Evenementenmarkten organiseren
Gepubliceerd op: 12-04-2017
Geprint op: 22-01-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/rommelmarkt-organiseren/
Ga naar de hoofdinhoud

Markten dragen bij aan de levendigheid in de stad. Dat geldt ook voor evenementenmarkten, zoals themamarkten, rommelmarkten en braderieën.

Nieuwe regels maken commerciële rommelmarkten in beperkte mate mogelijk en beschermen zo de concurrentiepositie van professionele marktkooplui. Per juli 2019 is de beleidsregel evenementenmarkten  aangepast.

Maatregelen corona

Alle evenementen in Nederland zijn voor onbepaalde tijd verboden. Dat geldt ook voor markten voor levensmiddelen en evenementenmarkten (waar evenementenvergunning voor nodig is). De huidige maatregelen gelden in ieder geval tot en met 18 november 2020. Vanaf 19 november gaan we terug naar gedeeltelijk lockdown van 14 oktober. Ook dan zijn evenementen niet toegestaan.

Veelgestelde vragen

Nee, u kunt uw aanvraag of toegekende evenementenmarkt niet verplaatsen. Deze is namelijk alleen geldig in het eerste deel van het kalenderjaar (zie deze beleidsregel).

Vanaf 00.00 uur ‘s nachts op 1 december 2020 is het mogelijk om evenementenmarkten voor het eerste deel van het kalenderjaar 2021 aan te vragen. Het kabinet heeft nog geen einddatum genoemd tot wanneer het verbod op evenementenmarkten geldt waardoor het nu nog niet in te schatten is in welke mate evenementenmarkten in de eerste helft van het jaar 2021 kunnen plaatsvinden.

U krijgt de betaalde leges niet automatisch terug. Op dit moment wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor de restitutie van leges. Wanneer hier meer duidelijkheid over is neemt het team evenementenvergunningen hierover contact met u op.

Vanaf 00.00 uur ‘s nachts op 1 december 2020 is het mogelijk om evenementenmarkten voor het eerste deel van het kalenderjaar 2021 aan te vragen. Het kabinet heeft nog geen einddatum genoemd tot wanneer het verbod op evenementenmarkten geldt waardoor het nu nog niet in te schatten is in welke mate evenementenmarkten in de eerste helft van het jaar 2021 kunnen plaatsvinden.

Op het moment dat besloten wordt uw aanvraag te in behandeling te nemen, worden leges geheven. De aanvraag voor een evenementenmarkt wordt pas in behandeling genomen als de aangevraagde locatie en tijdstip beschikbaar is, de aanvraag compleet is, en de leges zijn betaald voor de nieuwe aanvraag. Het in behandeling nemen van uw aanvraag betekent niet dat u ook een vergunning krijgt. Kortom het is aan u om dit te besluiten.

 • 1,5 meter afstand is altijd de norm
 • u moet zorgen voor voldoende doorstroming
 • u moet zorgen dat er beperkt onderling contact is door bezoekers, met uitzondering van personen uit hetzelfde huishouden, kinderen tot en met 12 jaar (zij hoeven onderling en tot volwassenen geen afstand te houden), jongeren tot en met 17 jaar (zij hoeven onderling geen afstand te houden, wel tot volwassenen) en hulpbehoevenden.

Andere voorwaarden

 • U moet omschrijven welke maatregelen worden getroffen waarmee stromen van personen die samenkomen worden gescheiden. U moet dit als volgt doen:
  • opstellen van een duidelijke situatietekening met daarin opgenomen de bruto/ netto oppervlakte, inclusief routing in – uitgang, barren, foodcounters en andere faciliteiten zoals toiletten
  • omschrijf hoe u omgaat om met de 1,5 meter afstandsregel bij aankomst en opstellen van de bezoekers. Het gaat hier dan vooral om de lengte van eventuele rijen en dergelijke
  • omschrijf hoe de instroom van bezoekers wordt gereguleerd
 • U moet omschrijven welke maatregelen er worden getroffen waarmee stromen van personen die samenkomen voor het gebruik van sanitaire voorzieningen worden gescheiden.
  • Aangeven hoe de sanitaire voorzieningen zijn geregeld: aantallen, locatie, routing, extra onderhoud
  • Aanvullend kunt u deze aspecten ook in de situatietekening weergeven
 • Omschrijven welke hygiënemaatregelen u treft waarmee verspreiding van Covid-19 wordt tegengegaan.
 • Omschrijf welke maatregelen u treft om de anderhalve meter afstand tussen personen te waarborgen
  • omschrijf hoe u ervoor zorgt dat de aanwezigen te allen tijde 1,5 meter afstand houden tot de dichtstbijzijnde persoon, tenzij de aanwezigen uit hetzelfde huishouden, hulpbehoevend of onder de 18 jaar zijn
  • omschrijf hoe u hierop gaat toezien
 • Omschrijf hoe u ervoor gaat zorgen dat de aanwezigen aan wie een zitplaats is toegewezen daarvan gebruik maken
 • Indien u evenement meer dan 250 personen (exclusief personeel) betreft:
  • zijn zitplaatsen verplicht
  • is reservering vooraf verplicht
  • is een gezondheidscheck verplicht
  • voor bovenstaande punten graag een omschrijving hoe dit uitgevoerd gaat worden
  • bezoekers zijn verplicht gebruik te maken van de vooraf gereserveerde zitplaats
 • Voor kermissen en evenementenmarkten geldt geen limiet aan het aantal bezoekers als er voldoende doorstroming is.
 • Bij dansevenementen in de buitenlucht moet wel tenminste 1,5 meter afstand worden gehouden. Dansen buiten mag alleen op evenementen met maximaal 250 personen, met inachtneming van de 1,5 meter afstand tot elkaar
 • Omschrijf welke maatregelen u treft als er meer publiek op af komt dan men vooraf had ingeschat?
 • Omschrijf het slecht weer scenario, hoe wordt anderhalve meter aangehouden bij eventuele schuillocaties.

Overige aandachtspunten:

Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Op basis hiervan wordt gekeken of er plaats is. Op dit moment is het systeem nog niet zo ingericht dat u zelf de beschikbaarheid van locaties kan zien.

Vergunning evenementenmarkt

Er zijn vier soorten evenementenmarkten:

 1. themamarkten, zoals een kerst- of Paasmarkt
 2. niet-commerciële rommelmarkten, door niet-commerciële organisators met niet-commerciële verkopers
 3. commerciële rommelmarkten, door commerciële organisators met verkopers die wel of niet commercieel zijn
 4. braderieën, georganiseerd door winkeliers in hun eigen winkelgebied.

Welk soort markt u ook organiseert: voor elk soort evenementenmarkt in de openbare ruimte is een evenementenvergunning nodig. Daarnaast gelden aanvullende regels per soort. Hieronder leggen we ze kort uit.

Een themamarkt heeft een bepaald onderwerp als thema, zoals kerst of Pasen. Zo’n thema mag géén product of productgroep zijn: bloemenmarkten en stoffenmarkten zijn dus geen themamarkt, maar een reguliere markt.

U kunt een themamarkt organiseren als commerciële of als niet-commerciële organisator. U mag niet meer dan 7 themamarkten per jaar organiseren. In Rotterdam is jaarlijks ruimte voor 50 themamarkten in totaal. Per aangewezen locatie geldt een maximum aantal per jaar, het overzicht vindt u onder artikel 8 in de beleidsregel (pdf).

Niet-commerciële rommelmarkten worden georganiseerd door non-profit organisaties, zoals bewonersorganisaties, instellingen en verenigingen. De verkopers zijn geen commerciële of professionele handelaars, maar particulieren die huisvlijt (eigen spullen en producten) te koop aanbieden.

Als u met uw organisatie een niet-commerciële rommelmarkt organiseert, kunt u wél gebruik maken van professionele ondersteuning, zolang uw organisatie maar zelf de vergunning aanvraagt en de verantwoordelijkheid draagt. Voor niet-commerciële rommelmarkten gelden geen aangewezen locaties of vastgestelde aantallen per jaar.

U kunt als commerciële organisator een commerciële rommelmarkt organiseren, met commerciële verkopers van tweedehands en vintage goederen (‘rommel’). Dat kan maximaal tien keer per jaar per organisator.

In Rotterdam is jaarlijks ruimte voor 71 commerciële rommelmarkten in totaal. Per aangewezen locatie geldt een maximum aantal per jaar, het overzicht vindt u onder artikel 8 in de beleidsregel (pdf). Zodra het maximale aantal markten op een locatie is bereikt, zijn voor die periode geen nieuwe vergunningen meer mogelijk.

Braderieën zijn feestelijke, kermisachtige markten in een winkelgebied, zónder (commerciële) rommelmarkt. U kunt met uw winkeliersvereniging een braderie organiseren in uw winkelgebied, maximaal vier keer per jaar.

U kunt gebruik maken van professionele ondersteuning, zolang uw winkeliersorganisatie maar zelf de vergunning aanvraagt en de verantwoordelijkheid draagt.

Vergunning aanvragen

Voor het organiseren van een evenementenmarkt heeft u een A-vergunning nodig. Deze kan alleen digitaal worden aangevraagd. Vergunningen voor evenementenmarkten werken met perioden van zes maanden:

 • Voor de eerste helft van het jaar kunt u aanvragen vanaf 1 januari.
 • Voor de tweede helft van het jaar kunt u aanvragen vanaf 1 juni.

De gemeente Rotterdam heeft een aantal locaties aangewezen voor specifieke typen markten. Het overzicht vindt u in de beleidsregel (Gemeenteblad). Waar géén maximum aantal staat genoemd voor themamarkten of commerciële rommelmarkten, zijn deze markten helemaal niet toegestaan. Een vergunning aanvragen heeft in zo’n geval geen nut.

Kosten

U vraagt voor uw evenementenmarkt online een vergunning aan voor een A-evenement. Hieraan zijn kosten verbonden. De leges voor een evenementenvergunning voor een evenementenmarkt bedragen 250 euro per aanvraag (2020). Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst, zonder lotingsysteem. U vraagt één vergunning per keer aan. Uw aanvraag moet ten minste 4 weken voorafgaand aan het evenement ingediend zijn. 

Hieronder vindt u de specifieke informatie die u moet aanleveren:

 • Geef duidelijk aan om wat voor soort markt het gaat. Een commerciële rommelmarkt, een niet commerciële rommelmarkt, een braderie of een themamarkt. Bij een themamarkt wordt het thema duidelijk omschreven
 • Het totaal aantal standplaatsen en de opstelling daarvan (genummerd)
 • Het aantal standplaatsen voor eet- en drinkwaren
 • Het aantal attracties of speelvoorzieningen (inclusief afmetingen)
 • De te verkopen (aangeboden) artikelen
 • De maatregelen voor toezicht
 • Een schoonmaakplan waarmee u aangeeft op welke wijze het terrein schoon wordt achtergelaten
 • Een kopie van het identiteitsbewijs van de aanvrager of van degene die tijdens de evenementenmarkt verantwoordelijk is voor het toezicht.

Voorwaarden

De gemeente Rotterdam heeft locaties aangewezen voor specifieke markten. Het overzicht vindt u in de beleidsregel (Gemeenteblad). Op locaties waar geen maximum wordt genoemd, zijn markten niet toegestaan. Een vergunning hiervoor aanvragen heeft in zo’n geval geen nut.

Naast deze specifieke eisen gelden ook de regels uit de Openingstijdenwet en de Drank- en horecawet.

Meer informatie

Voor meer informatie of vragen neemt u contact op per e-mail of belt u 14 010. Of neem op een andere manier contact op met de gemeente.