Evenementenmarkten organiseren
Gepubliceerd op: 12-04-2017
Geprint op: 02-06-2020
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/rommelmarkt-organiseren/
Spring naar het artikel

Markten dragen bij aan de levendigheid in de stad. Dat geldt ook voor evenementenmarkten, zoals themamarkten, rommelmarkten en braderieën.

Nieuwe regels maken commerciële rommelmarkten in beperkte mate mogelijk en beschermen zo de concurrentiepositie van professionele marktkooplui. Per juli 2019 is de beleidsregel evenementenmarkten  aangepast.

Maatregelen corona

In Nederland zijn alle evenementen met een vergunnings- en meldplicht tot 1 september 2020 verboden. Hieronder vallen ook de evenementenmarkten. Tot en met 1 augustus wordt de behandeling opgeschort van aanvragen voor 0- en A-evenementenvergunningen die plaatsvinden na 1 september 2020.

Kijk voor meer informatie op de pagina Maatregelen coronavirus Rotterdam.

Vergunning evenementenmarkt

Er zijn vier soorten evenementenmarkten:

 1. themamarkten, zoals een kerst- of Paasmarkt
 2. niet-commerciële rommelmarkten, door niet-commerciële organisators met niet-commerciële verkopers
 3. commerciële rommelmarkten, door commerciële organisators met verkopers die wel of niet commercieel zijn
 4. braderieën, georganiseerd door winkeliers in hun eigen winkelgebied.

Welk soort markt u ook organiseert: voor elk soort evenementenmarkt in de openbare ruimte is een evenementenvergunning nodig. Daarnaast gelden aanvullende regels per soort. Hieronder leggen we ze kort uit.

Een themamarkt heeft een bepaald onderwerp als thema, zoals kerst of Pasen. Zo’n thema mag géén product of productgroep zijn: bloemenmarkten en stoffenmarkten zijn dus geen themamarkt, maar een reguliere markt.

U kunt een themamarkt organiseren als commerciële of als niet-commerciële organisator. U mag niet meer dan 7 themamarkten per jaar organiseren. In Rotterdam is jaarlijks ruimte voor 50 themamarkten in totaal. Per aangewezen locatie geldt een maximum aantal per jaar, het overzicht vindt u onder artikel 8 in de beleidsregel (pdf).

Niet-commerciële rommelmarkten worden georganiseerd door non-profit organisaties, zoals bewonersorganisaties, instellingen en verenigingen. De verkopers zijn geen commerciële of professionele handelaars, maar particulieren die huisvlijt (eigen spullen en producten) te koop aanbieden.

Als u met uw organisatie een niet-commerciële rommelmarkt organiseert, kunt u wél gebruik maken van professionele ondersteuning, zolang uw organisatie maar zelf de vergunning aanvraagt en de verantwoordelijkheid draagt. Voor niet-commerciële rommelmarkten gelden geen aangewezen locaties of vastgestelde aantallen per jaar.

U kunt als commerciële organisator een commerciële rommelmarkt organiseren, met commerciële verkopers van tweedehands en vintage goederen (‘rommel’). Dat kan maximaal tien keer per jaar per organisator.

In Rotterdam is jaarlijks ruimte voor 71 commerciële rommelmarkten in totaal. Per aangewezen locatie geldt een maximum aantal per jaar, het overzicht vindt u onder artikel 8 in de beleidsregel (pdf). Zodra het maximale aantal markten op een locatie is bereikt, zijn voor die periode geen nieuwe vergunningen meer mogelijk.

Braderieën zijn feestelijke, kermisachtige markten in een winkelgebied, zónder (commerciële) rommelmarkt. U kunt met uw winkeliersvereniging een braderie organiseren in uw winkelgebied, maximaal vier keer per jaar.

U kunt gebruik maken van professionele ondersteuning, zolang uw winkeliersorganisatie maar zelf de vergunning aanvraagt en de verantwoordelijkheid draagt.

Vergunning aanvragen

Voor het organiseren van een evenementenmarkt heeft u een A-vergunning nodig. Deze kan alleen digitaal worden aangevraagd. Vergunningen voor evenementenmarkten werken met perioden van zes maanden:

 • Voor de eerste helft van het jaar kunt u aanvragen vanaf 1 januari.
 • Voor de tweede helft van het jaar kunt u aanvragen vanaf 1 juni.

De gemeente Rotterdam heeft een aantal locaties aangewezen voor specifieke typen markten. Het overzicht vindt u in de beleidsregel (pdf). Waar géén maximum aantal staat genoemd voor themamarkten of commerciële rommelmarkten, zijn deze markten helemaal niet toegestaan. Een vergunning aanvragen heeft in zo’n geval geen nut.

Kosten

U vraagt voor uw evenementenmarkt online een vergunning aan voor een A-evenement. Hieraan zijn kosten verbonden. De leges voor een evenementenvergunning voor een evenementenmarkt bedragen 250 euro per aanvraag (2020). Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst, zonder lotingsysteem. U vraagt één vergunning per keer aan. Uw aanvraag moet ten minste 4 weken voorafgaand aan het evenement ingediend zijn. 

Hieronder vindt u de specifieke informatie die u moet aanleveren:

 • Geef duidelijk aan om wat voor soort markt het gaat. Een commerciële rommelmarkt, een niet commerciële rommelmarkt, een braderie of een themamarkt. Bij een themamarkt wordt het thema duidelijk omschreven
 • Het totaal aantal standplaatsen en de opstelling daarvan (genummerd)
 • Het aantal standplaatsen voor eet- en drinkwaren
 • Het aantal attracties of speelvoorzieningen (inclusief afmetingen)
 • De te verkopen (aangeboden) artikelen
 • De maatregelen voor toezicht
 • Een schoonmaakplan waarmee u aangeeft op welke wijze het terrein schoon wordt achtergelaten
 • Een kopie van het identiteitsbewijs van de aanvrager of van degene die tijdens de evenementenmarkt verantwoordelijk is voor het toezicht.

Voorwaarden

De gemeente Rotterdam heeft locaties aangewezen voor specifieke markten. Het overzicht vindt u in de beleidsregel (pdf). Op locaties waar geen maximum wordt genoemd, zijn markten niet toegestaan. Een vergunning hiervoor aanvragen heeft in zo’n geval geen nut.

Naast deze specifieke eisen gelden ook de regels uit de Openingstijdenwet en de Drank- en horecawet.

Meer informatie

Voor meer informatie of vragen neemt u contact op per e-mail of belt u 14 010. Of neem op een andere manier contact op met de gemeente.

\