Evenementenmarkten organiseren
Gepubliceerd op: 12-04-2017
Geprint op: 15-12-2018
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/rommelmarkt-organiseren/
Spring naar het artikel

Markten dragen bij aan de levendigheid in de stad. Dat geldt ook voor evenementenmarkten, zoals themamarkten, rommelmarkten en braderieën. Sinds het voorjaar van 2018 zijn er aangepaste regels voor het organiseren van evenementenmarkten.

De nieuwe regels maken commerciële rommelmarkten mogelijk in beperkte mate, en beschermen zo de concurrentiepositie van professionele marktkooplui. Op 1 juni 2018 is -op verzoek van een aantal gebiedscommissies- voor locaties in Hoek van Holland, Noord en Overschie het beleid iets aangepast. De nieuwe informatie vindt u in de beleidsregel, in de tabel op pagina 4 onder artikel 8:

In de nieuwe regels bestaan vier soorten evenementenmarkten:

 1. themamarkten, zoals een kerst- of Paasmarkt
 2. niet-commerciële rommelmarkten, door niet-commerciële organisators met niet-commerciële verkopers
 3. commerciële rommelmarkten, door commerciële organisators met verkopers die wel of niet commercieel zijn
 4. braderieën, georganiseerd door winkeliers in hun eigen winkelgebied.

Welk soort markt u ook organiseert: voor elk soort evenementenmarkt in de openbare ruimte is een evenementenvergunning nodig. Daarnaast gelden aanvullende regels per soort. Hieronder leggen we ze kort uit. Zie voor beschikbaarheid bij 'Update locaties'.

Een themamarkt heeft een bepaald onderwerp als thema, zoals kerst of Pasen. Zo’n thema mag géén product of productgroep zijn: bloemenmarkten en stoffenmarkten zijn dus geen themamarkt, maar een reguliere markt.

U kunt een themamarkt organiseren als commerciële of als niet-commerciële organisator. U mag niet meer dan 7 themamarkten per jaar organiseren. In Rotterdam is jaarlijks ruimte voor 50 themamarkten in totaal. Per aangewezen locatie geldt een maximum aantal per jaar, het overzicht vindt u onder artikel 8 in de beleidsregel (pdf).

Niet-commerciële rommelmarkten worden georganiseerd door non-profit organisaties, zoals bewonersorganisaties, instellingen en verenigingen. De verkopers zijn geen commerciële of professionele handelaars, maar particulieren die huisvlijt (eigen spullen en producten) te koop aanbieden.

Als u met uw organisatie een niet-commerciële rommelmarkt organiseert, kunt u wél gebruik maken van professionele ondersteuning, zolang uw organisatie maar zelf de vergunning aanvraagt en de verantwoordelijkheid draagt. Voor niet-commerciële rommelmarkten gelden geen aangewezen locaties of vastgestelde aantallen per jaar.

Commerciële rommelmarkten zijn sinds 15 april 2018 weer toegestaan. Vanaf die datum kunt u hiervoor een vergunning aanvragen, aanvragen die vóór 15 april binnenkomen worden getoetst aan de huidige regels.

U kunt als commerciële organisator een commerciële rommelmarkt organiseren, met commerciële verkopers van tweedehands en vintage goederen (‘rommel’). Dat kan maximaal tien keer per jaar per organisator.

In Rotterdam is jaarlijks ruimte voor 71 commerciële rommelmarkten in totaal. Per aangewezen locatie geldt een maximum aantal per jaar, het overzicht vindt u onder artikel 8 in de beleidsregel (pdf). Zodra het maximale aantal markten op een locatie is bereikt, zijn voor die periode geen nieuwe vergunningen meer mogelijk.

Braderieën zijn feestelijke, kermisachtige markten in een winkelgebied, zónder (commerciële) rommelmarkt. U kunt met uw winkeliersvereniging een braderie organiseren in uw winkelgebied, maximaal vier keer per jaar.

U kunt gebruik maken van professionele ondersteuning, zolang uw winkeliersorganisatie maar zelf de vergunning aanvraagt en de verantwoordelijkheid draagt.

Update locaties

Een aantal locaties zit voor het lopende jaar ‘vol’:

 • Op het Eendrachtsplein (Centrum) zijn geen themamarkten meer mogelijk in 2018.
 • In 2018 zijn geen commerciële rommelmarkten meer mogelijk op:
  • Plein 1953 (Charlois)
  • Slinge (Charlois)
  • Sophiakade (Kralingen-Crooswijk)
  • Heemraadsplein (Delfshaven)
  • Visserijplein (Delfshaven)
  • Noordplein (Noord)
  • Rododendronplein (Hillegersberg)
  • Koningin Emmaboulevard (Hoek van Holland)

Aanvragen hiervoor kunnen daarom niet worden gehonoreerd. Wij werken dit overzicht regelmatig bij.

In de beleidsregel (pdf) vindt u een nieuw overzicht van locaties en maximale aantallen per jaar. Zie de tabel op pagina 4, onder artikel 8, lid 1 e.

Vergunning aanvragen

Vergunningen voor evenementenmarkten werken met perioden van zes maanden:

 • vergunningen voor de tweede helft van 2018 kunt u aanvragen vanaf 1 juni;
 • vergunningen voor de eerste helft van 2019 kunt u aanvragen vanaf 1 december.

De gemeente Rotterdam heeft een aantal locaties aangewezen voor specifieke typen markten. Het overzicht vindt u in de beleidsregel (pdf). Waar géén maximum aantal staat genoemd voor themamarkten of commerciële rommelmarkten, zijn deze markten helemaal niet toegestaan. Een vergunning aanvragen heeft in zo’n geval geen nut.

U vraagt voor uw evenementenmarkt online een vergunning aan voor een A-evenement. Hieraan zijn kosten verbonden: de leges voor een evenementenvergunning voor een (rommel)markt bedragen 190 euro per aanvraag via Mijn Loket. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst (‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’), zonder lotingsysteem. U vraagt één vergunning per keer aan.

Welke informatie u specifiek moet aanleveren vindt u onder artikel 5 in de beleidsregel (pdf). Houdt u er rekening mee dat naast deze specifieke eisen ook nog de regels gelden uit bijvoorbeeld de Openingstijdenwet en de Drank- en horecawet.

Let op: U heeft géén evenementenvergunning nodig voor evenementenmarkten op particulier terrein (zoals privé-parkeerterreinen en sporthallen). Dit is alleen nodig in de openbare ruimte.

Nieuwe beleidsregel evenementenmarkten

Met deze regels wil het college mogelijk maken dat rommelmarkten de levendigheid in buurten verhogen, en tegelijk overlast voor de omgeving voorkomen én de concurrentiepositie van commerciële marktkooplui beschermen. Daarom worden met de nieuwe regels commerciële rommelmarkten op verzoek weer toegestaan, maar in beperkte mate. De volledige regels en precieze voorwaarden vindt u in de beleidsregel (pdf).