Rijnpoort
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 15-05-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/rijnpoort/
Ga naar de hoofdinhoud

Het buitengebied Rijnpoort van Hoek van Holland bestaat uit de Bonnenpolder en de Oranjebuitenpolder. Samen met het Staelduinse Bos vormt het een belangrijke groene schakel tussen Midden-Delfland en de kust.

Zeer kenmerkend voor het gebied zijn de vele stuwen. Hierdoor kan het waterpeil voor verschillende delen in beide polders apart geregeld worden. Uiteindelijk stroomt het water via gemalen het Oranjekanaal in naar de Nieuwe Waterweg. Bijzonder zijn verder de grote waterstaatkundige werken; de Nieuwe Waterweg en de Maeslantkering, met de Maasvlakte op de achtergrond.

Oranjebuitenpolder

Veel grond in de Oranjebuitenpolder is in gebruik voor landbouw en als (paarden)weide. Een klein deel is natuurgebied dat door Zuid-Hollands Landschap voor voetgangers is opengesteld. De hoger gelegen dijken zijn zeer kenmerkend en bieden uitzicht op het polderlandschap.

Bonnenpolder

Bijzonder aan de Bonnenpolder (Korte- en Lange Bonnen) is dat deze nog grotendeels bestaat uit het oorspronkelijk cultuurlandschap. Kenmerkend voor het landschap zijn de loop van de oude kreek ´de Rel´, de kleinschalige polderverkaveling en drie boerenerven. In de Bonnenpolder liggen drie kazematten (bunkers), die onderdeel uitmaakten van de Atlantic Wall (Duitse kustverdedigingslinie van Noorwegen tot Spanje).