Kruispunt Ringdijk-Wilgenlei wordt veiliger
Gepubliceerd op: 18-06-2020
Geprint op: 20-09-2020
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/ringdijk/
Spring naar het artikel

Het kruispunt Ringdijk-Wilgenlei wordt in het najaar van 2020 aangepakt, om de verkeersveiligheid te verbeteren. De Wilgenlei wordt dan eenrichtingsverkeer in de richting van de Ringdijk.

Vanaf de Ringdijk kunnen auto’s dan vanuit beide richtingen níet meer de Wilgenlei op rijden.

Het kruispunt is aangewezen als een 'blackspot'. Een blackspot is een locatie waar in 3 aaneengesloten jaren 6 of meer letselongevallen (ongevallen waarbij gewonden zijn gevallen) hebben plaatsgevonden.

Veel fietsongevallen

Op het kruispunt gebeurden 17 ongevallen, in de periode 2015 tot en met mei 2020, waarvan de meeste met (snor) fietsen. Bij 7 van deze ongevallen was er letsel. De oorzaak van deze ongelukken is dat het verkeerslicht op de Ringdijk voor auto’s en fietsers tegelijk groen is. Auto’s die rechtsaf slaan naar de Wilgenlei komen dus rechtdoor gaande fietsers en voetgangers tegen.

Wilgenlei wordt eenrichtingsweg

In het verleden is geprobeerd dit probleem op te lossen door de fietsers apart van de rijbaan groen licht te geven. Maar dat hielp niet voldoende. Daarom is nu een andere oplossing gekozen. Van de Wilgenlei naar de Ringdijk wordt eenrichtingsverkeer ingesteld.

Het autoverkeer op de Ringdijk mag dus niet meer rechtsaf naar de Wilgenlei. Komend vanaf de andere richting, was linksaf naar de Wilgenlei al verboden. Vanaf het najaar mag het autoverkeer op de Ringdijk bij de kruising met de Wilgenlei dus alleen rechtdoor.

Deze maatregel is goedgekeurd door de gebiedscommissie.

Planning

Het werk aan de eenrichtingsweg wordt in het najaar uitgevoerd. Hierbij houden we uiteraard rekening met andere werkzaamheden in het gebied. Ook zorgen we ervoor dat het werk zo kort mogelijk duurt, met de minste impact op het verkeer op de Ringdijk. Voordat we met het werk starten, informeren we de bewoners.

Blackspots

Een lijst met alle 'blackspots' in de gemeente staat in het plan voor aanpak van de verkeersveiligheid, Rotterdam Veilig Vooruit 2019-2023 (pdf)

Meer informatie

Heeft u vragen? U kunt ze stellen aan Deborah Heijkoop via dj.heijkoop@rotterdam.nl.

\