemeente. Je kunt er maximaal drie aanvragen.

Vanaf 1 juni 2020 tot 1 november 2020. Maak je gebruik van een gratis vlonder van de gemeente, dan wordt deze op 1 november 2020 opgehaald.

Als je een ondernemer bent en je hebt parkeervakken voor de deur, dan mag je een vlonder neerleggen dat dienst doet als terras of een andere bedrijfsactiviteit. Je hoeft dit niet aan te vragen. Je koopt of maakt zelf de vlonder. Of je maakt gebruik van de gratis vlonders van de gemeente. Deze zijn circulair geproduceerd.

Als je een vlonder bij de gemeente aanvraagt, dan krijg je een standaard formaat. Als je zelf je vlonder maakt, mag je zelf weten hoe het eruit ziet. De afmetingen zijn de lengte en breedte van een parkeervak. Ook moet er twintig centimeter afstand tot de rijbaan zijn.

Aanvragen van een gratis vlonder kan vanaf 22 mei via de website ondernemen010.nl.

Als je eerder een aanvraag hebt gedaan voor een terrasvlonder, dan heb je daar leges voor betaald. Die leges worden automatisch voor 1 oktober 2020 terugbetaald. Als je zelf een vlonder hebt gekocht of hebt gemaakt, geeft de gemeente geen geld voor de kosten die je daarvoor hebt gemaakt.

Nee, de aanvragen worden afgehandeld in volgorde van binnenkomst. 

Voor de inrichting van een anderhalve meter samenleving zijn opeens heel veel extra middelen nodig, zodat we op een veilige manier weer kunnen werken en leven in het ‘nieuwe normaal’.

In een circulaire economie heroverwegen we waar producten van gemaakt zijn, zodat zij zo weinig mogelijk negatief effect hebben op het milieu. Bovendien willen we voorkomen dat producten als afval worden weggegooid aan het einde van de gebruiksfase. Het zou namelijk zonde zijn als we alles wat we nu toevoegen voor een anderhalve meter samenleving over een jaar weer afval zou zijn.

Aan de andere kant is het bij de milieuparken nu extra druk! Mensen ruimen hun huis, tuin, garage, bedrijfsruimte extra op in deze tijd en er worden dus veel materialen weggebracht. Daarvan zijn nog veel materialen geschikt voor het inzetten voor een tweede leven. Waaronder gebruikt hout en oude pallets waar nieuwe dingen van te maken zijn om meer ruimte te geven aan terrassen in de openbare ruimte.

De vlonders worden per 1 november 2020 weer opgehaald en volgens circulaire procedures ontmanteld. Daarna krijgen de materialen weer een nieuw leven in een andere toepassing.

Om van gebruikt hout nieuwe circulaire terrassen te maken, is vakmanschap nodig. Hoewel de materiaalkosten lager zijn, zijn de kosten voor arbeid hoger. Dat maakt de kosten wat hoger, maar daarmee kunnen we wel lokale ondernemers en werknemers aan het werk zetten. Ook op die manier kunnen we bijdragen aan een lokale economie. Deze kosten neemt de gemeente voor haar rekening en leggen we niet bij de horecaondernemer neer, die heeft het op dit moment al zwaar genoeg!

Meer informatie?

Bent u ondernemer en heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de Ondernemersbalie. Bent u geen ondernemer en heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 010.

\