Rotte
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 29-09-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/rotte/
Ga naar de hoofdinhoud

Rotterdam dankt haar ontstaan en haar naam aan de Rotte: Rotte-dam. De dam in de Rotte. De 400 meter lange dam ligt onder de grond op de plek waar nu de Hoogstraat loopt.

De Rotte is met zijn totale lengte van 18 kilometer, zijn vele toegankelijke kaden en aantrekkelijke recreatiegebieden een aantrekkelijke rivier voor de Rotterdammer om even aan het stadse leven te ontsnappen. De Rotte is klein, speels en wordt gekenmerkt door de menselijke maat en eeuwenoude historie.

Samen met de omliggende recreatiegebieden, parken en pleinen, nodigt de Rotte je uit om in beweging te komen, actief te zijn, plezier te beleven of juist te genieten van de rust. Ontdek de Rotte op ookditisderotte.nl.

Veenrivier

De Rotte is een veenrivier, ontstaan als een natuurlijke afwatering van het veengebied. De bron van de Rotte ligt in Moerkapelle. Door ontginning van het veen ontstonden eerst plassen en na droogmaking hiervan de karakteristiek polders. Als gevolg hiervan liggen de kaden en de boezemkaden hoog boven de omliggende polders.

Tweedeling

Momenteel is de Rotte een intieme, slingerende veenrivier die het land met de stad verbindt De Rotte wordt gekenmerkt door een tweedeling: een duidelijk herkenbare groene, bijna landelijke rivier met aan weerzijden recreatieve routes en grootschalige plassen en recreatiegebieden aan de noordzijde van de A20. Ten zuiden hiervan is de Rotte stenig, ingeklemd tussen wijken die vaak met de achterkanten naar de Rotte staan. De routes langs de Rotte zijn niet altijd doorgaand en de Rotte zelf is vanaf het Stokviswater niet meer zichtbaar.

De binnenstedelijke Rotte maakt sinds kort deel uit van Landschapspark de Rotte. Het Landschapspark betreft het gebied van de oorsprong van de Rotte bij Moerkapelle tot aan de dam in de binnenstad van Rotterdam en heeft een stevige basis gelegd voor de komende tien jaar om er één groot samenhangend landschapspark van te maken: meer verbindingen langs en naar de rivier, betere biodiversiteit en natuurwaarden en tegelijkertijd volop kansen voor ondernemers op het vlak van recreatie.

Beheer

Een groot gedeelte van de Rotte en de aanliggende recreatiegebieden zijn in het beheer van Recreatieschap Rottemeren. Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard is verantwoordelijk voor de waterkwaliteit, de waterkwantiteit en de waterveiligheid.

Toekomstperspectief Binnenstedelijke Rotte

Rotterdam heeft veel ambities. Het Toekomstperspectief Binnenstedelijke Rotte (Archiefweb, pdf 20MB) is hiervan een mooi voorbeeld. Dit document verbeeldt de kansen voor de binnenstedelijke Rotte. Zoals de naam al aangeeft is het een toekomstperspectief met realistische schetsontwerpen dat bedoeld is om partijen betrokken bij de Binnenstedelijke Rotte te inspireren. De hoofdlijnen zijn in september 2017 bestuurlijk vastgesteld. Veel projecten uit programma Rivieroevers dragen al bij aan de doelen van het Toekomstperspectief.