Spring naar het artikel

Rotterdam dankt haar ontstaan en haar naam aan de Rotte: Rotte-dam. De dam in de Rotte. De 400 meter lange dam ligt onder de grond op de plek waar nu de Hoogstraat loopt.

De Rotte is met zijn totale lengte van 18 kilometer, zijn vele toegankelijke kaden en aantrekkelijke recreatiegebieden een aantrekkelijke rivier voor de Rotterdammer om even aan het stadse leven te ontsnappen. De Rotte is klein, speels en wordt gekenmerkt door de menselijke maat en eeuwenoude historie.

Samen met de omliggende recreatiegebieden, parken en pleinen, nodigt de Rotte je uit om in beweging te komen, actief te zijn, plezier te beleven of juist te genieten van de rust.

Tweedeling

De Rotte is een veenrivier, ontstaan als een natuurlijke afwatering van het veengebied. De bron van de Rotte ligt in Moerkapelle. Door ontginning van het veen ontstonden eerst plassen en na droogmaking hiervan de karakteristiek polders. Als gevolg hiervan liggen de kaden en de boezemkaden hoog boven de omliggende polders. Momenteel is de Rotte een intieme, slingerende veenrivier die het land met de stad verbindt De Rotte wordt gekenmerkt door een tweedeling: een duidelijk herkenbare groene, bijna landelijke rivier met aan weerzijden recreatieve routes en grootschalige plassen en recreatiegebieden aan de noordzijde van de A20. Ten zuiden hiervan is de Rotte stenig, ingeklemd tussen wijken die vaak met de achterkanten naar de Rotte staan. De routes langs de Rotte zijn niet altijd doorgaand en de Rotte zelf is vanaf het Stokviswater niet meer zichtbaar. Een groot gedeelte van de Rotte en de aanliggende recreatiegebieden zijn in het beheer van Recreatieschap Rottemeren. Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard is verantwoordelijk voor de waterkwaliteit, de waterkwantiteit en de waterveiligheid.

Boost voor plezierrivier de Rotte

De Rotte is een slingerende rivier die het centrum met het ommeland verbindt. Het karakter van deze rivier is die van een echte plezierrivier. De naamdrager van de stad waar je van terras naar terras kunt fietsen, wandelen of varen door stad én natuur De Rotte heeft het! De historie, het speelse karakter en de groene omgeving maken de Rotte kansrijk. Ontdek de Rotte op: ookditisderotte.nl.

Bijvoorbeeld:

  • Evenementen en festivals op en langs de Rotte, zoals Picnic Island en floating market en programma ‘Rotte verdient het!’
  • Verbeteren bevaarbaarheid, bv door aanlegsteiger kop Binnenrotte
  • Betere bereikbaarheid voor fietsers, wandelaars en hardlopers, ook in de binnenstad
  • Ontwikkeling recreatiekaart
  • Vaar(knooppunten)netwerk
  • Verbeteren waterkwaliteit, ecologie en groenere oevers
  • Meer waterberging en klimaatbestendigheid
  • Aanhaken andere projecten rondom de Rotte zoals herinrichting Grotekerkplein, mogelijk sloepenhaven Haagseveer en haventje Crooswijksebocht

Kijk voor meer informatie op Programma Rivieroevers.

Ontwikkelingen

Toekomstperspectief Binnenstedelijke Rotte

Rotterdam heeft veel ambities. Het Toekomstperspectief Binnenstedelijke Rotte is hier een mooi voorbeeld van. Dit document verbeeldt de kansen voor de binnenstedelijke Rotte. Zoals de naam al aangeeft is het een toekomstperspectief met realistische schetsontwerpen dat bedoeld is om partijen betrokken bij de Binnenstedelijke Rotte te inspireren. De hoofdlijnen zijn in september 2017 bestuurlijk vastgesteld.