Kruispunt Ringdijk-Wilgenlei wordt veiliger
Gepubliceerd op: 18-06-2020
Geprint op: 23-11-2020
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/ringdijk/
Ga naar de hoofdinhoud

Het kruispunt Ringdijk-Wilgenlei wordt veiliger. De werkzaamheden starten op maandag 23 november en duren naar verwachting tot en met vrijdag 4 december. Slecht weer of andere omstandigheden kunnen het werk belemmeren.

De Wilgenlei wordt dan eenrichtingsverkeer in de richting van de Ringdijk. Vanaf de Ringdijk kunnen auto’s dan vanuit beide richtingen níet meer de Wilgenlei op rijden.

Het kruispunt is aangewezen als een 'blackspot'. Een blackspot is een locatie waar in 3 aaneengesloten jaren 6 of meer letselongevallen (ongevallen waarbij gewonden zijn gevallen) hebben plaatsgevonden.

Veel fietsongevallen

Op het kruispunt gebeurden 17 ongevallen, in de periode 2015 tot en met mei 2020, waarvan de meeste met (snor) fietsen. Bij 7 van deze ongevallen was er letsel. De oorzaak van deze ongelukken is dat het verkeerslicht op de Ringdijk voor auto’s en fietsers tegelijk groen is. Auto’s die rechtsaf slaan naar de Wilgenlei komen dus rechtdoor gaande fietsers en voetgangers tegen.

Wilgenlei wordt eenrichtingsweg

In het verleden is geprobeerd dit probleem op te lossen door de fietsers apart van de rijbaan groen licht te geven. Maar dat hielp niet voldoende. Daarom is nu een andere oplossing gekozen. Van de Wilgenlei naar de Ringdijk wordt eenrichtingsverkeer ingesteld.

Het autoverkeer op de Ringdijk mag dus niet meer rechtsaf naar de Wilgenlei. Komend vanaf de andere richting, was linksaf naar de Wilgenlei al verboden. Vanaf het najaar mag het autoverkeer op de Ringdijk bij de kruising met de Wilgenlei dus alleen rechtdoor.

Deze maatregel is goedgekeurd door de gebiedscommissie.

Planning

Het werk aan de eenrichtingsweg start op maandag 23 november en duurt naar verwachting tot en met vrijdag 4 december. Slecht weer of andere omstandigheden kunnen het werk belemmeren.

We werken op werkdagen van 07.00 ‘s ochtends tot 19.00 uur ‘s avonds. Er zal wel geluidsoverlast voor omwonenden zijn. Wij doen er alles aan om die overlast zo klein mogelijk te houden.

De Ringdijk blijft in beide richtingen open voor het verkeer. Wel maken we de weg tijdelijk smaller, voor de wegwerkzaamheden. Op deze plek komen tijdelijk verkeerslichten, zodat het verkeer in beide richtingen om de beurt langs het werk kan rijden.

De Wilgenlei wordt helemaal afgesloten. We leiden het verkeer via verkeersborden om. Ook zetten we verkeersregelaars in. De kinderboerderij blijft bereikbaar.

Blackspots

Een lijst met alle 'blackspots' in de gemeente staat in het plan voor aanpak van de verkeersveiligheid, Rotterdam Veilig Vooruit 2019-2023 (pdf)

Meer informatie

Heeft u vragen? U kunt ze stellen aan Deborah Heijkoop via dj.heijkoop@rotterdam.nl.