Robert Fruinstraat
Gepubliceerd op: 30-08-2017
Geprint op: 19-01-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/robert-fruinstraat/
Ga naar de hoofdinhoud

De Robert Fruinstraat ligt in de wijk Middelland. In het najaar wordt ook het riool in de straat vervangen, komt er een kabelgoot en een speciale waterberging in de straat.

Bewoners, instellingen, bedrijven en eigenaren van de Robert Fruinstraat hebben samen met de gemeente geschetst aan een mooiere, betere en meer duurzame straat. Een straat met een plus. Het groene dak is een eerste stap in de richting van de ‘veerkrachtige stadsstraat van de toekomst’.

Groen/blauwe dak in de Robert Fruinstraat

Het groene dak heeft een groen/blauwe functie omdat het relatief veel water kan bergen voor een groen dak. Het heeft een dikke substraatlaag waar de planten in groeien. De dikke laag is gunstig voor waterbergen, maar ook voor de biodiversiteit. Want hierdoor kan er een verscheidenheid aan planten groeien. Op het archief staan grassen, kruiden en sedum. Insecten komen hier op af zodat een groen dak de biodiversiteit in de stad ten goede komt.

Meer groen

Met het programma  Rotterdam gaat voor groen wil de gemeente de komende jaren – in samenwerking met bedrijven, bewoners en bijvoorbeeld woningcorporaties – zorgen voor 20 hectare extra groen in de stad.  Er komt meer groen in de openbare ruimte en dichtbij huis. Bewoners en scholen worden gestimuleerd hun buurt en schoolpleinen groener te maken. Verder is het de bedoeling dat er nog meer groene daken komen en meer groen bij werklocaties.

Verkoeling en wateropvang

Rotterdam bereidt zich voor op een veranderend klimaat. Rotterdams WeerWoord is een actieprogramma-in-wording in de wijken van de stad. Groene daken houden het regenwater vast, zodat dit niet voor overlast zorgt. De groene daken en het overige groen zorgt bovendien voor verkoeling op droge en hete zomerdagen. Het groen/blauwe dak in de Robert Fruinstraat helpt dus mee aan een prettige woonomgeving.

Urban Roofs

Logo Urban roofs en logo LIFE

Het dak op het voormalige gemeentearchief is ontwikkeld door de gemeente Rotterdam en is mede mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage van de Europese Unie. In de Robert Fruinstraat komen nog meer multifunctionele daken en ook de Peperklip en Gebouw de Heuvel worden de komende jaren van een nieuw dak voorzien. LIFE@Urban Roofs.